ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน » อาทิตย์ 17 ก.พ. 2019 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 06 ธ.ค. 2018, 21:55

รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 พบกันที่โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (หมายเลข 2256) หมู่ที่ 1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักปั่น และเริ่มกิจกรรมร้านค้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (ถนนหมายเลข 2256) ม.1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่นออกจากโรงเรียนบ้านห้วยบงที่เป็นจุดปล่อยตัว
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัยโรงเรียนบ้านห้วยบง และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร้านค้า (อุปกรณ์ และอะไหล่จักรยาน)
- ค่าเช่าห้องละ 400 บาท (ขนาด 4 ม.*5 ม.) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง (จุดสตาร์ท และเส้นชัย) และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***ท่านที่สมัครไม่ทันเรียนเชิญสมัครได้ที่หน้างานครับผม***แนบไฟล์
18639662-5776-4871-838F-8C44DA3ADA1F.jpeg
โบรชัวร์
EDC53FCA-A0A0-4548-8C9C-B9B2CD7A531B.jpeg
ภาพ
132BDD5C-1CD8-42A8-AAF6-0345B6DF7D64.jpeg
ภาพ
77CFFF18-1568-4196-9774-DCC4B2B30543.jpeg
เส้นทาง A ระยะทาง 50 ก.ม.
4E4525D3-59D0-4F0D-8055-068892B51719.jpeg
เส้นทาง B ระยะทาง 40 ก.ม.
C0793D9E-4F6B-480F-99A2-E8CBC6952258.jpeg
เส้นทาง V.I.P.
1544707620600.jpg
ภาพตัวอย่างเหรียญที่ระลึก
1544707603214.jpg
ภาพตัวอย่างเสื้อที่ระลึก V.I.P.
47018039_351982932277206_7923862662780289024_o~01.jpg
1545748140611.jpg
1545870853925.jpg
1545870856288.jpg
1545750477704.jpeg
1545750483044.jpeg
1545870839791.jpg
1547086225729.jpeg
1547086231077.jpeg
1547086236326.jpeg
ผาลมรัก1(ผาส่องตะวันกังหัน7A)
1547086241658.jpeg
ผาลมรัก2(ผาส่องตะวันกังหัน7A)
1547086259625.jpeg
ผาลมรัก3(ผาส่องตะวันกังหัน7A)
1547086264483.jpeg
ผาลมรัก4(ผาส่องตะวันกังหัน7A)
แก้ไขล่าสุดโดย thosapaul เมื่อ 15 ก.พ. 2019, 18:18, แก้ไขไปแล้ว 77 ครั้ง.

Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 15 ธ.ค. 2018, 17:16

thosapaul เขียน: คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถีของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วันและเวลา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก) ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก) ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***

Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 25 ธ.ค. 2018, 23:12

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วันและเวลา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก) ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก) ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 27 ธ.ค. 2018, 14:42

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วันและเวลา วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น (มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม)
ในระหว่างการแข่งขัน
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าแข่งขัน/ผู้เกี่ยวข้อง
จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตราย ไม่ถ่ายภาพเซลฟี่เมื่อปั่นอยู่ในกลุ่มใหญ่

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 02 ม.ค. 2019, 16:46

รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่ี่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 07 ม.ค. 2019, 22:14

รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่ี่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***
Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 11 ม.ค. 2019, 21:07

รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียzzนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05k.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักแข่ง และเริ่มกิจกรรมร้านค้า
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่น
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***

Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 14 ม.ค. 2019, 18:43

รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05k.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักแข่ง และเริ่มกิจกรรมร้านค้า
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่น
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร้านค้า (อุปกรณ์ และอะไหล่จักรยาน)
- ค่าเช่าห้องละ 400 บาท (ขนาด 4 ม.*5 ม.) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง (จุดสตาร์ท และเส้นชัย) และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***


Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 17 ม.ค. 2019, 13:35

รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05k.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักปั่น และเริ่มกิจกรรมร้านค้า
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่น
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร้านค้า (อุปกรณ์ และอะไหล่จักรยาน)
- ค่าเช่าห้องละ 400 บาท (ขนาด 4 ม.*5 ม.) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง (จุดสตาร์ท และเส้นชัย) และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***


แก้ไขล่าสุดโดย thosapaul เมื่อ 12 ก.พ. 2019, 23:21, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 23 ม.ค. 2019, 22:52

[readmore] [/readmore]รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (หมายเลข 2256) หมู่ที่ 1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักแข่ง และเริ่มกิจกรรมร้านค้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (ถนนหมายเลข 2256) ม.1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่นออกจากโรงเรียนบ้านห้วยบงที่เป็นจุดปล่อยตัว
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัยโรงเรียนบ้านห้วยบง และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร้านค้า (อุปกรณ์ และอะไหล่จักรยาน)
- ค่าเช่าห้องละ 400 บาท (ขนาด 4 ม.*5 ม.) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง (จุดสตาร์ท และเส้นชัย) และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 10 ก.พ. 2019, 08:07

[readmore] [/readmore]รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 พบกันที่โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (หมายเลข 2256) หมู่ที่ 1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักแข่ง และเริ่มกิจกรรมร้านค้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (ถนนหมายเลข 2256) ม.1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่นออกจากโรงเรียนบ้านห้วยบงที่เป็นจุดปล่อยตัว
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัยโรงเรียนบ้านห้วยบง และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร้านค้า (อุปกรณ์ และอะไหล่จักรยาน)
- ค่าเช่าห้องละ 400 บาท (ขนาด 4 ม.*5 ม.) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง (จุดสตาร์ท และเส้นชัย) และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)
Morning
โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***รายละเอียดต่างๆ จะทยอยลงเรื่อยๆ ครับผม***Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 12 ก.พ. 2019, 23:25

[readmore] [/readmore]รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 พบกันที่โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (หมายเลข 2256) หมู่ที่ 1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักปั่น และเริ่มกิจกรรมร้านค้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (ถนนหมายเลข 2256) ม.1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่นออกจากโรงเรียนบ้านห้วยบงที่เป็นจุดปล่อยตัว
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัยโรงเรียนบ้านห้วยบง และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร้านค้า (อุปกรณ์ และอะไหล่จักรยาน)
- ค่าเช่าห้องละ 400 บาท (ขนาด 4 ม.*5 ม.) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง (จุดสตาร์ท และเส้นชัย) และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 13 ก.พ. 2019, 23:55

[readmore] [/readmore]รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 พบกันที่โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (หมายเลข 2256) หมู่ที่ 1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักปั่น และเริ่มกิจกรรมร้านค้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (ถนนหมายเลข 2256) ม.1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่นออกจากโรงเรียนบ้านห้วยบงที่เป็นจุดปล่อยตัว
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัยโรงเรียนบ้านห้วยบง และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร้านค้า (อุปกรณ์ และอะไหล่จักรยาน)
- ค่าเช่าห้องละ 400 บาท (ขนาด 4 ม.*5 ม.) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง (จุดสตาร์ท และเส้นชัย) และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999
Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 15 ก.พ. 2019, 18:23

รูปภาพคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทพัฒนาพลังงานลมจำกัด อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) ชมรมรักษ์ห้วยบง สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62”
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 พบกันที่โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (หมายเลข 2256) หมู่ที่ 1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน โดยสนับสนุนให้กับนักเรียนที่ยากจน และนักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง จำนวน 16 โรงเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ของท้องถิ่นที่มีทุ่งกังหันลมปั่นไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
3.เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

วัน เวลาและสถานที่ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 05.00- 12.00 น.
สถานที่ ณ ทุ่งกังหันลม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประเภทการปั่น (ท่านนายอำเภอด่านขุนทดเป็นผู้นำการปั่น)
เส้นทาง A ระยะทาง 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า ผาส่องตะวันกังหัน 7A สามแยกโนนเต็ง วัดดอยเจดีย์ โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง B ระยะทาง 40 กิโลเมตร เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
(โรงเรียนบ้านห้วยบง แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง สามแยกวัดเสาร์ห้า สามแยกโนนเต็ง วัดโนนเต็ง โรงเรียนบ้านซับพลู Laguna สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ผ่านโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา แลนด์มาร์คนวัตวิถีของตำบลห้วยบง กลับมาโรงเรียนบ้านห้วยบง)

เส้นทาง V.I.P. ไม่จำกัดระยะทาง และประเภทของจักรยาน

ประเภทการสมัคร (จำกัดเพียง 1,000 คัน)
1.สมัครทั่วไป ราคา 300 บาท (ได้รับเฉพาะเหรียญที่ระลึก
2.สมัครแบบ V.I.P ราคา 1, 000 บาท (ได้รับเสื้อ เหรียญ และถ้วยที่ระลึก)

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1.อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารมื้อเที่ยง
2.น้ำดื่มตลอดงาน และตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน
3.การรักษาความปลอดภัย และรถพยาบาล ตลอดเส้นทาง
4.ประกันอุบัติเหตุทุกท่าน

กิจกรรม (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-เวลา 13.00 -19.00 น. ลงทะเบียนนักปั่น และเริ่มกิจกรรมร้านค้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด (ถนนหมายเลข 2256) ม.1 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- เวลา 05.00 - 06.59 น. ลงทะเบียนรับสติ๊กเกอร์ , รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
- เวลา 07.00-07.29 น. พิธีการกล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน และพิธีเปิด
- เวลา 07.30 น. จัดขบวนจักรยาน 1.เสือภูเขา 2.เสือหมอบ 3.V.I.P.
- เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักปั่นโดยปั่นนำนักปั่นออกจากโรงเรียนบ้านห้วยบงที่เป็นจุดปล่อยตัว
- เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัยโรงเรียนบ้านห้วยบง และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
- เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

ร้านค้า (อุปกรณ์ และอะไหล่จักรยาน)
- ค่าเช่าห้องละ 400 บาท (ขนาด 4 ม.*5 ม.) กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

กฎ กติกาในการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการปั่น
3.ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้
4.อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5.ไม่จำกัดประเภทของจักรยานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
6.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (หรือผู้ปกครองพามาสมัคร)
7.ไม่ปั่นจักรยานในลักษณะที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น


ลานกางเต็นท์สำหรับนักปั่น

- บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยบง (จุดสตาร์ท และเส้นชัย) และโรงเรียนใกล้เเคียง

สมัครได้ที่
1. Facebook: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 (https://m.facebook.com/panpueanongtongt ... _tn__=%2Cg) สำหรับท่านที่ใช้ Facebook
2. Google Form: https://goo.gl/forms/ObA7Ef86wE6F1Ot52 สมัครตามลิงค์นี้ได้เลยครับ สำหรับท่านที่ใช้ Gmail
3. Line ID: est.rakchat สำหรับท่านที่ใช้ Line App.
4. ติดต่อโดยตรงที่ผู้รับสมัคร โทรศัพท์หมายเลข 087-4398797 (ครูเอ็สท์)

โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ ผอ.สุวิช คมพยัคฆ์ ประธานศูนย์ฯ 081-7093897 ผอ.วารี พงษ์ราศรี ฝ่ายการเงิน 089-0375643 และ ผอ.ทศพร จันทนราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 081-9178999 ***ท่านที่สมัครไม่ทันเรียนเชิญสมัครได้ที่หน้างานครับผม***
Re: ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลม ห้วยบง 62 คณะครูและบุคลากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศลสมทบทุนกองทุนเพื่อเด็กยากจน

โพสต์ โดย thosapaul » 18 ก.พ. 2019, 16:59

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ในตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด (1.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 2.โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 3.โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 4.โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5.โรงเรียนบ้านซับพลู 6.โรงเรียนบ้านซับยาง 7.โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 8.โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 9.โรงเรียนบ้านปราสาท 10.โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 11.โรงเรียนบ้านหินดาด 12.โรงเรียนบ้านหินเพิง 13.โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 14.โรงเรียนบ้านห้วยบง 15.โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย และ 16.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอกราบขอบคุณผู้ที่มีพระคุณต่อการจัดงานปั่นเพื่อน้องท่องทุ่งกังหันลมห้วยบง62 ดังต่อไปนี้
1.พันธมิตรในการจัดงาน ได้แก่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา บริษัท Wind Energy Holding จำกัด บริษัทในเครือกันกุลกรุ๊ป อบต.ห้วยบง อบต.หินดาด อบต.บึงปรือ (อ.เทพารักษ์) สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง และชมรมรักษ์ห้วยบง
2.ผู้สนับสนุนในการจัดงานทุกบริษัทห้างร้านในอำเภอด่านขุนทด ในตำบลห้วยบง และทุกท่าน
3.นักปั่นทั้งประเภทวีไอพีและทั่วไป ทุกชมรม ทุกทีม และทุกท่าน
4.ท่านนายอำเภอด่านขุนทดและข้าราชการ และบุคลากรอำเภอด่านขุนทด
5.ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหินดาด และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน
6.ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมงาน
7.ท่านกำนันตำบลห้วยบงและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยบง
8.ทีมงานรักษาความปลอดภัยจาก ฮุก 31 อปพร.และตำรวจบ้านจากตำบลห้วยบง ตำบลหินดาด และตำบลตะเคียน
9.บริษัทโตโยต้า 1991 จำกัด ที่เอื้อเฟื้อท่อลม รถบริการนักปั่น และน้ำดื่ม
10.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่เอื้อเฟื้อโต๊ะเก้าอี้ในการจัดลานเครื่องดื่มช้าง
11.นักร้องนักดนตรีทุกท่านที่มาให้ความบันเทิง
12.โรงเรียนด่านขุนทดที่อนุเคราะห์สถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์
13.บริษัทน้ำดื่มดารารัศมิ์ และบริษัทน้ำดื่มบีบีม
14.เฮียไก่ด่านขุนทดที่ให้ความอนุเคราะห์แตรลมในการปล่อยตัวนักปั่น
15.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน และทุกท่านที่มีส่วนทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี
16.เว็บไซต์ Thaimtb.com, Facebook และ Line ที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานปั่น
หากมีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
ด้วยรักจากใจ

ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง

ภาพกิจกรรมการปั่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก เฟสบุ๊ค “ปั่นเพื่อน้องท่องทุ่งกังหันลมห้วยบง 62 ครับ” หรือ https://drive.google.com/open?id=1yCsqN ... 4LfYEux2rX


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน