ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย jittima » 10 ธ.ค. 2012, 11:34

ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

ผลการแข่งขัน รุ่น A 1 ประเภท เยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี

1 รหัส A1-04 นายพงศกร สุขใจมุข 15 ปี ทีม Chiangrai cycling team สถิติ 1.01.58
2 รหัส A1-06 นายสหรัฐ สุริยะอนุสรณ์ 16 ปี ทีม Chiangrai cycling team สถิติ 1.08.04
3 รหัส A1-02 นายณัฐวุฒิ บุญมี 17 ปี ทีม สันป่าตอง สถิติ 1.09.40
4 รหัส A1-01 นายนพรัตน์ สุวรรณะ 16 ปี ทีม DT - Bike แม่สาย สถิติ 1.13.56
5 รหัส A1-05 นายกฤษณะ ช่างปัด 15 ปี ทีม Chiangrai cycling team สถิติ 1.25.09

ผลการแข่งขัน รุ่น A 2 รุ่นทั่วไปชาย

1 รหัส A2-02 นายจันทบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา 27 ปี ทีม เสือดอยคำ สถิติ 56.36
2 รหัส A2-05 Mr. Takayuki sakoda 38 ปี ทีม PLIANT สถิติ 1.00.29
3 รหัส A2-04 นายจิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ 16 ปี ทีม ทหารอากาศ สถิติ 1.00.40
4 รหัส A2-01 นายณัฐวัฒน์ เหรียญเพชร 29 ปี ทีม สถิติ 1.06.56
5 รหัส A2-06 นายเสฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ปี ทีม Chiangrai cycling team สถิติ 1.08.07


ผลการแข่งขัน รุ่น A 3 ประเภท ประชาชนชาย อายุ 30-39 ปี

1 รหัส A3-10 นายอ่องคำ 30 ปี ทีม DT - BIKE แม่สาย สถิติ 1.02.27
2 รหัส A3-02 นายภาณุพงษ์ วิจันทร์ตา 32 ปี ทีม สันป่าตอง สถิติ 1.03.00
3 รหัส A3-08 นายศกยุทธ ชัยชนะ 33 ปี ทีม ชอยตันหรรษา สถิติ 1.08.53
4 รหัส A3-09 นายวัชรชัย กล้าหาญ 33 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 1.09.36
5 รหัส A3-04 นายสมเกียรติ์ ประสิทธิ์อธิกุล 33 ปี ทีม สุดทางดำ แพร่ สถิติ 1.10.37

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย jittima » 10 ธ.ค. 2012, 11:35

ผลการแข่งขัน รุ่น A 4 ประเภทประชาชนชาย อายุ 40-49 ปี

1 รหัส A4-06 Mr. Jon Malnick 46 ปี ทีม 9615 soinmong สถิติ 1.04.06
2 รหัส A4-10 Mr. Langmans 46 ปี ทีม belgium สถิติ 1.06.34
3 รหัส A4-02 นายประเวช แก้วปุ๋ย 49 ปี ทีม เสือพราน 31 สถิติ 1.08.21
4 รหัส A4-07 นายสุทิน ทองประเสริฐ 46 ปี ทีม TCI เชียงใหม่ สถิติ 1.10.21
5 รหัส A4-08 นายสุรพล เทพวงศ์ 49 ปี ทีม Chiangrai cycling team สถิติ 1.11.48ผลการแข่งขัน รุ่น A 5 ประเภท ประชาชนชาย อายุ 50ปี ขึ้นไป

1 รหัส A5-08 Mr. Kemt 55 ปี ทีม สถิติ 1.04.25
2 รหัส A5-05 นายธวัชชัย จันทราภิรมย์ 50 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 1.08.46
3 รหัส A5-09 นายคำ ทองแดง 54 ปี ทีม สถิติ 1.14.13
4 รหัส A5-06 นายบุญยัง ภูคำใบ 50 ปี ทีม รพ.เขลางนครราม สถิติ 1.15.43
5 รหัส A5-04 นายพรเทพ จาดคล้าย 53 ปี ทีม ESSO อุตรดิตถ์ สถิติ 1.18.14


ผลการแข่งขัน รุ่น A 6 ประเภท ทั่วไปหญิง

1 รหัส A6-05 ด.ญ.ชนาภา ศรีปัญญา 14 ปี ทีม Chiangrai cycling team สถิติ 1.20.39
2 รหัส A6-01 นางสุพิชญา ถิ่นศรี 35 ปี ทีม สุดทางดำ แพร่ สถิติ 1.31.37
3 รหัส A6-04 นางปวีณา ชูใหม่ ปี ทีม AMC กระบี่ สถิติ 2.11.58
4 รหัส A6-02 นางเฌณิศา บุญสุข ปี ทีม ร่องขุ่นไบค์ สถิติ 2.11.59
5 รหัส A6-03 นางบุญณิศา นิวันติ ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 2.25.39

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย jittima » 10 ธ.ค. 2012, 11:45

ประเภท B ระยะทาง 12 กม.

ผลการแข่งขัน รุ่น B1 ( เยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี )
1 รหัส B1-06 ด.ช.นพชัย กล้าหาญ 12 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 49.31
2 รหัส B1-04 ด.ช.ชานนท์ นันตาสิน 12 ปี ทีม แม่จันไบค์ สถิติ 57.23
3 รหัส B1-05 ด.ช.วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ 12 ปี ทีม MMJ กิ่วพร้าว สถิติ 1.03.22
4 รหัส B1-01 ด.ช.พีรวัส กิติสาย 12 ปี ทีม ปาย สถิติ 1.05.44
5 รหัส B1-03 ด.ช.อนากรณ์ ปั่นทับ 12 ปี ทีม DT-Bike สถิติ 1.13.06

ผลการแข่งขัน รุ่น B2 (เยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี )

1 รหัส B2-06 ด.ช.ธนาคาร ไชยยาสมบัติ 13 ปี ทีม ชมรมจักรยานแม่สาย สถิติ 47.57
2 รหัส B2-04 ด.ช.ภากร มีสมบูรณ์ 14 ปี ทีม เชียงราย สถิติ 48.29
3 รหัส B2-07 นายนราธิป สิงหนันทน์ 15 ปี ทีม Chiangrai cycling team สถิติ 49.25
4 รหัส B2-05 ด.ช.ทรงวุฒิ ดวงตา 14 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 51.57
5 รหัส B2-01 นายกษิดิศ ตรัยรัตนมงคล 15 ปี ทีม วี เจ ไบค์ สถิติ 58.32


ผลการแข่งขัน รุ่น B 3 ( รุ่นทั่วไปชาย )

1 รหัส B3-07 นายเฉลิม บุญมา 28 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 46.01
2 รหัส B3-03 นายสงกรานต์ เขมาษะ 29 ปี ทีม สถิติ 48.03
3 รหัส B3-08 นายเจษฎา จำวิทยานนท์ 25 ปี ทีม แม่จันไบค์ สถิติ 48.15
4 รหัส B3-06 นายอาทิตย์ บีซ์ 19 ปี ทีม เดอคอนเชพ สถิติ 53.40
5 รหัส B3-01 นายศุภชัย คำเมืองใบ 29 ปี ทีม สถิติ 53.42


ผลการแข่งขัน รุ่น B4 ( ประชาชนชาย อายุ 30-34 ปี )

1 รหัส B4-01 นายฉัตรชัย วชิราภรณ์ 32 ปี ทีม ร้องวัวแดง สถิติ 43.49
2 รหัส B4-04 นายวุฒิภัทร วงศ์จันทร์น้อย 30 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 45.56
3 รหัส B4-03 นายนิคม ทะกัน 34 ปี ทีม เสือลุ่มน้ำคำ สถิติ 51.15
4 รหัส B4-13 นายวีรศักดิ์ กานันท์ 33 ปี ทีม เอสโซ่แม่จัน สถิติ 54.23
5 รหัส B4-07 นายชาญศักดิ์ ไชยสถิตวาณิช 34 ปี ทีม เชียงของไบค์ สถิติ 58.28ผลการแข่งขัน รุ่น B5 ( ประชาชนชาย อายุ 35-39 ปี )

1 รหัส B5-08 นายมานพ หน่อแก้ว 36 ปี ทีม เสือสันกำแพง สถิติ 42.38
2 รหัส B5-13 นายอนุคม ธิปัดเป่า 37 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 44.05
3 รหัส B5-03 นายสุรพันธ์ อินติ 36 ปี ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ สถิติ 45.01
4 รหัส B5-02 นายภูสิทธิ์ อินสินธุ 37 ปี ทีม สันป่าตอง สถิติ 46.56
5 รหัส B5-10 นายชนกร เพ็ชรสุวรรณ 36 ปี ทีม ร่องขุ่นไบค์ สถิติ 47.50


ผลการแข่งขัน รุ่น B6 ( ประชาชนชาย อายุ 40-44 ปี )

1 รหัส B6-04 นายทาชล อินใจมา 41 ปี ทีม TCI เชียงใหม่ สถิติ 46.30
2 รหัส B6-06 นายเฉลิม ศรีหฤทัยกุล 40 ปี ทีม สถิติ 56.19
3 รหัส B6-07 นายวิวัฒน์ อนันต์พิบูลย์ศรี 44 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 58.30
4 รหัส B6-03 นายจักรวาล อยู่ภู่ 44 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงราย สถิติ 58.34
5 รหัส B6-08 นายบุญคิด อินต๊ะสีลา 41 ปี ทีม เอาโซ่ไบค์ แม่จัน สถิติ 1.00.43

ผลการแข่งขัน รุ่น B7 ( ประชาชนชาย อายุ 45-49 ปี )

1 รหัส B7-04 นายผจญ กำใจวงศ์ 45 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 51.13
2 รหัส B7-02 นายสนิท อรรคศรีวร 46 ปี ทีม เสือฝั่งโขง สถิติ 54.42
3 รหัส B7-05 นายบุญศรี หม่อมป๊ะ 45 ปี ทีม สถิติ 56.40
4 รหัส B7-07 นายอนุกุล ดอนหลิมไพร 46 ปี ทีม แม่จันไบค์ สถิติ 57.22
5 รหัส B7-06 นายบรรจง สรรศรี 47 ปี ทีม MMJ กิ่วพร้าว สถิติ 58.49
แก้ไขล่าสุดโดย jittima เมื่อ 11 ธ.ค. 2012, 12:02, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย jittima » 10 ธ.ค. 2012, 11:48

ผลการแข่งขัน รุ่น B8 ( ประชาชนชาย อายุ 50-54 ปี )

1 รหัส B8-03 นายพัลลพ น้อยสะปุ๋ง 53 ปี ทีม เทศบาลม่วงน้อย สถิติ 51.45
2 รหัส B8-02 นายอุดม ไชยชมภู 54 ปี ทีม จักรยานเชียงแสน สถิติ 54.47
3 รหัส B8-06 ร.ต.ต.ธนพัฒน์ วันธนงแสน 53 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 59.49
4 รหัส B8-07 นายสมบัติ เกษราษฎร์ 53 ปี ทีม TCI เชียงใหม่ สถิติ 1.00.12
5 รหัส B8-01 นายฉลวย ใจกันทา 50 ปี ทีม เสือสุขภาพลุ่มน้ำคำ สถิติ 1.01.22


ผลการแข่งขัน รุ่น B9 ( ประชาชนชาย อายุ 55-59 ปี )

1 รหัส B9-07 นายทันใจ ผางคำ 57 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 47.12
2 รหัส B9-03 นายนวล จายหลวง 57 ปี ทีม แม่สายไบค์ สถิติ 53.54
3 รหัส B9-02 ร.ต.ต.ทนงศักดิ์ สุตะวงศ์ 56 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงแสน สถิติ 55.50
4 รหัส B9-06 นายอาด ราวิชัย 55 ปี ทีม สถิติ 56.09
5 รหัส B9-04 นายวิศิษฐ์ ผัดผาย 56 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงราย สถิติ 01.04.49


ผลการแข่งขัน รุ่น B10 ( ประชาชนชาย อายุ 60 ปี ขึ้นไป )

1 รหัส B10-07 Thorleif Andresen 67 ปี ทีม norway สถิติ 50.38
2 รหัส B10-05 Adam Korab 62 ปี ทีม no team สถิติ 51.29
3 รหัส B10-19 นายโชติ สันดุษิต 62 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 51.54
4 รหัส B10-11 นายอนุรักษ์ ปะเปิ้น 60 ปี ทีม TCI สถิติ 53.27
5 รหัส B10-03 นายจรัญ รัตนศรี 60 ปี ทีม สันป่าตองเชียงใหม่ สถิติ 55.46

ผลการแข่งขัน รุ่น B11 รุ่นน้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป

1 รหัส B11-03 นายสมศักดิ์ หนักฟุ่น 38 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 49.42
2 รหัส B11-05 นานเกรียงไกร หนักฟุ่น 42 ปี ทีม DT - Bike แม่สาย สถิติ 50.44
3 รหัส B11-07 นายธีรพล เจริญโกศลธัญ 38 ปี ทีม DT - Bike แม่สาย สถิติ 57.43
4 รหัส B11-06 นายชุมพล ชุ่มมงคล 39 ปี ทีม แม่จันไบค์ สถิติ 01.04.13
5 รหัส B11-01 นายกิติ นัสบุสย์ 41 ปี ทีม เชียงแสน สถิติ 01.24.12

ผลการแข่งขัน รุ่น B12 หญิงทั่วไป

1 รหัส B12-03 นางจิตติมา มณี 38 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จัน สถิติ 58.08
2 รหัส B12-02 ด.ญ.สุรดา จันดา 11 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 01.08.28
3 รหัส B12-04 นางสาวภาวิณี มารมย์ 27 ปี ทีม เดอคอนเชฟ สถิติ 01.14.15
4 รหัส B12-01 อัญชนา วิจันทร์ตา 22 ปี ทีม สถิติ 01.35.46ผลการแข่งขัน รุ่น B13 หญิงอายุ 30ปีขึ้นไป

1 รหัส B13-06 นางปรานอม ปินชัย 42 ปี ทีม ภูซาง สถิติ 59.57
2 รหัส B13-03 แพทย์หญิงสุรีย์ ตันทีปธรรม 46 ปี ทีม รพ.เขลางค์นคร-ราม สถิติ 01.02.59
3 รหัส B13-05 อาเหมย แซ่โฉ่ง 40 ปี ทีม สถิติ 01.10.24
4 รหัส B13-04 นางทิพากร ภูคำใบ 45 ปี ทีม รพ.เขลางค์นคร-ราม สถิติ 01.13.32
5 รหัส B13-02 นางโสพิศ จันเทมา 32 ปี ทีม สถิติ 01.19.11

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย jittima » 10 ธ.ค. 2012, 11:52

ประเภท C นักปั่นมือใหม่ท้องถิ่น ระยะ 8 กม

ผลการแข่งขัน รุ่น C1 เยาวชนชาย อายุ ไม่เกิน 18 ปี

1 รหัส C1-02 ด.ช.ธนทรัพย์ เดชอูป 12 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 38.40
2 รหัส C1-01 นายณัฐนัย สิงห์ใจ 16 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 50.45
ผลการแข่งขัน รุ่น C2 รุ่นทั่วไปชาย

1 รหัส C2-01 นายประสงค์ เนตรยอง 52 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 37.01
2 รหัส C2-06 นายณรงค์ ปันตาแก้ว 40 ปี ทีม สถิติ 39.27
3 รหัส C2-14 นายอำนวย ไชยสุข 55 ปี ทีม สถิติ 42.25
4 รหัส C2-13 นายต้าหวัง แซ่ก้อ 40 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 42.25
5 รหัส C2-09 นายวิบูลย์ ศักกรรณหา 52 ปี ทีม ดอยแสง สถิติ 43.45


ผลการแข่งขัน รุ่น C4 รุ่น ทั่วไปหญิง

1 C4-01 นางสาวยุพา แสงวิลัย 28ปี - สถิติ 1.01.47
2 C4-02 นางสาวเนตรนภา ใจกล้า 24 ปี เสือสุขภาพแม่จัน สถิติ 1.09.45

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย thachon » 10 ธ.ค. 2012, 13:12

ขอบคุณครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ :geek:
ปั่นจักรยานเพื่อจุดมุ่งหมายที่อยากเป็นคนแข็งแร็ง

ปั่นไปปั่นมาอยากเป็นนักแข่งชะงั้นเท่จริงๆ

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย jittima » 10 ธ.ค. 2012, 13:29

ผลการแข่งขัน ประเภท แข่งขัน A ทั้งหมด ระยะทาง 16 กม.1 รหัส A 2-02 นายจันทบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา 27 ปี เสือดอยคำ สถิติ 56.36

2 รหัส A 2-05 Takayuki sakoda 38 ปี PLIANT สถิติ 1.00.29

3 รหัส A 2-04 นายจิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ 16 ปี ทหารอากาศ สถิติ 1.00.40

4 รหัส A 1-04 นายพงศกร สุขใจมุข 15 ปี Chiangrai cycling team สถิติ 1.01.58

5 รหัส A 3-10 นายอ่องคำ 30 ปี DT - BIKE แม่สาย สถิติ 1.02.27

6 รหัส A 3-02 นายภาณุพงษ์ วิจันทร์ตา 32 ปี สันป่าตอง เชียงใหม่ สถิติ 1.03.00

7 รหัส A 4-06 Mr jon Malnick 46 ปี 9615 soinmong สถิติ 1.04.06

8 รหัส A 5-08 Mr Kemt 55 ปี สถิติ 1.04.25

9 รหัส A 4-10 Mr Langmans 44 ปี Belgium สถิติ 1.06.34

10 รหัส A 2-01 นายณัฏฐวัฒน์ เหรียญเพชร 29 ปี สถิติ 1.06.55

11 รหัส A 1-06 นายสหรัฐ สุริยอนุสรณ์ 16 ปี Chiangrai cycling team สถิติ 1.08.04

12 รหัส A 2-06 นายเสฐวุฒิ ยอดสุวรรณ 18 ปี Chiangrai cycling team สถิติ 1.08.07

13 รหัส A 4-02 นายประเวช แก้วปุ๋ย 49 ปี เสือพราน 31 สถิติ 1.08.21

14 รหัส A 5-05 นายธวัชชัย จันทราภิรมย์ 50 ปี เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 1.08.48

15 รหัส A 3-08 นายศกยุทธ ชัยชนะ 33 ปี ชอยตันหรรษา สถิติ 1.08.53

16 รหัส A 3-09 นายวัชรชัย กล้าหาญ 33 ปี พะยาไบค์คลับ สถิติ 1.09.36

17 รหัส A 1-02 นายณัฐวุฒิ บุญมี 17 ปี สันป่าตอง เชียงใหม่ สถิติ 1.09.40

18 รหัส A 4-07 นายสุทิน ทองประเสริฐ 46 ปี TCI เชียงใหม่ สถิติ 1.10.21

19 รหัส A 3-04 นายสมเกียรติ์ ประสิทธิอธิกุล 33 ปี สุดทางดำแพร่ สถิติ 1.10.37

20 รหัส A 3-07 นายอัครเดช จันเทมา 33 ปี สถิติ 1.11.04

21 รหัส A 4-08 นายสุรพล เทพวงศ์ 49 ปี Chiangrai cycling team สถิติ 1.11.48

22 รหัส A 1-01 นายนพรัตน์ สุวรรณะ 16 ปี DT - BIKE แม่สาย สถิติ 1.13.56

23 รหัส A 5-09 นายคำ ทองแดง 54 ปี สถิติ 1.14.13

24 รหัส A 5-06 นายบุญยัง ภูคำใบ 50 ปี รพ.เขลางนคร-ราม สถิติ 1.15.43

25 รหัส A 3-01 นายครรชิต จันทร์งาม 35 ปี ตำรวจ สถิติ 1.16.31

26 รหัส A 5-04 นายพรเทพ จาดคล้าย 53 ปี ESSO อุตรดิตถ์ สถิติ 1.18.14

27 รหัส A 5-02 นายวิรัตน์ ตั้งประเสริฐ 52 ปี สถิติ 1.18.40

28 รหัส A 4-09 นายศิริพงษ์ วงศ์โสภา 48 ปี คุ้มเสือเชียงใหม่ สถิติ 1.19.51

29 รหัส A 6-05 ด.ญ.ชนาพร ศรีปัญญา 14 ปี Chiangrai cycling team สถิติ 1.20.39

30 รหัส A 4-05 นายชนาศักดิ์ ทศพร 47 ปี DT - BIKE แม่สาย สถิติ 1.20.40

31 รหัส A 5-01 นายสุนทร ขันคำกาศ 53 ปี เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 1.21.32

32 รหัส A 5-11 นายสว่าง ไชยวงศ์ 52 ปี พะเยาไบค์คลับ สถิติ 1.21.58

33 รหัส A 3-03 นายนพดล คำป้อ 33 ปี ดอยคำ เชียงใหม่ สถิติ 1.22.33

34 รหัส A 5-03 ร.ต.ต.ฉัตรวัฒน์ เป็นแผ่น 55 ปี ESSO อุตรดิตถ์ สถิติ 1.22.46

35 รหัส A 4-01 นายคมสันต์ กูลวงค์ 42 ปี ตำรวจ สถิติ 1.22.54

36 รหัส A 3-05 นายวรศิลป์ ธิตมานนฟาส 34 ปี เสือสามหมอก สถิติ 1.24.35

37 รหัส A 1-05 นายกฤษณะ ช่างปัด 15 ปี Chiangrai cycling team สถิติ 1.25.09

38 รหัส A 3-06 นายดิษพงค์ เครื่องคำ 34 ปี สถิติ 1.25.57

39 รหัส A 4-04 นายวินิจ สว่างงาม 46 ปี ดอยคำ เชียงใหม่ สถิติ 1.27.02

40 รหัส A 5-12 นายนิวัติ ตรีรัตน์ 50 ปี สถิติ 1.29.04

41 รหัส A 6-01 นางสุพิชญา ถิ่นศรี 37 ปี สุดทางดำ แพร่ สถิติ 1.31.37

42 รหัส A 5-07 ดต.พนารักษ์ โพธิ์ปัสสะ 63 ปี พะเยาไบค์คลับทีม สถิติ 1.32.03

43 รหัส A 4-03 นายนิรันดร์ จันทร์ทิพย์ 46 ปี DT - BIKE แม่สาย สถิติ 1.33.42

44 รหัส A 4-11 นายสมัย กลิ่นรักษ์ 48 ปี AMC กระบี่ สถิติ 1.37.15

45 รหัส A 2-03 นายมงคล กันหอม 48 ปี สุดทางดำ สถิติ 1.43.53

46 รหัส A 1-03 ด.ช. อนันตศักดิ์ จรรเสถียร 14 ปี สันป่าตอง เชียงใหม่ สถิติ 1.54.12

47 รหัส A 6-04 นางปวีณา ชูใหม่ AMC กระบี่ สถิติ 2.11.58

48 รหัส A 6-02 นางเฌณิศา บุญสุข ร่องขุ่นไบค์ สถิติ 2.11.59

49 รหัส A 6-03 นางบุญณิศา นิวันติ พะเยาไบค์คลับ สถิติ 2.25.39ผลการแข่งขันประเภท B (ท่องเที่ยว) 12 กม. ทั้งหมด

1 B 5-08 นายมานพ หน่อแก้ว 36 ปี ทีม สันกำแพง สถิติ 42.38

2 B 4-01 นายฉัตรชัย วชิราภรณ์ 32 ปี ทีม ร้องวัวแดง สถิติ 43.49

3 B 5-13 นายอนุคม ธิปักเป่า 37 ปี ทีม สถิติ 44.05

4 B 5-03 นายสุรพันธ์ อินติ 36 ปี ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ สถิติ 45.01

5 B 4-04 นายวุฒิภัทร วงศ์จันทร์น้อย 30 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 45.56

6 B 3-07 นายเฉลิม บุญมา 28 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 46.01

7 B 6-04 นายทาชล อินใจมา 41 ปี ทีม TCIเชียงใหม่ สถิติ 46.30

8 B 5-02 นายภูสิทธิ์ อินสินธุ 37 ปี ทีม สันป่าตอง สถิติ 46.56

9 B 9-07 นายทันใจ ฝางคำ 57 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 47.12

10 B 5-10 นายชนกร เพ็ชรสุวรรณ 36 ปี ทีม ร่องขุ่นไบค์ สถิติ 47.50

11 B 2-06 ด.ช.ธนาคาร ไชยยาสมบัติ 13 ปี ทีม ชมรมจักรยานแม่สาย สถิติ 47.57

12 B 3-03 นายสงกรานต์ เขามาษะ 29 ปี ทีม สถิติ 48.03

13 B 3-08 นายเจษฏา จำวิทยานนท์ 25 ปี ทีม สถิติ 48.15

14 B 2-04 ด.ช.ภากร มีสมบูรณ์ 14 ปี ทีม เชียงราย สถิติ 48.2

15 B 5-12 นายสุรชัย คำภีระ 38 ปี ทีม ชอยตันหรรษา สถิติ 48.57

16 B 2-17 นายนราธิป สิงหนันทน์ 15 ปี ทีม Chiangrai cycling team สถิติ 49.25

17 B 1-06 ด.ช.นพชัย กล้าหาย ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 49.31

18 B 11-03 นายสมศักดิ์ หนักฟุ่น 38 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 49.42

19 B 10-07 Thorleif Andresen 67 ปี ทีม norway สถิติ 50.38

20 B 5-01 นายวีรพันธ์ ปัญญาภากุล 36 ปี ทีม สันป่าตอง สถิติ 50.44

21 B 11-05 นายเกรียงไกร หนักฟุ่น 42 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 50.43

22 B 7-04 นายผจญ กำใจวงศ์ 45 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 51.13

23 B 4-03 นายนิคม ทะกัน 34 ปี ทีม ลุ่มน้ำคำ สถิติ 51.15

24 B 10-05 Adam Korab 62 ปี ทีม สถิติ 51.29

25 B 11-07 นายธีรพล เจริญโกศลธัญ 38 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 51.43

26 B 8-03 นายพัลลภ น้อยสะปุ๋ง 53 ปี ทีม เทศบาลม่วงน้อย สถิติ 51.45

27 B 10-19 นายโชติ สันดุษิต 62 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 51.54

28 B 2-05 ด.ช.ทรงวุฒิ ดวงตา 14 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 51.57

29 B 5-05 นายเกียรติพงษ์ ต๊ะนัย 37 ปี ทีม Fat free สถิติ 53.09

30 B 10-11 นายอนุรักษ์ ปะเปิ้น 60 ปี ทีม TCI สถิติ 53.27

31 B 3-06 นายอาทิตย์ บี 19 ปี ทีม เดอคอนเชพ สถิติ 53.40

32 B 3-01 นายศุภชัย คำเมืองใบ 29 ปี ทีม รพศ สถิติ 53.40

33 B 9-03 นายนวล จายหลวง 57 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 53.54

34 B 4-13 นายวีรศักดิ์ กานันท์ 33 ปี ทีม Esso แม่จัน สถิติ 54.23

35 B 7-02 นายสนิก อรรคศศิธร 46 ปี ทีม เสือฝั่งโขง สถิติ 54.42

36 B 8-02 นายอุดม ไชยชมภู 54 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงแสน สถิติ 54.47

37 B 3-04 นายธีรภัทร เหล่ารินทอง 18 ปี ทีม เดอคอนเชพ สถิติ 55.42

38 B 10-03 นายจรัญ รัตนศรี 60 ปี ทีม สันป่าตอง สถิติ 55.46

39 B 9-02 ร.ต.ต.ทนงศักดิ์ สุต๊ะวงศ์ 56 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงแสน สถิติ 55.50

40 B 9-06 นายอาด ราวิชัย 55 ปี ทีม สถิติ 56.09

41 B 3-02 นายขจรศักดิ์ หมื่นยอง 24 ปี ทีม สถิติ 56.16

42 B 6-06 นายเฉลิม ศรีหฤทัยกุล 40 ปี ทีม สถิติ 56.19

43 B 7-05 นายบุญศรี หม่อมป๊ะ 45 ปี ทีม สถิติ 56.40

44 B 7-07 นายอนุกุล ดอนหลิมไพร 46 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 57.22

45 B 1-04 ด.ช.ชานนท์ นันตาสิน 13 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 57.23

46 B 12-03 นางจิตติมา มณี 38 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 58.08

47 B 4-07 นายชาญศักดิ์ ไชยสถิตย์วณิช ปี ทีม เชียงของไบค์ สถิติ 58.28

48 B 6-07 นายวิวัฒน์ อนันต์พิบูลย์ศรี 44 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 58.30
49 B 2-01 ด.ช.กษิดิส ตรัยรัตนมงคล 14 ปี ทีม วี เจ ไบค์ สถิติ 58.32

50 B 6-03 นายจักรวาล อยู่ภู่ 44 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงราย สถิติ 58.34

51 B 7-06 นายบรรจง สรรศรี 47 ปี ทีม MMJ กิ่วพร้าว สถิติ 58.49

52 B 2-03 ด.ช.ยศพล จันทร์แดง 14 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 59.08

53 B 4-05 นายพันธราช สุภารัตน์ 34 ปี ทีม แม่อาย สถิติ 59.40

54 B 8-06 ร.ต.ต. ธนวัฒน์ วันธนงแสน 53 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 59.49

55 B 13-06 นางปรานอม ปินชัย 42 ปี ทีม ภูซาง สถิติ 59.57

56 B 8-07 นายสมบัติ เกษราษฎร์ 53 ปี ทีม TCIเชียงใหม่ สถิติ 1.00.12

57 B 6-08 นายบุญคิด อินต๊ะสีลา 41 ปี ทีม Esso แม่จัน สถิติ 1.00.43

58 B 8-01 นายฉลวย ใจกันทา 50 ปี ทีม ลุ่มน้ำคำ สถิติ 1.01.22

59 B 10-18 นายศักดา วิวัฒน์ขจรศักดิ์ 63 ปี ทีม แอ๊ดไบค์ สถิติ 1.01.26

60 B 2-02 นายสุกฤษดิ์ เนาว์ชมภู 15 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 1.01.31

61 B 10-17 นายมังกร โชติอาภา 60 ปี ทีม Esso แม่จัน สถิติ 1.02.00

62 B 4-12 นายทรงพล น้อยตุ่น 34 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 1.02.12

63 B 5-07 นายชัยวุฒิ ยะรินทร์ 37 ปี ทีม Fat free สถิติ 1.02.26

64 B 8-05 นายสุทัศน์ เขื่อนแสน 50 ปี ทีม สถิติ 1.02.39

65 B 13-03 แพทย์หญิงสุรีย์ ตันทีปธรรม 46 ปี ทีม รพ.เขลางค์นคร-ราม สถิติ 1.02.59

66 B 6-05 นายประพันธ์ ปูนันท์ 42 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 1.03.00

67 B 7-09 นายไพบูลย์ พิชญ์พิโมกซ์ 49 ปี ทีม สถิติ 1.03.09

68 B 1-05 ด.ช.วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ ปี ทีม MMJ กิ่วพร้าว สถิติ 1.03.22

69 B 6-02 นายสุพล เนาว์ชมภู 43 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 1.04.06

70 B 11-06 นายชุมพล ชุ่มมงคล 39 ปี ทีม Esso แม่จัน สถิติ 1.04.13

71 B 3-05 นายสยมภู โรจน์รัตน์ 16 ปี ทีม เดอคอนเชพ สถิติ 1.04.14

72 B 9-04 นายวิศิษฐ์ ผัดผาย 56 ปี ทีม เสือสุขภาพบ้านดู่ สถิติ 1.04.49

73 B 3-09 นายพิเชษฐ์ ชายสุรินทร์ 16 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 1.04.54

74 B 9-08 นายชัยเทพ ตุ้ยดา 56 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 1.05.30

75 B 6-01 นายสิงห์คำ ฟ้าเลื่อน 41 ปี ทีม ชมรมจักรยานเชียงแสน สถิติ 1.05.32

76 B 1-01 ด.ช.พีรวัส กิติสาย ปี ทีม ปาย สถิติ 1.05.44

77 B 10-01 นายบุญเรือง ไชยลังกา 63 ปี ทีม เชียงแสนไบค์ สถิติ 1.06.06

78 B 7-08 นายธงชัย เชื้อเจ็ดตน 46 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 1.06.26

79 B 10-10 นายราม อาจณรงค์ 62 ปี ทีม ปัตตานี สถิติ 1.07.07

80 B 7-03 Alain Stocker 49 ปี ทีม สถิติ 1.07.09

81 B 12-02 ด.ญ.ศุรดา จันลา 11 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 1.08.28

82 B 9-09 ปี ทีม สถิติ 1.08.40

83 B 10-04 นายนวัศพล ธดับสร้อย ปี ทีม สถิติ 1.08.44

84 B 9-01 นายบุญมี นามเมือง 55 ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 1.08.59

85 B VIP 16 นายบุญชัย ปี ทีม สถิติ 1.09.38

86 B 13-05 นางอาเหมย แซ่โฉ่ง 40 ปี ทีม สถิติ 1.10.24

87 B 5-11 นายพงษ์สวัสดิ์ พันธารัตน์ 36 ปี ทีม สถิติ 1.10.33

88 B 4-08 นายอนุวัฒน์ พลธนะสิทธิ์ ปี ทีม สถิติ 1.11.25

89 B 8-04 นายเสนอ จันทรังษี 52 ปี ทีม สกลนคร สถิติ 1.12.35

90 B 10-09 นายศักดา สมดุลยาวานนท์ 62 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 1.12.38

91 B 1-03 ด.ช.อนากรณ์ ปั้นทับ ปี ทีม DT - Bike สถิติ 1.13.06

92 B 8-08 พ.ต.ท.สิทธิพันธ์ ไชยกา 53 ปี ทีม สถิติ 1.13.14

93 B 10-08 นายพิเชษฐ์ วุฒินนท์ชัย 64 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 1.13.15

94 B 13-04 นางทิพากร ภูคำใบ 45 ปี ทีม รพ.เขลางค์นคร-ราม สถิติ 1.13.32

95 B 4-06 นายอำนาจ คำลือ 32 ปี ทีม สถิติ 1.14.08

96 B VIP 18 นายภูมฌาณ พฤไพยภา ปี ทีม เดอคอนเชพ สถิติ 1.14.12

97 B 12-04 นางสาวภาวิณี มารมย์ 27 ปี ทีม เดอคอนเชพ สถิติ 1.14.15

98 B 4-09 นายดนัย หล่อสวัสดิ์ศิริ 31 ปี ทีม Live strong สถิติ 1.15.40

99 B VIP 01 นายนิวัติ ศุกร์เสาร์ ปี ทีม สถิติ 1.15.45

100 B VIP 10 นายพีรพล ปี ทีม สถิติ 1.17.07

101 B 5-09 นายธวัชชัย พลชนะสิทธิ์ 38 ปี ทีม Live strong สถิติ 1.17.15

102 B 13-02 นางโสพิศ จันเทมา 32 ปี ทีม สถิติ 1.19.11

103 B 13-07 นางสาวดลณพร ปงปัญญายืน 38 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จันไบค์ สถิติ 1.21.44

104 B 10-02 นายนิวัติ สุขรัตน์ 60 ปี ทีม สุพรรณบุรี สถิติ 1.21.50

105 B 13.01 นางอัมรา แก้วปุ๋ย 43 ปี ทีม เสือพราน 31 สถิติ 1.21.52

106 B 10-15 นายพงษ์สวัสดิ์ เอมรัตน์ 68 ปี ทีม บ้านดู่ สถิติ 1.21.54

107 B 10-14 นายคำ ศิริเศรษฐกุล 62 ปี ทีม TCI สถิติ 1.22.10

108 B 1-02 ด.ช.ปฏิพัทธ์ วีรวัฒน์ยุทธ ปี ทีม พะเยาไบค์คลับ สถิติ 1.22.48

109 B 11-01 นายกิตติ นัสบุสย์ 47 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงแสน สถิติ 1.24.12

110 B 5-06 นายชัยพฤกษ์ กันทะนันท์ 35 ปี ทีม Fat free สถิติ 1.26.57

111 B 11-02 นายวิทยา ตรัยรัตนมงคล 51 ปี ทีม วี เจ ไบค์ สถิติ 1.29.11

112 B 4-02 นายราเมศ คนสมศักดิ์ 34 ปี ทีม Fat free สถิติ 1.30.25

113 B 5-04 นายประสิทธิ์ โฉมจันทร์ 38 ปี ทีม DT - Bike สถิติ 1.30.48

114 B 10-13 Mr win Hen 65 ปี ทีม พม่า สถิติ 1.34.01

115 B 10-06 นายอุดม มารอด 63 ปี ทีม สันกำแพง สถิติ 1.34.20

116 B 12-01 นางอัญชนา วิจันทร์ตา 22 ปี ทีม สถิติ 1.35.46

117 B 10-16 นายจันทร์ หัตถผสุ 73 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงราย สถิติ 1.44.46

118 B 7-01 นายมนัส ช้อนทอง 49 ปี ทีม สถิติ 1.44.54

119 B 11-04 นายธนากร คำยอง 33 ปี ทีม เชียงใหม่ สถิติ 1.45.05

120 B 9-05 นายดำรงค์ ตอบุญธง 57 ปี ทีม เสือสุขภาพเชียงแสน สถิติ 1.50.46ผลการแข่งขัน รุ่น C และ VIP ระยะทาง 8 กม.ค่ะ


1 C2-01 นายประสงค์ เนตรยอง 52 ปี ทีม DT-Bike สถิติ 37.01

2 C1-02 ด.ช.ธนทรัพย์ เดชอูป 12 ปี ทีม DT-Bike สถิติ 38.40

3 C2-06 นายณรงค์ ปันตาแก้ว 40 ปี ทีม สถิติ 39.27

4 VIP 18 นายภูมิฌาณ พฤไพยภา ทีม เดอคอนเชพ สถิติ 40.30

5 VIP 16 นายบุญชัย ทีม สถิติ 40.45

6 VIP 01 นายวนัติ ศุกร์เสาร์ ทีม สถิติ 40.46

7 C2-14 นายอำนวย ไชยสุข 55 ปี ทีม สถิติ 42.25

8 C2-13 นายต้า แซ่ก้อ 40 ปี ทีม DT-Bike สถิติ 42.25

9 C2-09 นายวิบูรณ์ ศักกันหา 52 ปี ทีม ดอยแสง สถิติ 43.45

10 C2-04 นายทองอินทร์ สมป้อ 49 ปี ทีม สถิติ 45.20

11 C2-05 นายจรัญ โกแสนตอ 40 ปี ทีม จันจว้า สถิติ 46.22

12 C2-08 ร.ต.ลัน ผัดเป้า 63 ปี ทีม ป่าซาง วี ซี ดี สถิติ 46.48

13 C2-03 นายทรงเดช จินดาธรรม 62 ปี ทีม สถิติ 47.05

14 VIP-10 นายพีรพล ทีม สถิติ 47.06

15 C2-10 นายทอง แก้ววงศ์วาน 42 ปี ทีม สถิติ 47.21

16 C2-02 นายสมคิด จับใจนาย 40 ปี ทีม สถิติ 47.37

17 VIP-08 นายบูรณ์ ทีม สถิติ 48.40

18 C2-11 นายมานิตย์ หนักฟุ่น 62 ปี ทีม DT-Bike สถิติ 50.45

19 C1-01 นายณัฐพล สิงห์ใจ 16 ปี ทีม สถิติ 50.45

20 C2-07 นายจันทร์แก้ว เดชะอูป 62 ปี ทีม ป่าซาง วี ซี ดี สถิติ 51.10

21 C2-12 นายมงคล ปงยศ 48 ปี ทีม DT-Bike สถิติ 51.42

22 VIP-05 นายอดิศัย สวนสัปรด ทีม สถิติ 52.09

23 VIP-13 นายภานุมาศ ปรากฏมาก ทีม สถิติ 55.43

24 VIP-20 นายประดิษฐ์ แก้วหลวง ทีม สถิติ 1.00.55

25 VIP-11 นายบุญชัย สมชัย ทีม สถิติ 1.01.25

26 C4-01 นางสาวยุพา แสงวิลัย 28 ปี ทีม สถิติ 1.01.47

27 VIP-17 นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ ทีม สถิติ 1.01.50

28 VIP-14 นายศุภอัศน์ เสียวศิริพงษ์ ทีม สถิติ 1.02.10

29 VIP-02 นายไพศาล วงศ์ศรีแก้ว ทีม สถิติ 1.09.10

30 C4-02 นางสาวเนตรนภา ใจกล้า 23 ปี ทีม เสือสุขภาพแม่จัน สถิติ 1.09.45

31 VIP-09 นส.บุษยมาศ กัปปาหะ ทีม สถิติ 1.50.00

ชื่อ สกุล ถ้าพิมพ์ผิด หรือขาดตกบกพร่องตรงไหน แจ้งแก้ไขได้ค่ะ :P
แก้ไขล่าสุดโดย jittima เมื่อ 11 ธ.ค. 2012, 15:33, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย Ard » 10 ธ.ค. 2012, 14:03

ขอชมเสือแม่สายเจ้าถิ่นที่ไม่ลงแข่งขัน เปิดโอกาสให้เสือมือใหม่ทั้งหลายได้มีโอกาสสัมผัสถ้วยรางวัลด้วยความจริงใจ
.....สุดยอดสปิริต......
ตำนานหนึ่งผ่านไป ตำนานใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้น

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย หมอสิงห์ » 10 ธ.ค. 2012, 14:39

ขอบคุณค่ะน้องจิต :oops: :oops: อยากเห็นรูปจังค่ะ เห็นมีตากล้องหลายท่าน ระหว่างกำลังเหนื่อยหอบ รอดูรูปอยู่ค่ะ

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย TOPNORTH.net » 10 ธ.ค. 2012, 15:27

คณะผู้จัดการแข่งขัน
เทศบาลตำบลแม่สาย ชมรมจักรยานแม่สาย ผ่ายจักรยาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย
ขอกราบขอบพระคุณนักกีฬาและผู้ติดตามทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจ แต่พลาดโอกาสนี้
ทางคณะผู้จัดได้ทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพื่อให้ทุกท่านได้รับความประทับใจ
หากมีข้อบกพร่องประการใด ทางผู้จัดฯต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอรับคำติชมด้วยความยินดี
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ


ภาพการแข่งขัน กรุณารอนิสนึงครับผม :P
แก้ไขล่าสุดโดย TOPNORTH.net เมื่อ 12 ธ.ค. 2012, 07:29, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย สว่างพะเยา » 10 ธ.ค. 2012, 16:12

:D สวัสดีครับ...สมาชิกใหม่ ยังโพสไม่ได้ ก็เลยยืมของคุณสว่างโพสแทน ในการแข่ง MTB แม่สาย ครั้งนี้ ยาวเลยนะครับ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
ทำในสิ่งที่ชอบไม่ต้องมีเงินมากมายเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย สว่างพะเยา » 10 ธ.ค. 2012, 16:15

:D .......ภาพเริ่มการแข่งขันเลยนะครับ...ภาพนี้หน้าด่านแม่สายคงรู้จะักกันดี
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ทำในสิ่งที่ชอบไม่ต้องมีเงินมากมายเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว


Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย สว่างพะเยา » 10 ธ.ค. 2012, 20:26

:shock: .....มาต่อกันครับ..เริ่มที่จุดปล่อยตัวกันเลย

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ทำในสิ่งที่ชอบไม่ต้องมีเงินมากมายเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว

Re: ผลการแข่งขัน "เหนือสุดในสยาม เสือภูเขาพิชิตดอยนางนอน ครั้งที่ ๑ " วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๕

โพสต์ โดย สว่างพะเยา » 10 ธ.ค. 2012, 20:35

:shock: ........ภาพนี้ด้านหลังเกิดอุบัติเหต น่าจะลงเขามาเร็วมากเข้าโคงแบบขึ้นดอยยังหลุดโคงได้....

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ทำในสิ่งที่ชอบไม่ต้องมีเงินมากมายเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน