วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย" » อาทิตย์ 24 ก.ย. 2017 จังหวัดราชบุรี

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 19 ส.ค. 2017, 13:00

ขอบคุณเมืองคนสวยโพธารามมากด้วยน้ำใจงาม จุดบริเวณงาน ริมเขื่อนโพธารามมาเที่ยวกันนะคะ สวยงามร่มรื่นชมแม่น้ำแม่กลองใสใสใหลเย็นชื่นใจสบายตาสบายใจนั่งเล่นเพลินๆลมเย็นๆ แล้วเราพบกันกับคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งค่ะ

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 19 ส.ค. 2017, 13:04

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองโพธาราม ท่านสวัสดิ์ จังพานิช ใจดีอนุญาตให้ใช้สถานที่และดูแลอาหารน้ำดื่มตลอดจนผลไม้ภายในงาน กราบขอบพระคุณท่านนายกสวัสดิ์ไว้เป็นอย่างสูง สำหรับการจัดงาน car free day2017 ในครั้งนี้

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย นินบ้านโป่ง » 19 ส.ค. 2017, 16:37

ขอสมัคร2ท่านครับ
นาย ธนินทร์ จิรพัฒนวงศ์
นาง ศิริรัตน์ จิรพัฒนวงศ์
ขอบคุณครับ

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย Surasit Klaigate » 20 ส.ค. 2017, 14:39

ขอสมัครด้วย 3 คนครับ
1.นายสุรสิทธิ์ คล้ายเกตุ
2.นายธรรมรัตน์ ทวีคูณ
3.นายประจักร์ เจนกาญจนกิจ

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย นกกระจาบ » 21 ส.ค. 2017, 01:57

:D ราชบุรี คาร์ฟรีเดย์2017กิจกรรมนี้เป็นการรวมพลคนจักรยานเพื่อเป็นพลังผลักดันสังคมในเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ในแต่ละปีผมสังเกตุว่าจะมีนักปั่นเพิ่มขึ้นตลอด ด้วยความสามัคคีและพร้อมเพรียงกัน..คนราชบุรี..ยินดีต้อนรับพี่น้องนักปั่นทุกท่าน..พบกันที่โพธารามครับผม..ครูอ้วน

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย innoman » 21 ส.ค. 2017, 14:29

ลงชื่อปั่นCar free Day สาย A 41 กม.
Banpong Paper Mill (SCG Banpong)
1.ณัฐพล ย.
2.อุเทน ม่วงพิน
3.อลงกรณ์ ศรีนวล
4.ปัณณวิชญ์ สุทธิธรรมพูศิริ
5.สุรเศรษฐ์ สุริยวงศ์
6.จิรศักดิ์ กลอยสวาท
7.ทศพร จรุมเครือ
8.วันทลี ผิวขำ
9.วิทยา
10.วินัย ฉุยเนย 11.ชูเกียรติ ล. 12.ช่างบัว

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 22 ส.ค. 2017, 18:23

วันนี้สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี ได้เข้าพบท่านนายกเทศบาลเมืองโพธาราม ท่านสวัสดิ์ จังพานิชย์ ประชุม เรื่องการจัด งาน car free day 2017 ซึ่งในปีนี้ เทศบาลเมืองโพธารามได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี
แนบไฟล์
20170822_114741.jpg
20170822_114716.jpg
20170822_114730.jpg
20170822_114716.jpg

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 22 ส.ค. 2017, 18:29

เสื้อสวย สวย ของงานปั่นcar free day ปีนี้มาถึงแล้วค่ะท่านที่สั่งไว้ท่านสามารถมารับได้ที่พี่สุดา 081-4566193 รับก่อนใส่ก่อนสวยก่อน นะคะ
แนบไฟล์
1503400921454.jpg
1503400918890.jpg
1503400912017.jpg
1503400903284.jpg
1503394538372.jpg
1503394522852.jpgRe: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย chp18 » 24 ส.ค. 2017, 20:14

:lol: ชมรมจักรยานเมืองคนสวยโพธาราม ส่งรายชื่อปั่นวันคาร์ฟรีเดย์
1.ร.ต.ไชยพงศ์ จิรพฤฒิศิริ B
2.นางพรทนา จิรพฤฒิศิริ B
3.น.ส.ศรีสุดา โพธิ์ศรี B
4.นางอ้อยทิพย์ พิทักษ์ B
5.นางสิริกาญจน์ จีรพงษ์ภััทร์ A
6.นายประสิทธิ์ คำเลิศ B
7.น.ส.จิรนันท์ นาคเกษม B
8.น.ส.อนงค์ พลอยดี B
9.นางบังอร ไทรทองัฒนะ B
10.น.ส.บุญประคอง คงสุวรรณ B
11.นายสุริยา แย้มเกตู A
12.ด.ญ.สิรินุช เนียมดวง A
13.นายถนอม ตรีโอษฐ์ B
14.นายสัญญา อยู่ดี B
15.จ.ส.อ.สมเจตน์ ไชโย B
16.นางโสภา ศิลปชัย B
17.นายอำนาจ ศิลปชัย B
18.นายวรรณธนวิทย์ เข็มทอง A
19.น.ส.สุนันทา ช้างสุวรรณ B
20.นายชูชาติ ถิรมงคล B
21.นางสุเนตร ถิรมงคล B
22.นายชัยรัตน์ ถิรมงคล B
23.นางอัญชลี ถิรมงคล B
24.น.ส.ธนัชชา ถิรมงคล B
25.นายกลางภู ถิรมงคล B
26.นายภูตะวัน ถิรมงคล B
27.นางสำเนียง เลี้ยงพฤกษา B
28.นายประเสริฐ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์B
29.นายอนันต์ กาญจนาอุปถัมภ์ A
30.นายกวิน จงประสิทธิ์ A
31.นายสมบัติ พูลเปี่ยม A
32.นางณัฐธยาน์ นนทารักษ์ A
33.นายวันชาติ ศิลปวิลาวัลย์A
34.นางกัณฐมณี นาคผจญ B
35.นายสุทธิพงศ์ เจริญมาศ A
36.นางวาทินี คำเวียงเปา B
37.นางสำอางค์ ลิ้มปนสถาพร B
38.นายนิพนธ์ ไตรชมพูนรินทร์ A
39.นายวสันต์ แสงรัตนกูล A
40.นางผ่องทิพย์ อารักพุทธนันท์
41.นายปิยวัฒน์ โพธาวาณิชย์
42.นายวิชิต โพธิ์พัฒนชัย
43.นางสุถาพร โพธิ์พัฒนชัย B
44.นายเกษมสันต์ จำปาทอง B
45.นายทองใบ อินทร์บัว B
46.นายสุรินทร์ ปันยารชุน B
47.พ.ต.ต.ณัฐพงศ์ จิรพฤฒิศิริ
48.นายจรัญ บุนนาคไร้ท์ A
49.นายทศพล ยศเลิศ A
50.นายไพศาล อภิพงศธร A
51.นางวิภา จงจิตต์โพธา B
52.นางชนาพร รัศมี B
53.นายเฟื่องเกียรติ อินทรวัชระ B
54.นายวิเวก โหมดขำ
55.นางวรารัตน์ โหมดขำ
56.จ.ส.อ.สวัสดิ์ ม่านทอง
57.จ.ส.อ.กวี นาคงาม
58.นายบรรจงศักดฺิ์ ประคองคุณ

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย chp18 » 24 ส.ค. 2017, 21:00

ชมรมจักรยานเมืองคนสวยเพิ่มเติมครับ
นางอารมย์ มีจั่นเพชร B

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 13 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน