เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย » อาทิตย์ 27 ม.ค. 2019 จังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย yoyo_p5 » 16 พ.ย. 2018, 12:06

รูปภาพ

เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562


เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับ ชมรมจักรยานอำเภอแม่สาย
จัดแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

กำหนดการแข่งขัน
กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน รับป้ายหมายเลข (เพิ่มเติม)
เวลา 08.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ณ สำนักสงฆ์ดอยช้างงู ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เวลา 09.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน (ทีละรุ่น)
เวลา 11.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่น
เวลา 12.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน - ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารกลางวัน

การสมัครและการบริการ
1. การรับสมัคร
- รับสมัครล่วงหน้าทาง Line โดย ผู้สมัครที่สมัครและโอนเงิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ค่าสมัคร 600 บาท ทุกรุ่น ได้รับกางเกงปั่นจักรยานที่ระลึก
- ค่าสมัคร 300 บาท ทุกรุ่น ไม่ได้รับกางเกงปั่นจักรยานที่ระลึก

ท่านที่สมัคร สามารถโอนเงินค่าสมัคร ที่ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 048-3-94273-7 ชื่อบัญชี นายสันติ หรรษานนท์ และส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางผู้จัดทราบ ตามช่องทาง Line

QR code line สำหรับท่านที่จะสมัครทางไลน์

รูปภาพ

- ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 – 10 (ชาย) ในแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศตามลำดับ
- ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 – 5 (หญิง) ในแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศตามลำดับ
- ผู้ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่านเมื่อปั่นถึงเส้นชัย

2. การบริการ
- บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำดื่ม) บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง น้ำดื่ม) ฟรี
- มีการจัดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้ดุแลความปลอดภัยเส้นทาง
- มีสถานที่กางเต้นท์นอนสำหรับผู้เข้าแข่งขัน บริเวณสำนักสงฆ์ดอยช้างงู

ประเภทการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา ชาย 11 รุ่น - หญิง 5 รุ่น ดังนี้
A1. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย)
A2. รุ่นอายุ 14-18 ปี (ชาย)
A3. รุ่นทั่วไป (ชาย)
A4. รุ่นอายุ 30 – 34 ปี (ชาย)
A5. รุ่นอายุ 35 – 39 ปี (ชาย)
A6. รุ่นอายุ 40 – 44 ปี (ชาย)
A7. รุ่นอายุ 45 – 49 ปี (ชาย)
A8. รุ่นอายุ 50 – 54 ปี (ชาย)
A9. รุ่นอายุ 55 – 59 ปี (ชาย)
A10. รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ชาย)
A.11 รุ่นน้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป (ไม่กำหนดอายุ)

B1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)
B2. รุ่นทั่วไป (หญิง)
B3. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี (หญิง)
B4. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี (หญิง)
B5. รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป (หญิง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุตามรุ่นที่กำหนด โดยใช้ปี พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร
2. นักแข่งที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
3. นักแข่งต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการเข้าร่วมแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ต้องใช้จักรยานเสือภูเขาในการแข่งขันเท่านั้น
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน
3. จักรยานเสือภูเขาไม่กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจักรยาน
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายแสดงรุ่นและหมายเลข ที่หน้ารถให้มองเห็นเด่นชัดตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขัน รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัม ต้องชั่งน้ำหนักต่อหน้ากรรมการตอนลงทะเบียนวันรายงานตัว
6. ผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมแข่งขันใดมีเจตนากลั่นแกล้ง หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรค
หรืออันตรายต่อการแข่งขันของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
7. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 088-2692341 เสือตุ๊ก
089-7551501 เสือเกียรติ
094-1614157 เสือตู่
093-2705454 เสือโย

สนับสนุนการจัดงานโดย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ร้านสันติไบค์
ร้าน Langwei sport brand
แก้ไขล่าสุดโดย yoyo_p5 เมื่อ 16 พ.ย. 2018, 14:07, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
Impossible is Nothing.

Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย yoyo_p5 » 16 พ.ย. 2018, 12:07

รายชื่อผู้สมัครแต่ละรุ่น
รุ่น A1 อายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย)

1. ด.ช. ชนินทร์ วิบูลรุ่งเรืองตั้น ทีม ทีน ทอล์ค หมูป่า แม่สาย
2. ด.ช. พงษ์ พรหมมา ทีม ทีน ทอล์ค หมูป่า แม่สาย
3. ด.ช. มงคล บุญเปี่ยม ทีม ทีน ทอล์ค หมูป่า แม่สาย
4. ด.ช. คฑาวุฒิ ติวัน ทีม สันติไบค์
5. ด.ช. จิรโชติ บุญมาไชย ทีม ลุ่มน้ำฝาง
6. ดช. ปฏิพัทธ์ ยุพา
7. ด.ช. วรัญญู แสนสมบัติ

รุ่น A2 อายุ 14-18 ปี (ชาย)
1. นาย พรชัย คำหลวง ทีม ทีน ทอล์ค หมูป่า แม่สาย
2. ดช. วรัญชิต กันแก้ว ทีม ทีน ทอล์ค หมูป่า แม่สาย
3. ด.ช. ธนะวัฒน์ เสนาวนา ทีม สันติไบค์
4. ด.ช. คณิต บุญศรี ทีม สันติไบค์

รุ่น A3 ทั่วไป (ชาย)
1. นาย เอกพล จันทวงษ์ ทีม ทีน ทอล์ค หมูป่า แม่สาย
2. นาย เชาว์วุฒิ แซ่คู
3. MR. SAI SU ONE เมียนมา
4. Mr.sai naw thaung เมียนมา
5. Sai Lone Twee เมียนมา
6. Aung Naing Thu เมียนมา
7. Sai San Tip เมียนมา
8. Oliver เมียนมา
9. Aung Kham เมียนมา
10. MR. พล เมียนมา
11. ร.ต. ไผท ตุ้มพลอย เสือลายพลาง
12. นาย ศรายุทธ ไชยาเทพ แอ๊ดไบค์
13. นาย กิตติพงศ์ เตโชปถัมถ์ แอ๊ดไบค์
14. SAI NYAN TUN เมียนมา
15. นาย วุฒิชัย ใจปินตา แม่สายไซคลิ่ง

รุ่น A4 อายุ 30-34 ปี (ชาย)
1. นาย ชำนาญ อินต๊ะลอ ลุ่มน้ำฝาง
2. นาย กิตติ พาลาด สปีดไบค์
3. นาย สันติ ภูสีคุณ
4. นาย เทวัญ ปัญญี แอ๊ดไบค์
5. นาย กรุณา เทพรักษา

รุ่น A5 อายุ 35-39 ปี (ชาย)
1. นาย ภาคิณ ไทยนนท์ อิสระ
2. นาย ศุภณัฐ สุบินมิตร์ ทีม คาเฟ่ ชม.
3. นาย พรชัย ทองย้อย ทีม แม่ยาวไบค์“
4. นาย พนม นามพุทรา ทีม ฟอร์ซ ไซคลิ่ง พิษณุโลก
5. นาย วาทศิลป์ สุยา
6. นาย วรรษรัชฏ์ จารุจินดา
7. จสต.ชัยวุฒิ คำดี
8. นาย ธนัยรัชต์ ศรีโชติ
9. นาย สกนธ์ เอี่ยมศิลา
10. MR. AUNG LYIN เมียนมา

รุ่น A6 อายุ 40-44 ปี (ชาย)
1. นาย ชำนาญ ปิ่นทรายมูล
2. นาย ชยะพล มานะโส ลุ่มน้ำฝาง
3. นาย ชาญศักดิ์ ไชยสถิตวานิช
4. นาย อณุคม ธิปัดเป่า แม่จันไบค์
5. นาย นิคม ศรีอินคา แม่จันไบค์
6. นาย ชิษณุพงศ์ ตั้งไชโย
7. นาย ศิลป์ชัย สำนวนเย็น
8. นาย แสงคำ ดอยคำ
9. MR. A CHI
10 นาย ณรงค์ มุ่งดี
11 นาย สมหมาย ทิศอุ่น ทีม แม่ยาวไบค์

รุ่น A7 อายุ 45-49 ปี (ชาย)
1. นาย กิตติ์ฐณัฏ พิงคะสัน ทีม ทีน ทอล์ค หมูป่า แม่สาย
2. นาย เดชา อุดมพงษ์ ทีม ลุ่มน้ำฝาง
3. นาย สมคิด จับใจนาย
4. นาย ดุจดรินทร์ คำฟู
5. นาย ธีรธนัญญ์ โชติสกลวาณิช
6. นาย แอ๊ด อ๊อดเดช ทีม แอ๊ดไบค์ ชร.
7. นาย ต้าหยาง
8. นาย คำ ชัยมณี
9. นาย ขุนสันต์ กูลวงศ์
10. นาย อภิชาติ นาเมืองรักษ์

รุ่น A8 อายุ 50-54 ปี (ชาย)
1. นาย สมศักดิ์ มูลคำ ลุ่มน้ำฝาง
2. นาย อาทิตย์ สามล้าน ลุ่มน้ำฝาง
3. นายบันเทิง เพชรสุริยา ลุ่มน้ำฝาง
4. นาย อานัติ บุญถึง ลุ่มน้ำฝาง
5. นาย วรมัน นวลเพชร Totem-บ่อน้ำมันฝาง
6. นาย กลม น้ำรอด
7. นาย อรรณพ สมฤทธิ์ ลูกหมูทีม- เชียงคำ
8. นาย เจริญ ญาวิระ ทีม ฝุ่นฟุ้ง
9. นาย ผล พรมเมือง แม่จันไบค์
10. นาย เวคินทร์ กาญจนธนานนท์ ทีม ฟอร์ซ ไซคลิ่ง พิษณุโลก
11. นาย เนี้ยว
12. นาย อรรถพร บุญน่วม
13. นาย พิษณุ ยิ้มเสน่ห์ ทีม ฟอร์ซ ไซคลิ่ง พิษณุโลก
14. นาย ศุภชัย พรหมสอน
15. นาย ราชันย์ หลั่งเพชร
16. นาย สนิท ผัดเวียง

รุ่น A9 อายุ 55-59 ปี (ชาย)
1. นาย สวง ปืนตาคำ ลุ่มน้ำฝาง
2. นาย ณรงค์พล อินต๊ะยศ
3. นาย ธวัชชัย จันทราภิรมย์ ทีม ฟอร์เมท-ทรินเอ๊กซ์-เชียงราย
4. ร.ต. ประเวช แก้วปุ๋ย
5. นาย เอกรัฐ คุณคงคาพันธ์

รุ่น A10 อายุ 60 ขึ้นไป (ชาย)
1. นาย สุชาติ สุบินมิตร์ ทริ๊ปเปิ้นเอส ชม.
2. นาย ชาคร ผุดผ่องพรรณ อิสระ
3. Mr. William morris
4. นาย สุริวงศ์ ขุนวงศ์
5. นาย จำเนียร คำไส เสือแม่ฮ่องสอน
6. นาย ทันใจ ผางคำ แม่จันไบค์
7. นายจรัส ทองบุญ
8. นาย ชาติชาย มหาพรหม
9. นาย ภิภพ จันทร์เพ็ญ เสือแม่ฮ่องสอน
10. นาย สุรศักดิ์ ชมชื่น เสือแม่ฮ่องสอน
11. รตอ. ธนวัฒน์ วันชนะเสน ทีม พะเยาไบค์

รุ่น A11 น้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป (ชาย)
1. นาย พงพัฒน์ ไผ่จิตร ทีม แม่ยาวไบค์
2. จสอ. เชาวลิต นารีเดช
3. นาย ปิยะณัฐ ชุ่มมงคล
4. นาย กมล จันทาพูน ทีม ทีน ทอล์ค หมูป่า แม่สาย
5. นาย อรุณ ศิริพันธ์
6. นาย สุรพร ใจบาล แม่จันไบค์
7. นาย สุทธิพงศ์ งามศรี โรงเตี๊ยม
8. นาย มนตรี มาหมื่น
9. นาย สงวน ผมดำดก

รุ่น B1 อายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)
-
-
-

รุ่น B2 ทั่วไป (หญิง)
-
-
-

รุ่น B3 อายุ 30-39 ปี (หญิง)
1. นาง อัญลี มาลาแซม 300 ลุงขนไบค์
2. นาง นวพร ชัยศรี ลุงขนไบค์
3. นาง รุ่งทิพย์ ยุพา ลุงขนไบค์
4. คุณ นิภาพร จิตต์ประสาร

รุ่น B4 อายุ 40-49 ปี (หญิง)
1. นาง จิรวรรณ กันใจ ลุงขนไบค์
2. นาง คำ คำแก้ว ลุงขนไบค์
3. นาง ถนอม คำจันทร์ ลุงขนไบค์
4. คุณ พรวีนัส วุฒิสารพัฒนา
5. คุณ ณัฐริดา ญาวิระ
6. นส. ดลณพร ปงปัญญายืน ทีม ฟอร์เมท-ทรินเอ๊กซ์-เชียงราย
7. นส. พิกุล หรรษานนท์

รุ่น B5 อายุ 50 ปีขึ้นไป (หญิง)
-
-
-


***ยังสามารถสมัครหน้างานในวันแข่งขันได้***
แก้ไขล่าสุดโดย yoyo_p5 เมื่อ 23 ม.ค. 2019, 15:08, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Impossible is Nothing.


Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย wakin » 10 ธ.ค. 2018, 16:43

สมัครทางไหนครับ ไม่มีหน้างานเหรอครับ
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย yoyo_p5 » 11 ธ.ค. 2018, 09:34

wakin เขียน:สมัครทางไหนครับ ไม่มีหน้างานเหรอครับ


การสมัครสามารถแจ้งรายชื่อในนี้ได้เลยครับ หรือถ้าสะดวกสมัครในกลุ่มไลน์ได้เลยครับ
สำหรับการรับสมัครหน้างาน ถ้านักแข่งยังไม่ครบ 200 ท่าน จะยังคงรับสมัครหน้างานอยู่
แต่ถ้าครบ 200 ท่านแล้วจะไม่มีการรับหน้างานครับ เนื่องจากทางทีมงานต้องเตรียม
ในเรื่องการจัดการให้พร้อมทุกๆ ด้านครับ
ชวนพรรคพวกทางพิษณุโลกมากันเยอะๆ นะครับพี่ใหญ่

รูปภาพ
Impossible is Nothing.

Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย จรัส ทองบุญ2497 » 20 ธ.ค. 2018, 13:14

สมัครครับ
A10 รุ่น​ ​60​ ปี​​ นายจำเนียร​ คำใส​ กางเกงไซค์​ L​กลุ่มเสือแม่ฮ่องสอน​

Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย wakin » 21 ธ.ค. 2018, 05:56

สมัครแข่งขัน
นาย เวคินทร์ กาญจนธนานนท์ A8 50_54 ปี ทีม ฟอร์ซ ไซคลิ่ง พิษณุโลก ไม่เอากางเกง
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย จรัส ทองบุญ2497 » 23 ธ.ค. 2018, 20:38

สมัครแข่งขัน​
G10 รุ่นอายุ​ 60​ ปี​ขึ้นไป​ นายจรัส​ ทอง​บุญ​ กลุ่มเสือแม่ฮ่องสอน​ กางเกงไซค์​ M​ ครับ​

Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย yoyo_p5 » 24 ธ.ค. 2018, 12:37

จรัส ทองบุญ2497 เขียน:สมัครแข่งขัน​
G10 รุ่นอายุ​ 60​ ปี​ขึ้นไป​ นายจรัส​ ทอง​บุญ​ กลุ่มเสือแม่ฮ่องสอน​ กางเกงไซค์​ M​ ครับ​


รับทราบครับ

เพื่อความสะดวกในการติดตามข้อมูลข่าวสาร สามารถติดตามได้ในกลุ่มไลน์เลยครับ


รูปภาพ
Impossible is Nothing.


Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย wakin » 03 ม.ค. 2019, 12:00

สมัครแข่งขัน.ทีม ฟอรซ์ ไซคลิ่ง พิษณุโลก
รุ่น 35~39 ปีชาย
นาย พนม นามพุทรา ไม่เอากางเกง
รุ่น 50~54 ปี ชาย
นาย พิษณุ ยิ้มเสน่ห์ ไม่เอากางเกง
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: เชิญร่วมแข่งขัน เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โพสต์ โดย yoyo_p5 » 03 ม.ค. 2019, 12:20

wakin เขียน:สมัครแข่งขัน.ทีม ฟอรซ์ ไซคลิ่ง พิษณุโลก
รุ่น 35~39 ปีชาย
นาย พนม นามพุทรา ไม่เอากางเกง
รุ่น 50~54 ปี ชาย
นาย พิษณุ ยิ้มเสน่ห์ ไม่เอากางเกงรับทราบครับ
Impossible is Nothing.


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน