*.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 07 ก.พ. 2017, 21:03

..บันทึก อังคาร ๗ ก.พ.๖๐

..๐๔.๐๐ น. ตื่น บริหารฯ แล้วซิทอัพ ๗๙ ครั้ง

..๐๗.๓๐ น. ปั่นไปที่ทำงานเก่า รฟท. ยศเส แล้วไปร้านจักรยาน สหจักรยาน ตรงข้าม ร.พ.กลาง ซื้อคลุมเบาะอานจักรยานฟิตเนส ที่ชำรุด แบบเยล ของไต้หวัน ราคา ๓๒๐.- บาท แล้วปั่นมาตรอกโรงหมู ตรงข้ามวัดไตรมิตร ซื้อหมูสะเต๊ะ ๒๐ ไม้ + ตับ ๕ ไม้ ๆ ละ ๘.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐.- บาท ร้านติดกันขายข้าวหมูแดง ซื้อห่อนึงใส่ไขลูกนึง ๕๕.- บาท ผ่านพบสตอเบอรี่ ครึ่ง ก.ก. ๗๐.- บาท ซื้อ ผ่านพบแม่ค้าเดินขายขนุนและสาเกเชื่อม ซื้อ ๔๐.- บาท ซื้อก๊วยเตี๋ยวเจ้าอร่อย ตรงข้ามศูนยืสุขภาพบางนา เส้นเล็กแห้ง ๑ ห่อ ๔๐.- บาท

..กลับถึงบ้าน เที่ยงกว่า กินหมูสะเต๊ะ อิ่มแล้วนอนพักผ่อน ได้ระยะทาง ๓๕ ก.ก.

..๑๘.๐๐ น. ทานมื้อเย็น งดดื่ม อิ่มแล้ว เข้าเนท

..๒๑.๓๐ น. นอน สวดมนต์ หลับ.

แนบไฟล์
20170207_105337.jpg
20170207_105353.jpg
20170207_105414.jpg
20170207_105425.jpg
20170207_124426.jpg
20170207_124429.jpg
20170207_124448.jpg
20170207_124541.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*


Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 10 ก.พ. 2017, 08:03

NOKNICE เขียน:สวัสดีลุงเนตรและทุกท่านครับ


..สวัสดีครับ ขอบคุณมาก..
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 10 ก.พ. 2017, 08:05

..บันทึก พุธที่ ๘ ก.พ.๖๐

..๐๔.๐๐น. ตื่น บริหารฯ แล้วซทอัพ ๗๙ ครั้ง

..๐๗.๐๐ น. เดิน+จ๊อกกิ้ง ติดต่อกัน ๑ ช.ม.

..กลับบ้าน พักผ่อน นอน ดูทีวี เข้าเนท

..เย็น ดื่มนิด ทานหน่อย

..๒๑.๓๐ น. นอน สวดมนต์ หลับ
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 10 ก.พ. 2017, 08:10

..บันทึก พฤหัสบดี ๙ ก.พ.๖๐

..๐๔.๐๐ น. บริหารฯ แล้วซิทอัพ ๗๙ ครั้ง

๐๖.๐๐ น. นั่งรถลูกชาย พาแม่บ้าน ไป ร.พ.รถไฟ ใกล้สถานีรถไฟมักกะสัน

..แล้วไปเดินเที่ยวประตูน้ำ ตึกแพรทตินั่ม

..แล้วขึ้นรถเมล์ ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีสยาม ไปลงสถานีอโศก เข้าไปทานมื้อเที่ยงที่ศูนย์การค้า Terminal 21 แล้วขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้าน พักผ่อน

..เย็น ดื่ม ทาน นิดหน่อย

..๒๑.๓๐ น. นอน สวดมนต์ หลับ
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*


Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 10 ก.พ. 2017, 14:47

...ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำกรรมฐานหรือถวายปัจจัยไทยทานแล้วในวันนี้ ขอผลบุญกุศลหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ได้เกิดปัญญาญาณ ได้บรรลุมรรค,ผล ล่วงพ้นบ่วงมาร
เห็นแจ้งในพระนิพาน ในปัจจุบันหรือปัจจุบันธรรมนี้ด้วยเทอญ
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 10 ก.พ. 2017, 15:13

.,paderm
paderm
วันที่ 23 ม.ค. 2557 12:26 น.
- นอกจากจะใช้คำว่า อนุโมทนา แล้ว คำอื่น ๆ ก็มีความหมายเหมือนกันกับ

คำว่าอนุโมทนา เช่น สาธุ, โมทนา, ขออนุโมทนา หรือ จะกล่าวเป็นคำไทย

ก็ได้ว่า ดีแล้ว ๆ ก็ได้ ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน แสดงถึงความเป็น

ผู้ ชื่นชมยินดี ในกุศล ที่ผู้อื่นได้กระทำ ไม่ได้จำกัดตายตัวว่า จะต้องใช้คำใด

สำคัญอยู่ที่สภาพจิตเป็นสำคัญ

-ขณะที่ อนุโมทนา เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้น ไป ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว

ขณะที่กุศลจิตเกิด ไม่ว่าจะเป็นไป ในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่สมควรทั้งนั้น

มีค่าอย่างยิ่ง เพราะถ้ากุศลไม่เกิด ก็ย่อมจะเป็นโอกาสของ การเกิดขึ้นแห่ง

อกุศลธรรม และประการที่สำคัญ การอนุโมทนาในกุศลที่ผู้อื่น ได้กระทำนั้น

เป็นความประพฤติของ คนดีทั้งหลาย เป็นการสะสมกุศล ในชีวิตประจำวัน

แสดงถึงความเป็นผู้ ชื่นชม นิยม ในความดี ขณะที่กุศลเกิดขึ้น จึงเป็นขณะ

ที่มีค่าอย่างยิ่ง เป็นไปเพื่อขัดเกลาอกุศลธรรม

-ไม่ได้สำคัญที่คำพูด แต่สำคัญที่สภาพจิต ถ้ากุศลจิตไม่เกิด ไม่รู้สึกชื่นชม

ยินดี ในกุศลของผู้อื่น ขณะนั้น ก็ไม่ใช่กุศล แม้จะกล่าวคำว่า ขออนุโมทนา

ก็ตาม ก็เป็นเพียงการกล่าวคำ โดยไม่ใช่สภาพจิตที่ดีงามเลย ในขณะนั้น จึง

สำคัญที่สภาพจิต เป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคล อย่างแท้จริง ซึ่ง

ถ้าไม่รู้จักความดี ก็จะไม่ ชื่นชมในความดี แต่เพราะรู้จักความดี จึงชื่นชมใน

ความดี ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ ครับ

โมทนา และ อนุโมทนา

อนุโมทนา และ โมทนา

ขออนุโมทนา สาธุ ครับ.
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 11 ก.พ. 2017, 06:24

..บันทึก ศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

..๐๔.๐๐น. ตื่น บริหารฯ แล้วซิทอัพ ๗๙ ครั้ง

..เปิดคอมฯ เข้าเนท เรื่อยเปื่อย ไม่ได้ออกไปไหน ไม่ได้ไปออกกำลัง

..๑๗.๐๐ น. ปั่นเทรนเนอร์ ๖๐ นาที เหงื่อท่วม (ปั่นระดับเบา ๒๐ นาที แล้วปรับระดับหนักขึ้นขั้นละ ๕ นาที จนได้ ๔๐ นาที แล้วปั่นระดับเบาอีก ๒๐ นาที)

..๑๘.๐๐ น. ดื่มช้างตัวนึง ทานกับแกล้มมาก ข้าวนิด อิ่ม

..๒๒.๐๐ น. นอน สวดมนต์ หลับ
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 11 ก.พ. 2017, 06:46

..สวัสดี เช้าวันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่เหงา ๆ ชอบกล ทั้ง ๆ ที่มีเสียงนกนานาร้องให้ฟังอยู่เจือยแจ้ว ยุงบินร้องวิ้ง ๆ อยู่รอบตัว พัดลมเป่าอู้อยู่ด้วย วัยเกษียณทุกอย่างที่ทำในแต่ละวัน ล้วนทำตามใจที่วอกแวก ปานวอก ทั้งสิ้น จากประสบการณ์ชีวิต ๗๓ ปีเศษ ใจมักชอบสบาย กายชอบลำบากสักวันละ ๑ ช.ม.(ออกกำลังกายแบบแอโรบิค เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ พายเรือ) ติดต่อกัน เท่านั้น ก็สุขภาพดีแล้ว มีเงินร้อยล้าน พันล้าน ก็หาซื้อสุขภาพดีมาให้ตัวเองไม่ได้ อยากได้ต้องทำเอง ดังคำที่ว่า กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ นั่นแล. (คิดเพ้อเจ้อ พิมพ์เรื่อยเปื่อย)..
แนบไฟล์
green-monkeys-112275_960_720.jpg
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 13 ก.พ. 2017, 18:34

ช่วงนี้ออกทริป ติดตามใน fb นะครับ.
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย Deang-sarapee » 14 ก.พ. 2017, 05:58

ลุงเนตร เขียน:ช่วงนี้ออกทริป ติดตามใน fb นะครับ.


:) :D อรุณสวัสดิ์ครับ พี่เนตรที่เคารพ ผมเริ่มออกทัวร์บ้างแล้วครับ แต่ไม่ได้เป็นไปตามแผนเนื่องจากอุปสรรคน้ำท่วมไม่คลี่คลาย เลยตัดสินใจอยากไปจังหวัดไหนก็ไป สำหรับการนำเสนอหากเป็นรายละเอียดคงจะไปนำเสนอที่กระทู้ "ทัวร์ริ่งทั่วไทย..โดยพี่แดง สารภี" เป็นกระทู้ของกลุ่ม เอ็ม เจ ไบค์ นครปฐมครับ

ขอให้พี่เดินทางปลอดภัย มีความสุขกับการเดินทางครับ วันหนึ่งทริปของเราคงได้เจอกันนะครับ :lol: :lol:


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
viewtopic.php?f=72&t=890159 ......จักรยานธุดงค์.......

viewtopic.php?f=188&t=745024 ....เวียตนาม....


Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 19 ก.พ. 2017, 20:26

Deang-sarapee เขียน:
ลุงเนตร เขียน:ช่วงนี้ออกทริป ติดตามใน fb นะครับ.


:) :D อรุณสวัสดิ์ครับ พี่เนตรที่เคารพ ผมเริ่มออกทัวร์บ้างแล้วครับ แต่ไม่ได้เป็นไปตามแผนเนื่องจากอุปสรรคน้ำท่วมไม่คลี่คลาย เลยตัดสินใจอยากไปจังหวัดไหนก็ไป สำหรับการนำเสนอหากเป็นรายละเอียดคงจะไปนำเสนอที่กระทู้ "ทัวร์ริ่งทั่วไทย..โดยพี่แดง สารภี" เป็นกระทู้ของกลุ่ม เอ็ม เจ ไบค์ นครปฐมครับ

ขอให้พี่เดินทางปลอดภัย มีความสุขกับการเดินทางครับ วันหนึ่งทริปของเราคงได้เจอกันนะครับ :lol: :lol:


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


..สวัสดีครับ น้องแดง ขอบคุณมาก ที่เข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบ..
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*

Re: *.."ลุงเนตรคุย" - "เชิญ..คุยกับลุงเนตร".."..(บันทึกเพื่อความทรงจำ).."..*

โพสต์ โดย ลุงเนตร » 19 ก.พ. 2017, 20:27

NOKNICE เขียน:สวัสดีลุงเนตร ลุงแดงและทุกท่านครับ


""""..สวัสดีครับ ขอบคุณมาก..ไม่อยู่ก็ยังเข้ามาดูแลบ้านให้.."""
*..ยิ่งปั่น..ยิ่งแข็ง..แรงยิ่งดี..โรคไม่ค่อยมี..ไม่ทุกข์..*


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน