วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย" » อาทิตย์ 24 ก.ย. 2017 จังหวัดราชบุรี

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 16 ส.ค. 2017, 12:28

ความเป็นมา “คาร์ฟรีเดย์” เริ่มต้นจากความริเริ่มของ 35 เมืองในฝรั่งเศส เพื่อรณรงค์ให้ผู้คน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และเดินทางโดยวิธีอื่นแทน เพื่อลดมลพิษ และประหยัดน้ำมัน คาร์ฟรีเดย์ เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ 22 ก.ย. ปี พ.ศ. 2541 และถือปฏิบัติในวันเดียวกันของทุกปี

ประเทศไทย ได้เริ่มต้นร่วมรณรงค์วันคาร์ฟรีเดย์ใน ศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 เข่นเดียวกันกับประชาชนใน 848 เมือง ของ 25 ประเทศยุโรปและนอกยุโรป ได้ร่วมรณรงค์ภายใต้โครงการคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day)
เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและเผยแพร่วิธีการประหยัดน้ำมันในการเดินทาง โดยดึงกระแสการรณรงค์ประหยัดน้ำมันที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาเป็นแรงกระตุ้น ร่วมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยเดินทางด้วยคาร์พูล - ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool) การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ หรือ เดิน หรือใช้วิธีอื่นๆ เช่น ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ขับรถอย่างระมัดระวังเพื่อการประหยัดน้ำมัน ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ ใช้โทรศัพท์และโทรสารแทนการเดินทาง ตลอดจนวางแผนการเดินทางให้ดี การใช้ จักรยาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ขี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ลด.......การใช้น้ำมัน
ลด.......ปัญหามลพิษ
ลด.......ปัญหาโลกร้อน
เพิ่ม......พลังกาย.....ร่วมใจใช้จักรยาน ….เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม
การรณรงค์ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการนำไปสู่การวางนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย" โดยสมาคมกีฬาจักรยานจ.ราชบุรีและเทศบาลเมืองโพธาราม

ด้วยสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี กำหนดการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานภายใต้ชื่อโครงการ"คาร์ฟรีเดย์2017" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 06.00 น. - 13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อประโยชน์ของสังคม สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยได้จัดกิจกรรมหาเงินสมทบทุนสร้างรพ.รามาธบดีแห่งใหม่จังหวัดสมุทรปราการโดยการร่วมสนับสนุนเสื้อเพื่อใช้ในการรณรงค์กิจกรรม CAR FREE DAY 2017 เดินทางร่วมกันวันพาหนะส่วนรวม
2.เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้เชื้อเพลิง โดยการปั่นจักรยาน
3.เพื่อส่งเสริมและเชิญชวนนักปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมธรรมชาติภายในจังหวัดราชบุรี
4.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานลดปัญหายาเสพติด
5.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยการออกกำลังกายปั่นจักรยาน

ระยะทาง
สาย A 41 กิโล
สาย B 26 กิโล


กำหนดการ ณ ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย
6.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
8.00 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน คาร์ฟรีเดย์
(ฟรี ไม่มีค่าสมัครในการร่วมงาน มีอาหาร ผลไม้ น้ำดื่ม สำหรับผู้ร่วมงาน)

ผู้รับผิดชอบเส้นทาง คุณตี๋ 0822922266
081-4566193 คุณสุดา line id:suda2929
061-4566415 น้องออยล์ lind id:onlyoil_aa
081-5703964 คุณมาส
089-8364345 ครูอ้วน
แก้ไขล่าสุดโดย โดราเอมอน3 เมื่อ 16 ส.ค. 2017, 15:34, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย PraphaPhan » 16 ส.ค. 2017, 13:24

ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี ขอร่วมงานคารฟรีเดย์ด้วยค่ะ
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 16 ส.ค. 2017, 14:48

รายชื่อผู้สมัครปั่น คาร์ฟรีเดย์
1.อรรถกฤต พูลทรัพย์
2.คฑาธร ปริยาพร
3.ธีรา บุตรี
4.ณรงค์เดช เกตุมณี
5.ชาติ เกตุมณี
6.พัชรี เกตุมณี
7.สุพจน์ ผ่องเผือก
8.น้ำหวาน แดงสุข
9.พิมพา โมใหญ่
10.ลำพูล สุขเจริญ
11.นิตินัย ปานทอง
12.ณวรัตน์ ศิริพิรุณ
13.รังสรรค์ เสลาลักษณ์
14.สงพงษ์ นุ้ยเย็น
15.ชัยวัฒน์ นำช้าง
16.ปกาสิต สอนกิ่ม
17.นิพนธ์ ไตรชมพูนรินทร์
18.เกียรติคุณ จุลปาน
19.นที ศรีมะกล่ำ
20.วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์
21.จิตติมา กานต์ปริยวาที
22.ปวุต กานต์ปริยวาที
23.ศุภกิจ ชัยวัฒนพงษ์
24.เอกลักษณ์ สังข์ทอง
25.วิรัตน์ โกสุม
26.สุพัตร ประยูรหงษ์
27.พ.ต.เฉลิมชัย วงฉยา
28.วโรดม อุรารักษ์
29.ปฎิภาณ เพื่อนบุษบง
30.สุรชัย กำจรกิตติคุณ
31.เลื่อม พยอมหอม
32.อนิรุทธ์ คงเมือง
33.เกรียง เชียงทา
34.วิโรจน์ ศักดิ์วิกรม
35.ประทานพร ชวดี
36.สุธรรม คล่องการเขียน
37.ทศพร ขาวขำ
38.สุวิท บุตแตง
39.กำจร ขาวขำ
40.ใหม จิ๋วพัน
41.นิคม สมบูรณ์ทรัพย์
42.พีระ เอี่ยมทรัพย์
43.กิตติคุณ เอี่ยมทรัพย์
44.ปอง พุตติ
45.ธีระ นวลพระลักษณ์
46.มณฑาทิพย์ โดนหอม
47.จ.ส.อ.อภิชาติ บัวอุไร
48.จ.ส.อ.เอกรัตน์ คงศรี
49.จ.ส.อ.สมพร แสศรี
50.ศุภกฤต เจือจันทร์
51.ภาคภูมิ นงค์คราญ
52.วิวัฒน์ ตัณฑเจริญรัตน์
53.สุคนธ์ อุปนิสัยพล
54.สุทธิโชค โพธิ์สุวรรณ
55.ธนกร มังกรวงศ์
56.ณัฐ กาญจนาธิวัฒน์
57.ศรีดา พึ่งฮั้ว
58.สุวรรณ กันเสนาะ
59.พุฒิพงศ์ มะลิพุ่ม
60.ชญานี มะลิพุ่ม
61.สมยศ วงษ์ศิ
62.ยุพิน หุ่นโกน
63.ฉลวย วันชะเอม
64.สมปอง มะลิพุ่ม
65.ชญานนท์ มะลิพุ่ม
66.ตะวัน วรภักดี
67.วิกรานต์ พันท้าว
68.จักรี สุ่มเมา
69.สุรีรัตน์ แซ่ตั๊น
70.บัวทอง เย็นนะสา
71.ณัฎยา ปรัชญาดำรงพล
72.หน่อย ครุฑธา
73.ธีระ เปลี่ยนมณี
74.สิทธิโชค ศรีนวล
75.สินธ์ุ มังคลาด
76.พุฒิพัฒน์ เอื้อประเสริฐ
77.ธนพล โกมลวัจนะ
78.บุญชัย โกมลวัจนะ
79.สมพร ไพศาลพฤกษ์กุล
80.เกรียงไกร ร่วมชาติ
81.อโนชา ปาทาน
82.วัชรพงษ์ คงสบาย
83.ประเทือง ม่วงคำ
84.ชูชาติ ลำดวล
85.ชูชาติ สร้อยสุวรรณ์
86.สุนทร ศรีดำ
87.สมบูรณ์ เดชะบุญ
88.วุฒิพงศ์ อุดมพล
89.ร.ต.ณรงค์ สุขใส
90.ชวน สุขใส
91.พ.ท.วีระชาติ สวยงาม
92.สุรพล สุขนาม
93.ปานทอง อินทนิล
94.พีรวัส เจริญวงศากิจ
95.ชูเกียรติ นิ่มนวล
96.วีระ อนันต์ใช
97.ประนอม ซ้อนเพชร
98.แก้ว ช้างสุวรรณ
99.สุพจน์ ช้างสุวรรณ
100.กชกร ช้างสุวรรณ
101.กฤษนัย ช้างสุวรรณ
102.ร.ต.อ.ศานิจ บุญศิริ
103.มนัสนันท์ สวัสดิ์ธรรม
104.วริศ พลจันทร์
105.นิรุต สตานาม
106.โกมล ดังถวิล
107.ศรชัย ศิลาวรรณ
108.สุรีย์พร ศิลาวรรณ
109.ปรานท์ วีระนนท์
110.คมกฤต สมบูรณ์
111.ว่าที่รต.วรวรรษ อึ่งทอง
112.ว่าที่รต.อดิศักดิ์ นำระนะ
113.สมบัติ ทองดี
114.กรรนิการ์ พูลสวัสดิ์
115.ทิพวัลย์ อ่อนละมุล
116.สุรชัย ภักดีศรีสันติกุล
117.ปนัดดา ปาลลา
118.นิยม สิงห์พิทักษ์
119.วีระพล เนียมขันธ์
120.วาชิต หมีป่า
121.อภัย หนูหอม
122.สรณรัชฎ์ หงษาครประเสริฐ
123.เผ่า แหวนทองคำ
124.ประนอม ยอดขำใบ
125.จ.ส.อ.จำเนียร ยอดขำใบ
126.จิตติมา วงศ์วิสิฐไพบูลย์
127.สายัน กุลชะ
128.บุญญฤทธิ์ นิธากร
129.ทองหล่อ จุลเจิม
130.สมพงษ์ สุขมาก
131.จรูญ สุขมาก
132.ลำพู คงสว่าง
133.ประไพ แผงสุข
134.ภพสรรค์ แผงสุข
135.เกรียงศักดิ์ ภู่ทอง
136.ชาญ ทองใบใหญ๋
137.ด.ช.มิตรภาพ จันทร์โคลา
138.มนุทร นิอาสินธ์
139.สนั่น พิมพ์สวัสดิ์
140.จ.ส.อ.ยงยุทธ ลายพยัคฆ์
141.สิทธากร อักษรนิติกุล
142.ชำนาญ ทรงกฤษ
143.สำเริง พวงพันธ์ุงาม
144.ณรงค์ มะโรจน์
145.นำพล ทิพยพุทธา
146.สิริวัต ทิพยพุทธา
147.พรลภัส น้องสินธ์
148.ประเสริฐ ทรงประดิษฐ
149.ขวัญใจ พงษ์ภัทรากร
150.พิสิฐ อังคะหิรัญ
151.ชาติชาติ ขณะฤกษ์
152.โกมล โชติหา
153.ชำนาญ สายคล้ำ
154.บุญมี คล้ายสถาพร
155.เพทาย เฟื่องศิลา
156.คมสรรค์ เย็นประเสริฐ
157.กรกฎ โชคธนานุกูล
158.ไพศาล วุฒิ
159.มนัสชัย สรรข์บรรจง
160.ณวรัตน์ ศิริพิรุณ
161.ปราชญ แซ่ลิ้ม
162.สุกิจจ์ สังข์แก้ว
163.วรนิพิฐ วรรณดี
164.พิเชษฐ์ บุตรดี
165.เกียรติศักดิ์ แก้วอ่อน
166.สุรชัย กำจรกิตติคุณ
167.เลื่อม พยอมหอม
168.อนิรุทธ์ คงเมือง
169.ชนิดา ศิริเอก
170.วรัญญา รัตตนิศาน์กุล
171.ภัทริยา พรนิเวศน์
172.สมศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์
173.นิรันดิ์ ไทยล้วน
174.แดง เกิดแย้ม
175.ประสิทธิ์ ทองเงิน
176.จอม ขันทอง
177.นิพนธ์ ภัทรฐานันตร์
178.เรริญ ทรัพย์พยา
179.เจต ยางสูง
180.รวย ยอดอาจ
181.นำชัย ทองคำ
182.วิเชียร โพธิ์งาม
183.ประเสริฐ การหมั่นดี
184.นิวัฒน์ หงษ์ยนต์
185.วันทนา เพชรตง
186.ชำนาญ ภุมรา
187.เทอดชัย ใจผ่อง
188.ปัญญา พูลสุข
189.สมยศ ง่วนกิม
190.ผจญ นกทอง
191.อุบล พัดอินทร์
192.พาณิช ปิยะรัตน์
193.สุรศักดิ์ ธัญธาดา
194.ดำเนิน กิจเครือ
195.อนันต์ สัจจาศีล
196.สุทิน อัมริทร์รักษา
197.สุนท วิศัยศรี
198.โสภา โรจโพธิ
199.ยุพา ชาติไทย
200.สุวิท จรรยาธรรม
201.เอก บุตรดีโสภา
202.ธนวัฒน์ เงินถี
203.ประสิทธิ์ ชื่นจิตต์
204.ถวาย ช่วยดี
205.พุฒิพัฒน์ เอื้อประเสริฐ
206.กำธร กาญจนโรมนต์
207.ธีระพล เห็นศิริศักดิ์
208.นิวัฒน์ จันทร์วาววาม
209.กัณติพัฒน์ เรืองกิจธนาสาร
210.ณพงศ์พล วงศ์วิริยางกูร
211.อิทธิพล กาญจนโรมนต์
212.จตุพล กาญจนโรมนต์
213.ปิยพงค์ กาญจนโรมนต์
214.อนุชิต เชี่ยวชาญอภิกุล
215.สุรศักดิ์ รุ่งรัตนธวัธชัย
216.ธนพล สุขปานเจริญ
217.อรรถพล ทรัพย์ธนานันท์
218.องอาจ ควรคิด
219.มารุต เกิดเพ็ชร
220.เสาวลักษณ์ ขุนสาคร
221.ศศิพิม์ ขุนสาค
222.มณเฑียร ขุนสาคร
223.ณัฐพล เหล็กลิ้ม
224.บุญเลิศ พลไพโรจน์
225.ชาโน ไชยศิริ
226.อำนาจ ครุฑธา
227.วสันต์ จัทรอ่ำ
228.ถวิล เงอะเขียว
229.ราเชน พลไพโรจน์
230.สุมิตรา บัวเบา
231.ศศิธร พิมพ์ครู
232.โกสุมา ทองใหม่
233.น้อย ทองใหม่
234.น้ำซุป ทองใหม่
235.สมชาย ศิลารัตน์
236.ธีรศักดิ์ ดาบสันเที่ยะ
237.ณัฐวุฒิ นาครัตน์
238.กฤตภาส ทองใหม่
239.สมชาย ทองใหม่
240.บุญวัชร์ ทองใหม่
241.นรภัทร ทองใหม่
242.มานัต แป้นน้อย
243.กมลวรรณ เชยชิน
244.อานนท์ อุ้ยฟักเจริญ
245.สมจิตร มุมแดง
246.ภูมินทร์ ฤกษ์ฤทธิชัย
247.รุ่งโรจน์ จิตสงวน
248.ประเสริฐ จังพาณิช
249.พเนตร ศรีประทุม
250.สุรเชษฐ์ สุขชู
251.มนัสชัย ศิริสุโขดม
252.นัฐพงศ์ จันทสีร์
253.นาถนภา จำปาทิพย์
254.รัตนาพร ใจซื่อ
255.อมรพันธุ์ กัลกะ
256.พงศ์พาณิช พลพิทักษ์
257.สุกัลย์ รุ่งนุช
258.ดนัย ศรีบุญธรรม
259.รณชัย สุขใจมุข
260.สุธรรมมา นพเก้า
261.มีนนารี ธงทอง
262.สมโชค เพชรทอง
263.มาโนชญ์ ทองแนบ
264.เพ็ญสุดา ปิ่นแก้ว
265.ปราชญ์ ปิ่นแก้ว
266.อาคม จันทร์วงงาม
267.สุพจน์ ถนอมชาติ
268.ด.ช.มณฑวรรษ ถนอมชาติ
269.อำนวย กาญจนากร
270.จิตติมา วงศ์วิสิฐไพบูลย์
271.นายอำนวย ใจงาม L-34299-00055-668
272.นายวรนันท์ ชุนโป L-38699-00014-184
273.นางสรัญญา พึ่งพุทธ M-37001-00880-086
274.น.ส.ณัฐตยา หงษ์ทอง S-37001-00580-678
275.นายมานะ ไชยสอน XL-34001-00513-141
276.นายพัชรพล ไชยสอน L-17399-01825-891
277.ด.ช.ธนโชติ ไชยสอน S-17099-01553-093
278.ด.ช.ธนายุติ ไชยสอน XS-17099-01970-468
279.นางแสงตะวัน ไชยสอน M-37001-01074-903
280.นาย อภินันท์ โค้วสาคร L-1709900176229
281.นายเสน่ห์ ฤทธิ์นุ่ม XXL-3869900096638
282.นายชำนาญ ประดิษฐ์ผล XL-3709900099255
283.นายภานุวัฒน์ ผลพยุง. XXL-1709901329339
284.นางสง่า บุญเกิด M-3700101067443
285.น.ส.สิตานันต์ บุญเกิด M-1709900632569
286. ด.ญ.ธนภรณ์ เกตุแก้ว S-1709901669156
287.นายพนา รักษ์ย่อง XXL-3709900385185
288.นายสมบัติ เหี้ยมหาญ XXL-5700190029476
289.นางเสงี่ยม เหี้ยมหาญ XL-3700101074890
290.นายกฤษดา ชอบเสียง XL-2340300016721
291.ศรีรัตน์ ชัยชาติ S- 3700600108561
292.นายเจตน์ ชัยชาติ M-3700200167896
293.ธัญญภัสร์ ชัยชาติ S-1709700167838
294.ธิราพร ชัยชาติ XS-1709901944726
295.สมศักดิ์ เลี๊ยะเครือ
296.บุญฤทธิ์ ยิ้มละมัย
297.โกเมท ศิวานนท์
298.เอื้อมพร ศิวานนท์
299.สาริณีย์ ใช้คำแช่ม
300.สาโรจ์ ธิติมาธัญญากุล
301.สุธีรพนธ์ มุกดา
302.สุฬิพัส สุวิชญ์ธนาฐิติ
303.ธีรยุทธ มั่งลิ้ม
304.นิสิต ศรีบูรสุข
305.สุนีย์ ศรีบูรสุข
306.ศรชัย ศิลาวรรณา
307.สุรีย์พร ศิลาวรรณา
308.จีรศักดิ์ กลอยสวาท
309.นิพิฐพนธ์ คณารักษ์สันติ
310.สุกัญญา มนัสบุญเพิ่มพูล
311.ธนา ตันติตระกูล
312.ธนาพร ภาคานาม
313.เอกลักษณ์ สังข์ทอง
314.ศิโรจน์ จำเริญ
315.ประนอม คำสอน
316.ทนงเดช เนื่องจำนงค์
317.ปอนนท์ วุฒิอุดม
318.พูลทรัพย์ มันตะพงษ์
319.สถาพร ซิ้วน้อย
320.อารี ตันติธีระศักดิ์
321.ชุติกาญจน์ อิ่มสุวรรณฤทัย
322.วันเพ็ญ แพทย์รัตน์
323.นวชน กันเสนาะ
324.ชฎิล ชัยกูล
325.วรภัทร ชัยเลิศ
326.สนธยา ธงชัย
327.ประกอบ ซ้อนเพชร
328.กึกก้อง ศิวิลัย
329.ธานี พูดเพราะ
330.สุภัทรา ดำรงค์ภักดี
331.มีศักดิ์ สุภานิล
332.ธีรภัทร์ สุภานิล
333.ดาวรรณ สุภานิล
334.สามารถ เลาหบุตร
335.นที นิธิพงศ์ไพศาล
336.โอฬาริก สุวรรณชีพ
337.ณัฐวุธ กล้าหาญ
338.ธนศักดิ์ จินต์เจริญ
339.นครรัตน์ แพรทอง
340.ศราวุฒิ วัฒนวรางกูล
341.ทิตย์อุทัย ส่วนลา
342.ภูมินทร์ ฤกษ์ฤทธิชัย
343.บัญชา ล้อดี
344.ร.ต.จิตอำนวย พุฒเครือ
345.อลงกรณ์ สุกใส
346.ร.ต.สุพจน์ บุญพุ่ม
347.โชตินันท์ พรรัตนพิทักษ์
348.ฐิติรัตน์ ชัยสงคราม
349.มนัส ปุณกะบุตร
350.ร.ต.ท.บุญธรรม รำพรรณ์
351.นิคม แซ่เตียว
352.พิจิตรา เฮงฮู้
353.วัลลภ เฮงฮู้
354.พีระวัฒน์ ทวีกาญจน์
355.สุดา ทวีกาญจน์
356.จันทร์เกษม ธรรมนิมิตโชค
357.พจน์ จงเลิศปัญญา
358.พิทักษ์พงศ์ จงเลิศปัญญา
359.วิชัย แสงทอง
360.พิสิษฐ์ ปุยเกิดทรัพย์
361.ประสาน เหมือนรุ้ง
362.สกุล ศรีสวัสดิ์
363.ภานุเดช ศรีสุข
364.สมชาย แสงทอง
365.สมพงษ์ ดีสาย
366.ธาดา ศักดิ์ธรรมลิขิต
367.ทวีศักดิ์ มิตรเจริญรัตน์
368.มัณฑิรา อศัลยา
369.สมาพร เพชรปานกัน
370.เฉลิมพร วงศ์รส
371.เอกราช ศรีแสง
372.ชัยชนะ มณฑา
373.สุภา มณฑา
374.ด.ช.พงศกร มณฑา
375.ด.ต.ทนงเดช คำแก้ว
376.ดวงรักษ์ คำแก้ว
377.ด.ต.ณรงค์เวทย์ สินธุไชย
378.ด.ต.นัฐพงศ์ วงศ์ทองดี
379.พ.ท.บารมี วงษ์สร้อยสน
380.ด.ช.ชนินทร เต็มองค์หล้า
381.โกเมศ ยืนยาว
382.รัญดร ยืนยาว
383.ธารารัตน์ ขุยชัยภูมิ
384.รุ่งทิพย์ อานนท์จินดา
385.ชัยณรงค์ เขียวมรกต
386.จันทนา เขียวมรกต
387.สุรินทร์ แจ่มจันทร์
388.พรทิพย์ อัตลวณิช
389.สมคิด นาคเพ็ง
390.เมศ อิ่มหลำ
391.พยุง อิ่มหลำ
392.ศักดา ไตรภิรมย์
393.ณัฐกานต์ บุญรักษ์วนิช
394.บุญเลิศ พงศ์ศักดิ์
395.สุนทร คอมมันต์
396.จักพิวัฒน์ ผลดกฤทธิ์ติภู
397.พัศจณวัน ผลดกฤทธิ์ติภู
398.วิรัช ธนากิตินิวัฒน์
399.เพลิน ชลภาพ
400.เบญจวรรณ พิณทอง
401.วีระศักดิ์ พิณทอง
402.วสันต์ ยะนิล
403.จักริทร์ กิจประเสริฐ
404.ไชยณรงค์ คารวานนท์
405.สุภาพ คารวานนท์
406.ดิเรก คารวานนท์
407.ชวลิต คารวานนท์
408.พรวิสาข์ คารวานนท์
409.พีรวัฒน์ มโนวิไลพงศ์
410.ร.ต.ท.ประโลม อยู่เจริญ
411.เกสร โพธิ์แก้ว
412.ณัชชา แฮนด์ดู
413.กันยา ปัทมานิรันด์
414.อัจฉรา มะลิพุ่ม
415.นิรัน เพทไสย
416.สงวนชัย โฆษิตพล
417.ปรีชา เชี่ยวโพธาพงศ์
418.ยงยุทธ ศิลปวัฒนาปิติ
419.ทิพย์ นิ่มนวล
420.ประสูตร ปานรัตน์
421.นุชนารถ โพธิ์สุวรรณ
422.ธงชัย ผิวอ่อน
423.สุทิน ทรายงาม
424.สุรพล ตราโต
425.อนุชา โพธิ์ป๊อก
426.ธนดล นาคคำพันธุ
427.ยศดนัย สานุ
428.กิตยา ออกบัว
429.ธนภาส คงตระกูล
430.อัมพร เลาห์มีสุข
431.วิเชียร เสียงไพเราะ
432.เน็ด ฉายแก้ว
433.วิชัย แซ่ลิ้ม
434.อรรนพ กีนันท์
435.ประเวช สอสะอาด
436.ศิรชิต คิรประภา
437.อำพล ฉัตรอุดมกุล
438.อนุศักดิ์ คำผลศิริ
439.อภิชาติ สอนนุต
440.ฐิติกรณ์ แก้วงามอรุณ
441.วันชัย ทองเพิ่ม
442.พิชัย โภคาบุญเสริม
443.กฤษฎิ์สพล กรเกษมเศรษฐ์
444.มนตรี พัวมณี
445.ปรีดา ตรีระพงศ์พิชิต
446.สมบัติ ชัยพรสุไพศาล
447.สมศักดิ์ มั่นหมาย
448.วัตร มหาสิน
449.กำธร แจ้งแสง
450.ธวัชชัย ปิยสโรช
451.ลัดดา ศิลาวรพันธ์
452.ดวงใจ บูรเทพ
453.สุมิทธิ์ นันทนาวุฒิ
454.กุญชลี ศรีวลีรัตน์
455.ศริษฐา เย็นจิตโสมนัส
456.นวรัตน์ นุชเนตร
457.ดารัณ ฆฤณีกัมพู
458.จิตรดา เครือเทศ
459.พันโทฤทธิ์ เย็นจิตโสมนัส
460.สุรพันธ์ เด็ดขาด
461.พ.ต.ถมโรจน์ พงษ์ไสว
462.ถมรุ่ง พงษ์ไสว
463.วิริยะ สินเกษม
464.พีระ เอี่ยมทรัพย์
465.กิตติคุณ เอี่ยมทรัพย์
466.อนัน พิมเพิ่ม
467.ธตมล พิมเพิ่ม
468.ณัฐ กาญจนาธิวัฒน์
469.ประดิษฐ์ ทองธานี
470.ดารินีย์ ทองธานี
471.พนม เต็มนุช
472.พัฒพงศ์ ศุขเขษม
473.สุรศักดิ์ ยิ้มเพ็ชร
474.นันทชัย จันทรา
475.โยธิน นักดนตรี
476.วีระพล เนียมขันธ์
477.สม คงยิ่ง
478.เรณู คงยิ่ง
479.สมนึก แก้วเมืองทอง
480.สำรอง แก้วเมืองทอง
481.ด.ญ.ณัฎฐณิชา แก้วเมืองทอง
482.พจน์นาท บัวงาม
483.มานะ พุตแตง
484.พรภัค พานพิศ
485.กฤศฎา ขำพ่วง
486.วิมล ปอแก้ว
487.ประสาท เวชทัพ
488.จารุภัส มีเลี่ยม
489.เศรษฐา อาญา
490.จิราภรณ์ ภุมรา
491.กิตติณา ลือโสภณ
492.วิสิทธิ์ คุสินธุ์
493.รัชการ แก้วรัก
494.ธรรมพล เสียงเสนาะ
495.ยุวดี จินาวงศ์
496.สมภาส จินาวงศ์
497.พรทิพย์ พึ่งโพธิ์ทอง
498.ร.ต.สำราญ นาคเอี่ยม
499.พิชชกร นาคเอี่ยม
500วินัย สารยาชีวะ
501.จ.ส.อ.มนัส หงส์แก้ว
502.ด.ช.ธนาพล หงส์แก้ว
503.ปาณี กีติปริวัตร
504.ร.ต.ประทีป ชูใจ
505.ชิษนุพงศ์ ชรธรานิธิพัฒน์
506.ดนุพล พะโรศิลป์
507.พัทธวรรณ ภิระวารินทร์ยุทธ
508.กิตติศักดิ์ สาระขันธุ์
509.ศิริวัฒน์ สาระขันธุ์
510.วรเทพ สีนวล
511.ชาตรี เกษร
512.ชัญญา จินพละ
513.เพชร คงกระพันชาตรี
514.จิรายุ เพชรพลอย
515.ขวัญใจ เพชรพลอย
516.ประชุม เพชรพลอย
517.ปริญญา เพชรพลอย
518.พนม ชมชื่น
519.เอนก ชมชื่น
520.หน่อย ชมชื่น
521.ระนอง ชมชื่น
522.วีรวัฒน์ กันคล้อย
523.นรงค์ ปลื้มจิตร
524.ศุภกิจ หนูหา
525.จรัญ ลี้กิมฮุย
526.ฉลาด แก้วเกิด
527.สัจจา คำเทศ
528.เพ็ญรี ชมชื่น
529.มนัส ชมชื่น
530.นิสา ชมชื่น
531.อำนาจ ชมชื่น
532.แวว ชมชื่น
533.ไชยสิทธิ์ ชมชื่น
534.นพรัตน์ น้อยประสิทธิ์
535.มณี พิลึก
536.วัชระ พวงมาลา
537.ชัชพงศ์ ก่ำรามัญ
538.รัชนก ชมชื่น
539.ฉันทาพัฒน์ อยู่ดี
540.จำลอง อยู่ดี
541.อริพงษ์ ปลื้มจิตร
542.ประชา ลี้กิมฮุย
543.สอาด น้อยประสิทธิ์
544.พงษ์ดนัย ชมชื่น
545.ดวงพร มุกสิภา
546.ชนต์ วงคืคำ
547.ฉัตรชัย ศรีอำการ
548.ประพัฒน์ คงทอง
549.พรศักดิ์ คงทอง
550.ชนะ เสือเดช
551.พงษ์วิษณุ คมสารพางค์
552.วิเชียร นาถึง
553.เจริญ ศรีสว่าง
554.ปรีชา เชี่ยวโพธาพงศ์
555.นริสา นิธิพงศ์ไพศาล
556.เอนก สุขกร
557.ประชา ซังพุก
558.วรากร สนธิ
559.สมชาย โชคอุสาหะ
560.สาธินี นาพิทักษ์
561.ชลลดา มักเจียว
562.ณัฐวุฒิ ไกรวิเชียร
563.Mr.เอส (ใต้หวัน)
564.ศิริวัชร์ สุกิจญาณ
565.ยศกฤต จิตรสมาน
566.ปราณี โตใหญ่
567.โสฬส ประชาบาล
568.พิสุทธิ์ งามขำ
569.ว่าที่ร.ต.สุพันธ์ ร้อยนาค
570.ก่อเกียรติ์ จิตต์ทนงศักดิ์
571.เอนก ชัยชาติ
572.วาสนา ชัยชาติ
573.อุมาภรณ์ หิรัญโรจน์
574.นฤมล ว่านม่วง
575.ธนโชค สมาภาคย์
576.อุบล สมาภาคย์
577.อุเทน มณีวงศ์
578.ชัยพร ดุษรักษ์
579.ธงไชย ศรีสะอาด
580.อนันต์ คำสัมฤทธิ์
581.ศิริรัตน์ เสาศิลา
582.พิมลพรรณ เสาศิลา
583.สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
584.วราลักษณ์ ทองเกิด
585.ฉลอง อบเชย
586.มนตรี แก้วระย้า
587.อธิคม ว่านม่วง
588.ยศนนท์ ว่านม่วง
589.สมัคร เหิมสารจอด
590.ธนกร พวงทอง
591.บุญศรี อยู่เย็น
592.อดิศร ปาทู้
593.พ.ต.กุศล กลิ่นอบ
594.รุจิเรย จินะอินทร์
595.ณัฐพนธ์ พันธ์ยิ่งยก
596.ณัฐธิดา พันธ์ยิ่งยก
597.สุอิม พันธ์ยิ่งยก
598.สมชาย จันทร์สวัสดิ
599.ประจักร แสงรุ่งเรือง
600.ศุภกฤษ์ โตสุขโขบุญปัญญา
601.นันทภัค ชูชีพ
602.ประสิทธิ์ วัฒนขจรชัยกุล
603.จรูญลักษณ์ วัฒนขจรชัยกุล
604.กิตติคม พรสันติ
605.รต.สุคนธ์ เขียนนุกูล
606.ศิริชัย พินิจลิขิตศักดิ์
607.น้ำอ้อย พินิจลิขิตศักดิ์
608.พีชพล สอนไข่
609.สุพจน์ ภู่ระหงษ์
610.อ.จำเริญ ขำสุข
611.ครูสมหมาย ขำสุข
612.สรีรพัฒน์ ขำสุข
613.พิชัย น่วมทนงค์
614.อ.บุญมา ธรรมกิจ
615.อ.เรณู ธรรมกิจ
616.ร.ต.ท.สมชาย มีจุ้ย
617.อลิสา มีจุ้ย
618.อ.ธีระ อุตเภา
619.สมเกียรติ คำชนะ
620.ฉลองพล คำชนะ
621.นพรัตน์ วงศ์สนิท
622.มนูญ แก้วสุข
623.ชูฤทธิ์ มีจุ้ย
624.อ.ชอบ นิลรัศมีเวทย์
625.ภรรณิการ์ อารมณ์ชื่น
626.อนันต์ รุ่งเรืองศรี
627.พ.ต.ท.จีรชัย อยู่คง
628.ณรงค์ มีพร้อม
629.พ.ต.เฉลิมชัย วงฉยา
630.อ.เฉลิมณรงค์ วงฉยา
631.ประทีป อภิปันโน
632.มนัส ประดิษฐ์พงษ์
633.จันทนา ประดิษฐ์พงษ์
634.หมอสมเกียรติ รุ้งพราย
635.ธัญชนก เขียวชอุ่ม
636.ปรีชา เขียวชอุ่ม
637.ประสิทธิ์ อาสนะเวช
638.ทาญาติ อัตสิทธิ์
639.ศาสดรพล อาสนะเวช
640.กุสุมา เถาทอง
641.ธาริรี เขียวชอุ่ม
642.ผ.อ.อนุสรณ์ จิระรัตนวรรณะ
643.วัฒนา วรสุทธิ์พิศาล
644.โสภณ ซรีสำราญ
645.วิโรจน์ วรรณกร
646.เสาวภา วิวัฒน์ธนวงศ์
647.นราวิชญ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
648.จุรินทร์ เหลาผา
649.สุภควัต อ่อนน้อม
650.ชุติมา จิตตวิวัฒน์
651.ชยุตม์ ทองเอีย
652.เขมณัฐ์ ทองเอีย
653.สนิท ทรัพย์ประเสริฐ
654.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ
655.ด.ต.สิทธิชัย กรุดทอง
656.สมัย ขยันจิตร
657.กลม ยอดพฤกษา
658.ชัยณรงค์ จรัสเอี่ยม
659.บุญธรรม เลี่ยมแท้
660.เชาวลิตร์ ลาวัด
661.สุนทรีย์ ทองอ่อน
662.พยอม เงินจีน
663.นริศ นิเวศวงสกุล
664.ขวัญชัย เวชสุวรรณ
665.ธเนศ สมทรัพย์
666.สมชาย ม่วงเพชร
667.วรา เวชสุวรรณ
668.สาคร ม่วงเพชร
669.เอนก เวชสุวรรณ
670.อนุโรจน์ เวียงไชย
671.แดง หนูพรม
672.สำเนียง หนูพรม
673.สันติ อิศรพันธุ์
674.บัญชา ซังพุก
675.เริงศักดิ์ ท่าเรือ
676.วิไลพร ตุ้ยจุน
677.ทาริกา ศรีเรือง
678.พเยาว์ อิศรพันธ์ุ
679.สราวุธ แดงอาจ
680.กัญจนพร แดงอาจ
681.สุระ เอติญัติ
682.ดาวเรือง เอติญัติ
683.สมชาย ต้นคำ
684.วินัย อ่อนศรี
685.จุรี อ่อนศรี
686.ธีระศักดิ์ ดันสันเที๊ยะ
687.วิโรจน์ วรรณกร
688.อนันต์ จันทร์งาม
689.มาลี คล่องแคล่ว
670.จิรวัฒน์ ปฏิบัติบุญอนันต์
671.อรรถพล มะลิ
672.ธัน ปฏิบัติบุญอนันต์
673.วิเศษ สุวดิษฐกุล
674.ชัยยุทธ์ พรหมงาม
675.กิตติศักดิ์ เก้าซ้วน
676.สมเกียรติ์ โพธารส
677.สุวรรณ จันทร
678.วิชัย ปรึกษา
679.บุญสม ด้วงน้อย
680.พิชิตชัย คงสบาย
681.ณรงค์ เย็นกลม
682.สยาม โพธารส
683.มนูญ สุขเนตร
684.คิม คงสบาย
685.พงษ์ศักดิ์ เก้าซ้วน
686.ไททูรย์ มาลา
687.จารึก วีระกุล
688.ภานุ ตั้งกิจนุกุล
689.อนันต์ ศรีพราย
690.สันติชัย คงสบาย
691.จีระศักดิ์ สอนดา
692.ชาตรี หมวกเมือง
693.สุภาพิศ ด้วงอ่อน
694.เบญจวรรณ กาญจนวิจิตร
695.พีระพงษ์ แสงสิน
696.ฑีฆายุ มากอยู่ดี
697.ขจร อึ่งไพร
698.มันทนา อึ่งไพร
699.อำนวย ปานดารา
700.ปัญญาวุฒิ ศรีเจริญ
701.เน๊ด ฉายแก้ว
702.ประชา ป้อมสุข
703.บริบูรณ์ ป้อมสุข
704.เฉลิม พิพัฒน์เศวต
705.ปภัสสร นุ่มเนียม
706.ยุพิน สังข์ทอง
707.ไข่มุก สุดสาคร
708.วีระพงษ์ แสงอุไร
709.งามตา แสงอุไร
710.อุทัย อุ่นภักดิ์
711.จอมขวัญ อุ่นภักดิ์
712.สิริพร นันยา
713.เนาวรัตน์ พงษ์อัคคศิรา
714.วิไลรัตน์ ใจเพ็ชร
715.จันทร์เพ็ญ รักสัตย์
716.บุญอินทร์ วิลัยเกษม
717.ปานฉัตร ต้องใจดี
718.หนู ต้องใจดี
719.พานทอง ประจวบพล
720.วิจัย กาฬวิลัย
721.สุวัฒน์ พรเจริญพานิช
722.พัฒน์พงษ์ แสงอ่อน
723.อรุณี เจริญยิ่งสุขจินดา
724.คงศักดิ์ ธรฤทธิ์
725.มงคล ฤกษ์ชินบุตร
726.กฤษฎา จำรูญจารีต
727.ฐฺิติพงศ์ ประยูรหงษ์
728.ประเสริฐศักดิ์ เกิดทรัพย์
729.ว่าที่ร.ต.ภาณุ คูเจริญทรัพย์
730.บุญฤทธิ์ มีประมูล
731.ชิษณุพงศ์ ธรธรานิธิพัฒน์
732.วิบูลย์ เบญจศิริมงคล
733.กรภาคย์ ธรธรานิธิพัฒน์
734.ว่าที่ร.ต.กำพล สีดวง
735.ทองดี ไตรรงค์วิจิตร
736.อุทัย ศิริโสม
737.ไชยยศ ยาดี
738.แดนทอง นาชัยเพิ่ม
739.สงกรานต์ เนินหาด
740.นนทยา มั่นวงษา
741.ประยูร บุตรี
742.ด.ช.เมทธี บุตรี
743.ไพรัช สิงห์พิทักษ์
744.รัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์
745.กฤตภาส เก้าเอี้ยน
746.ปรีชา สดใส
747.ภรดา ทิพยทัศนัน
748.ปรัชนีย์ เล่นวารี
749.ด.ช.กฤติเดช เล่นวารี
750.พรเทพ ปีสิงห์
751.ร.ท.ปรีชา ปีสิงห์
752.ร.ต.ยุทธการ ปีสิงห์
753.อัจฉรา อินคง
754.สิงหราช ลิ้มทอง
755.ไพรินทร์ ผุลละศิริ
756.ฤดี อาจจิตร์
757.สุดิจจ์ สังข์แก้ว
758.โก้ง จันทร์ลามุนี
759.สมบูรณ์ พฤษธิโชติ
760.บุญฤทธิ์ ผลสุวรรณ
761.พิพัฒน์ ผานาค
762.ปรีชา มะลิทอง
763.เอกสิทธิ์ แซ่หลี
764.สมบัติ ปุยงาม
765.ศุภธัญ แดงรักษา
766.อิทธิพันธ์ โพธิปิติ
767.บัวทอง เย็นนะสา
768.สมปอง มะลิพุ่ม
769.เนติ ภักต์เขียว
770.ณัฐศักดิ์ ภักต์เขียว
771.ธัญญรัช ภักต์เขียว
772.พจน์อนนท์ ภักตืเขียว
773.กรรณิการ์ พลูสวัสดิ์
774.ทิพวัลย์ อ่อนละมุล
775.สมนึก แก้วเมืองทอง
776.สำรอง แก้วเมืองทอง
777.ณัฐณิชา แก้วเมืองทอง
778.สถาพร ซิ่วน้อย
779.อารี ตันติธีระศักดิ์
780.นิคม บุญมี
781.นาย อมรเทพ การะเกษ
782.ปิยะวัฒน์ พยอมหอม
783.ณัฐนันท์ เอี่ยมน้อย
784.ธเนตร บุญธรร
785.นรุตชัย โชติแสงสี
786.พีระพงษ์ นิยมสุข
787.บุรินทร์ อรภักดี
788.สวรรค์ชัย คำภาพันธ์
789.จักรกฤษ กาญจนศัทรธา
790.โอภาส นิลยนาถ
791.มนัส เสลานนท์
792.แบน ยะเอื้อย
793.รณกร อินทรสันติ
794.สุรสิทธิ์ ลิ้มศฤงคาร
795.เกษม วิเศษรจนา
796.นพพร ปิ่นคล้าย
797.จิระ พูลสวัสดิ์
798.ชัยวัฒน์ คุ้มแก้ว
799.นฤมล ปั้นสังข์
800.อรัญญา ดำกลิ่น
801.ศุภฤกษ์ เอี่ยมรักษา
802.ภูกนิศ หอมไกร
803.ศิรินทิพย์ วิเศษรจนา
804.ด.ญ.เบญจมาภรณ์ วิเศษรจนา
805.สุวรรณ คุ้มอยู่
806.ประทุม คุ้มอยู่
807.พิเชษฐ วิเศษรจนา
808.ละมัย พูลเพิ่ม
809.สุทัน ศิริวาสน์
810.เสมอ ศิริวาสน์
811.ชบา พันธุ
812.ช่อผกา ชนะยุทธ
813.เดชา ชนะยุทธ
814.เฉลิมศักดิ์ จีนตุ้ม
815.จานุวัตร จีนตุ้ม
816.สุภาพร แดงสา
817.อัฉรา วิเศษรจนา
818.ดช..สิทธิชัย วิเศษรจนา
819.สมชัย เวสารัชชานนท์
820.ผ.ช.สมบัติ ใจดี
821.ส.ท.สุทธิ สีพรม
822.ณัฐพงศ์ เจริญทรัพย์
823.พิศุทธ์ ศรีลายงค์
824.ชาญวัฒน์ เจริญจิตปัญจ์
825.อรรถพร ศรีกระจ่าง
826.วิโรจน์ ทรัพย์เล็ก
827.สันติ วันเพ็ญ
828.จรัญ พิมปรุ
829.พีรภัทร์ ปรีดา
830.สุทัศน์ นุอาจารี
831.ทศพล สายหมี
832.ทรงพล นิ่มเนตร
833.สุธา เกียรติอมรเวช
834.สรพล เกียรติศิริ
835.สมคิด จิตรประเสริฐ
836.วิเชียร ชินนะ
837.วิชัย ชานุ
838.สุจินต์ เจียรนัย
839.ประจวบ ปานนิล
840.กาญจนะ ปานนิล
841.กัญชัช ฉันทตระกูลชัย
842.สุชาติ ภาคภูมิ
843.พชรกร ภาคภูมิ
844.ถวัลย์ พาทัน
845.ฉัตรชัย ไทยสงเคราะห์
846.พนาวัลย์ ศรีลิพิน
847.สุทัศน์ พูนผล
848.สุรสิทธิ์ ชิตพันธ์
849.พิวัช สมบัติอภิสิทธิ์
850.ราตรี สีงาม
851.เกตุวดี สีงาม
852.อาคม ทองสวัสดิ์
853.ประพัฒพรม รัตนะภา
854.พ.ท.พยอม พูลละเอียด
855.ธนินทร์ จิรพัฒนวงศ์
856.ศิริรัตน์ จิรพัฒนวงศ์
857.ณัฐพล ย.
858.อุเทน ม่วงพิน
859.อลงกรณ์ ศรีนวล
860.ปัณณวิชญ์ สุทธิธรรมพูศิริ
861.สุรเศรษฐ์ สุริยวงศ์
862.จิรศักดิ์ กลอยสวาท
863.ทศพร จรุมเครือ
864.วันทลี ผิวขำ
865.วิทยา
866.วินัย ฉุยเนย
867.ชูเกียรติ ล.
868.ช่างบัว
869นายสุรสิทธิ์ คล้ายเกตุ
870.นายธรรมรัตน์ ทวีคูณ
871.นายประจักร์ เจนกาญจนกิจ
872.ร.ต.สุเทพ บุญทรง
873.นวรัตน์ อัจฉริยะวิทย์
874.ศุกร์ อินทรา
875.นฤมล วีระนนท์
876.จำเนียน ขวัญดี
877.มณี แก่นจันทร์
878.นาม อ่อนบำรุง
879.สมบูรณ์ อ่อนบำรุง
880.วาสนา ภู่พล
881.ใกล้เที่ยง ใจศักดิ์
882.ราตรี ใจศักดิ์
883.วรา กลมแท้
884.วิทยา เกิดสมจิตต์
885.ยุทธณา สุดสาคร
886.วินัย สาริยาชีวะ
887.ปาณี ถีติปริวัช
888.สุรินทร์ ปันยารชุน
889.กนิษฐา ออกบัว
890.ธัญพิมล เชาว์ดี
891.สุวิทย์ ลิ้นทอง
892.สมัชชา ฉัตรหิรัญรัศมี
893.สุชาติ เปรมอนันต์
894.ชาคริต บุญสู่
895.อลงกรณ์ ลีละอุปธีระกานต์
896.นลิน แก้วเลิศดิลก
897.สุรศักดิ์ ห้วยอำพัน
898.สุรินทร์ ลายคล้ายดอก
899.พ.ท.สมภพ ขุนพลพิทักษ์
900.พ.ต.ทวี ใยยะธรรม
901.พ.ต.ประพันธ์ กาบแก้ว
902.พ.ต.ศิริศักดิ์ กาญจนพันธ์
903.ร.ท.พิษณุ มีสัตย์
904.จ.ส.อ.ธงชัย สายหมี
905.จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ยวงสุวรรณ
906.จ.ส.อ.เทพพงษ์ อุนาริเณ
907.สมพร กวยกือ
908.พัชรินทร์ กวยกือ
909.วรรณิดา กวยกือ
910.ด.ช.ธนกฤต กวยกือ
911.ด.ต.ศักดิ์เกษม อ้นทอง
912.ส.ต.ต.สรายุทธ อ้อแย้ม
913.พรมนัส นุขเอี่ยม
914.สฤษดิ์ เพ็งอร่าม
915.สมพงษ์ ขำคม
916.เสฏฐพงศ์ เที่ยงตรง
917.นิพนธ์ เพ็งอร่าม
918.นรินทร์ สุนจิรัตน์
919.สงวนศักดิ์ ตั้งสากล
920.ชูชาติ ลำดวล
921.วัฒนะ กฤตัญชลีย์
922.นาวิน ดอกกลอย
923.วิบูล พัฒนมาศ
924.ด.ต.เอกวิทย์ สุขเรื่อย
925.ดรุณ บุญมี
926.ชูชีพ นิลเปี่ยม
927.พลวัฒน์ ปะวา
928.ธวัช นาคน้อย
929.ด.ต.สุชิน อ้นเชิด
930.ธวัต ดาบทอง
931.ยุทธนา สมรภูมิ
932.เสน่ห์ ฟักเขียว
933.บุญมี มานวกุล
934.จรัญ ตันหลง
935.สังเวียน ฉลาด
936.สุทร วงษ์ทอง
937.ทองหล่อ จุลเจิม
938.สมหมาย จุลเจิม
939.สุเทพ โปรยสุรินทร์
940.สมโชค ซาระฮีม
941.ทัทชากร ช่อวิเชียร
942.ปัทมพร จุลเจิม
943.ณัฐกมล ระย้าย้อย
944.ภัทรวดี พจนารถ
945.กาญจน์ชนก ทิพย์บุญมี
946.วินัย เรืองรัตน์
947.ณัฐพนธ์ พันธ์ยิ่งยก
948.สุอิม พันธ์ยิ่งยก
949.สุพจ ชูสาย
950.มานะ พุตติ
951.อาระยา บุญคง0
952.ยงยุทธ์ ลาย
953.สนั่น พิมพ์
954.ณรงค์ มา
955.สำเริง พวง
956.ชำนาญ ทรง
957.พต.จุมพล เรืองสมบูรณ์
958.สำรวย ภู่ระหงษ์
959.ณรงค์ โสภาลดาวัลย์
960.เยาวลักษณ์ โสภาลดาวัลย์
961.พินธุ เสลาคุณ
962.โผน โกบุตร
963.ประหยัด ศรีประเสริฐ
964.สังวร เค้าหัน
965.พิกุล โกบุตร
966.ดลนภา ศรีประเสริฐ
967.วไล ตรีสุวรรณ
968.สรียา ศุขเขษม
969.สรีวรรณ ศุขเขษม
970.สาคร สระทองหน
971.รัชฎาฏ์ สระทองหน
972.จ.ส.อ.กำพล พึ่งแผน
973.จ.ส.อ.อารยะ ม่วงทอง
974.โรจน์นภา จันทร์เหม
975.อภิชญา กล่ำรุ่ง
976.จักรพงศ์ ศรีคง
977.พนม สระพรั่ง
978.พฤหัส พิมพ์บุตร
979.อนันต์ ช้างสาด
980.บุญเลิศ เกิดสมมาตรา
981.วิศนุ วงษ์ศิลป์
982.วสันต์ ช้างศาสตร์
983.ทรงยศ กลั่นภูมิศรี
984.สมพร เงินจีน
985.บุญส่ง แก้วสา
986.สำเภา เติมงาม
987.กิตติศักดิ์ อรุณศิษยาพัฒน์
988.พรตินันท์ อรุณศิษยาพัฒน์
989.ณิชารัศม์ อรุณศิษยาพัฒน์
990.พนม เต็มนุช
991.ศศิธร พึ่งแผน
992.กานต์ธีรา พึ่งแผน
993.ด.ต.วสันต์ ชืท่นจิตร
994.สมหญิง ช้างสาด
995.ปรารถนา ช้างสาด
996.จักรชลัช ช้างวัลย์
997.ปาริฉัตร ชะอ้อนครุฑ
998.ชัยโรจน์ สุธาพจน์
999.สมหมาย สุธาพจน์
1000.สำริด นักดนตรี
1001.อารมย์ มีจั่นเพชร
1002.พิเชษฐ มุมมาลา
1003.ศรีสุดา กุลพัชรโยธิน
1004.ลาวัลย์ รำพรรณ์
1005.จีรวรรณ กัณฐาภร์
1006.ปริญญา แจ่มโสภน
1007.อรรถพล น้ำทิพย์
1008.กฤษ สืบคงเดช
1009.ชัชพงศ์ เจริญมาศ
1010.อดิศร จันทร
1011.ธีรพงศ์ ทองปาน
1012.เชน สุขเกษม
1013.คมกฤช เชาว์ดี
1014.นิวัฒน์ ภัทรไชยโชติ
1015.จิรวัฒน์ แจ้งกลีบ
1016.สมชาย ธารีเทียน
1017.อรัญ เอี่ยมมันต์
1018.จ.ส.อ.กิตติ สุขใส
1019.สมบัติ ทองดี
1020.จ.ส.อ.จำเนียร ยอดขำใบ
1021.สุธี รัตนยะนนท์
1022.มณฑาทิพย์ ศิริรัตน์ไพจิร
1023.สำราญ แดงฉัตร
1024.ชิดพล คงทอง
1025.ศุภกฤต จรูญชาติ
1026.จ.ส.อ.สัญญา พานสร้อย
1027.จ.ส.อ.ณภัร เขาเงิน
1028.พ.อ.ถวิล ทองสีจัด
1029.จ.ส.อ.ภูวดล คำขาว
1030.สมาน ถ้ำกลาง
1031.ศักดิ์ศรี อิ่มสุวรรณฤทัย
1032.เศกฤทธิ์ ทองยี่สุ่น
1033.ไพชยนต์ ฟองเมือง
1034.ประนอม ยอดขำใบ
1035.มานพน้อย เจริญพจน์
1036.พจนา งามตา
1037.ชัยยุทธ ท้วมศิริ
1038.สว่าง รัศมีฉาย
1039.ณัตพล ปันทโมลา
1040.วิเชนพงศ์ เหิรสวัสดิ์
1041.มณีวรรณ ตันสกุล
1042.พิเชษฐ์ ตนะวัฒนา
1043.เกศิณี ดอมรัตน์
1044.สมบัติ ศรีจันจรา
1045.ปฐมศักดิ์ ผลิเจริญผล
1046.วิชิระ จิรศิลปศาสตร์
1047.ผจงศักดิ์ เอกเผ่าพันธ์ุ
1048.ปรัชญา เย็นใจ
1049.กัณนิกา เย็นใจ
1050.พิสิฏฐ์พล ศุภธนพัฒน์
1051.ศรศวัล สกลพรวศิน
1052.พศิน สกลพรวศิน
1053.อิสสระ รัตนเปสละ
1054.กษิเดช กระดังงา
1055.นีรนุช มณฑา
1056.ณัฏฐ์ภูภณ ศรสุวรรณวุฒิ
1057.ภัสนิภาวี สุภากรณ์
1058.สุวกุล รักอาชีพ
1059.อุ่นใจ สายจันทร์
1060.ชัยวัฒน์ เองพระพรม
1061.เอกชัย เทพนม
1062.แผน ประสาร
1063.ธนกิจ เทพนม
1064.วินิจ นิ่มเนตร
1065.ธนเดช หมื่นพหุ
1066.คึกฤทธิ์ บำเพ็ญรัตน์
1067.ศิริพงศ์ คำภาพันธ์
1068.กิตติ์รวี ฐิติวัฒนธีรชาติ
1069.มณฑามาศ มั่นวิมล
1070.ธนพร มั่นวิมล
1071.หฤษฎ์ เดือนฉาย
1072.วิทูรย์ ไชยมิ่ง
1073.ณัฐปพร ไชยมิ่ง
1074.ณธพล อุษาสุรศรี
1075.ยุทธ ศิวรัตน์
1076.ทิม โตโหมด
1077.ประเสริฐ ศรีแปลก
1078.จรวย ทองกลม
1079.ชนาธิป หาญมะโน
1080.รุ่งทิพย์ อานนท์จินดา
1081.สายัณ กุลชะ
1082.ประัดิษฐ์ บำรุงสุข
1083.ดุจดาว บำรุงสุข
1084.การะเกศ พงษ์สูง
1085.วโรดม อุรารักษ์
1086.มานะ กาเหว่าลาย
1087.ออง ทองเอีย
1088.ชัยสิทธิ์ แสงสุรีย์วัชชรา
1089.ชุลีวรรณ หาญชัยวัฒน์
1090.วิโรจน์ เจ๊ะยะหลี
1091.สราวุธ เชาว์ปรีชาชาญ
1092.ภูมิจิต ตรีเงินกุล
1093.กนิษฐา แซ่อุย
1094.สาโรจน์ วัฒนาดามัย
1095.ด.ต.วัชรพงษ์ แก้วอินทร์
1096.ด.ช.พงศพัศ แก้วอินทร์
1097.สุพล พินิจ
1098.จเร ศิริโต
1099.กาญจนา ศิริโต
1100.รัตนา ปีสิงห์
1101.พรทิพย์ เอื้อประเสริฐ
1102.ร.ต.ไชยพงศ์ จิรพฤฒิศิริ
1103.พรทนา จิรพฤฒิศิริ
1104.ศรีสุดา โพธิ์ศรี
1105.อ้อยทิพย์ พิทักษ์
1106.สิริกาญจน์ จีรพงษ์ภััทร์
1107.ประสิทธิ์ คำเลิศ
1108.จิรนันท์ นาคเกษม
1109.อนงค์ พลอยดี
1110.บังอร ไทรทองัฒนะ
1111.บุญประคอง คงสุวรรณ
1112.สุริยา แย้มเกตู
1113.สิรินุช เนียมดวง
1114.ถนอม ตรีโอษฐ์
1115.สัญญา อยู่ดี
1116.จ.ส.อ.สมเจตน์ ไชโย
1117.โสภา ศิลปชัย
1118.อำนาจ ศิลปชัย
1119.วรรณธนวิทย์ เข็มทอง
1120.สุนันทา ช้างสุวรรณ
1121.ชูชาติ ถิรมงคล
1122.สุเนตร ถิรมงคล
1123.ชัยรัตน์ ถิรมงคล
1124.อัญชลี ถิรมงคล
1125.ธนัชชา ถิรมงคล
1126.กลางภู ถิรมงคล
1127.ภูตะวัน ถิรมงคล
1128.สำเนียง เลี้ยงพฤกษา
1129.ประเสริฐ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
1130.อนันต์ กาญจนาอุปถัมภ์
1131.กวิน จงประสิทธิ์
1132.สมบัติ พูลเปี่ยม
1133.ณัฐธยาน์ นนทารักษ์
1134.วันชาติ ศิลปวิลาวัลย์
1135.กัณฐมณี นาคผจญ
1136.สุทธิพงศ์ เจริญมาศ
1137.วาทินี คำเวียงเปา
1138.สำอางค์ ลิ้มปนสถาพร
1139.นิพนธ์ ไตรชมพูนรินทร์
1140.วสันต์ แสงรัตนกูล
1141.ผ่องทิพย์ อารักพุทธนันท์
1142.ปิยวัฒน์ โพธาวาณิชย์
1143.วิชิต โพธิ์พัฒนชัย
1144.สุถาพร โพธิ์พัฒนชัย
1145.เกษมสันต์ จำปาทอง
1146.ทองใบ อินทร์บัว
1147.สุรินทร์ ปันยารชุน
1148.พ.ต.ต.ณัฐพงศ์ จิรพฤฒิศิริ
1149.จรัญ บุนนาคไร้ท์
1150.ทศพล ยศเลิศ
1151.ไพศาล อภิพงศธร
1152.วิภา จงจิตต์โพธา
1153.ชนาพร รัศมี
1154.เฟื่องเกียรติ อินทรวัชระ
1155.วิเวก โหมดขำ
1156.วรารัตน์ โหมดขำ
1157.จ.ส.อ.สวัสดิ์ ม่านทอง
1158.จ.ส.อ.กวี นาคงาม
1159.บรรจงศักดิ์ ประคองคุณ
1160.พัทธรัตน์ นพรวิพร
1161.นพรัตน์ เพชรสุข
1162.พิพัฒน์ แช่มชื่น
1163.กิตตินันท์ ตั้งจิตรมณีศักดา
1164.จุลลดา อิ่มทรัพย์
1165.ณรงค์ บูรเทพ
1166.สุภัสสร โพธิยารังรัศมี
1167.สมศักดิ์ ทองมี
1168.ประเมิน โพธิ์ทอง
1169.เนตร อยู่สงค์
1170.ศักดา พงษ์บัวทอง
1171.ณัฐพร แช่มชื่น
1172.พีระพงศ์ คล้อยสวาท
1173.ร.ต.ท.สุทิน หอมสวรรค์
1174.ดำรงค์ สุขท่านา
1175.จรูญ ยิ้มสมบูรณ์
1176.สมภาส อุบล
1177.บุญสม จันทร์โต
1178.วัลลภ เทพเทียน
1179.รุ่งโรจน์ แก่นสวาท
1180.พรชัย วิริยะเอกกูล
1181.ปริญ วิริยะเอกกูล
1182.พูลสุข วิริยะเอกกูล
1183.ศุภวัฒน์ มีสวย
1184.จุฑาภรณ์ ท้วมแสง
1185.ระพี อาภานนท์
1186.ชนิตา เกตุทอง
1187.พิษณุ ปานเจริญ
1188.สมชาย กิตติรัตน์ชัชวาล
1189.กัมพล ศรีช่วยชนม์
1190.พลวัฒน์ ดำรงกิจภากร
1191.อรรณพ หลวงปลัด
1192.สนอง ชัยชนะ
1193.ถีรเดช เพชรกูล
1194.อภิรักษ์ ชัยชนะ
1195.ช่วงชัย เกษสุริยงค์
1196.ดนัย นากวงค์
1197.นรินทร ศิริวัน
1198.พลพล ศิริวัน
1199.ศุภกิจ ศิริวัน
1200.เฉลิมรัฐ กิตติอุดมพานิช
1201.ธนพัฒน์ กิตติอุดมพานิช
1202.บุญส่ง สมศรี
1203.ประสาร บุญญะหงษ์
1204.วิชัย ประสิทธิ์สัตยา
1205.สิทธิ์ธัญ แซ่จิ๋ว
1206.วิษณุ วงษ์สนิท
1207.ธงชัย เจษฎาภูริ
1208.ทศพร อักษรเสือ
1209.ศิวัช อักษรเสือ
1210.ร.ต.ท.สัมพันธ์ โชติกเสถียร
1211.อนุศร สุรัตนะ
1212.ฐานสินี บุญญะหงษ์
1213.ไพริน อุบล
1214.นงค์ลักษณ์ ประสิทธิ์สัตยา
1215.เพียงใจ ใจเย็น
1216.สม คงยื่ง
1217.เรณู คงยื่ง
1218.ศุภมงคล ลดาวัลย์
1219.วรากร คำขอด
1220.สุรัชนี คำขอด
1221.วัลลภ อิ่มสุวรรณฤทัย
1222.พุทธศาตร์ สีหะไตรย์
1223.ส.อ.ณัฐวรรธน์ มองมอญ
1224.นคร มีน้อย
1225.สุภาพร มีน้อย
1226.มานพ คงสุวรรณ
1227.จิรวัฒน์ ต่างภักดีวิจิตร
1228.เศรษฐคุณ แก่นสี
1229.ทศพร เครือธนานนท์
1230.ด.ญ.กานต์ธีรา เครือธนานนท์
1231.เลิก สินพิทักษ์
1232.สุเทพ เรืองเทศ
1233.ทักษิณ เรืองเทศ
1234.ปิยวัฒน์ โพธาวณิช
1235.กฤษนัย ช้างสุวรรณ
1236.แก้ว ช้างสุวรรณ
1237.สุพจน์ ช้างสุวรรณ
1238.ณรงค์ บัวคำ
1239.วสันต์ แสงรัตนกูล
1240.สุนทร มณฑาทิพย์
1241.สมปอง มณฑาทิพย์
1242.สุยิ้น อินจงกล
1243.สุทธิชัย จันทรุคานนท์
1244.สมพร โพธิ์สิทธิสีดา
1245.เกษม พุตติ
1246.วิบูล ม่วงแสง
1247.วิสุทธิ์ ภนัดกิจพาณิชย์
1248.จินตนา ภนัดกิจพาณิชย์
1249.ธนากร ตินพ
1250.สุภาพ พูลสุวรรณ
1251.ร.ต.ท.ชัยรัตน์ ปุ่ยงาม
แก้ไขล่าสุดโดย โดราเอมอน3 เมื่อ 23 ก.ย. 2017, 15:36, แก้ไขไปแล้ว 61 ครั้ง.

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย PraphaPhan » 16 ส.ค. 2017, 15:21

นางปภาพรรณ โอภาสพาณิชยกุล
นางสาว สุธรรมมา นพเก้า
นางสาว มีนนารี ธงทอง
นายสมโชค เพชรทอง
นายมาโนชญ์ ทองแนบ
นางสาวเพ็ญสุดา ปิ่นแก้ว
นายปราชญ์ ปิ่นแก้ว
นายอาคม จันทร์วงงาม
น.ส.ชัญญนุช สร้อยจีน
นายอุเทน กิ่งทอง
นายอำนวย กาญจนากร
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย แสงตะวัน » 16 ส.ค. 2017, 16:32

รายชื่อสมาชิก...Hauy Phai Bike Team
...................
1.นายอำนวย ใจงาม L-34299-00055-668
2.นายวรนันท์ ชุนโป L-38699-00014-184
3.นางสรัญญา พึ่งพุทธ M-37001-00880-086
4.น.ส.ณัฐตยา หงษ์ทอง S-37001-00580-678
5.นายมานะ ไชยสอน XL-34001-00513-141
6.นายพัชรพล ไชยสอน L-17399-01825-891
7.ด.ช.ธนโชติ ไชยสอน S-17099-01553-093
8.ด.ช.ธนายุติ ไชยสอน XS-17099-01970-468
9.นางแสงตะวัน ไชยสอน M-37001-01074-903
10.นาย อภินันท์ โค้วสาคร L-1709900176229
11.นายเสน่ห์ ฤทธิ์นุ่ม XXL-3869900096638
12.นายชำนาญ ประดิษฐ์ผล XL-3709900099255
13.นายภานุวัฒน์ ผลพยุง. XXL-1709901329339
14.นางสง่า บุญเกิด M-3700101067443
15.น.ส.สิตานันต์ บุญเกิด M-1709900632569
16. ด.ญ.ธนภรณ์ เกตุแก้ว S-1709901669156
17.นายพนา รักษ์ย่อง XXL-3709900385185
18.นายสมบัติ เหี้ยมหาญ XXL-5700190029476
19.นางเสงี่ยม เหี้ยมหาญ XL-3700101074890
20.นายกฤษดา ชอบเสียง XL-2340300016721
21.ศรีรัตน์ ชัยชาติ S- 3700600108561
22.นายเจตน์ ชัยชาติ M-3700200167896
23.ธัญญภัสร์ ชัยชาติ S-1709700167838
24.ธิราพร ชัยชาติ XS-1709901944726

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 16 ส.ค. 2017, 19:49

สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี เรียนเชิญ พี่น้องนักปั่นทุกท่านทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน เมืองคนสวยรวยน้ำใจ ของจ.ราชบุรี ยินดีต้อนรับผู้สมัครปั่น car free day 2017 ทุกท่านด้วยรอยยิ้ม มิตรไมตรี


Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 16 ส.ค. 2017, 23:16

ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี ขอร่วมงานคารฟรีเดย์ด้วยค่ะ
ขอบคุณ เจ้ภาค่ะ

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย PraphaPhan » 17 ส.ค. 2017, 12:52

สมชาย จันทร์สวัสดิ
ประจักร แสงรุ่งเรือง
ศุภกฤษ์ โตสุขโขบุญปัญญา
นันทภัค ชูชีพ
ประสิทธิ์ วัฒนขจรชัยกุล
จรูญลักษณ์ วัฒนขจรชัยกุล
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]


Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 18 ส.ค. 2017, 19:14

เสื้อปั่นจักรยาน car free day 2017 สวยๆของ จังหวัดราชบุรี เมืองโอ่งมังกร
แนบไฟล์
1503057692936.jpg
1503057690749.jpg
1503057688603.jpg
1503057685974.jpg

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 18 ส.ค. 2017, 19:25

เสื้อcar free day 2017จำหน่ายตัวละ150บ.เป้ car free day 2017 ใบละ50 บาท สามารถสั่งซื้อได้แล้วในขณะนี้ ติตต่อพี่สุดา 081-4566193 ใกล้ ไกล เราก็ส่งไปรษณีย์ให้ค่ะหรือ จะสั่งทาง IDไลย์ suda2929 ก็ได้เช่นกัน
แนบไฟล์
1503058495573.jpg
1503058491408.jpg
1503058377642.jpg

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย chp18 » 18 ส.ค. 2017, 21:48

ชมรมจักรยานเมืองคนสวยโพธาราม ในฐานะเจ้าบ้านขอส่งรายชื่อปิดท้ายครับ

Re: วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี "ริมเขื่อนหาดทรายโพธาราม เมืองคนสวย"

โพสต์ โดย ป๊อก บ้านโป่ง » 19 ส.ค. 2017, 08:38

ทีมฅนขี่เสือ
ชัยยุทธ์ พรหมงาม
กิตติศักดิ์ เก้าซ้วน
สมเกียรติ์ โพธารส
สุวรรณ จันทร
วิชัย ปรึกษา
บุญสม ด้วงน้อย
พิชิตชัย คงสบาย
ณรงค์ เย็นกลม
สยาม โพธารส
มนูญ สุขเนตร
คิม คงสบาย
พงษ์ศักดฺิ์ เก้าซ้วน
ไททูรย์ มาลา
จารึก วีระกุล
ภานุ ตั้งกิจนุกุล
อนันต์ ศรีพราย
สันติชัย คงสบาย
จีระศักดิ์ สอนดา
ชาตรี หมวกเมือง
สุภาพิศ ด้วงอ่อน
เบญจวรรณ กาญจนวิจิตร
พีระพงษ์ แสงสิน
ฑีฆายุ มากอยู่ดี
ขจร อึ่งไพร
มันทนา อึ่งไพรผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน