*.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 14:49

""..ภาพของวันสอง ๖ พ.ย.๖๑..อุทัยธานี - อช.คลองลาน..""
แนบไฟล์
20181106_090104.jpg
20181106_112241.jpg
20181106_113043.jpg
20181106_113105.jpg
20181106_113742.jpg
20181106_113758.jpg
20181106_114246.jpg
20181106_114300.jpg
20181106_114527.jpg
20181106_120157.jpg
20181106_120801.jpg
20181106_120811.jpg
20181106_123147.jpg
20181106_123224.jpg
20181106_123341.jpg
20181106_123423.jpg
20181106_123657(0).jpg
20181106_124014.jpg
20181106_171753.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 14:55

""..ภาพของวันสอง ๖ พ.ย.๖๑..อุทัยธานี - อช.คลองลาน..""
แนบไฟล์
20181106_171823.jpg
20181106_171841.jpg
20181106_171901.jpg
20181106_172025.jpg
20181106_172107.jpg
20181106_172131.jpg
20181106_172143.jpg
20181107_085221.jpg
20181107_085349.jpg
20181107_085424.jpg
20181107_085543.jpg
20181107_085554.jpg
20181107_085944.jpg
20181107_090107.jpg
20181107_090145.jpg
20181107_090301.jpg
20181107_090313.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 15:05

""..ภาพของวันสาม ๗ พ.ย.๖๑..อช.คลองลาน - กำแพง
เพชร - พิจิตร - เนินมะปราง - บ้านรักไทย..""
แนบไฟล์
20181107_123640.jpg
20181107_130003.jpg
20181107_130104.jpg
20181107_130123.jpg
20181107_153918.jpg
20181107_174409.jpg
20181107_174450.jpg
20181107_174509.jpg
20181107_202934.jpg
20181107_203011.jpg
20181107_203042.jpg
20181107_203054.jpg
20181107_203108.jpg
20181107_203120.jpg
20181107_203402.jpg
20181107_203417.jpg
20181107_203435.jpg
20181107_203555.jpg
20181107_203613.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 15:11

""..ภาพของวันสาม ๗ พ.ย.๖๑..อช.คลองลาน - กำแพง
เพชร - พิจิตร - เนินมะปราง - บ้านรักไทย..""
แนบไฟล์
20181107_203626.jpg
20181107_203639.jpg
20181107_203712.jpg
20181107_203746.jpg
20181107_203802.jpg
20181107_203817.jpg
20181107_203833.jpg
20181107_203909.jpg
20181107_203949.jpg
20181107_204003.jpg
20181107_204019.jpg
20181107_204034.jpg
20181107_204100.jpg
20181107_204118.jpg
20181107_204137.jpg
20181107_204200.jpg
20181107_204219.jpg
20181107_204235.jpg
20181108_064540.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 15:14

""..ภาพของวันสาม ๗ พ.ย.๖๑..อช.คลองลาน - กำแพง
เพชร - พิจิตร - เนินมะปราง - บ้านรักไทย..""
แนบไฟล์
20181108_064540.jpg
20181108_064619.jpg
20181108_072517.jpg
20181108_072600.jpg
20181108_074830.jpg
20181108_074844.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 15:24

""..ภาพของวันสี่ ๘ พ.ย.๖๑..บ้านรักไทย - น้ำตกแก่งโสภา - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - หล่มสัก - ด่านซ้าย (จ.เลย)..""
แนบไฟล์
20181108_092755.jpg
20181108_100658.jpg
20181108_112150.jpg
20181108_112219.jpg
20181108_112355.jpg
20181108_112408.jpg
20181108_112434.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 15:27

""..ภาพของวันสี่ ๘ พ.ย.๖๑..บ้านรักไทย - น้ำตกแก่งโสภา - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - หล่มสัก - ด่านซ้าย (จ.เลย)..""
แนบไฟล์
20181108_112600.jpg
20181108_112649.jpg
20181108_112654.jpg
20181108_112723.jpg
20181108_112732.jpg
20181108_112750.jpg
20181108_112805.jpg
20181108_112814.jpg
20181108_114013.jpg
20181108_114703.jpg
20181108_114836.jpg
20181108_114849.jpg
20181108_114925.jpg
20181108_114952.jpg
20181108_115036.jpg
20181108_115053.jpg
20181108_115136.jpg
20181108_115214.jpg
20181108_115224.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 15:48

""..ภาพของวันสี่ ๘ พ.ย.๖๑..บ้านรักไทย - น้ำตกแก่งโสภา - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - หล่มสัก - ด่านซ้าย (จ.เลย)..""
แนบไฟล์
20181108_115243.jpg
20181108_115302.jpg
20181108_115319.jpg
20181108_115339.jpg
20181108_115410.jpg
20181108_115540.jpg
20181108_115557.jpg
20181108_120132.jpg
20181108_120205.jpg
20181108_120228.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 16:01

""..ภาพของวันสี่ ๘ พ.ย.๖๑..บ้านรักไทย - น้ำตกแก่งโสภา - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - หล่มสัก - ด่านซ้าย (จ.เลย)..""
แนบไฟล์
20181108_120258.jpg
20181108_120528.jpg
20181108_120821.jpg
20181108_121011.jpg
20181108_121048.jpg
20181108_155044.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 16:57

""..ภาพของวันสี่ ๘ พ.ย.๖๑..บ้านรักไทย - น้ำตกแก่งโสภา - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - หล่มสัก - ด่านซ้าย (จ.เลย)..""
แนบไฟล์
20181109_185849.jpg
20181109_185907.jpg
20181109_185954.jpg
20181109_190023.jpg
20181109_190204.jpg
20181109_190525.jpg
20181109_190540.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 21 พ.ย. 2018, 18:45

*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*


Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 22 พ.ย. 2018, 10:44

NOKNICE เขียน:สวัสดีครับลุงเนตรและทุกท่าน


"..สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ.."
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 22 พ.ย. 2018, 11:00

"..สวัสดีครับ สาย ๆ ของวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐
๒๙ น. สบายดี อยู่บนพื้นฐาน "กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ" ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันนั่นแล.."


https://www.youtube.com/watch?v=FLZQdgl5190
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 23 พ.ย. 2018, 08:21

"..พุธ ที่ ๒๑ พ.ย.๖๑

..ไม่ได้ไปไหน เช้าออกกำลังกายตามปกติ

..สายเข้าเนท

..เย็นปั่นเทรนเนอร์ ๖๐ นาที นานจัง
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน