ชมรมจักรยานถลาง จ.ภูเก็ต

ผู้ดูแล: เสือรักษ์ อิสระ, jim jazz

กฏการใช้บอร์ด
ชมรมจักรยานถลาง,ภูเก็ต ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554
โดยกลุ่มผู้สนใจกิจกรรมจักรยานเพื่อสุขภาพและกีฬา ในชุมชนเขตอำเภอถลาง และใกล้เคียง
สำนักงานชมรมจักรยานถลาง ภูเก็ต
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 119/1-4 หมู่ที่ 1 ตำบลกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 63 คน มีความประสงค์ร่วมกัน
จัดตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและกีฬาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมของชมรมเพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. เพื่อใช้กิจกรรมของชมรมไปพัฒนาความมีจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เคารพกติกา และอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างสมาชิก
4. เพื่อให้สมาชิกทุกคน มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาชมรมให้ยั่งยืน

ผู้ประสานงานและดูแลบอร์ด นายดำรงศักดิ์ สาระโบก(เสือรักษ์อิสระ)
(ประชาสัมพันธ์ชมรมจักรยานถลาง)
เบอร์โทรฯที่ติดต่อได้สะดวก 0818934016
ตั้งกระทู้
  • กระทู้
    ตอบกลับ
    เข้าดู
    โพสต์ล่าสุด
ตั้งกระทู้

กลับไปยังหน้าแรก

การอนุญาตของคุณในบอร์ดนี้

คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในฟอรั่มนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับกระทู้ในฟอรั่มนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของคุณในฟอรั่มนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบกระทู้ของคุณในฟอรั่มนี้
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในฟอรั่มนี้