ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60 » อาทิตย์ 19 พ.ย. 2017 จังหวัดกาญจนบุรี

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 ก.ย. 2017, 21:20

ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60ชมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยคเรียน เพื่อนๆนักปั่นทุกท่าน
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย.60 ระยะ 55 กม.เส้นทางการปั่นเป็นทางเรียบ มีเส้นทางธรรมชาติบ้างเล็กน้อย ไม่มีค่าสมัคร แต่จะ
ขอรับบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่น้องผู้ด้อยโอกาส ตามกำลังศรัทธา "ชื่อรายการ : ปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด" มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ : เป็นการปั่นเพื่อสุขภาพ(ไม่มีการแข่งขัน), สร้างความรักสามัคคี, ชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา
2) เส้นทาง : รร.ไทรโยคน้อยวิทยา(Start) - อบต.วังกระแจะ - สวนป่าไทรโยค 1 - ห้วยโบวี่ - ดงพง - วัดหาดงิ้ว(พระพุทธรูปห้าสี) - สะพานแขวนหาดงิ้ว - ช่องเขาขาด - กองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยทหารพัฒนา(กรป.)- บ.เตย - บ.พุตะเคียน - บ.พุองกะ - ด่าน ตม.ไทรโยค - น้ำตกไทรโยคน้อย - รร.ไทรโยคน้อยวิทยา(Finish)
3) ประเภทจักรยาน ควรจะเป็นเสือภูเขา หรือจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (เสือหมอบสามารถใช้ปั่นได้แต่อาจจะไม่สะดวก)
4)รับจำนวนจำกัด(200 คน)
5)มีอาหารเช้า(ข้าวต้ม-กาแฟ) และอาหารกลางวัน(ฟรี)
6)เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบ 200 ท่าน สมัครได้ทางไลน์กลุ่ม "ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค" หรือที่ พ.อ.จำลอง ชนะผล 08-2332-2254 หรือ คุณสมบัติ แจ่มมณี (ประธานชมรม)08-1791-9054 หรือ อจ.สุทิน เทพพนม 08-1192-2100
7. กำหนดการ
- 07.00 น.ลงทะเบียน/รับประทานอาหารเช้า
- 08.00 น.เคารพธงชาติ/ปล่อยตัวนักปั่น
- 11.30 น.- 12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ที่ OTOP (ฝั่งตรงข้ามกองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยทหารพัฒนา (กรป.)
- 14.00 น.ถึงเส้นชัย

เรียน เพื่อนๆนักปั่นทุกท่าน
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย.60 ระยะ 55 กม.เส้นทางการปั่นเป็นทางเรียบ มีเส้นทางธรรมชาติบ้างเล็กน้อย ไม่มีค่าสมัคร แต่จะ
ขอรับบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่น้องผู้ด้อยโอกาส ตามกำลังศรัทธา "ชื่อรายการ : ปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด" มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ : เป็นการปั่นเพื่อสุขภาพ(ไม่มีการแข่งขัน), สร้างความรักสามัคคี, ชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา
2) เส้นทาง : รร.ไทรโยคน้อยวิทยา(Start) - อบต.วังกระแจะ - สวนป่าไทรโยค 1 - ห้วยโบวี่ - ดงพง - วัดหาดงิ้ว(พระพุทธรูปห้าสี) - สะพานแขวนหาดงิ้ว - ช่องเขาขาด - กองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยทหารพัฒนา(กรป.)- บ.เตย - บ.พุตะเคียน - บ.พุองกะ - ด่าน ตม.ไทรโยค - น้ำตกไทรโยคน้อย - รร.ไทรโยคน้อยวิทยา(Finish)
3) ประเภทจักรยาน ควรจะเป็นเสือภูเขา หรือจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (เสือหมอบสามารถใช้ปั่นได้แต่อาจจะไม่สะดวก)
4)รับจำนวนจำกัด(200 คน)
5)มีอาหารเช้า(ข้าวต้ม-กาแฟ) และอาหารกลางวัน(ฟรี)
6)เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบ 200 ท่าน สมัครได้ทางไลน์กลุ่ม "ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไทรโยค" หรือที่ พ.อ.จำลอง ชนะผล 08-2332-2254 หรือ คุณสมบัติ แจ่มมณี (ประธานชมรม)08-1791-9054 หรือ อจ.สุทิน เทพพนม 08-1192-2100
7. กำหนดการ
- 07.00 น.ลงทะเบียน/รับประทานอาหารเช้า
- 08.00 น.เคารพธงชาติ/ปล่อยตัวนักปั่น
- 11.30 น.- 12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ที่ OTOP (ฝั่งตรงข้ามกองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยทหารพัฒนา (กรป.)
- 14.00 น.ถึงเส้นชัย
.อาทิตย์ 19/11/60 ****
รายชื่อผู้สมัคร
1.นาย สมบัติ แจ่มมณี
2.นายสุทิน เทพนม
3.นางกนกพร เทพนม
4.น.ส.ปาลิกา อึ้งพินิจ
5.ด.ช.ณัฐพล โสพน
6.อ.สมจิตร พรมจันทร์
7.นายสุรเชษฐ เครือจีน
8นายสมเกียรติ แจ้งใจ
9.นาย ตีระ อรัญวัฒนานนท์ ทีมอรัญไบด์
10.นาง ดวงดาว อรัญวัฒนานนท์ ทีมอรัญไบด์
11.นาย เจริญ แพลอย
12.นาย วิเชียร รอดทัพทิม
13.นาย ปราโมท เสือเฒ่า
14.นาย ชูชาติ ถิ่นหัวเสือ
15.นาย ชูศักดิ์ จันทรลอยนภา
16.อ.เอกพงษ์ ภิรมย์รื่น
17.นาย สมเจต รัตนบำรุง
18.นาย ฆฤณ กิตติธนาลักษณ์ ทีมเสือท่องเที่ยว
19.น.ส.สิริรัตน์ ทองดีเลิศ ทีมเสือท่องเที่ยว
20.พ.ท.สมวรรณ์ สมนึก ทีมลพบุรี
21.นาย ธีระพล รอดสอาด บ้านภูผาโฮมสเตย์
22 น้าจอนไบค์แคมป์ท่าเสา
23.นาย ราชัน เปรมสมบูรณ์(วานร บางมด)
24.นาย ชาญวิทย์ พีระพงษ์ ทีมรบพิเศษลพบุรี
25 นาง กานดา พีระพงษ์ ทีมรบพิเศษลพบุรี
26.นาย ประยงค์ ดำรงค์พงษ์ ทีมรบพิเศษลพบุรี
27.นาง ดารารัตน์ ทองลุน ทีมรบพิเศษลพบุรี
28.นาง สารภี คำสิงห์ ทีมรบพิเศษลพบุรี
29.พ.ท.พยุง รัตนสิทธิ ทีมรบพิเศษลพบุรี
30.นาย ทองอินทร สมน้อย
31.นาย สมเกียรติ มีทองพูล
32.นาย จักรี สมจิตร
33.น.ส.ฐานิศร ชูสุ่น
34.นาย กริส แตงเจริญ
35.นาย จัตราพงษ์ สุขไม่วาย
36.นาย นิวัฒน์ สุดวิเวก
37.นาย พงษ์ศักดิ์ กล่ำแก้ว (บ้านพุมุด)
38.นาย สมนึก เหลี่ยมทัพน้อย (ลุงเบือก)
39.นาย ประเสริฐ คิ้วเจริญ 40.ดาบธนภัทร พุ่มน้อย
41.นาย ทรงวุฒิ ชมภูวิเศษ ทีมรบพิเศษลพบุรี "ทีม..แก๊งเป็ด..ท่าม่วง"
42. สมบัติ แสนสมบัติ
43. นพสิทธิ์ ภูวชัยสิทธินนท์
44. นิพลศักดิ์ บุญยุทธกสกุล
45. กิตติวัฒน์ ธราพจนเศรษฐ์
46 . กุสุมา วชิรบ้านกลาง
47. วรรณศรี เซี่ยงฝู
48. อรวรรณ บุญยุทธสกุล
49. มนชัยยา นิ่มเขียว
50. สมพร มโหฬารวงศ์
51. มณี สุขวัฒนาวิทย์
52. โสภา บุตรา
53. ละเมียด พยอม
54. วิโรจน์ เรืองเนตร
55. จันทรา เรืองเนตร
56. เฉลียว ประพฤติธรรม
57. ธารนภา ฉายเกียรติขจร
58.ร.อ.รังสรรค์ ลาจันทึก ทีมรบพิเศษ ลพบุรี
59.ปาลิดา อิ่มศิริ ทีมรบพิเศษ ลพบุรี
60.จิราภรณ์ ปานขาว ทีมรบพิเศษลพบุรี
61.จ.ส.อ.พูลทรัพย์ ปานขาว ทีมรบพิเศษลพบุรี
62.ชำนาญ ทองใบ

ชมรมจักรยานพหลพลพยุหเสนา
63.นภาจรี กิจสมชีพ
64.ศลิษา เกิดผล
65.ลักษณา มีแก้ว
66.นิรมล สันทวิจิตรกุล
67.ปทุมา ใจอารีย์
68.ศิริชัย ตรีตรานนท์
69.ธนากร แพลอย
70.โชคชัย คงพยัฆค์ (โชคชัยโฮเตล)
71.สมนึก บุญคำมา ท่าม่วง
72.ปัญญา สดใส

ทีมปั่นป่วนลาดหญ้า
73.นายอารี พูลเกษม
74.นางกาญจนา พูลเกษม
75.นายรัศมี กัลยา
76.นาย ยุทธนา ปิ่นสุภา
77.นาง บุญรอด ปิ่นสุภา
78.นาย ศิลป์ชัย เต็งยี่
79.นาย ปกรณ์ คงกล้า
80.นาย จำนงค์ สุริยะ
81.นาง จินตนา สุริยะ
82.ร.ต.ชาคริต บัวรับพร
83.ร.ต.ทองอยู่ กลับน่วม
84.ร.ต.สมพงษ์ สุขเกษม
85.นายธีรเดช กองสุผล
86.นายณัฐพล ใจใหญ่สลุง
87.นาย ภิญโย เทพจันทร์
88.นายศุภกร เหมาเพ็ชร
89.นางรสสุคนธ์ เหมาเพ็ชร
90.นาย วิสันติ วงษ๋ปา
91.นางรัตนา วงษ์ปา
92.ร.ต. ชวลิตร จัตุรงค์
93.นาย บุญลือ แสงบุญมี
94.นาง วิภา แสงบุญมี
95.คุณ อุไร ล้านใจดี
96.คุณ อุไรวรรณ กาญจนภิณพงศ์
97.น.ส. พันธ์ทิพย์ สุริยธน
98.น.ส.นันทวรรณ สุริยธย
99.นาย อุบล กองทอง
100.นาย มนัส ศรีบุญรอด
101.นาย เบิ้ม เผือกขา
102.น.ส.ทองรักษ์ พรหมสิทธิชัย
103.นาย ชนะ สุวรรณ์
104.นาย สะเทือน บุญน้อม
105.นายเศกสรรค์ พฤกษพานิช

ทีมท่องไพร สไหงโก-ลก
106.นายวราวัจน์ ลิ้มตรัยธนากุล
107.นางพัฐฌาภรณ์ ลิ้มตรัยธนากุล
108.นางธนิกา ไชยธนัทกุล
109.นายวิโรช พิเศษเมธา
110.นางสุวดี สะท้าน

ชมรมจักยานบ้านหนองบัว
111.ดวงใจ เหลืองทอง
112.นพดล บุญน้อม
113.ปวิตรา บุญน้อม
85833.jpg

114.ฉ่อป้า แช่จึง
115.สมบัติ นามเกษม
116.ทาริกา นามเกษม
117. ฤดีพร เอี่ยมสะอาด
118. อภิศักดิ์ เอี่ยมสะอาด
119.กาญจนา น้อยผล
120.ภิรมย์ น้อยผล
122.กฤษฏ์ น้อยผล
123.จ.ส.อ.สมคิด จันทร์รุ่ง
124.คุณยุวดี จันทร์รุ่ง
125.จ่าทองสา อรรถประจง
126.วิญญูชน อรรถประจง
127.ลินจง พันธุวาสิฏฐ์

ทีมไทรโยค
128.ประพันธุ์ มีความเจริญ
129.แดง แก้ววังสาร
130.ไมตรี มีจั่น
131.รังสรรค์ มีจีนสุด
132.สมหญิง สันศรี
133.คุณ ธนสิทธิ์ ศรีอนันต์

ทีมบ้านหนองบัว
134.ประพันธ์ คงจันทร์
135.ร.ต วันชาติ นาคะ
136.คุณยุพิน นาคะ
137.คุณเพ็ญศิริ จันทโชติ
"ทีม.เสือท่องเที่ยวกาญจนบุรี
138.พ.ต.สมพงษ์ แก้วเกตุสี
139.อ.บุญประเสริฐ ศิริรัตน์
140.นายธนากร สภาชัย (เสือกร)
141.นางเอื้อมพร สภาชัย (เสืออ้อ)
142.นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์ (เสือ ป)
143.น.ส.กฤษณี ทองโกมล (เสืออ้วน)
144.นส.พันณี ขวัญเต่า (หน่อย)
145.พ.ต.ท.สมประสงค์ พัวตระกูล
146.ร.ต.ท.เล็ก กลิ่นพยอม
147.นายจำรูณ นามจัด
148.ร.ท.ไพศาล เปียชาติ (เสือศาล)
149.นายเสรี ลัดดากุล
150.ร.ต.อ.ศานิจ บุญศิริ
151.น.ส.มนัสนันท์ สวัสดิ์ธรรม
152.นายประจวบ กระจ่างทิม
153.นายจำเนียร ลิ้มพันทอง (อาจารย์)
154.นายวิวัฒน์ นาคจำแลง (เสือหมู)
155.นางเยาวนาถ นาคจำแลง (เสือเจี๊ยบ)
156.นายประวิทย์ สมบูรณ์ดี (เสือจินดา)
157.นายกิตติ สมบูรณ์ดี (เสืออาท)
158.นายณฐกฤต จงสุขศิริ (เสือเหน่ง)
159.นส.นุชจรินทร์ เหลืองเสรี
160.นายเดียว โรงกลึง (ทีม 21.กม)
161.ประกอบ เทศนา (ทีม 21.กม)
162.นายสมชาย สุขเจริญ (เสือชายหัวนา)
163.นายพงษ์ศักดิ์ เลิศพรประสิทธิ์ (เสือมั๊ม)
164.นางจันทร์เพ็ญ เลิศพรประสิทธิ์ (เพ็ญ)
165.นส.ณัฐชยา สมจริยา (หมอเล็ก)
166.นายทวี พุ่มพิศมัย
167.ร.ต.ศุภชัย นออินทร์ (เสือตั้ม)
168.นางณัฏฐนันท์ นออินทร์ (เสือยาท)

ทีม chill out
169.นายสุรพงษ์ สุรเกียรติชัย 170.นายสันติ พวงวลันสิน
171.นายดำรงค์ สุรางค์วัฒนกุล 172.นายวันลพ กระต่ายทอง
173.บูรพา นุชนุ่ม
174.บุญเสิม นิ่มเนตร
175.สุรพงษ์ แสนยุติธรรม
176.สหรัฐ รักษา
177.สุริยะ นุชนุ่ม
178.นายสมยศ หรีดบุญลือ
179.ทิวชัย บุตรบำรุง

ทีมรบพิเศษ
180.นาง เมตตา พันธุ์เกตุ
181.นาย ลือชัย พันธุ์เกตุ
182.นาย ศุภโชค ชิตสุข183.นาง มณีรัตน์ เพชรดี

ทีมบ้านหนองบัว
184.น.ส.กำไลทิพย์. ชัยเจริญ
185.คุณ วรรณา เหมือนโต

Banpong paper Mill
186.นายธานี พูดเพราะ
187.นายวินัย ฉุยเนย
189.นายยงยุทธ กำแพง
190.นายสำเริง คำวัตร์
191.นายพัฒนา เผือกเงิน
192.นายปัณณวิชญ์ สุทธิธรรมพูศิริ
193.นายอุเทน ม่วงพิน

ทีมเสือท่องเที่ยว
194.นายธเนศ สิ้มโสภณ (เสือเนศ)

ทีมอุโลกสี่หมื่นไบค์
195.คุณชุมพล เยื่อบางไทร
196.คุณสนอง ใจอารีย์
197.คุณจรูญ พันธ์เปรม
198.คุณณิรุศ หยองทอง
199.คุณบุศรา หยองทอง
200.คุณศิริชัย ปฐมโอสถ
201.คุณวันวิสา สุขผิน
202.นายฤกษ์ชัย สาขา
203.นายณัฐวุฒิ อยู่ทรัพย์
204.คุณน้ำฝน ทัดสวน
205.คุณสุทธิดา ทัดสวน
206.คุณจำรัส ไพสี
207.คุณฉลอง ภู่ระหงษ์
208.คุณสมคิด จิตรประเสริฐ
209.คุณสมบัติ สุทธิบุตร

ทีมรบพิเศษ
210.นายธีรชัย ใจแฟน
211.นายทวี สิมาบุตร

ทีมริเวอร์แคว
212.ผกก.เจี๊ยบ
213.ทนายปุ่น
214.อ็อด ผอ.ช่าง
215.วีระ
216.โศจิวัจน์
217.อังกูร
218.ร.ต.ท.สัมพันธ์
219.สมพงษ์
220.บุญยฤทธิ์
221.อรรคพร
222.นูน

นักปั่นนครบาล(กทม.)
223.นายสุรินทร์ สุขโหมด
224.นายศราวุธ ตั้งวรกิจถาวร
225.นายนิมิตร คำแก้ว
226.นต.สุธี บูรณะเสถียร

ทีมริเวอร์แคว
227.ป.สุวิทย์ มากแก้ว
228.ชูศักดิ์
229.เทิดศักดิ์
230.ศรีสุรัตน์
231.น้องส้ม
232.น้องกบ

ทีมไทรโยค
233.นาย ปรีชา ชมเปิน

กลุ่มอิสระ
234.ภาณพ เตชะเพิ่มผล
235.ณัฐวิทย์ บุญฉ่ำ
236.ธเนศ เครือทราย

ชมรมจักรยานท่าม่วง เเก๊งไอติม
237.นายทนงชัย กาญจนภิญพงศ์
238.นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง
239.นายพรเทพ สิน้จริญพร
240.นายกฤษฎา ประสิทธิแสง
241.นายวิรักษ์ รักษาพราหม์
242.นายสรรพัชญ์ วงศ์สนิท

ทีมต่ายงานเข้าจิ๊งจิง
243.ธนาวุธ สุบรรพวงศ์
244.สุพรรณ สุบรรพวงศ์
245.ศริญญา ทองพร้อม
246.สุรีรัตน์ เสริมศิริ

ทีมไทรโยค-ท่ามะกา
247.คุณอภิชาติ ท่ามะกา
248.คุณนฤมล ท่ามะกา

ทีมปั่นเพื่อสุขภาพสมเด็จเจริญ (หนองปรือ)
249.นายสุรสิทธิ์ รุ่งรัตนพงษ์พร
250.นาวาโท เสน่ห์ แสงเพชร
251.นายเกียรติชัย แสงเพชร
252.นายสมชาย เอี่ยมจัด
253.นายตฤณ ดารณีศรีสุข
254.นายวสันติ คล่องคณิตสรณ์
255.นายสุเชฏฐ์ แดงช่วย
256.นายสุนทร พูลเพิ่ม
257.นายวัฒนากาญจนบูรพา 258.นางพูนศรี ชมภูพันธ์ทีม " K.pd.team คลองพระอุดม”
259.คุณอนุชิต วิริยภูมิสิริ
260.คุณ.สุพิฌาย์ ทวีไพศาล
261.คุณสุรชัย สัตตบรรณ
262.คุณธวานนท์ องอาจ.
263.คุณธนิต ชื่นจิตร
264.คุณศุภรัตน์ ทรงพร
265.ยุทธศักดิ์ ตันติวิวัทน์

รายชื่อทีมเต่าติดปีกไบค์
266.คุณเมศ อิ่มหลำ
267.คุณพยุง อิ่มหลำ
268.คุณศักดา ไตรภิรม
269.บุญเสริม ศรีนวล
270.สุจินต์ เจียรนัย
271.-300.ชมรมจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี
********ปิดรับสมัครเต็มแล้วครับ********
แนบไฟล์
19112560 copy.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Thanaphat_2519 เมื่อ 26 ก.ย. 2017, 14:20, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย iamvann » 21 ก.ย. 2017, 15:27

มีเสือหมอบครับอยากไปด้วย มันไม่สะดวกยังไงหรือครับ

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 25 ก.ย. 2017, 13:20

ทางเป็นทางลูกรัง มีขึ้นเนินสลับกับลาดยางครับ ทางที่ดีน่าจะเป็นเสือภูเขาครับ(สงสารรถครับ)
แนบไฟล์
1495358923346.jpg
1495358863373.jpg
1495358867241.jpg
1495358905409.jpg
1495358916704.jpg
1495358953994.jpg
1495358955963.jpg
1495358959598.jpg
1495368053109.jpg
1495368071728.jpg
IMG_20170521_170506_032.jpg

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 25 ก.ย. 2017, 14:46

เส้นทางจะประมาณนี้ครับ
แก้ไขล่าสุดโดย Thanaphat_2519 เมื่อ 19 พ.ย. 2017, 19:31, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 25 ก.ย. 2017, 15:42

ขออนุญาตปิดรับสมัครครับเต็มแล้วครับ

ภาพประจำตัวสมาชิก
PAO
095-9380966..095-9361011

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย PAO » 14 พ.ย. 2017, 12:56

เส้นทางน่าปั่นครับ..มาช้าไป

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 08:51

ประมวลภาพปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด ๑๙ พ.ย.๖๐
แนบไฟล์
191076.jpg

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 08:52

ประมวลภาพปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด ๑๙ พ.ย.๖๐
แนบไฟล์
1621896.jpg

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 08:53

ประมวลภาพปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด ๑๙ พ.ย.๖๐
แนบไฟล์
1621897.jpg

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 08:54

ประมวลภาพปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด ๑๙ พ.ย.๖๐

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 08:58

ประมวลภาพปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด ๑๙ พ.ย.๖๐

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 08:59

ประมวลภาพปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด ๑๙ พ.ย.๖๐
แนบไฟล์
192274.jpg

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 08:59

ประมวลภาพปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด ๑๙ พ.ย.๖๐
แนบไฟล์
192279.jpg

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 09:01

กิจกรรมมอบทุนให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
แนบไฟล์
192280.jpg

Re: ทริปปั่นกระชับมิตรพิชิตช่องเขาขาด19/11/60

โพสต์ โดย Thanaphat_2519 » 20 พ.ย. 2017, 09:03

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
แนบไฟล์
1268917.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Thanaphat_2519 เมื่อ 20 พ.ย. 2017, 09:06, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน