Nakhon Pathom Car Free Day 2017 ... วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

Moderator: ชนินทร์, สมพิศ, watt

Nakhon Pathom Car Free Day 2017 ... วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

โพสต์ โดย สมพิศ » 13 ก.ค. 2017, 17:16

Car Free Day 2017.jpg


NakhonpathomCar Free Day 2017 ... วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

05.00 น. แยกบางสีทอง สะพานพระราม 5 นนทบุรี
06.00 น. ปั๊ม ปตท. ศาลายา นครปฐม
06.30 น. ร.ร.นายร้อยสามพราน นครปฐม
★★★★★★★★★★★★
กำหนดการ

06.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า ลงทะเบียน รับของที่ระลึก
07.00 น. ปั่นจักรยานไปปลูกป่าที่สวนป่า 300 ไร่
07.30 น. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวแสดงความยินดีฯ
07.40 น. นายกเทศบาลเมืองสามพราน กล่าวต้อนรับนักจักรยาน
07.45 น. ผู้อำนวยการ กทท. สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวแสดงความยินดีฯ
08.00 น. เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติร่วมกัน
08.10 น. ประธานจัดงาน นายธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์ นายกฯ กล่าวรายงาน
08.20 น. ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและปล่อยตัวนักจักรยานฯ
08.40 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานออกจากโรงเรียนนายร้อยสามพราน

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

สมาคมจักรยานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนนายร้อยสามพราน ขอเชิญชวนร่วมปั่นรณรงค์ "โครงการนครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017 ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยสามพราน นครปฐม รับจำนวนจำกัด 500 ท่านแรก รายระเอียดเส้นทาง ปล่อยตัวออกจากโรงเรียนนายร้อยสามพราน ไปตามเส้นทาง ดงเกร็ด -วัดบางช้างเหนือ-วัดท่ากระบือ แวะนมัสการหลวงพ่อรุ่ง -วัดบางม่วง(วัดญวณ) แวะนมัสการเจ้าแม่กวนอิมหล่อด้วยเงิน-วัดเทียนดัด -เข้าสวนสามพราน รับประทานอาหารเที่ยง เดินช็อปปิ่ง ซื้อผัก-ผลไม่ และอาหารปลอดสารพิษ -กลับเข้าโรงเรียนนายร้อย สามพราน แยกย้ายกลับบ้านครับ

https://www.facebook.com/np.cycling/posts/10203150975091928
ชุมชนจักรยาน....กลุ่มรวมมิตร
:idea: https://www.facebook.com/groups/2749174 ... 193932015/


★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
mr.t เขียน:งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเป้สวยหรูแถมฟรี

* กำหนดการ โครงการ "นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017"

เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึก

เวลา 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 07.30 น. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับนักปั่นจักรยาน และแขกผู้ใหญ่รับเชิญขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

เวลา 08.10 น. หลังเคารพธงชาติ นายกสมาคมจักรยานจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานประธานในพิธี

เวลา 08.20 น. ท่านผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน กล่าวเปิดงาน และปล่อยตัวจักรยาน ที่มาร่วมปั่น "โครงการนครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017"

ตามกำหนดการ ออกจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ไปตามเส้นทางวัดบางช้างเหนือ - วัดท่ากระบือ

เวลา 09.30 น. ทีมจักรยานมาถึง วัดม่วง(วัดญวณ) แวะนมัสการเจ้าแม่กวนอิมหล่อด้วยเงิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 1030.น. ออกจากวัดม่วง ผ่านวัดเทียนดัด วัดโรมัน เข้าสวนสามพราน รับประทานอาหาร และถ่ายรูป ชมสถานที่ชมตลาดสุขใจ สิ้นสุดโครงการ บ้านใกล้ปั่นกลับเอง

เวลา 12.00 น.ท่านที่จะกลับพร้อมรถนำของสมาคมฯ รวมพลปั่นกลับโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน แยกย้ายกลับบ้าน

:arrow: http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=1634062

Re: Nakhon Pathom Car Free Day 2017 ... วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

โพสต์ โดย สมพิศ » 13 ก.ค. 2017, 17:17


กลุ่มรวมมิตร ส่งชื่อครั้งที่ 1 จำนวน 81 คน
:idea: https://www.facebook.com/np.cycling/pos ... nref=story

1. วรพจน์ ทองทวี = XL
2. วิโรจน์ ส่งสกุลชัย = L
3. อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร = XL
4. วรายุทธ ชัยเลิศ
5. พรชนก ฉายปุก
6. วิทยา บุญศรีสุวรรณ = XL
7. พรประภัสสร์ กิตติกรวโรฒน์
8. ศักดิ์สิทธิ์ รื่นรวย = XL
9. เสริมศรี โพธิ์งามวงศ์ = S
10. สุรเดช โอภาสวานิช = L
11. สังวาลย์ มากดี = 2XL
12. พงศ์ธนา เล้าอติมาน = XL
13. ดุสิต วรางฤทธิ์ = 2XL
14. สหพล พงศ์วรินทร์
15. กิตติศักดิ์ เจริญศรีวิไลวัฒน์
16. พรมณี โนรีรัตน์ = M
17. สินธพ ซอมิ่งเมือง = M
18. จักรพันธ ์บุ้งศรีทอง
19. มนตรี เจียมจุฬาลักษณ์ = M
20. วิศิษย์ศักดิ์ สิงหสุต
21. สันติ สุขสันต์เจริญ = L
22. สุประภาษ สิรสุทธิ = L
23. พ.อ.โกวิท สุขศิริ = XL
24. สุทัศน์ เอี่ยมจรัส = L
25. ถาวร ดวงตา = XL
26. นาย ประสงค์ ปลื้มประเสริฐ = 2XL
27. นาง ธนพร ปลื้มประเสริฐ = M
28. นาย ปิยะบุตร ปลื้มประเสริฐ = L
29. น.ส. พิชชาภัสร์ ปลื้มประเสริฐ = L
30. น.ส. ปิยะมาศ แก้วเรือง = L
31. นาย พศิน สันนุจิตร = XL
32. นาง ละออ ทานะ = XL
33. นาย ดานุพงษ์ ทานะ = XL
34. นาย อนุรักษ์ ขาวผ่อง = XL
35. นาย กฤษณา ขาวผ่อง = M
36. น.ส. ขวัญจิรา ขาวผ่อง = XL
37. น.ส. นัทธมน ขาวผ่อง = M
38. น.ส. จันทิมา จังพานิช = M
39. นาย วิชชุ เชิญศิริ = 4XL
40. นาง บุญส่ง สมเพชร = 2XL
41. นาย องอาจ กตาภินิหาร = 3XL
42. นาง จันทิมา กตาภินิหาร = 3XL
43. นาย สมชาย บุญกระเตื้อง = XL
44. นาย สุพล พรหมโรกุล = L
45. นาย วินัย โรจน์ทนง = 3XL
46. นาย สุรยุทธ จิตรทาน = 3XL
47. นาย ธนิต ทิมวงศ์ = M
48. นาย สุพล ป้องขวาเลา = XL
49. นาย ภฐภัทร วงค์สุวรรณ = XL
50. นาง อรุณี หงษ์ลอย = L
51. นาย ศักดา เวสนุสิทธิ์ = L
52. น.ส. รัญจิรา เอี่ยมอำไพ = 2XL
53. น.ส. ธารารัตน์ กตาภินิหาร = XL
54. น.ส. วิมลศิริ บุญมีรอด = L
55. นาย อภิชัย เพ็ชรแสงศรี = XL
56. นาย ประเสริฐ จรัสวัชรชัย = XL
57. ด.ช. ปรัชญา จรัสวัชรชัย = S
58. นาย โรจนะ ภิรมย์ = L
59. นาย สิทธิพงษ์ สากร = XL
60. น.ส. อรปณ์ จิตทาน = XL
61. นาย อดุลย์ เพ็ชรศิริ = XL
62. นาย สมชัย พูลพิพัฒน์ = XL
63. นาย ธนศร วิษณุทันต์ = L
64. นาย พุทธพร ศรีสำอางค์ = L
65. นาย ไพริน ปิ่นแสง = L
66. นาย ทิวา เสาน้อย = L
67. นาย ชวลิต สาลีติ๊ด = XL
68. นาย นำชัย หาญไชยนันท์ = L
69. นาย จำนง เชื้อวงศ์ = XL
70. นาย ชลธาร เศรษฐา = M
71. นาย ธีรศักดิ์ ดวงสวัสดิ์ = L
72. นาง ยุพดี = L
73 . นาย พรเทพ ตรีทิพย์มาส = 2XL
74. นาย ปรเมศร์ สิทธิรุ่ง = XL
75. นาย สุรศักดิ์ เจนรถา = XL
76. นาย ปิยพรรดิ ชูช่วย = M
77. พ.อ.นพพล บรรพสุิทธิ์ = XL
78. นายพรชัย ขมประเสริฐ = XL
79. นายยิ่งศักดิ์ ปีแดง = M
80. ศิรินทร์ คุ้มวงศ์ = L
81. องอาจ ทองโปร่ง = L
แนบไฟล์
Car Free Day+ 2017.jpg

Re: Nakhon Pathom Car Free Day 2017 ... วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

โพสต์ โดย สมพิศ » 13 ก.ค. 2017, 22:59


ส่งรายชื่อครั้งที่ 2 จำนวน 9 คน
:idea: https://www.facebook.com/np.cycling/pos ... %22R%22%7D

1. กมล สงวนพัฒน์ = L
2. สมพิศ เขียวแก้ว = XL
3. ยืน ฟักสุวรรณ = L
4. กมล เฮงเกียรติศักดิ์ = L
5. ณัฐกา ทองทวี = M
6. สาคเรส บุนนาค = M
7. นิรันดร์ นิธิอุทัย = M
8. กรรณภรณ์ ไทยเพ็ชรกุล = M
9. น.ส.วนิดา ยุทธศิลป์ = M


Re: Nakhon Pathom Car Free Day 2017 ... วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

โพสต์ โดย สมพิศ » 20 ก.ค. 2017, 11:08


ธวัชชัย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม
2 ชม.

ประกาศรายชื่อท่านที่สมัครร่วมปั่นรณรงค์ โครงการนครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017
https://www.facebook.com/np.cycling/pos ... 7416202933

ในส่วนของกลุ่มรวมมิตร

51 นาย สมพิศ เขียวแก้ว กลุ่มรวมมิตร
52 พันเอก โกวิท สุขศิริ

155 นาย จักรพันธ์ บุ้งศรีทอง กลุ่มรวมมิตร
156 นาย อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร กลุ่มรวมมิตร

168 นางสาว เสริมศรี โพธิ์งามวงศ์ กลุ่มรวมมิตร

184 นางสาว พรประภัสสร์ กิตติกรวโรฒน์ กลุ่มรวมมิตร

207 นาย ศักดิ์สิทธิ์ รื่นรวย กลุ่มรวมมิตร

211 นาย สินธพ ซอมิ่งเมือง

240 คุณ วรพจน์ ทองทวี กลุ่มรวมมิตร

306 นาง ณัฐกา ทองทวี รวมมิตร

320 นาย องอาจ ทองโปร่ง กลุ่มรวมมิตร
321 นาย สุพล พรหมโรกุล กลุ่มสมชายพัฒนา-รวมมิตร
322 นาย องอาจ ทตาภินิหาร ม.สมชายพัฒนา+กลุ่มรวมมิตร
323 นาย สมชาย บุญกระเตื้อง ม.สมชายพัฒนา

กลุ่มรวมมิตร
547. กมล สงวนพัฒน์ = L
548. สมพิศ เขียวแก้ว = XL (ชื่อซ้ำ)
549. ยืน ฟักสุวรรณ = L
550. กมล เฮงเกียรติศักดิ์ = L
551. ณัฐกา ทองทวี = M
552. สาคเรส บุนนาค = M
553. นิรันดร์ นิธิอุทัย = M
554. กรรณภรณ์ ไทยเพ็ชรกุล = M
555. น.ส.วนิดา ยุทธศิลป์ = M
556. วรพจน์ ทองทวี = XL
557. วิโรจน์ ส่งสกุลชัย = L
558. อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร = XL
559. วรายุทธ ชัยเลิศ
560. พรชนก ฉายปุก
561. วิทยา บุญศรีสุวรรณ
562. พรประภัสสร์ กิตติกรวโรฒน์
563. ศักดิ์สิทธิ์ รื่นรวย = XL
564. เสริมศรี โพธิ์งามวงศ์ = S
565. สุรเดช โอภาสวานิช = L
566. สังวาลย์ มากดี = 2XL
567. พงศ์ธนา เล้าอติมาน = XL
568. ดุสิต วรางฤทธิ์ = 2XL
569. สหพล พงศ์วรินทร์
570. กิตติศักดิ์ เจริญศรีวิไลวัฒน์
571. พรมณี โนรีรัตน์ = M
572. สินธพ ซอมิ่งเมือง = M
573. จักรพันธ ์บุ้งศรีทอง
574. มนตรี เจียมจุฬาลักษณ์ = M
575. วิศิษย์ศักดิ์ สิงหสุต
576. สันติ สุขสันต์เจริญ = L
577. สุประภาษ สิรสุทธิ = L
578. พ.อ.โกวิท สุขศิริ = XL
579. สุทัศน์ เอี่ยมจรัส = L
580. ถาวร ดวงตา = XL
581. นาย ประสงค์ ปลื้มประเสริฐ = 2XL
582. นาง ธนพร ปลื้มประเสริฐ = M
583. นาย ปิยะบุตร ปลื้มประเสริฐ
584. น.ส. พิชชาภัสร์ ปลื้มประเสริฐ = L
585. น.ส. ปิยะมาศ แก้วเรือง
586. นาย พศิน สันนุจิตร = XL
587. นาง ละออ ทานะ = L
588. นาย ดานุพงษ์ ทานะ
589. นาย อนุรักษ์ ขาวผ่อง = L
590. นาง กฤษณา ขาวผ่อง = M
591. น.ส. ขวัญจิรา ขาวผ่อง = L
592. น.ส. นัทธมน ขาวผ่อง
593. น.ส. จันทิมา จังพานิช
594. นาย วิชชุ เชิญศิริ
595. นาง บุญส่ง สมเพชร = 2XL
596. นาย องอาจ กตาภินิหาร = 2XL
597. นาง จันทิมา กตาภินิหาร = XL
598. นาย สมชาย บุญกระเตื้อง = XL
599. นาย สุพล พรหมโรกุล = L
600. นาย วินัย โรจน์ทนง = 3XL
601. นาย สุรยุทธ จิตรทาน
602. นาย ธนิต ทิมวงศ์
603. นาย สุพล ป้องขวาเลา = XL
604. นาย ภฐภัทร วงค์สุวรรณ
605. นาง อรุณี หงษ์ลอย = L
606. นาย ศักดา เวสนุสิทธิ์
607. น.ส. รัญจิรา เอี่ยมอำไพ
608. น.ส. ธารารัตน์ กตาภินิหาร
609. น.ส. วิมลศิริ บุญมีรอด
610. นาย อภิชัย เพ็ชรแสงศรี
611. นาย ประเสริฐ จรัสวัชรชัย
612. ด.ช. ปรัชญา จรัสวัชรชัย
613. นาย โรจนะ ภิรมย์
614. นาย สิทธิพงษ์ สากร
615. น.ส.​ อรปวีณ​์​ จิตรทาน =​ XL
616. นาย อดุลย์ เพ็ชรศิริ
617. นาย สมชัย พูลพิพัฒน์
618. นาย ธนศร วิษณุทันต์
619. นาย พุทธพร ศรีสำอางค์ = L
620. นาย ไพริน ปิ่นแสง = L
621. นาย ทิวา เสาน้อย = L
622. นาย ชวลิต สาลีติ๊ด
623. นาย นำชัย หาญไชยนันท์
624. นาย จำนง เชื้อวงศ์
625. นาย ชลธาร เศรษฐา
626. นาย ธีรศักดิ์ ดวงสวัสดิ์
627. นาง ยุพดี
628. นาย พรเทพ ตรีทิพย์มาส
629. นาย ปรเมศร์ สิทธิรุ่ง
630. นาย สุรศักดิ์ เจนรถา
631. นาย ปิยพรรดิ ชูช่วย
632. พ.อ.นพพล บรรพสุิทธิ์ = XL
633. นายพรชัย ขมประเสริฐ = XL
634. นายยิ่งศักดิ์ ปีแดง = M
635. ศิรินทร์ คุ้มวงศ์ = L
636. องอาจ ทองโปร่ง = L

735. มีชัย เลิศพนมวรรณ L

848. นายประดิษฐ์ อำพิน = M กลุ่มรวมมิตร

viewtopic.php?f=57&t=1634062
https://www.facebook.com/np.cycling/pos ... nref=story


Re: Nakhon Pathom Car Free Day 2017 ... วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

โพสต์ โดย สมพิศ » 06 ก.ย. 2017, 09:54

21270912_10203362162251475_2140665742259522762_n.jpg


นครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2017

กำหนดการ โครงการ “ นครปฐม CAR FREE DAY 2017 ”

ณ โรงเรียนนายร้องสามพราน วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
- เวลา 06.00 ร่วมรับประทานอาหารเช้า และลงทะเบียน รับของที่ระลึก หน้าลานโรงเรียนนายร้อยสามพราน
- เวลา 07.00 น. ปั่นจักรยานไปปลูกป่าที่สวนป่า 300 ไร่ ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
- เวลา 07.30 น. ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวแสดงความยินดี นักจักรยานที่มาร่วมรณรงค์
- เวลา 07.40 น. ท่านนายกเทศบาลเมืองสามพราน คุณไพบูลย์ ภุชชงค์ กล่าวต้อนรับนักจักรยาน
- เวลา 07.45 น. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวแสดงความยินดีกับโครงการ ดีที่เป็นประโยชน ต่อสังคม และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
- เวลา 08.00 เคารพ ธงชาติ ร่วมกันร้องเพลงชาติ ร่วมกัน
- เวลา 08.10 ประธานจัดงาน นายธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์ นายกสมาคมจักรยานจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน
- เวลา 08.20 น. ท่านประธานในพิธี ....แขกรับเชิญ กล่าวเปิดงานและปล่อยตัว "นักจักรยานที่ร่วมโครงการ นครปฐม คาร์ ฟรี เดย์ 2017
- เวลา 08.40 น. ปล่อยจัวนักปั่นจักรยานออกจากโรงเรียนนายร้อยสามพรานไปเส้นทางดงเกร็ด
- เวลา 10.00 แวะไหว้พระ 1.วัดปรีดาราม 2.วัดท่ากระบือ 3.วัดธรรมปัญญาราม (วัดบางม่วง) แหล่งท่องเที่ยวของ อ.สามพราน ผ่านวัดเทียนดัด เข้าสู่สวนสามพราน
เวลา 11.30 น. ถึงสวนสามพรานริเวอร์ไซค์ – พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่ซุ่มอาหารที่ทางสวนสามพรานจัดไว้ให้ สิ้นสุดโครงการ ตามอัธยาศัย ท่านใดจะซ๊อปปิ้งที่ตลาดสุขใจ หรือจะกลับ ในเวลา 13.00 น. จะมีรถนำทางกลับโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อย่างสวัสดิ์ภาพ


รวมระยะทาง 46 กม.เศษๆ

:arrow: https://www.facebook.com/np.cycling/media_set?set=a.10203362133090746.1073742139.1733834017&type=3
แนบไฟล์
21319126_10203362133130747_3882113758456978821_o.jpg
21272558_10203362141410954_7864622918871826557_n.jpg
ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน