Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561 » อาทิตย์ 09 ธ.ค. 2018 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย, ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 16 พ.ย. 2018, 00:02

Bike อุ่นไอรัก.jpg

เชิญปวงชนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
วันที่ 9 ธันวาคม 2561

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดยประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จ ในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลังในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
“Bike อุ่นไอรัก” ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้ทางเว็บไซต์ http://www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111

:arrow: https://www.bikeunairak2018.com


Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 16 พ.ย. 2018, 00:12

19 พ.ย. ลงทะเบียน.jpg

กำหนดการ
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ - เริ่มประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์
https://www.bikeunairak2018.com

วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ - เริ่มลงทะเบียน เพื่อร่วมปั่นจักรยาน
๑. https://www.bikeunairak2018.com

๒. คลิกลงทะเบียน ระบบจะให้เลือก
๒.๑ ปั่นใน กรุงเทพฯ
ระบบจะ redirect ไปที่ https://register.bikeunairak2018.com
๒.๒ ปั่นใน จังหวัด
ระบบจะ redirect ไปที่ http://bikeregis2018.moi.go.th/bike2018

๓. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนจนจบ จะได้รับบัตรแสดงตนลงทะเบียน
เน้นการกรอกข้อมูล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก – เพื่อนำบัตรประชาชน ไปรับเสื้อ มีแจกฟรี
- หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ (ถ้ามี) – ระบบจะยื่นยันแจ้งผลการลงทะเบียนกลับไป
- การเลือกสถานที่ ปั่นใน กรุงเทพฯ (จุดที่จะเริ่มปั่นจักรยาน) เพื่อไปรายงานตัว

วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ - กำหนดรับเสื้อ ที่สนามกีฬาศุภชลาศัย

หมายเหตุ
- การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานโดยพร้อมกันทั่วประเทศ
- รายละเอียดและกำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์
- สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนและตอบข้อซักถาม (Contract Center โทร. ๑๑๑๑)


Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย sompong39 » 16 พ.ย. 2018, 03:25

ขอบคุณครับพี่สมพิศ
___H__
_/\ \
/\__\\__ __\
| | "" | |''''||`
~~~""""`"""""`~~* ความรัก..คือ อะไร .....

Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 16 พ.ย. 2018, 10:24

ในหลวง ร.๑๐.jpg

ปลื้มปีติ ร.10 ทรงจักรยานเปิดงานอุ่นไอรักฯครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 20.22 น.วันที่ 15 พ.ย.61 ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรัชสมัย ภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้น ให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรรม การบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์และความงดงามของศิลปะสร้างแบบจำลอง พระที่นั่งกลางน้ำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือน ไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ชิมอาหารจากตลาดบก ตลาดน้ำ ชมมหรสพ ตลอดจนร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชค "มัจฉาพาโชค" และสลากการกุศล ชิงรางวัลมากมาย

และในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่าง ๆ อาทิ คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทางไป – กลับ 39 กิโลเมตร

ย้อนกลับไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2443 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร มีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวมทั้งข้าราชการ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ รวมถึงร้านอาหาร ตลอดจนมหรสพแบบราชสำนัก เช่น โขน ละครใน ในงานฤดูหนาว พุทธศักราช 2447 ได้ทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวง และทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านาย ข้าราชการ และชาวต่างชาติ ด้วยพระบรมราชวิเทโศบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์

ผ่านการจัดงานออกร้านทั้งได้ร่วมทำบุญและได้ความสุขอิ่มเอมใจทั่วกันครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาว เพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่าง ๆ ที่สนามสโมสรเสือป่า พระราชวังดุสิต บางปีย้ายไปจัดบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และต่อมาย้ายไปจัดที่พระราชอุทยานสราญรมย์ และที่บริเวณสนามไชย ข้างพระราชอุทยาน ฯ ตามลำดับ ทรงออกร้านสตูดิโอถ่ายรูป ชื่อ “ราชสาทิศย์สถาน” จากงานฤดูหนาว

ในอดีต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาว เพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่ม สะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทย ๆ ภายใต้ชื่องาน อุ่นไอรักคลายความหนาว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ขึ้น ภาพและบรรยากาศและรอยยิ้มแห่งความสุข ช่วงเวลาที่มีค่านี้ กำลังจะกลับมา

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยแบบต่างๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกาย ร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ ด้วยความสุข สดใส สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำ และยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมกัน.

:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:

การประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนปั่นจักรยานอุ่นไอรัก ( BikeUnAiRak2018 ) สำหรับประชาชนทั่วไป

กำหนดการ

วันที่ 15 พ.ย.61 - เริ่มประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์
https://www.bikeunairak2018.com

วันที่ 19 พ.ย.61 - เริ่มลงทะเบียน เพื่อร่วมปั่นจักรยาน
https://www.bikeunairak2018.com

คลิกลงทะเบียน ระบบจะให้เลือก

2.1. ปั่นใน กรุงเทพฯ
ระบบจะ redirect ไปที่ https://register.bikeunairak2018.com

2.2. ปั่นใน จังหวัด
ระบบจะ redirect ไปที่ http://bikeregis2018.moi.go.th/bike2018

กรอกข้อมูลตามขั้นตอนจนจบ จะได้รับบัตรแสดงตนลงทะเบียน

เน้นการกรอกข้อมูล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก – เพื่อนำบัตรประชาชน ไปรับเสื้อ มีแจกฟรี
- หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ (ถ้ามี) – ระบบจะยื่นยันแจ้งผลการลงทะเบียนกลับไป
- การเลือกสถานที่ ปั่นใน กรุงเทพฯ (จุดที่จะเริ่มปั่นจักรยาน) เพื่อไปรายงานตัว

วันที่ 1-2 ธ.ค.61 - กำหนดรับเสื้อ ที่สนามกีฬาศุภชลาศัย

หมายเหตุ
- การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานโดยพร้อมกันทั่วประเทศ
- รายละเอียดและกำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์
- สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนและตอบข้อซักถาม ( Contract Center โทร. 1111 )

https://goo.gl/qHXBqd
เดลินิวส์ Reporter Dailynews Upload Date & Time
เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.59 น.
Update Date & Time
แก้ไข 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.08 น.


พระบรมฉายาลักษณ์
https://www.thairath.co.th/content/799976

Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 17 พ.ย. 2018, 13:44

banner.jpg

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี

:arrow: http://www.nonthaburi.go.th/bikeunairak

กำหนดการ
ปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
- พร้อมกันเวลา 12.00 น.
- เริ่มปั่น เวลา 15.00 น.

ประชาชนสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ระหว่างเวลา 09.00 น. - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

จัดทำโดย
กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
0-2580-0705-6


Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 18 พ.ย. 2018, 01:01

map_thai.jpg

Bike อุ่นไอรัก ..... ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

:arrow: http://bikeunairak2018.moi.go.th

ลงทะเบียน : จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.
:arrow: http://bikeregis2018.moi.go.th

Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 18 พ.ย. 2018, 13:36

Bike.jpg

เปิดเส้นทางปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า บนเพจเฟซบุ๊ก อุ่นไอรัก คลายความหนาว ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร และได้มีการเปิดเส้นทางปั่นจักรยานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 10 เส้นทางดังนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” สามารถสมัครพร้อมกัน ได้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป วันเดียวเท่านั้น ที่ https://www.bikeunairak2018.com/

เเล้วมาร่วมรักษาความเป็นไทย ชมนิทรรศการ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งทุกรัชสมัย ผ่านสายน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตคนไทย ในงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://phralan.in.th

ขอบคุณข้อมูล อมรินทร์ ทีวี
:arrow: http://www.amarintv.com/news-update/news-14163/293542
แนบไฟล์
01 - 39 KM.jpg
02 - 4.2 KM.jpg
03 - 16.3 KM.jpg
04 - 6.2 KM.jpg
05 - 11 KM.jpg
06 - 20.6 KM.jpg
07 - 23.2 KM.jpg
08 - 24.3 KM.jpg
09 -  23.7 KM.jpg
10 - 23 KM.jpg

Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 18 พ.ย. 2018, 16:17


เส้นทางปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 45 กิโลเมตร


:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=PmDYHPFrzrk

Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย boat33 » 21 พ.ย. 2018, 14:19

ลงสมัครเส้นทาง 39 กม ไม่ได้ครับ
วันแรกลงเส้นทาง 1 ไปแล้ว จะเปลี่ยนต้องทำยังไงบ้าง

Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 22 พ.ย. 2018, 09:11

boat33 เขียน:ลงสมัครเส้นทาง 39 กม ไม่ได้ครับ
วันแรกลงเส้นทาง 1 ไปแล้ว จะเปลี่ยนต้องทำยังไงบ้าง

ลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับ (ผมเองก็อยากเปลี่ยน)

เส้นทาง 39 กม. เต็มแล้ว
:arrow: https://register.bikeunairak2018.com/Register
แนบไฟล์
39 กม.เต็มแล้ว.jpg


Re: Bike อุ่นไอรัก..."อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" อาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561

โพสต์ โดย สมพิศ » 22 พ.ย. 2018, 09:41


"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเสื้อแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก เป็นเสื้อที่ทรงออกแบบ มีพระราชวินิจฉัยทุกๆรายละเอียด ด้านหน้าเป็นโลโก้งานอุ่นไอรักคลายความหนาว ส่วนด้านหลังเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ครอบครัวสุขสันต์"

@BenzMcotHD
22:37 - 20 พ.ย. 2561
:arrow: https://twitter.com/BenzMcotHD/status/1065132023738589185

แนบไฟล์
Dsgb7DlU4AUJbkb.jpg
Dsgb7DoVsAAekIA.jpg
Dsgb7DpU8AAKCOO.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน