ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

รายงานตัว พี่ๆน้องๆที่ปั่นด้วยกัน อาจเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันก็ได้ครับ

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย joke222222 » 04 ส.ค. 2014, 21:27

สมัครไปแล้วครับ เสือหมอบ 70km มีสมาชิกท่านไหนไปบ้างครับ :mrgreen:

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย chinedam » 07 ส.ค. 2014, 08:42

มีไปร่วมงานตามนี้ครับ และอีกประมาณ 8-10 คน จากทางร้านเฮียหมูหมายเลขการแข่งขันปั่นสไตล์เหน่อ สุพรรณบุรี (บางปูไบค์)
B812 พิทวัส จันทรสมโภชน์ - บางปูไบค์
B813 จักรินทร์ รัตนศุทธกาญจน์ - บางปูไบค์
B814 นพรัตน์ จึงวรชัย บางปูไบค์
B815 อัฐพงศ์ ธรรมรงธาวินวสุ - บางปูไบค์
B816 วีรศักดิ์ โคตรชมพู - บางปูไบค์
B817 กฤตพล คุณนันทปรีดา - บางปูไบค์
B718 ธนิตย์ ชัยประเสริฐมิตร - บางปูไบค์
B819 วาทิน ภัทรกุลพิริยะ บางปูไบค์
B820 ดาวเรือง อ่อนมั่ง - บางปูไบค์
B821 วิเชียร ศรีธนธรรม - บางปูไบค์
B822 ธานัท ธัญกรวัฒนา - บางปูไบค์
B823 วัชระ ยังฤทธิ์ - บางปูไบค์
B824 สุชาติ จินตกะเวศ - บางปูไบค์
B825 กณิศ วงศ์ศุภเลิศ - บางปูไบค์
B826 สุรชัย เหลืองด่านสกุล - บางปูไบค์

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย daludacris » 10 ส.ค. 2014, 18:48

เมื่อวานไปปั่นกับเพื่อนงานที่มอบางมด
เมื่อวานเส้นบางขุนเทียน-ชายทะเล อากาศดีมากคับ :)
ปล.งานสุพรรณยังไปไม่ทันฮะ ต้องฟิตซ้อมให้มีแรงกลับมาหน่อย :cry: :cry:

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย chinedam » 11 ส.ค. 2014, 21:58

สวัสดีหนึ่ง เชิญเข้ากลุ่ม line บางปูไบค์ด้วยครับ

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย chinedam » 12 ส.ค. 2014, 00:14

รายชื่อบางปูไบค์ สมัครร่วมงาน Car Free Day 2014 ( 21 ก.ย. 57)
สมัครเรีบยร้อยแล้วครับ

709 คุณ คุณ ขวัญชัย สอาดศรี 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
710 คุณ นายสโรช ด้วงขำ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
711 คุณ นายดาวเรือง อ่อนมั่ง 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
712 คุณ นายประพฤทธิ์ สารากิจ สารากิจ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
713 คุณ นายวิเชียร ศรีธนธรรม 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
714 คุณ นายพิทวัส จันทรสมโภชน์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
715 คุณ นายจักรินทร์ รัตนศุทธกาญจน์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
716 คุณ นายอ๊าต ประทุมสิทธิ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
717 คุณ นายสิริชัย เกิดแก้ว 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
718 คุณ นายอัฐพงศ์ ธำรงธาวินวสุ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
719 คุณ นายธานัท ธัญกรวัฒนา 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
720 คุณ นายนพรัตน์ จึงวรชัย 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
721 คุณ นายสุชาติ จินตกะเวศ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
722 คุณ นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
723 คุณ นายภาค กุลมาโนชวงศ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
724 คุณ นายวีรศักดิ์ โคตรชมภู 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
725 คุณ นายไชยพงศ์ ศรีเปรมอนันต์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
726 คุณ ด.ญ.สมิตา รัตนศุทธกาญจน์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
727 คุณ นายกฤตพล คุณนันทปรีดา 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
728 คุณ นายสุทธิพงษ์ เมธาวงศ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
729 คุณ นายวัชระ ยังฤทธิ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
730 คุณ สุภาวดี คุยยกสุย 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
731 คุณ คุณ พัฒนา เจริญดี 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
732 คุณ นายบุญธรรม สอนง่าย 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
733 คุณ นายกฤษณะ โป๊ะสูงเนิน 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
734 คุณ นายนิพนธ์ ชูแก้ว 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
735 คุณ นายถิรธร วิทยสมิทธิ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
736 คุณ นายสัมฤทธิ์ เลิศเอี่ยม 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
737 คุณ นาย ธนิตย์ ชัยประเสริฐมิตร 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
738 คุณ นายณัฐพล ครุทสวัสดิ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
739 คุณ นายชัชชัย ชมพิพัฒน์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
740 คุณ นส.ผุสดี ภู่คำมี 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
741 คุณ นายวาทิน ภัทรกุลพิริยะ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
742 คุณ ด.ช ธีรพล พูลศรีสวัสดิ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
743 คุณ น.ส. พนารัตน์ ยอดอินทร์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
744 คุณ บัญชา หนองเทา 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
745 คุณ รุ่งฟ้า บุญมี 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
746 คุณ ด.ช ณัฐดนัย กุลมาโนชวงศ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
747 คุณ ด.ช ณกิจจา พรหมพา 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
748 คุณ นภัสศรัณย์ พรหมพา 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
749 คุณ พิศาล บุญเงิน 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
750 คุณ ศศิพัฒน์ จงสาครสิน 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
751 คุณ เอกลักษณ์ แพรคำ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
752 คุณ ประสาน กุลมาโนชวงศ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
753 คุณ กณิศ วงศ์ศุภเลิศ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
754 คุณ พงศ์กร ศะศิงาม 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
755 คุณ จ.ส.ต.ธนชัย วรรณพฤกษ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
756 คุณ นัท บูรณะเกียรติศักดิ์ 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
757 คุณ คุณสุรชัย เหลืองด่านสกุล 08158046XX ิBANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
759 คุณ ศรัณย์ชัย กรีฑาวัลย์ 08158046XX BANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
816 คุณ ธนกร เสพสุข 08724189XX Bangpu Bike เมืองสมุทรปราการ
817 คุณ วิษุวัติ โภคา 08277749XX Bangpu Bike เมืองสมุทรปราการ
818 คุณ อนุสรณ์ ทนงค์ 08158066XX Bangpu Bike เมืองสมุทรปราการ
819 คุณ โยธิน วิเศษสิริ 08320051XX Bangpu Bike เมืองสมุทรปราการ
833 คุณ ภาณุมาศ เชาวนทัศน์ 08158046XX BANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
907 คุณ อนุชา นุ่นนาแซง 08158046XX BANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
909 คุณ พัชรพงศ์ วณิชย์ศุภกร 08158046XX BANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
1041 คุณ กัมพล งอนชัยรัก 08158046XX BANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
1042 คุณ นายธวัชพล จันทร์ทองสิน 08158046XX BANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
1041 คุณ กัมพล งอนชัยรัก 08158046XX BANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
1042 คุณ นายธวัชพล จันทร์ทองสิน 08158046XX BANGPU BIKE เมือง สมุทรปราการ
แก้ไขล่าสุดโดย chinedam เมื่อ 16 ส.ค. 2014, 09:47, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย chinedam » 14 ส.ค. 2014, 08:51

รวมยอดร่วมปั่น[color=#FF0000] Car Free Day [/color]สมุทรปราการ 21 ก.ย. 57 บาง)ูไบค์
จำนวน 61 คนครับ
แก้ไขล่าสุดโดย chinedam เมื่อ 16 ส.ค. 2014, 09:42, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย chinedam » 14 ส.ค. 2014, 08:53

เสือผัดไทย ทราบแล้วรายงานด้วย พี่ๆน้องๆคิดถึงครับ

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย ผัดไทเส้นหมี่ » 14 ส.ค. 2014, 11:48

chinedam เขียน:เสือผัดไทย ทราบแล้วรายงานด้วย พี่ๆน้องๆคิดถึงครับ


ขอบคุณครับ เดือนหน้าครบ 1 ปี ที่ผมไม่ได้ปั่นริมคลองเลย :lol:

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย chinedam » 16 ส.ค. 2014, 09:46

เสือผัดไทยถ้ามีเวลาเชิญคลองส่งน้ำนะครับ

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย ผัดไทเส้นหมี่ » 18 ส.ค. 2014, 12:50

chinedam เขียน:เสือผัดไทยถ้ามีเวลาเชิญคลองส่งน้ำนะครับ


ถ้าน้องฝนไม่มา พบกันครับ

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย jakarin bangpubike » 18 ส.ค. 2014, 21:27

mupakchong เขียน:ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยาน ทัวร์ออฟปากช่อง-เขาใหญ่ครั้งที่๑

จัดโดย ชมรมเสือเขาใหญ่ ปากช่อง
รูปภาพ

ขอเชิญร่วมแข่งขันสุดยอดการแข่งขันจักรยาน ทัวร์ออฟปากช่อง-เขาใหญ่ครั้งที่๑ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับชมรมจักรยานเสือเขาใหญ่ ปากช่อง เชิญพบกับสุดยอดการแข่งขันจักรยานของอำเภอปากช่อง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ เทศบาลเมืองปากช่องวันอาทิตย์ที่ ๙พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ลงทะเบียน5.30น.-6.30น
เวลาปล่อยตัว 7.00น.เริ่มจากA-Bและห่างกันชุดละ5นาที
รับสมัครจำนวน 1000ท่าน ค่าสมัคร 800 บาทและ1500บาทสำหรับVIP ปิดรับสมัครวันที่30กันยายน2557( ไม่รับสมัครหน้างาน )โอนเงินค่าสมัครธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสปากช่องเลขที่บัญชี 659-2-17613-9 ชื่อบัญชี นายกฤษศรัญ อังอำนวยศิริ เริ่มสมัครวันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557จุดทศนิยม2ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสมัครแข่งจักรยานID line 0818766688 แจ้งชื่อ นามสกุล ไซด์เสื้อ และอายุสำหรับทำประกันอุบัติเหตุ
ค่าสมัคร 800 บาท เสื้อจักรยานจากForz 1 ตัว+ถ้วยรางวัล+ค่าประกันอุบัติเหตุ+อาหารเช้า-เที่ยงและน้ำดื่มตลอดเส้นทางการแข่งขัน (ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายจะทยอยมาแจ้งให้ทราบครับ)

***ขออภัยทางชมรมเกรงว่าจะจัดทำเสื้อและถ้วยรางวัลไม่ทั้นจึงขอเลื่อนมาปิดรับสมัครวันที่ 30กันยายน 2557ครับ***

เริ่ม start ที่เทศบาลเมืองปากช่อง Finish ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รูปแบบการจัดการแข่งขัน
1.รุ่นAระยะทาง 60 กิโลเมตร Finish จุดชมวิวเขาเขียว(สูงสุดในภาคกลาง)
2.รุ่นBระยะทาง 40 กิโลเมตร Finish ศูนย์อาหารบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่
3.รุ่น VIP ไม่กำหนดระยะทาง (ถ้วยรางวัลสลักชื่อและนามสกุล)

เส้นทางการแข่งขัน
ระยะทาง60กิโลเมตรสำหรับประเภทA และ40กิโลเมตรสำหรับประเภทBทั้งเสือหมอบและเสือภูเขา
Finish ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังจากปล่อยตัวมีเวลา5ชั่วโมงครับถ้าท่านไปไม่ถึงจะมีรถเซอร์วิสตามไปรับท่าน และกรุณาขึ้นรถด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คุณกฤษศรัญ อังอำนวยศิริ โทร.081-8766688)


***เพื่อความปลอดภัยของนักปั่นทุกท่านทางผู้จัดจึงห้ามนั่กปั่นทุกท่านปั่นลงเขาครับเราจัดรถรับส่งจากที่ทำการอุทยานถึงจุดปล่อยตัวเทศบาลเมือง ปากช่องครับ***

การรับถ้วยผู้ที่เข้าเส้นในเวลากำหนด
1. ผู้ที่สมัครจะได้รับป้ายติดเสื้อและป้ายติดหน้ารถ
2. ผู้ที่สมัครเมื่อเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดจะได้รับถ้วยไปในทันที (ถ้วยรางวัลลงอันดับ1-1000)
3. ถ้วยอันดับ 1-10 จะแจกต่อเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดทั้งรุ่นAและB

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน
1.ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการแข่งขัน
2.จักรยานที่เข้าทำการแข่งขันต้องติดเบรกทั้งหน้าและหลัง
3.ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้แข่งขันและจักรยาน ผู้แข่งขันและ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายใดๆจากผู้จัดการแข่งขันได้
4.ระหว่างการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างพร้อมวิทยุและมีการให้น้ำเป็นจุดๆ
5.ผู้เข้าการแข่งขันที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
6.ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ1ตัวและค่าประกันอุบัติเหตุและถ้วยรางวัล
7.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8.ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเคร่งครัด


วัตถุประสงค์การจัดงาน
๑.เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยใช้จักรยาน
๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาจักรยาน
๓.เพื่อรณณรงค์ให้เยาวชน และ ประชาชนให้หันมาสนใจการเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด


สนับสนุนการจัดงานโดย
- เทศบาลเมือง ปากช่อง โดยท่านนายก คมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ ประธานชมรมจักรยานเสือเขาใหญ่ปากช่อง
- สภ.หมูสี โดยท่าน พันตำรวจเอก เกรียงปกรณ์ อธิปฏิเวชช ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหมูสี
- ชมรมจักรยานเสือเขาใหญ่ ปากช่อง
- กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


ติดต่อจองที่ออกร้านขายของ ติดต่อคุณ กอล์ฟโทร 0816600741 ครับ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


การประชุมการจัดงาน โดยท่านนายกขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย ผัดไทเส้นหมี่ » 19 ส.ค. 2014, 09:12

jakarin bangpubike เขียน:
mupakchong เขียน:ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยาน ทัวร์ออฟปากช่อง-เขาใหญ่ครั้งที่๑

จัดโดย ชมรมเสือเขาใหญ่ ปากช่อง
รูปภาพ



เสือเย ผมต้องบอกว่าขึ้นทางปากช่องโหดมาก ชันและโค้งหักศอก

ถ้าท่านไปผมจะไปเชียร์ :lol: :lol:

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย ผัดไทเส้นหมี่ » 24 ส.ค. 2014, 17:03

ขอบคุณมิตรภาพเพื่อนๆ น้าๆ บางปูไบค์ทุกท่านครับ

ถามเสือที่ปั่น 68 กม หน่อยนะครับ ไมล์ท่านแจ้งกันกี่กิโล

ไมล์จักรยานผมได้ 69 กม นิดหน่อย แต่ตัวRUNTASTIC ได้ 55 กม เอง งงครับ

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย chinedam » 27 ส.ค. 2014, 09:40

ได้ 67.8 ครับท่าน รู้สึกว่าจะไม่เท่ากันเลย ไม่ได้คุยกันเลยนะเสือผัดไทย....เวลากระชันชิด....5555
ท่านเดินทางกลับกี่โมงครับ...

Re: ชมรมจักรยานบางปู (Bangpu Bike)

โพสต์ โดย ผัดไทเส้นหมี่ » 27 ส.ค. 2014, 10:04

chinedam เขียน:ได้ 67.8 ครับท่าน รู้สึกว่าจะไม่เท่ากันเลย ไม่ได้คุยกันเลยนะเสือผัดไทย....เวลากระชันชิด....5555
ท่านเดินทางกลับกี่โมงครับ...


ออกจากที่พัก บ่ายโมงครับ

ไม่ได้คุยกันเพราะท่านปั่นเข้าเส้นก่อนผมนานเลย :lol: :lol: :lol: :lol:


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน