......จักรยานธุดงค์..........

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 03 ม.ค. 2017, 04:35

รูปภาพ


รูปภาพรูปภาพ :) :D อรุณสวัสดิ์ พี่เนตรหลานนกและทุก ๆ ท่าน ผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดห้วยส้มสุก ซึ่งวัดนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเยี่ยมชม ถือว่าส่งท้ายปีเก่า(๒๕๕๙)ต้อนรับปีใหม่(๒๕๖๐)ได้อย่างมหัศจรรย์ เนื่องจากทุกสิ่งอย่าง "สัปปายะ" ทั้งสถานที่ ผู้คน และธรรมะ ก็ขอถือโอกาสนี้นำบุญกุศลที่ได้รับมาเผื่อแผ่ให้กับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ ขอให้ได้รับผลบุญที่ผมและคุณนายได้ไปบำเพ็ญมา ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรม ความเจ็บ ความไข้ ความจน อย่าได้มาแผ้วพานไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากศัตรูหมู่เวร มีความสุขทุกทิวาราตรีด้วยเทอญ :) :D

รูปภาพรูปภาพ

:idea: :idea: [286] สัปปายะ 7 (สิ่งที่เหมาะกัน สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบำเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย — suitable things; things favorable to mental development)
1. อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ — suitable abode)
2. โคจรสัปปายะ (ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป — suitable resort)
3. ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ 10 และพูดแต่พอประมาณ — suitable speech)
4. ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ — suitable person)
5. โภชนสัปปายะ (อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก — suitable food)
6. อุตุสัปปายะ (ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น — suitable climate)
7. อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที่เหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี — suitable posture)

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระพุทธโฆษาจารย์viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย NOKNICE » 04 ม.ค. 2017, 08:37

สวัสดีเช้าแรกของการทำงานปี 2560 ครับลุง
แนบไฟล์
Happy-New-Year-2017-.gif

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 05 ม.ค. 2017, 05:18

:) :D ความสุขของชาวบ้านกับความสุขของนักบวช แตกต่างกันเรามาศึกษาเป็นแนวทางสำหรับปีใหม่ ๒๕๖๐ กันนะครับ

สุขของคฤหัสถ์ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข 4 (สุขของชาวบ้าน, สุขที่ชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ำเสมอ, สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี - house-life happiness; deserved bliss of a layman)

1. อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม - bliss of ownership)
2. โภคสุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้ควรเลี้ยง และบำเพ็ญประโยชน์ - bliss of enjoyment)
3. อนณสุข (สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใคร - bliss of debtlessness)
4. อนวัชชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ - bliss of blamelessness)

บรรดาสุข 4 อย่างนี้ อนวัชชสุข มีค่ามากที่สุด

จาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

สุขของนักบวช ได้แก่ การที่ได้ออกจากกาม การที่ได้อยู่วิเวก ความสงบ และมีปัญญาตรัสรู้เห็นธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้า จากคำสอนของ พ่อ แม่ครูบาอาจารย์ :) :D


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ

:o :o วัดห้วยส้มสุกเป็นวัดที่อยู่ลึกเข้าไปทางวัดพระบาทสี่รอย ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๕-๖๐ กม.บริเวณวัดเป็นภูเขาและป่าทึบ สถานที่แต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่ร้างมานานและได้ถูกปรับปรุงให้กลับมาเจริญขึ้นด้วยบารมี ของ หลวงปู่ประสิทธิ์ แห่งวัดหมู่ใหม่(มรณภาพแล้ว) ท่านได้มอบหมายให้พ่อขาวเป็นคนมาอยู่ดูแล เรื่องราวน่าสนใจมากพ่อขาวท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แล้วท่านปฏิเสธการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง ท่านหันมาใช้ ธรรมโอสถ(รักษาด้วยธรรม) ยอมตายถวายชีวิตให้กับธรรมะ จนบัดนี้ท่านยังไม่ตายโรคก็ไม่หาย แต่ท่านมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายด้วย ใจที่สงบ เย็น สมดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้ว่า ความสุขของนักบวชคือ การที่ได้ออกจากกาม การที่ได้อยู่วิเวก ความสงบ และมีปัญญาตรัสรู้เห็นธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปัจจุบันวัดนี้ได้กลายมาเป็นที่พักของบรรดาคนป่วยระยะสุดท้าย แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ใครที่ป่วยแล้วหมอไม่รับรักษา ผมบอกบุญนะ ลองไปที่วัดนี้นะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอเพียงให้ตั้งใจปฏิบัติ ธรรม แค่นี้พอ :) :D
viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 06 ม.ค. 2017, 04:16

รูปภาพ

:) :D พูดถึงพ่อขาว วันชาติ ยิ้มมี ผมเคยพบท่านเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ที่วัดป่าหมู่ใหม่ช่วงนั้นเห็นขาท่านเหมือนหักเข้าเฝือก เดินแบบกระเสือกกระสนลำบากมาก ๆ ก็ไม่ได้สนใจไม่กล้าที่จะเข้าไปรบกวนท่าน จากวันนั้นจวบจนวันนี้กลับมีวาสนาได้มาพบท่านอีกครั้ง ท่านไปไกลแล้วในทางธรรมท่านได้เล่าให้ฟังด้วยความเมตตา ผม..ทึ่งมาก ๆ (ทั้ง ๆ ที่ผมก็เคยประสบมาแล้ว) เพื่อเป็นวิทยาทานขอคัดลอกจากเวปป์วัดมาให้ได้ศึกษากันนะครับ

:idea: :idea: :o :shock: การปฏิบัติธรรมของพ่อขาว วันชาติ ยิ้มมี ที่วัดป่าห้วยส้มสุก

สืบเนื่องมาจากพระอาจารย์กับพ่อขาววันชาติได้เดินธุดงค์ จนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ได้มาพักปฏิบัติธรรม (ตามนิมิต) ที่สำนักวัดป่าห้วยส้มสุก ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากพอสมควร แต่ด้วยจิตที่มุ่งมั่น ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคที่มีมากประมาณไม่ได้ แต่ด้วยความอดทนต่ออุปสรรค ก็สามารถปฏิบัติธรรมผ่านพ้นไปได้ พระอาจารย์และพ่อขาวพยายามมุ่งปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ถึงจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน ก็จะเอาธรรมของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้ง

ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๗ พ่อขาวก็ได้ประสบอุบัติเหตุ คือตกบ่อน้ำที่กำลังขุดอยู่ภายในบริเวณวัด ต่อมาเริ่มมีอาการปวดที่หัวเข่าด้านซ้าย โดยปวดมาตลอด ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าเป็น “มะเร็งกระดูก” จึงต้องตัดกระดูกหัวเข่าทิ้ง พ่อขาวจึงต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายเดือน แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น กระทั่งหมอพิจารณาว่าต้องตัดขาด้านซ้ายทิ้งโดยให้พ่อขาวกลับมาพักที่วัดก่อนสัก ๒ วัน แล้วค่อยกลับไปที่โรงพยาบาล

๑ เมษายน ๒๕๕๐ ที่วัดมีงานทอดผ้าป่า พระอาจารย์ได้นิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์มาเป็นประธาน เมื่อเสร็จพิธีก่อนจะกลับ ได้นิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์ ไปดูอาการของพ่อขาววันชาติ และท่านเมตตาบอกว่า “ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ให้ปฏิบัติธรรมโดยพิจารณาร่างกาย ให้เพ่งอสุภะ ปลงอสุภะ" พ่อขาวได้น้อมรับคำสอนมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด อยู่ในศีลวินัยข้อวัตร หลังจากนั้นพ่อขาวพบความเจ็บปวดทุกข์ทรมานตลอดเวลาหนักบ้างเบาบ้าง

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ่อขาวได้อธิฐานจิต งดรับประทานยาทุกชนิด เน้นการปฏิบัติธรรมมากขึ้น รักษาศีล ๘ ทานอาหารมื้อเดียวในช่วงเข้าพรรษา พ่อขาวมีอาการเจ็บปวดไปทั่วร่างกาย ได้อธิฐานจิตมอบร่างกายถวายชีวิตนี้ให้กับพระรัตนตรัย ด้วยความอดทนจนถึงที่สุด พ่อขาวได้พบแสงสว่างจากธรรมะของพระพุทธองค์ อาการทางร่างกายก็ดีขึ้น ความเจ็บปวดได้ลดลง การปฏิบัติธรรมของพ่อขาวดำเนินไปด้วยความเคร่งครัด บางวันพ่อขาวนั่งสมาธินานถึง ๕ ชั่วโมง จนได้พบสิ่งอัศจรรย์ในคำสอนของพระพุทธองค์ พบธรรมโอสถที่รักษาโรคต่างๆ ได้โดยไม่สงสัยอีกต่อไปเป็นคำสอนที่สว่างจริง เชื้อมะเร็งในตัวพ่อขาวยังคงมีอยู่จนกระทั่งเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ก็ได้ลุกลามไปทั่วร่างกายมีอาการเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม

ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ พ่อขาวได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ มาเยี่ยมถามอาการและให้กำลังใจ “พ่อขาวเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่รุนแรงแต่โชคดีที่พ่อขาวได้ธรรมะของพระพุทธองค์มารักษา” นับเป็นความห่วงใยความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ที่กำลังเจ็บปวดจากโรคภัย

ต่อมาวันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มะเร็งของพ่อขาวได้แล่นขึ้นสู่สมอง จนพ่อขาวสลบไป ครูบาเอ๋ ได้มาตามพระอาจารย์ และญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่ศาลา จึงได้พากันขึ้นไปที่กุฏิพ่อขาว ช่วยกันบีบนวดประมาณครึ่งชั่วโมง พ่อขาวก็ฟื้นขึ้นมา ซึ่งถ้าวันไหนที่มะเร็งลุกลามขึ้นสมอง พ่อขาวจะมีอาการเจ็บปวดมาก ซึ่งหาใครที่จะอดทนอย่างพ่อขาวได้ยาก แต่ทุกครั้งพ่อขาวจะเอาธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์น้อมมาอยู่ในดวงจิตตลอดเวลา

ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พ่อขาวเดินจงกรมประมาณ ๓ ชั่วโมงครึ่ง รู้สึกว่ามะเร็งได้ขับออกมาทางเท้า ทางผิวหนังและ ทางอุจจาระ พ่อขาวมีความรู้สึกเบาเนื้อเบาตัว เดินไปเดินมา ก็เบาไปหมด พระอาจารย์คิดว่ามะเร็งในตัวพ่อขาวน่าจะทุเลาเบาบาง หรือหายไปจากร่างกายของพ่อขาว ซึ่งพระอาจารย์ก็ได้ให้กำลังใจ และแลเห็นถึงความอดทนของพ่อขาวต่อโรคมะเร็ง


รูปภาพ

จากประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้สัมผัสมากับตัวของพ่อขาว ทำให้พระอาจารย์เชื่อในคำสอน และธรรมโอสถสามารถรักษาโรคภัยต่างๆ ให้หายได้แต่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ต้องอยู่ในศีลวินัยข้อวัตรของพระพุทธองค์ ไม่ขาดตกบกพร่อง ต้องยอมสละชีวิตให้กับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะได้พบกับสิ่งอัศจรรย์คำสอนของพระพุทธองค์เป็นคำสอนที่ทำให้โลกสว่างเห็นจริงทุกวันนี้พ่อขาวก็ได้พบเห็นแล้วซึ่งคำสอนที่ลึกซึ้งไม่ว่าโรคร้ายแรงขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเพศใด พระแม่ชี พ่อขาว แม่ขาว ฆราวาส จะศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีล ๒๒๗ ทุกๆคนมีโอกาสได้ดื่มรสพระธรรม คือธรรมโอสถ อันเป็นยาขนานเอกของโลกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถ้าทุกคนนำไปประพฤติปฎิบัติกันจริงๆ

รูปภาพ

รูปภาพ

:) :D พ่อขาววันชาติ ยิ้มมี แบบอย่างที่ดีสำหรับนักปฏิบัติธรรม ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคต่าง ๆ ที่สามารถหายป่วยได้ด้วยธรรม ผู้ป่วยจากโรคร้าย จะมีอาการดีขึ้น จนสามารถอยู่กับโรคนั้นได้ อย่างไม่ทุกข์ทรมาน และเมื่อปฏิบัติธรรมไปจนได้เข้าถึงสภาวธรรมแจ่งแจ้งในธรรม โรคที่เป็นก็ยังคงอยู่ แต่จิตอยู่เหนือกายที่ทุกข์ เพราะได้ปล่อยวางความยึดมั่น ถือมั่นในตนลง จิตใจก็จะเบาเหมือนผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคร้ายแต่อย่างใด ดังเช่นพ่อขาวนั่นเอง

ที่สำคัญที่สุดคือผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติต้องเคร่งครัดในองค์ศีล เคร่งครัดกับตนเอง บอกกับตนเองเสมอ เตือนตนเองเสมอ มีความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีความเพียร วิริยะ อุสาหะ ไม่ย่อท้อ มุ่งมั่น และที่สำคัญที่หลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ ท่านเทศน์บ่อย ๆ ก็คือ “ฝืนได้ สำเร็จได้” คือ ต้องฝืน

ฝืนกิเลสตนเอง ทวนกระแสนั่นเองปัจจุบันพ่อขาว อยู่ที่วัดป่าห้วยส้มสุก ทุกท่านสามารถเดินทางไปพบท่านได้ โดยไปตามที่อยู่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือดูในเว็บไซต์ วัดป่าห้วยส้มสุก ทางขึ้นวัดขึ้นทางเดียวกันกับ วัดพระพุทธบาทสีร้อย ซึ่งตลอดทางจะมีป้ายทางขึ้นพระพุทธบาทสี่รอย ให้ขับรถขึ้นมาตามป้ายบอกทาง วัดป่าห้วยส้มสุกถึงก่อน พระพุทธบาทสี่รอย ประมาณ 12 กิโลเมตร ในหมู่บ้านห้วยส้มสุก

ใครที่ป่วยจนหมอไม่รับรักษาไม่ว่าโรคอะไรก็ได้ ทางสุดท้ายผมแนะนำครับว่า ไปเถอะอย่ารอความตายหรือประชดความตายด้วยการทำบ้า ๆ สู้ไปปฏิบัติธรรมให้จิตสงบ เป็นสมาธิถึงเวลาตายจะได้มีทุนสำรองไปสู่สุขคติภพ เชื่อผมนะครับ
:) :D
viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 08 ม.ค. 2017, 09:06

..สวัสดีปีใหม่..ขอบคุณมากครับ..สำหรับสิ่งดี ๆ ที่มอบไว้ให้ข้างต้น..
แนบไฟล์
20161120_134742.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย NOKNICE » 09 ม.ค. 2017, 10:50

สวัสดีลุงแดง ลุงเนตรครับ

เพิ่งกลับจากเลยเมื่อวานครับ ไปงานศพยายแฟนที่ อ.ท่าลี่ ท่านเสียหลังจากผมกลับมาถึงบ้านได้วันเดียว เลยต้องเดินทางไปอีกครั้งนึง
แนบไฟล์
15940711_1320707258004381_6686992385736542467_n.jpg

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 09 ม.ค. 2017, 11:21

รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ

:) :D อยากจะถามว่าใครบ้างที่เคยเห็นตาน้ำ คงน้อยคนนอกเสียจากพวกที่เคยอยู่ป่าอยู่เขาหรือพวกนักสำรวจ สำหรับผมแล้วอยู่ป่าเป็นอาชีพได้เห็นตาน้ำในหลาย ๆ ที่ และได้ใช้น้ำจากตาน้ำก็อยากจะบอกว่า น้ำที่ออกจากตาน้ำอร่อยและคิดว่าบริสุทธิ์ยิ่งเสียกว่าโซดา แต่ก่อนที่ยังนิยมดื่มพวกเราใช้น้ำธรรมชาติแบบนี้แหละครับแทนโซดา อร่อยหวานบอกไม่ถูกนะ

ที่วัดห้วยส้มสุกก็เช่นกันมีตาน้ำที่นำน้ำจากในดินเก็บไว้อุปโภคและบริโภค โดยทางหลวงพ่อและพ่อขาวได้ออกแบบ เป็นคล้ายบ่อน้ำกักน้ำที่ไหลออกจากตาน้ำแล้วส่งขึ้นแท็งค์สูงโดยไม่ใช้เครื่องมือใด ๆ เป็นแรงดันธรรมชาติของน้ำที่ดันไปตามท่อ พ่อขาวเล่าให้ฟังว่าต้องคอยเปลี่ยนท่อน้ำเป็นประจำเพราะท่อมักแตก :o :o น้ำเพียงพอกับการใช้ในวัดและยังสามารถส่งไปเลี้ยงชาวบ้านได้อีกด้วย เมื่อน้ำล้นบ่อที่กันไว้ก็จะไหลลงไปยังที่ลุ่มอยู่ตามแอ่งตามหลืบ เก็บกักตามธรรมชาติกลายเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านก็จะมาต่อนำไปใช้ในหมู่บ้านได้อีก เรียกว่าภูมิปัญญาของคนเก่าคนแก่ แต่ที่น่าเป็นห่วงก็นายทุนกับคนจนที่ไร้จรรยา มักจะร่วมมือกันแอบมาตัดไม้ทำลายป่าเป็นประจำ พวกนี้ล่ะครับที่จะทำให้ตาน้ำขาดน้ำมาหล่อเลี้ยง วันนี้เวลานี้วัดห้วยส้มสุกจึงเป็นเสมือน หน่วยพิทักษ์ป่าย่อม ๆ :lol: :lol:


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ

:) :D ในช่วงค่ำวันที่ ๓๑ ธันวา ๕๙ พ่อขาวได้ลงมาทำวัตรสวดมนต์เย็นกับพวกเรา(ปรกติท่านจะไม่ลง) ถือเป็นวาสนาของเรา หลังจากสวดมนต์เย็นเสร็จพ่อขาวก็ได้เล่าประสบการณ์ การปฏิบัติธรรมขั้นเอกอุซึ่งพ่อขาวได้ประสบมาจนแน่ใจใน พุทธคุณ ธรรมคุณและสังฆคุณ ท้ายสุดท่านได้ให้กำลังใจผู้ป่วยทุกคนที่พากันไปปฏิบัติธรรมในแนวของพ่อขาว ว่า ขอให้เชื่อในคำสอนตลอดจนพุทธานุภาพแห่งพุทธศาสนา จงปฏิบัติอย่างจริงจังชนิดเอาชีวิตเข้าแลก ในที่สุดท่านก็จะสำเร็จเหมือนพ่อขาวท่าน ปัจจุบันนี้หาคนที่ปฏิบัติจริงทำจริงยากแล้ว(ท่านว่าแม้แต่ผู้สละตนมาเป็นพระ) ผลจึงไม่เห็นทำให้เกิดความลังเล สงสัย สำหรับตัวพ่อขาวไม่มีอะไรคาข้องใจจิตแล้ว เรียกว่าแจ่มแจ้งแดงแจ๋กันเลยทีเดียว

สถานที่แห่งนี้สำหรับผมแล้วให้คะแนนเต็มร้อย ทุกสิ่งอย่างเรียกว่า "สัปปายะ" หมด เราคุยกันว่าหนนี้เรามีภารกิจทางโลกที่ยังวุ่นวายอยู่ เราจึงกราบลาพ่อขาวหลังจากที่เราได้ทำอาหารถวายทั้งพระและพ่อขาวในเช้าวันที่ ๑ ม.ค.๖๐ ถือเป็นการบำเพ็ญบุญต้อนรับปีใหม่ ก็ขอส่งบุญนี้ให้กับทุก ๆ ท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้เยี่ยมเยียนกระทู้ ให้ได้รับผลบุญที่เราได้กระทำทุกท่านทุกคน และโอกาสหน้าเราต้องถือโอกาสมาอยู่ ณ ที่นี้ให้นาน ๆ เพื่อซึมซับธรรม ธรรมะ และบรรยากาศอันบริสุทธิ์พร้อมกับที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมให้เอกอุเพิ่มขึ้น ๆ :) :D
viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย NOKNICE » 10 ม.ค. 2017, 09:46

สาธุๆด้วยครับลุง

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 11 ม.ค. 2017, 15:34

..สาธุ.. (ขอบคุณมากครับ)
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 19 ม.ค. 2017, 11:15
:) :D มันเป็นเรื่องที่แปลกมากว่า ผมฝันเห็นพ่อหลวงเมื่อหลายวันมาแล้ว ในฝันผมได้สนองงานโดยถวายเอกสารให้พระองค์ท่าน พอตื่นขึ้นมานั่งพิจารณาความฝัน มันเป็นความสุขอย่างบอกไม่ถูกผมช่างเป็นคนมีบุญมากเลยหรือนี่? ขนาดพระองค์ไม่อยู่แล้วผมก็ยังได้ร่วมงานกับพระองค์ท่านอีก ย้อนอดีตเมื่อปี ๒๕๑๕-๒๕๑๗ ผมได้ร่วมไปในงานโครงการหลวงกับท่านอาจารย์ บุญศรี วิภาค ณ วังซ้าย อธิการบดี ม.แม่โจ้(เสียชีวิตแล้ว)ไปในฐานะตัวแทนของ ตชด.ในพื้นที่เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ผมได้ซึมซับอะไรต่าง ๆ มากมาย

ผมได้ทดลองเข้ายูทูปเสาะหาทริปที่พ่อหลวงเสด็จประพาสในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมืองไทย คลิปแรกก็เจอเสด็จเยือนเชียงใหม่ก่อนเลย มันแปลกมาก ๆ อีกล่ะครับคือ ผมมีแผนที่จะท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับจักรยาน โดยจะไปให้ได้ทุกจังหวัดและคิดว่าจะเที่ยวแบบว่าไปทุกซอกทุกมุมที่ Unseen ประมาณนั้น(ฝันไกลนะ๕๕) โดยจะเริ่มที่ภาคใต้ก่อนเพื่อน เพราะตั้งแต่ผมย้ายจากภาคใต้มาเกือบยี่สิบปีแล้ว ผมยังไม่เคยลงไปเที่ยวใต้อีกเลย :) :D


รูปภาพรูปภาพ :) :) ความจริงแล้วท่องเที่ยวทั่วไทยสมัยที่ยังอยู่รับราชการผมกับคุณนายและลูกชาย ได้พากันเที่ยวไปจนทั่วตามคู่มือและเมื่อไปทุก ๆ ที่ก็จะมีการปั๊มพาสปอร์ตเป็นตราจังหวัดนั้น ๆ เมื่อครบแล้วก็ส่งไปยังบริษัทเชลล์เพื่อรับสิ่งของตอบแทน แต่เนื่องจากเราเป็นข้าราชการจะเที่ยวให้ตามกำหนดมันยาก ก็เลยปั๊มพาสปอร์ตได้ไม่ครบหมดเขตเสียก่อน แต่ก็ถือได้ว่าครอบครัวเราได้ท่องเที่ยวทั่วไทยไปแล้ว เป็นการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ :) :)

รูปภาพรูปภาพรูปภาพ :D :D ช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย ไทยทั้งประเทศทำอะไรกันไม่ถูกนอกจากความโศรกเศร้าเสียใจ ผมก็เหมือนคนไทยทุกคน หลังจาก ๑ เดือนผ่านไปความเศร้าค่อยผ่อนคลาย กลับมาย้อนคิดตามสื่อต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยเฉพาะ ทีวี ได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จไปยังที่ต่าง ๆ มากมายท่านไปยังที่ ๆ ที่เรียกว่ายิ่งกว่า Unseen ผมเกิดมีแนวความคิดอยากตามรอยพระองค์ท่านมาก ๆ จึงได้ไปหาซื้อหนังสือท่องเที่ยวทั่วไทยมาศึกษา และวางแผนการท่องเที่ยว แต่คราวนี้จะเป็นการท่องเที่ยวโดยจักรยานแตกต่างจากหนที่แล้ว เริ่มจากไหนดีก็คิดว่าเขตภาคเหนือ ภาคอีสาน เราก็ปั่นกันเป็นประจำคงมีแต่ภาคใต้ที่ยังไม่เคยปั่นไปเลย เคยไปใต้สุดก็ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แค่นั้นเอง คิดได้ดังนั้นก็วางแผนว่าหลังปีใหม่จะเริ่มเดินทาง :) :D

รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ :cry: :cry: มันเป็นความเศร้าอย่างมหันต์....ภาคใต้เจอวิกฤตหนักน้ำท่วม จนถึงวันนี้มีแนวโน้มว่าฝนจะตกหนักไปอีกหลายวัน คลิปรายงานเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ น่าสงสารมาก ๆ สมัยที่ผมรับราชการอยู่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เจอน้ำท่วมใหญ่เราในฐานะ คนของพระราชา ผมพากำลังออกไปช่วยชาวบ้าน น้ำไหลแรงมาก ๆ น่ากลัวครับ หลังจากที่ท่วมหนัก รบ.ก็เข้าแก้ไขเรียกว่าทุ่งสงไม่เจอวิกฤต มาหนนี้เจออีกเรียกว่าซ้ำรอยเดิม และอาจจะหนักกว่าครั้งที่ผมเจอเสียอีก ความเสียหายไม่ต้องพูดถึง บ้านเพื่อนผมที่อยู่ทุ่งสงขนของกันจ้าละหวั่นเสียหายไปตาม ๆ กัน

ถึงตอนนี้คงมีคนคิดนะว่า...แผนนี้จะล้มเหลวละกระมัง.....ยัง ยัง ครับ ต้องรอดูสถานกาณ์ไปพราง ๆ ก่อน ในขณะที่เราเฝ้ารอดูอยู่นี้ ก็เกิดแนวความคิดใหม่ว่า ถ้าไม่สามารถไปได้ในช่วงหนึ่งเดือน สอง - สาม - สี่ เดือนนี้ เราอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังภูมิภาคอื่นก่อนกันกว่าดีไหม ? ณ วันนี้ยังเป็นคำถามอยู่ในใจครับ :( :(


รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ


:P :P ในการเดินทางไกล ๆ นาน ๆ จักรยานที่จะเป็นพาหนะคงไม่มีคันไหนเหมาะเท่ากับ "คุณใช่เลย" และ "คุณพอดี" ซึ่งในระยะนี้เวลานี้ ก็ถือเป็นช่วงแห่งการบำรุงดูแลจักรยานไปพราง ๆ ก่อน สำหรับ D-Day ค่อยมาว่ากันอีกครั้ง :lol: :lol:
viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย NOKNICE » 20 ม.ค. 2017, 09:49

สวัสดีลุงแดงและทุกท่านครับ

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 21 ม.ค. 2017, 15:16

NOKNICE เขียน:สวัสดีลุงแดงและทุกท่านครับ


:) :D สวัสดีครับ หลานนกและทุกท่าน ๑๐๐ วันสำหรับการสเด็จสู่สวรรคาลัยของพ่อหลวงในดวงใจของชาวไทย เหมือนเหตุการณ์พึ่งผ่านไปสด ๆ ร้อน ๆ ถามว่าความโศกเศร้ายังมีอยู่ไหม? คำตอบจากหัวใจของไทยทุกคนต้องตอบว่า "ยังอยู่ในใจและจะไม่มีวันลืม" ชื่นชมกองทัพเรือที่ "โพสต์คลิปผ่านเฟสบุ๊ค เป็นบทเพลง"คนบนฟ้า" แสดงความอาลัย ๑๐๐ วัน แห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" อยากให้ได้ฟังครับ

ขีดความสามารถของ ตชด.มันไม่มีหรอกครับเพราะเราไม่ใช่กองทัพและเราก็ไม่มีวงดุริยางค์เหมือนทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศ ผมในฐานะที่เคยเป็นนักดนตรีประจำวง ปจว.ของตชด.ค่ายดารารัศมี (กก.ตชด.เขต ๕)ขอชื่นชมลูกประดู่ที่เป็นตัวแทนของไทยทั้งชาติมาตามบทเพลง ฟังแล้ว "น้าตาไหลคิดถึงพระองค์ท่าน คิดถึงสมัยที่ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่าน" ขอพระองค์สเด็จสูแดนสุขาวดีมีปรกติเกษมพระสำราญทั่วนิจนิรันดร์ เราอยู่หลังขอตั้งจิตอธิษฐานจะเร่งสร้างบุญกุศลเพื่อเสริมส่งบารมี ให้ได้ตามสเด็จสู่แดนสุขาวดีด้วยการ เจริญตามคำสอนของพระบรมศาสดาในเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดจน ทาน ศีล ภาวนา วันหนึ่งเราคงสมหวังครับ เรามาน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านกันนะครับ :) :D
แก้ไขล่าสุดโดย Deang-sarapee เมื่อ 21 ม.ค. 2017, 15:33, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 24 ม.ค. 2017, 03:51

:( :( น้ำยังท่วมใต้ 7 จังหวัด สังเวยพุ่ง 85 ศพ เดือดร้อน 1.78 ล้านคน เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รับมือฝนตกหนัก ช่วง 23 -25 ม.ค.


http://img-s-msn-com.akamaized.net/tena ... =599&y=251

ภาพประกอบข่าว© ไทยรัฐออนไลน์ ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2560 ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด รวม 124 อำเภอ 778 ตำบล 6,031 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 582,725 ครัวเรือน 1,784,942 คน ผู้เสียชีวิต 85 ราย ผู้สูญหาย 4 ราย ถนน 4,314 จุด คอสะพาน 348 แห่ง ท่อระบายน้ำ 243 แห่ง ฝาย 126 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง สถานที่ราชการเสียหาย 25 แห่ง โรงเรียน 2,336 แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวม 35 อำเภอ 200 ตำบล 1,113 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยที่ครอบคลุมทั้งด้านการดำรงชีพ ชีวิตและทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ และสิ่งสาธารณประโยชน์

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 2560 มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จึงได้ประสานจังหวัดดังกล่าว และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด.


:) :D โอ...โหดร้ายกว่าเมื่อครั้งที่ผมเจอตอนรับราชการอยู่ภาคใต้มากเลย แบบนี้คงต้องพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางไปภาคอื่นก่อน..ซะแล้วกระมัง จะรอฟังข่าวอีกสักระยะเพราะใจรักเหลือเกินที่จะลงใต้ ถ้าคนเดียวป่านนี้ผมคงเผ่นไปนานแล้ว ตอนนี้ไปเดี่ยวไม่ได้แล้วครับ...๕๕๕. :lol: :lol:

:| :| ขอภาวนาให้สงบและกลับสู่สภาพปรกติโดยเร็ว เพื่อพี่น้องชาวใต้จะได้อยู่เป็นปรกติสุข (นี่เป็นเดือนแล้วนะเทวดา) เป็นกำลังใจให้ชาวใต้ทุกคน..สู้ สู้ ครับ และขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ :shock: :shock:
viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย NOKNICE » 24 ม.ค. 2017, 09:02

อรุณสวัสดิ์ครับลุงแดงและทุกท่าน

พ่อตาผมก็เป็น ตชด.เกษียณได้ 6-7 ปีแล้วเหมือนกันครับ ตอนนี้มีความสุขตามประสาอยู่ที่ จ.เลยครับ

Re: ......จักรยานธุดงค์..........

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 28 ม.ค. 2017, 03:52

NOKNICE เขียน:อรุณสวัสดิ์ครับลุงแดงและทุกท่าน

พ่อตาผมก็เป็น ตชด.เกษียณได้ 6-7 ปีแล้วเหมือนกันครับ ตอนนี้มีความสุขตามประสาอยู่ที่ จ.เลยครับ


:) :D อรุณสวัสดิ์ครับ หลาน NOKNICE ดีใจจังเลยครับที่หลานมีพ่อตาเป็น ตชด.ด้วยอยากรู้จักจัง หากได้ไปเที่ยวแถว ๆ เลยจะได้แวะเยี่ยมเยียนหา ตชด.ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันแม้จะต่างพื้นที่ แอบส่งภาพให้ชมบ้างนะครับ :) :D

รูปภาพ

:( :( กต.รับ"รองอธิบดี"ฉกรูปกระทบภาพลักษณ์ไทย....(เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดีครับ การที่เราไม่อยู่ใน ศีล ๕ ละเมิดเมื่อใดระดับไหนมันน่าอับอายไปทั้งแผ่นดิน) :( :(

รูปภาพรมว.ต่างประเทศ เผยเจ้าหน้าที่ได้พบรองอธิบดีกรมทรัพย์สินแล้ว รับส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ด้าน โฆษก กต.เผยจนท.กงสุลไทยเตรียมเจรจาค่าเสียหายโรงแรม วันที่ 27 ม.ค. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ....กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่ถูกทางการญี่ปุ่นจับกุมตัวในคดีลักทรัพย์ ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ว่า ช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยในญี่ปุ่นได้รับเชิญให้เข้าพบกับรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นครั้งแรก ที่ฝ่ายไทยได้พบกับนายสุภัฒ หลังจากเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามขอทุกฝ่ายอย่ากังวลเพราะมีขั้นตอนการช่วยเหลือ แต่จะเป็นไปตามกฎหมายของญี่ปุ่น ทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องดีงามและน่าภูมิใจที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนตัวไม่ได้สั่งการหรือกำชับเรื่องการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เพราะทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี และหากยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

นายดอน ยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศแต่ไม่ถึงขั้นกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอุทาหรณ์ ซึ่งไม่ใช่เพียงข้าราชการระดับสูงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องเตือนใจอุทาหรณ์ของทุกคน และเชื่อว่าจะไม่เกิดเรื่องลักษณะนี้อีก นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ช่วงเช้าวันนี้(27 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้าได้พบกับรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เกียวโตแล้ว “ในส่วนของคดีขณะนี้ศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้อง เพียงแต่มีคำสั่งกักตัวตามความเห็นอัยการเป็นเวลา 10 วัน โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่จะไปเจรจากับโรงแรมเรื่องค่าเสียหาย หากตกลงกันได้ อัยการจะขอถอนคดีและปล่อยตัวต่อไป”โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว.... :( :(
viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน