ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

รายงาน/รูป "สรุปทริป" จากที่ได้ปั่นมา

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 25 มิ.ย. 2018, 00:58

Sonamarg
แนบไฟล์
DSC_0079.jpg
DSC_0132.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 25 มิ.ย. 2018, 01:00

Sonamarg
แนบไฟล์
DSC_0124.jpg
DSC_0154.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 25 มิ.ย. 2018, 01:02

Srinagar - Ladakh
แนบไฟล์
P1050991.jpg
P1060226.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 06 ก.ค. 2018, 01:10

ปั่น เที่ยว ป่า "แม่ไพร"
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
แนบไฟล์
P1310216.jpg
P1310218.jpg
P1310219.jpg
P1310220.jpg
P1310222.jpg
P1310223.jpg
P1310224.jpg
P1310230.jpg
P1310231.jpg
P1310235.jpg
P1310237.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 06 ก.ค. 2018, 01:13

ลำปาง - แม่ทะ - แพร่ (บ้านแม่แขม)
แนบไฟล์
แม่แขม.jpeg
P1310241.jpg
P1310242.jpg
P1310243.jpg
P1310244.jpg
P1310245.jpg
P1310247.jpg
P1310248.jpg
P1310249.jpg
P1310250.jpg
P1310251.jpg
P1310252.jpg
P1310253.jpg
P1310254.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:40

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จุดเริ่มปั่น ด่าน 2 อช.ดอยอินทนนท์
เราจอดรถกันที่นี่แล้วปั่นไปทาง อ.แม่แจ่ม

ช่วงแรก - ระยะทางประมาณ 6 กม.
จากแยกด่าน 2 มีเนินนิดหน่อย จากนั้นไหลยาวๆ ประมาณ 6 กม.

ช่วงที่ 2 - ถึงทางแยกเข้า บ.ป่าปงเปียง ทางยังไหลลงต่ออีก 2-3 กม. พ้นทางดำเจอทางดินหนังหมูเละๆ ประมาณ 2 กม. จนถึง บ.ป่าปงเปียง

ขากลับกลับทางเดิม ที่ไหลลงไปกว่า 10 กม. ขากลับก็ขึ้นอย่างเดียวเล่นเอาขาตึงกันไปหมด ว่าจะขึ้นยอดดอยอินทนนท์ต่ออีก 9 กม. ก็ต้องล้มเลิกกันไป

08.07.2561
แนบไฟล์
P1310258.jpg
P1310259.jpg
P1310260.jpg
P1310261.jpg
P1310262.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:41

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จุดเริ่มปั่น ด่าน 2 อช.ดอยอินทนนท์
เราจอดรถกันที่นี่แล้วปั่นไปทาง อ.แม่แจ่ม

ช่วงแรก - ระยะทางประมาณ 6 กม.
จากแยกด่าน 2 มีเนินนิดหน่อย จากนั้นไหลยาวๆ ประมาณ 6 กม.

ช่วงที่ 2 - ถึงทางแยกเข้า บ.ป่าปงเปียง ทางยังไหลลงต่ออีก 2-3 กม. พ้นทางดำเจอทางดินหนังหมูเละๆ ประมาณ 2 กม. จนถึง บ.ป่าปงเปียง

ขากลับกลับทางเดิม ที่ไหลลงไปกว่า 10 กม. ขากลับก็ขึ้นอย่างเดียวเล่นเอาขาตึงกันไปหมด ว่าจะขึ้นยอดดอยอินทนนท์ต่ออีก 9 กม. ก็ต้องล้มเลิกกันไป

08.07.2561
แนบไฟล์
P1310265.jpg
P1310266.jpg
P1310267.jpg
P1310273.jpg
P1310274.jpg
P1310275.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:42

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

08.07.2561
แนบไฟล์
P1310276.jpg
P1310277.jpg
P1310278.jpg
P1310279.jpg
P1310280.jpg
P1310281.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:44

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ช่วงที่ 2 - ถึงทางแยกเข้า บ.ป่าปงเปียง ทางยังไหลลงต่ออีก 2-3 กม. พ้นทางดำเจอทางดินหนังหมูเละๆ ประมาณ 2 กม. จนถึง บ.ป่าปงเปียง

08.07.2561
แนบไฟล์
P1310288.jpg
P1310290.jpg
P1310296.jpg
P1310297.jpg
P1310299.jpg
P1310301.jpg
P1310302.jpg
P1310309.jpg
P1310314.jpg
P1310318.jpg
P1310319.jpg
P1310320.jpg
P1310321.jpg
P1310324.jpg
P1310325.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:47

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

บรรยากาศนาขั้นบันได ซาปา ไทยแลนด์

08.07.2561
แนบไฟล์
DSC_3163.jpg
DSC_3164.jpg
DSC_3169.jpg
DSC_3171.jpg
DSC_3172.jpg
DSC_3177.jpg
DSC_3180.jpg
DSC_3223.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:49

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

บรรยากาศนาขั้นบันได ซาปา ไทยแลนด์

08.07.2561
แนบไฟล์
DSC_3183.jpg
DSC_3189.jpg
DSC_3192.jpg
DSC_3203.jpg
DSC_3204.jpg
DSC_3228.jpg
DSC_3268-Edit.jpg
DSC_3272-Edit.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:50

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

บรรยากาศนาขั้นบันได ซาปา ไทยแลนด์

08.07.2561
แนบไฟล์
DSC_3291.jpg
DSC_3297-Edit.jpg
DSC_3298.jpg
DSC_3304-Edit.jpg
IMG_20180708_141433-Edit.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:51

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

บรรยากาศนาขั้นบันได ซาปา ไทยแลนด์

08.07.2561
แนบไฟล์
DSC_3159.jpg
DSC_3181.jpg
DSC_3185.jpg
DSC_3221.jpg
DSC_3236.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:53

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ขากลับกลับทางเดิม ที่ไหลลงไปกว่า 10 กม. ขากลับก็ขึ้นอย่างเดียวเล่นเอาขาตึงกันไปหมด ว่าจะขึ้นยอดดอยอินทนนท์ต่ออีก 9 กม. ก็ต้องล้มเลิกกันไป

08.07.2561
แนบไฟล์
P1310344.jpg
P1310358.jpg
P1310365.jpg
P1310366.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ

Re: ภาพท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

โพสต์ โดย Q_Q » 17 ก.ค. 2018, 05:55

บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ขากลับกลับทางเดิม ที่ไหลลงไปกว่า 10 กม. ขากลับก็ขึ้นอย่างเดียวเล่นเอาขาตึงกันไปหมด

08.07.2561
แนบไฟล์
P1310372.jpg
P1310373.jpg
P1310378.jpg
P1310379.jpg
P1310381.jpg
"ถีบ ถ่าย เที่ยว" --------- "น่ า น" --------- --------- "เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน" ---------
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
ความสวยงามมักจะพบระหว่างเดินทางเสมอ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน