ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 » อาทิตย์ 23 ธ.ค. 2018 จังหวัดยโสธร

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 02 พ.ย. 2018, 12:27

ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561
แนบไฟล์
S__14352388.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Plueksasart เมื่อ 02 พ.ย. 2018, 15:59, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 02 พ.ย. 2018, 12:35

เส้นทางการแข่งขัน
แนบไฟล์
Screenshot (4).png
ระดับความสูงเส้นทางแข่งขัน
Screenshot (9).jpg
เส้นทางประเภทเสือหมอบ
Screenshot (11).jpg
เส้นทางประเภทเสือภูเขา

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 02 พ.ย. 2018, 14:07

รายละเอียดรุ่นการแข่งขัน และเงินรางวัล
แนบไฟล์
Screenshot (17).png
แก้ไขล่าสุดโดย Plueksasart เมื่อ 28 พ.ย. 2018, 09:50, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 28 พ.ย. 2018, 10:19

อัพเดตเส้นทางล่าสุดครับ สถานที่จัดงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อิตเตอร์ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
แนบไฟล์
85800.jpg

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 29 พ.ย. 2018, 14:35

ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

สถานที่จัดงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
https://goo.gl/maps/DcvrkhZNn4w

การรับสมัคร
บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2561
ช่องทาง https://event.thaimtb.com/event.php?e=357

กำหนดการ
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561
08.00 - 18.00 น. เปิดรับลงทะเบียน รับเสื้อ รับเบอร์
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
05.00 - 07.00 น. เปิดรับเสื้อ รับเบอร์ เท่านั้น
08.00 น. ประธานเปิดงาน พร้อมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน แบบโรลลิ่ง สตาร์ท ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
08.30 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันแต่ละรุ่น ที่บริเวณหน้าเทศบาลกุดชุมพัฒนา
11.00 - 13.00 น. นักกีฬาเข้าเส้นชัยบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
13.00 น. พิธีการมอบรางวัล


Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 07 ธ.ค. 2018, 13:53

เฟรม เขียน:มีเปิดรับสมัครหน้างานมั้ยครับ


วันที่ 22 ธค 2561 เวลา 08.00-18.00 น. ครับ

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 07 ธ.ค. 2018, 13:56

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน
๑. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาจิ(UCI)และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
๒. อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
๓. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ในระหว่างการแข่งขัน และได้ทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี
๔. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าแข่งขัน/ผู้เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดจากผู้จัดการแข่งขันได้
๕. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขัน)
๖. จักรยานทุกประเภท ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด ใช้บาร์เอนได้
๗. จักรยานประเภทเสือภูเขาสามารถใช้ โช๊ค หรือ ตะเกียบได้
๘. จักรยานประเภทเสือภูเขาใช้วงล้อขนาด ๒๖- ๒๗.๕ - ๒๙ นิ้วได้
๙. จักรยานประเภทเสือภูเขาสามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ นิ้ว
10. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
๑๐. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องติดป้ายเบอร์การแข่งขันที่หน้ารถและเสื้อด้านหลังเยื้องซ้ายทุกคน
๑๑. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หากขี่เกินเวลาที่กำหนด ๕ ชั่วโมง จะถูกตัดสิทธิ์ต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเซอร์วิสตามเก็บ)
๑๓. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี๒๕๖๑ ลบด้วย พ.ศ.เกิด
๑๔. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (ผู้ปกครองนำมาสมัคร)
๑๕. การประท้วงผลการตัดสิน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใน ๒๐ นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน ๑,๐๐๐บาท (เงินประกันจะคืนให้เมื่อมีการประท้องเป็นผล)
๑๖. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 07 ธ.ค. 2018, 14:00

เสื้อที่ระลึก/ ถ้วยรางวัล
แนบไฟล์
S__8642582.jpg
เสื้อที่ระลึก
S__8642588.jpg
ถ้วยรางวัลประเภทแข่งขัน
S__8642584.jpg
ถ้วยรางวัลประเภทVIP

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 19 ธ.ค. 2018, 16:54

รายการนี้ได้รับรองการจัดการแข่งขันจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว
แนบไฟล์
12DB73AB-70BB-4749-B76B-44F95E7CCBA2.jpeg

Re: ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ "กุดชุมใจเกินร้อย ครั้งที่ 4" จ.ยโสธร วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561

โพสต์ โดย Plueksasart » 20 ธ.ค. 2018, 09:00

ขอแจ้งรายระเอียดเพิ่มเติม
ทางคณะผู้จัดและผู้ตัดสมาคมจักรยานฯ ลงความเห็นให้ เสือหมอบรุ่นอายุ 60 ขึ้นไปชาย ใช้เส้นทางแข่งขัน 60 กม.


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน