$$$@@@ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556@@@$$$

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

$$$@@@ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556@@@$$$

โพสต์ โดย kensiro9999 » 11 มี.ค. 2013, 09:28

:D :D :D
ขอขอบพระคุณ นักปั่น ทุกจังหวัด ทุกชมรม
หนองคาย ใจเกินร้อยครั้งที่ ๑ ได้รับความสนใจจากนักปั่นรวม 576 ท่าน
งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ความสุข ความสนุกสนาน ที่เราสัมผัสกัน ขอได้เก็บไว้ในความทรงจำ
มิตรภาพที่ดีต่อกัน ขอส่งกำลังใจให้กันและกันตลอดไป
หากมีสิ่งใดในงานผิดพลาดไป คณะผู้ดำเนินงานกราบขออภัยทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ครับ


ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย คุณง้วน ไบค์เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯพระราม 2/อุดรธานี โอเลี้ยงทีม พี.เอส.สปอร์ต อยุธยา สมาคมกีฬาจังหวัดหนองคาย
ประจักษ์กู้ภัย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่าน สื่อมวลชน
ทีมงานผู้ตัดสิน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับ


ประธานกร/หนองคายทุกท่านคือ ประวัติศาสตร์หน้า 1 ของ หนองคายใจเกินร้อยยยยย

ผู้ชนะเลิศประเภท เสือหมอบชาย
ชนะเลิศ พ.อ.อ. จิตติพงษ์ ตรงคำนึง
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณประหยัด ไชยประภา
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณนราธิป สัจจะเจริญพงษ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 คุณพงษ์พันธุ์ โคตรสุทธิ
รองชนะเลิศอันดับ 4 คุณโกมุท ลิ้มวัฒนชัย
รองชนะเลิศอันดับ 5 คุณขจรศักดิ์ ธรรมรัชกุล
รองชนะเลิศอันดับ 6 ท้าวเก่งไจ
รองชนะเลิศอันดับ 7 ท้าวไซซนะ
รองชนะเลิศอันดับ 8 คุณธนากร มังสา
รองชนะเลิศอันดับ 9 คุณเทพฤทธิ์ สิมธรรมนิมิต
รูปภาพ
ผู้ชนะเลิศประเภท เสือภูเขาชาย
ชนะเลิศ ท้าวสุดทิสัก
รองชนะเลิศอันดับ 1 ท้าวสายทอง พานุวง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ท้าวสุพน
รองชนะเลิศอันดับ 3 ท้าววิสุพัน
รองชนะเลิศอันดับ 4 ท้าวคำสอน พิชิด
รองชนะเลิศอันดับ 5 ท้าวอินทะนัน
รองชนะเลิศอันดับ 6 ท้าวนอละกา
รองชนะเลิศอันดับ 7 ท้าวเบ
รองชนะเลิศอันดับ 8 คุณบุญทวี เพ็งนามจักร
รองชนะเลิศอันดับ 9 ท้าววาลิน
รูปภาพ
ผู้ชนะเลิศประเภท เสือหมอบหญิง
ชนะเลิศ คุณเสาวลักษณ์ มุ่งมาตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณธัญญลักษณ์ สาครินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณปรีชญา ทวีวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 3 คุณอินทิรา จันทร์ต้น
รองชนะเลิศอันดับ 4 คุณฤตินันท์ บุญกอง
รูปภาพ
ผู้ชนะเลิศประเภท เสือภูเขาหญิง
ชนะเลิศ คุณธนัญญา ไชยโคตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณธิดารัตน์ ตาพิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณนพนพัชญ์ ภูริพงศ์ธรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 3 คุณจิตตา เปิ้ลมงคล
รองชนะเลิศอันดับ 4 คุณทักษิณา จารุวัฒนานนท์

รูปภาพ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ ....
ภาพจากผู้จัดงาน
บรรยากาศก่อนปล่อยตัว

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพภาพบางส่วนครับ
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
บรรยากาศเตรียมตัวโลลิ่ง

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
ภาพแข่งขันช่วงที่ 1
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


ภาพจากคุณอาห่าว ขอขอบคุณครับ
viewtopic.php?f=56&t=659484
ภาพบางส่วนจากคุณ IamRock จากชมรมจักรยานอำเภอศรีเชียงใหม่ ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่กระทู้ชมรมครับ

[url=http://image.ohozaa.com/view2/wHejrJhKnXkl36e1][img]
http://image.ohozaa.com/i/5c4/08LYAb.jpg[/img][/url]
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
[url=http://image.ohozaa.com/view2/wHejGgpI0DwipQKz]รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย kensiro9999 เมื่อ 18 มี.ค. 2013, 15:25, แก้ไขไปแล้ว 11 ครั้ง.
ปั่นเอาแฮงซิฟ้าวไปใส่ได้80-90รอบขาก็ยังดี

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย nuang » 11 มี.ค. 2013, 09:55

:D ขอบคุณเจ้าภาพมากครับจัดได้ดีจริงๆ อาหารอร่อยมากครับ :D
"G"จักรยาน 083-3269326 084-3935852
http://www.facebook.com/G.Jakkrayan

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย sgbike_ub » 11 มี.ค. 2013, 10:33

ภาพน้อยจังครับ แต่ก็ขอบคุณสำหรับภาพน่ะครับ

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย เฒ่า HARO » 11 มี.ค. 2013, 11:11

;) ครั้งแรกจัดได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมครับ คุ้มที่ไปไกลจาก แหลมฉบัง ชลบุรี และประทับใจเพื่อนร่วมการปั่นจากทีม "อุดร 108"และ"ขอนกว้าง"ในความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนนักปั่นทุกทีม นับถือครับ
แก้ไขล่าสุดโดย เฒ่า HARO เมื่อ 13 มี.ค. 2013, 08:27, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย kensiro9999 » 11 มี.ค. 2013, 11:21

ภาพแข่งช่วงสุดท้าย
:oops: :oops: :oops: :D :D :D

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย kensiro9999 เมื่อ 18 มี.ค. 2013, 14:47, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ปั่นเอาแฮงซิฟ้าวไปใส่ได้80-90รอบขาก็ยังดี

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย surapon.t » 11 มี.ค. 2013, 11:28

ทีมศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ขอขอบคุณ...ท่านประธานกรและทีมงานหนองคายทุกท่าน..ได้ให้การต้อนรับ..ทักทายเป็นอย่างดี..อบอุ่นครับ
ที่ขาดไม่ได้..ต้องขอบคุณ....เฮียฮอล์ลเสือสำอางค์...ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครพนม ที่เป็นธุระ...ติดต่อที่พักให้
...ทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับ...ได้ทั้งสุขภาพ..มิตรภาพและเอื้ออาทรภาพครับ
รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย surapon.t เมื่อ 12 มี.ค. 2013, 12:08, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
ฝากรูป http://upic.me/
Link ฝากรูปHotmail: viewtopic.php?f=14&t=213122
...หนึ่งเดียวในสยาม ระบือนามผ้าตีนจก มรดกงานแห่ช้าง สืบตำนานงานกำฟ้า
ดูตื่นตางานบุญบั้งไฟ ประทับใจสังขานต์ผู้เฒ่า แต่ก่อนเก่ากฐินทางน้ำ เลื่องลือนามประเพณีชาวไทยพวน

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย เติมศักดิ » 11 มี.ค. 2013, 12:06

งานนี้จัดได้ดีมากครับและได้ประทับใจเพื่อนร่วมปั่นทุกท่านโดยเฉพาะทีมศรีสัชนาลัยเพื่อนใหม่ที่ปั่นเกาะกลุ่มกับผมมาb195


Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย kensiro9999 » 11 มี.ค. 2013, 13:33

:D :D :D ภาพต่อ :oops: :oops: :oops:
ภาพบางส่วนจากคุณตี๋ ท่าบ่อ ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ บอรด์ชมรมเมืองท่าบ่อ
รูปภาพรูปภาพรูปภาพ
ปั่นเอาแฮงซิฟ้าวไปใส่ได้80-90รอบขาก็ยังดี

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย TOKUYAMA2226 » 11 มี.ค. 2013, 17:04

เฒ่า HARO เขียน:;) ครั้งแรกจัดได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมครับ คุ้มที่ไปไกลจาก แหลมฉบัง ชลบุรี และประทับใจเพื่อนร่วมการปั่นจากทีม "หนองคาย 108"ในความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนนักปั่นทุกทีม นับถือครับขอบคุณมากครับพี่สำหรับคำชมกับพวกผมและเพื่อน เรามาปั่นกันแบบสนุกสนานครับไม่เครียดกับความเร็วและช่วยดูแลกันไปตลอดทาง ขออนุญาตแจ้งชื่อทีมครับ "อุดร 108 ทีม" ครับ ไม่ใช่หนองคายเพราะเสื้อที่ใส่เป็นภาษาอังกฤษหมดก็เลยอาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนครับ ( หัวลากสองคนในรูปครับชุดดำ-ส้ม ครับ )

รูปภาพ

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย เสือเฒ่า 1 » 11 มี.ค. 2013, 17:51

พริตตี้ สาวสวย
จัดโดย รองประธานน้อย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย ครับ
แนบไฟล์
DSC_0982.jpg
hCiDfo.JPG
DSC_0973.jpg
DSC_0941.jpg
DSC_0961.jpg
ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพหนองคาย

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย หนุ่ม ศรีสมัย » 11 มี.ค. 2013, 19:30

:D ผมตัวแทนของทีมเต่ากัดยาง ณ แก่งคอย ขอบอกว่าจัดงานได้ยอดเยี่มมากเลยครับ ขอบอกว่าประทับใจมากและถ้าทางชมรมจักรยานหนองคายจัดอีกผมและเพื่อนๆจะไปร่วมด้วยครับและขอขอบคุณ พี่ สมมาตร ของทีมงานหนองคายที่เป็นมิตรที่ดีมากเลยครับ และ ผมจะไม่ลืมจ.หนองคายเลยครับ
Line ID :0979465659

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย love my » 11 มี.ค. 2013, 19:49

หนุ่ม ศรีสมัย เขียน::D ผมตัวแทนของทีมเต่ากัดยาง ณ แก่งคอย ขอบอกว่าจัดงานได้ยอดเยี่มมากเลยครับ ขอบอกว่าประทับใจมากและถ้าทางชมรมจักรยานหนองคายจัดอีกผมและเพื่อนๆจะไปร่วมด้วยครับและขอขอบคุณ พี่ สมมาตร ของทีมงานหนองคายที่เป็นมิตรที่ดีมากเลยครับ และ ผมจะไม่ลืมจ.หนองคายเลยครับ


เห็นด้วยกับพี่ทีม เต่ากัดยาง ค่ะ เจ้าภาพจัดงานได้ยอดเยี่ยมมาก ไม่มีที่ติเลยค่ะ :D
รูปภาพ

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย matador » 11 มี.ค. 2013, 23:09

ผมเพิ่งหัดปั่นได้แค่ 3 เดือน แต่เพื่อนก็ชวนไปปั่นทริปนี้ ผมขอบอกว่าปวดตรูดดดดมากกกกกครับ

แต่ผมก็เข้าเส้นชัยได้นะครับ เวลา 2.49 ชั่วโมงครับ ขอบคุณเจ้าภาพผู้จัดครับมากครับ งานดีมากและสนุกมากครับ

Re: ผลการแข่งขันและภาพหนองคายใจเกินร้อยครั้งที่ 1 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556

โพสต์ โดย ฮอล์ลเสือสำอางค์ » 12 มี.ค. 2013, 01:59

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดหนองคาย
จัด หนองคายใจเกินร้อย ครั้งที่ 1 ได้ยอดเยี่ยมมาก แทบจะไม่มีที่ติ
ประทับใจตั้งแต่การต้อนรับ ยิ้มแย้ม ทีมงานสามัคคี
จัดครั้งแรกแต่ยอดเกือบ 6 ร้อย

นับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอิสานตอนบนได้เลยครับ

โดยส่วนตัวผมรู้สึกเป็นเกียรติยิ่ง ที่ทุกท่านให้เกียรติผมมาก ทั้งท่านประธาน รองประธานเลขา ป๋าดึก ป๋าแขก เฮียสง่า เฮียตี๋-เฮียสุริยะ ท่าบ่อ ท่าน ผจก.ยาสูบ พี่นพพล กรรมการทุกท่าน รวมถึงคณะแม่บ้านที่เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องอาหารการกิน ผมจะไม่ลืมการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ ภาคภูมิใจมากครับ
ครั้งที่สองผมไปแน่นอนครับ ขอบคุณครับ
แข่งไปเรื่อยๆ ไม่หวังผลแพ้-ชนะ ขอเพียงได้พบเพื่อนร่วมอุดมการณ์
ผมรักจักรยานครับ....ชีวิตและจิตใจผมคือจักรยาน


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน