ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

Moderator: มิตร

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย มิตร » 24 เม.ย. 2012, 21:16

รายชื่อนักปั่นโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง ปี่ที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 ณ. จังหวัดพิษณุโลก

ปั่นระยะใกล้
1. คุณศิลาภรณ์ ป้อมสัมฤทธิ์
2. คุณสุวิมล ดอนไพรเมือง
3. นางโสภา พุทธวงศ์


ปั่นระยะไกล
1. นายเฉลิมชัย อ่อนตา (เสือเขาคล้อ) โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
2. นายชูศักดิ์ อุ่นตระกูล(hs6pd) 1003 หมู่6 ตำบล นาเฉลียง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67220
3. นายสมยศ เจตเกษตรการณ์(hs6rpj) 191/1 หมู่1 ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180
4. นายอาจิณ ป้อมสัมฤทธิ์ (Arjin)
5. นายมิตร เที่ยงแท้
6. นายสมชาย ถุงอนันติกานนท์
7. นายสมบูรณ์ เตียวเจริญพร
8. นายสำราญ ดอนไพรเมือง
9. นายกิตติ จำปาศักดิ์ (Kenc)
10. นายพีรพัฒน์ ชุณหะทิพากร (บอล เท้าไฟ ปั่น 110 กม.แน่นอน 55)
11. จ่าเยิ้ม.
12. พี่ตู่
13. พี่เขียน
14. พี่เจ็ก
15. แจ๊ค
16. จิ๊บ
17. เฉลียว
18. ชาละวันสองแคว
19. เสือเข้ม
20. เสือรถ
21. ปอนด์
22. สสค.
23. แห้งศักดิ์
24. อ.บุญลือ ชุมศรี
25. อ.พรณรงค์ คำเอื้อ
26. อ.อนุสรณ์ กันอยู่ (อ.เบิ้ม)
27. คุณสุรศักดิ์ แก้ววิเชียร (เฮียฮง)
28. คุณทอแสง บุญใหญ่ (พี่อ๊อด)
29. คุณกฤษณา ทับทองหลาง (มะมะหมิว)
30. อ.สุนทร ชุมเสือบ้านคลอง
31. ร.ต.ศักดิ์ชัย ท้าวดี
32. ร.ต.บัณฑิต ท้าวดี
33. จ.ส.อ.สมบัติ กันทายศ
34. จ.ส.อ.ธวัช กอบแก้ว
35. คุณสุพรรณ มุ่นกิจ (ทนายเบิ้ม)
36. พ.ต.จารุพงษ์ กลิ่นแข (ผู้กองใหญ่)
37. คุณทรงพล เสือชาวนา
38. คุณจิระโรจน์ ลิ้มรส (เสือจิ๊ป ตลาดใต้)
39. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์แพทย์ (ตูม พิษณุโลก FC)
40. นาย เวคินทร์ กาญจนธนานนท์
41. เสือด้วง วรัตม์ ชัยรณฤทธิ์
42. นายสมศักดิ์ พรมสูงเนิน (เสือบ้านคลอง)
43. เสือผมยาว
44. เสือจุก
45. เสือดำ
46. เสือวิสุทธิ์
47. เสือแมว
48. เสือภูมิ
49. เสือกุ้ง
50. เสือเทพ
51. เสือเชต
52. เสือโช่
53. คุณภูเบศ อิ่มหมี(singto2)
54. คุณสุทธิพงศ์ จิราพงศ์(atom_000)
55. พี่โด่ง ไม่ทราบชื่อจริงครับ(เสือเจ้าน้ำตา)
56. คุณสมชาย จันทร์ศรี(tttum)
57. คุณเกรียงไกร โพธิ์แก้ว
58. คุณสมพงษ์ ไม่ทราบนามสกุลครับ
59. คุณธงชัย บุญไทย
60. รุ่ง ทางลัด
61. เสือแสนย์ ชุมเสือบ้านคลอง
62. อ.จำลอง ม่วงเนียม
63. อ.อาภาพร ม่วงเนียม
64. คุณวิศณุ ศรีพิพัฒนสกุล
65. นายบุญสิน อ่อนตา (เสือหลังถ้ำ) โรงเรียนบ้านนายาว ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
66. สุรชัย เชยพัฒนกุล(จิ๋ง)
67. เสือประมินทร์ คงโพธิ์น้อย
68. เสือชาญ สุขป้อม
69. นายปิยะพงษ์ พงษ์อ่ำ (โจ๊ก)
70. นายทวีศักดิื มณีกิจ(เสือโค้ง)
71. นายสมชาย ทองอยู่ (เสือสมชาย)
72. นายจิรวัฒน์ กุมภิล
73. จ.ส.อ.ชยพัทธ์ จันทร์ทิพย์ (เอ) (ลูกศิษย์ อ.พี่สมชาย)
74. เสือจักรกฤษ(เจ้าเกมส์) เพ็งสลุด
75. นายปราโมทย์ เฉลิมสุข (LungMote)
76. น.ส. ปิยธิดา เฉลิมสุข
77. นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์ (หนุ่มกีต้าร์พิดโลก)
78. คุณนิรันดร์ พิริยะประไพพันธ์ (จือ)
79. คุณทัพ อุปสะ (ลุงทัพ)
80. จ.ส.อ.จิรวัฒน์ สุขุประการ (แด้) พิเศษ 112 กม.
81. ต่าย ฟิคเกียร์
82. น้องเก็ต ฟิคเกียร์
83. น้องพี ฟิคเกียร์
84. น้องป๊อบ ฟิคเกียร์
85. อ้น ฟิคเกียร์
86. นายสัมพันธ์ ยิ้มประดิษฐ์
87. นายไมตรี รักผกาวงศ์
88. jnop
89. พี่สิริศักด์ (ฟอง)
90. พี่วรุฒ
91. เสือตู๋ (thu)
92. คุณมานนท์
93. ร.อ.ผดล อินเทศน์
94. เสือแสนคม รักษาชนม์
95. คุณป่อง (อดีตข้าราชการทหารเหนือผิวดิน)
96. นายณัฐพล คุ้มใหญ่โต
97. คุณนุกูล เอมพิน
98. คุณกิตตินันท์ มากล้น
99. นายกฤษศิริ ดวงจันทร์ (เทิง)
100. นายสุวิทย์ ศิวเวทพิกุล ประธานชมรม พิจิตรไบค์
101. เสือแดง พิจตร
102. เสือต้อย พิจิตร
103. เสือน้อย พิจิตร
104. นายสมภพ ฯ พิจิตร
105. เสือผไท พิจิตร
106. ด.ต.สมศักดิ์ ฯ พิจิตร
107. ด.ต.สนั่น ฯ พิจิตร
108. เสือโชติ พิจิตร
109. เสือสายัณห์ ฯ พิจิตร
110. เสือม๊อ พิจิตร
111. เสือแขก พิจิตร
112. เสือปู พิจิตร
113. เสือบิ๊ก พิจิตร
114. เสืออุย พิจิตร
115. เสือชอบ พิจิตร
116. เสือแคป พิจิตร
117. เสือตั้ง พิจิตร
118. เสือบาส พิจิตร
119. เสือบาส พิจิตร
120. เสือนึก พิจิตร
121. น.ส.อรณา รักสำรวจ
122. คุณอโนชา พิจิตร
123. คุณปรภณ เดชะศิลารักษ์
124. เสืออมรศักดิ์ แซ่หอม
125. เสืออนันทเศรษฐ์ ลูกศาลพระกาฬ
126. นายวรพล เครือรวม
127. นาย ยะวัฒน์ เล็กชม
128. คุณพิษณุ จันทร์คล้าย
129. คุณบุญส่ง เนียมนก
130. คุณนพดล จงชาญสิบโท
131. คุณทองสุข นิตย์ตะสา
132. คุณถนัด โพธิ์ปี
133. คุณบุญเลิศ ภู่ฤทธิ์
134. คุณณรงค์ สิงห์คง
135. คุณวิเชียร ปั้นคล้าย
136. คุณเผิือก คำภิรานนท์
137. คุณทองเปลว น้อยกลิ่น
138. ตุณบุญสม คำสุวรรณ
139. คุณบุญยืนฯ
140. พ.ต.ท.สุชาติ หนองหารพิทักษ์
141.

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย อ้น_ชานนท์ » 24 เม.ย. 2012, 21:54

เพิ่มชื่อคนไปเพิ่มคราบ
เบนซ์

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย pp-mosso » 24 เม.ย. 2012, 22:01

ยินดีต่อนรับเขาร่วมปั่นจักยานเพื่อน้องที่ด้อยโอกาสชวนเพื่อนๆมาปั่นกันมากๆๆนะครับ

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย ko_shady » 25 เม.ย. 2012, 14:54

:D ขอลงชื่อทริประยะไกลตาม พี่เสือด้วง(วรัตม์ ชัยรณฤทธิ์) พี่เสือมร และพี่เสือนัน ไปด้วยคนครับ

นายเกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว (โก้ ม.น.)
Fb> http://www.facebook.com/Ko51a
Ride> https://www.strava.com/athletes/ko51

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย Valkyrie » 25 เม.ย. 2012, 22:02

ko_shady เขียน: :D ขอลงชื่อทริประยะไกลตาม พี่เสือด้วง(วรัตม์ ชัยรณฤทธิ์) พี่เสือมร และพี่เสือนัน ไปด้วยคนครับ

นายเกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว (โก้ ม.น.)


บ๊ะแล้ว... ใจถึงจริงเว้ย :lol:
Gone with the wind.


Facebook Airport Group Phitsanulok http://www.facebook.com/groups/237389656286340/

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย krutip » 26 เม.ย. 2012, 16:02

mod มิตร ลงชื่อให้เขาหมดหรือยัง ค่อยบรรจงลงไปเดิ้อ
ขอบคุณครับ

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย pp-mosso » 27 เม.ย. 2012, 07:32

กลุ่ม sn ไบรท์ 17 คน
กลุ่มชมรมปลักแรด 10 คน
กลุ่มเพื่อนอินโดจีน 10 คน
ปั่นระยะใกลจะไปลงทะเบียนหน้างาน

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย pp-mosso » 27 เม.ย. 2012, 07:43

แจ้งแก้ไขเรื่องเวลาเนื่องจากช่วงบ่ายอากาศร้อนจัดทางผู้จัดจึงปล่อยขบวนจักรยานเวลา 7.30 น จึงฝากช่วยบอกต่อกันด้วย

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย วัดโบสถ์กรุ๊ป » 27 เม.ย. 2012, 09:06

วัดโบสถ์เข้าร่วมปั่น ดังนี้
1. ร.ต.ต.สมนึก รอดเมือง
2. ร.ต.ต.ประดิษฐ์ อินศรี
3. นายพจน์ (เฮง)
4. นายอดิเรก(บอย) นาคประเสริฐ
5. นายบัณฑิต(ตู้) นาคยิ้ม
อาจมีจำนวนเพิ่มอีก รวมแล้วไม่เกิน 10 คน จะแจ้งรายชื่อในวันสมัครที่จุดปล่อย

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย เทิง » 27 เม.ย. 2012, 17:50

พรหมพิรามเพิ่ม 3คนครับ
1 ครูก้าว
2 ครูชัย
3 คุณเอ๋

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย p_berm » 27 เม.ย. 2012, 21:07

เทิง เขียน:พรหมพิรามเพิ่ม 3คนครับ
1 ครูก้าว
2 ครูชัย
3 คุณเอ๋ครูก้าวนี่ใช่ครูสาคร แม่ดี หรือเปล่าเทิง.....ถ้าใช่นี่แหละเพื่อนเก่า....แต่ไม่แก่นะ :lol: :lol: :lol:

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย หนุ่มกีต้าร์พิดโลก » 28 เม.ย. 2012, 07:21

ครูก้าวนี่ใช่ครูสาคร แม่ดี หรือเปล่าเทิง.....ถ้าใช่นี่แหละเพื่อนเก่า....แต่ไม่แก่นะ [/color] :lol: :lol: :lol:[/quote]
ใช่ครับพี่ :lol: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย ball เท้าไฟ » 28 เม.ย. 2012, 09:39

:D พรุ่งนี้แล้วซินะ ยังหาแรงไม่เจอเลยแต่จะพยายามปั่นให้ได้
http://www.facebook.com/group.php?gid=140187639353305
ball-55@hotmail.com
แอร์พอร์ท กรุ๊ป สุขภาพดี สังคมดี

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย รุ่ง ทางลัด » 28 เม.ย. 2012, 13:11

ball เท้าไฟ เขียน::D พรุ่งนี้แล้วซินะ ยังหาแรงไม่เจอเลยแต่จะพยายามปั่นให้ได้


ความสบายยังมีขายเลย แล้วแรงจะไม่มีขายได้อย่างไร :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

รูปภาพ

รอกันบ้างนะครับ :mrgreen:
ขอพลังจงสถิตย์อยู่กับท่าน
________________________________________________
คืนกลับสู่วีถีรากเหง้า.......ขบถแห่ง........นาคร

ใครเล่าจะแลเห็น..............คุณค่า
วิถีชีวิตเรียบง่าย................ปานนี้
ณ.ที่นี้มีเพียงเพื่อน............ร่ำสุรา
ผ่านมา.........................เป็นครั้งคราว

Re: ปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 4

โพสต์ โดย YogiRider » 28 เม.ย. 2012, 13:29

เพิ่มชื่อปั่นระยะไกลอีก 1 คนครับ
นายวชิรศักดิ์ คุ้มใหญ่โต
ทายซิใครเอ่ย :mrgreen:
Cycling is great suffer, but receive so little. That's make me tough.
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ กลุ่มเด็กโรงกลึง หรือ Saint Bikes แฟนเพจ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน