ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย Chucky » 16 ม.ค. 2012, 15:00

ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต


การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 สนาม
สนามที่ 1. สนามถลาง บริเวณทุ่งถลางชนะศึก (โคกพม่า) วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555
สนามที่ 2. สนามป่าตอง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555
สนามที่ 3. สนามกมลา วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555
สนามที่ 4. สนามกะรน บีชบอย วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555
สนามที่ 5. สนามเหมืองเจ้าฟ้า วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555

- ค่าสมัคร ท่านละ 200 บาท/สนามรุ่นการแข่งขัน
1.รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี 7ถ้วย
2.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 5 ถ้วย
3.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 5 ถ้วย
4.รุ่นมือใหม่อายุไม่เกิน 34 ปี 7ถ้วย
5.รุ่นมือใหม่อายุ 35 ปีขึ้นไป 7ถ้วย
6.รุ่นอายุ 30-34 ปี 5 ถ้วย
7.รุ่นอายุ 35-39 ปี 5 ถ้วย
8.รุ่นอายุ 40-44 ปี 5 ถ้วย
9.รุ่นอายุ 45-49 ปี 5 ถ้วย
10.รุ่นอายุ 50-54 ปี 5 ถ้วย
11.รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป 5 ถ้วย
12.รุ่นทั่วไปชาย 5 ถ้วย
13.รุ่นทั่วไปหญิง 3 ถ้วยเกณฑ์การนับคะแนน
อันดับที่ 1 ได้ 10 คะแนน
อันดับที่ 2 ได้ 8 คะแนน
อันดับที่ 3 ได้ 7 คะแนน
อันดับที่ 4 ได้ 6 คะแนน
อันดับที่ 5 ได้ 5 คะแนน
อันดับที่ 6 ได้ 4 คะแนน
อันดับที่ 7 ได้ 3 คะแนน
ตั้งแต่อันดับที่ 8 ไป แข่งจบ ได้ 2 คะแนน
แข่งไม่จบ หรือสมัครแต่ไม่ได้ลงแข่ง ได้ 1 คะแนน

*** สนามสุดท้ายคะแนน คูณ 2 ***

Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย Chucky » 16 ม.ค. 2012, 15:00

ผลการแข่งขันสนามที่ 1
สนามที่ 1. สนามถลาง บริเวณทุ่งถลางชนะศึก (โคกพม่า) วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 13-04 ชาญยุทธ นัดกระโทก 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 13-01 สุทธิพงษ์ วิเศษสา 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 13-09 ณรงค์รัช เพ็ชรหึง 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 13-08 อัคกานต์ สมนาม 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 13-03 อนุกูล สุคนธรส 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 13-05 ธเนศ พรรณโส 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 13-06 อัดวาส์ หลาวหล้าง 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 13-02 พงศธร เอียดจับ 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 13-07 อิคลาส์ หลาวหล้าง 1 คะแนนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 16-06 พัทวี ปกสกุล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 16-05 ธนพล ชีพเหล็ก 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 16-07 ณัฐวัตร สระบัว 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 16-03 นพรัตน์ ภิรมย์ฤทธิ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 16-04 ธนพัฒน์ สาและ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 16-01 อัลก็อดร์ สุจริตธรรม 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 16-02 นาอิป สรรเสริญ 1 คะแนนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 18-01 สุกฤษฎิ์ เถื่อนถิ่น 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 18-02 สุพลชัย บางทอง 8 คะแนนรุ่นมือใหม่อายุไม่เกิน 34 ปี
อันดับ 1. หมายเลข R-02 เอกณริน อินทร์ทอง 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข R-05 ปฎิรัตน์ แสวงยา 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข R-03 ยุทธพล วิโรจนวัฒน์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข R-04 มนูญ บุญแต่ง 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข R-06 ณัฐวุฒ์ บ่อหนา 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข R-01 อิทธิชัย มงคล 4 คะแนนรุ่นมือใหม่อายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับ 1. หมายเลข X-04 วิรัช โกมล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข X-01 เอกภพ ปาลวัฒน์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข X-03 ธรรมจักร วังสุวรรณ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข X-05 จักรพงษ์ สิงหาพรหม 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข X-02 ฌรงค์ พนักงาน 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข X-06 ประสิทธิ์ ปัญญาอ้าย 1 คะแนนรุ่นอายุ 30-34 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 30-05 จีรวัฒน์ จินดามณีศรี 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 30-03 Dale Meier 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 30-04 จักรกริช ทรัพย์ทวี 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 30-01 สุรัตน์ ชูวงศ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 30-07 อิทธิชัย มงคล 1 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 30-02 Denys Van Roojen 1 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 30-06 ปกรณ์ ธนารัตนวิชัย 1 คะแนนรุ่นอายุ 35-39 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 35-05 TIM MCCALLUM 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 35-10 ณัฎพงศ์ บุญทรัพย์เลิศดี 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 35-07 เกษม โคตะบิน 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 35-03 หัตตชัย เตียงน้อย 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 35-06 จักรินทร์ เจริญจิตน์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 35-09 ธนกฤต มานะพงศ์ 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 35-02 โกมิน สุวรรณราช 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 35-01 ประหยัด เตียงน้อย 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 35-11 ดาวเวียง จันทานน 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 35-04 วิษณุ สระบัว 2 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข 35-08 ธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ 1 คะแนนรุ่นอายุ 40-44 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 40-05 GREG DICK 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 40-14 กุศล เทพณรงค์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 40-07 สมหมาย พากเพียร 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 40-01 ดำรงศักดิ์ สาระโบก 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 40-12 ไมตรี ขวัญยืน 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 40-08 พยัฆ ศรีเมือง 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 40-02 ยาโกบ ระวังงาน 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 40-09 สุวิทย์ มูหำหมาด 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 40-13 วีระชัย พลายด้วง 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 40-10 ศักดา วราโภค 2 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข 40-04 ALLAN MOSSOP 2 คะแนน
อันดับ 12. หมายเลข 40-06 DAVID MURRAY 2 คะแนน
อันดับ 13. หมายเลข 40-03 ศิริชัย ชูวงศ์ 2 คะแนน
อันดับ 14. หมายเลข 40-15 ดุจดรินทร์ คำฟู 2 คะแนน
อันดับ 15. หมายเลข 40-11 สุวิชชัย ยีหม่า 2 คะแนนรุ่นอายุ 45-49 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 45-01 MOLPHAARE 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 45-10 เสฎฐวุฒิ แซ่ลิ่ม 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 45-02 เสกสรร ไตรรัตน์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 45-06 มานิต ล้อแม็ก 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 45-04 ธีระพงษ์ จักรแก้ว 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 45-09 บุญชัย แซ่เอี๋ยว 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 45-08 วิรัช เพ็ชรหึง 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 45-07 สุวรรณ จีนเมือง 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 45-03 สุรศักดิ์ วิเศษสา 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 45-05 อุดม รัตวรรณ 1 คะแนนรุ่นอายุ 50-54 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 50-05 สุเทพ ภักดี 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 50-08 จำรูญ แซ่ตัน 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 50-07 ประเสริฐ ชลศิริ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 50-04 ชัยวัฒน์ พึ่งแรง 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 50-06 ปรีชา บำรุงเพชร 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 50-01 อวยพร ชำนินา 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 50-03 ชับ สระบัว 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 50-09 กวี ตันสุคตานนท์ 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 50-02 สวัสดิ์ ก่อแก้ว 1 คะแนนรุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป
อันดับ 1. หมายเลข 55-04 บุญเลิศ แซ่จง 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 55-08 สุวิทย์ แซ่จง 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 55-06 ปองพล อันติมานนท์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 55-05 พงษ์ ภิรมย์ฤทธิ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 55-07 บุญทิพย์ ทิพย์รักษ์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 55-09 บุญเอื้อ พินิจงานกุล 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 55-01 สมุทร บรรเทิง 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 55-02 DAVID WILLIAMS 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 55-03 บุญโชค รินทสิทธิ์ 2 คะแนนรุ่นทั่วไปชาย
อันดับ 1. หมายเลข O-02 พิเชษฐ์ พึ่งแรง 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข O-07 พนมพล ชรินชวลิต 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข O-01 มานพ สุวรรณชิต 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข O-08 อมรศักดิ์ สมบูรณ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข O-11 จำนรรจ์ นาลักษณ์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข O-05 ปรึกษา สิตันตระกูล 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข O-06 อิศเรศ ชัยปรีดา 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข O-09 อนวัช แซ่ลิ่ม 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข O-10 ทิวากร เอกเสถียรรัตน์ 1 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข O-03 อภิวัฒน์ ภิรมย์ฤทธิ์ 1 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข O-04 อัษฎาวุฒิ สมนาม 1 คะแนนรุ่นทั่วไปหญิง
อันดับ 1. หมายเลข W-02 จิตติมา ต่อฑีฆะ 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข W-01 สุภาพร สุคนธรส 8 คะแนน--------------------------------

หากรายชื่อหรืออันดับผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับ
แจ้งไว้ในกระทู้หรือ PM มาบอกได้เลยครับ จะแก้ไขให้ครับ

Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย Chucky » 16 ม.ค. 2012, 15:42

ผลการแข่งขันสนามที่ 2
สนามที่ 2. สนามป่าตอง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 13-10 ชาญยุทธ นัดกระโทก 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 13-01 สุทธิพงษ์ วิเศษสา 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 13-02 อนุกูล สุคนธรส 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 13-06 ภูวดล ภิรมย์ฤทธิ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 13-04 อัดวาส์ หลาวหล้าง 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 13-08 ธเนศ พรรณโส 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 13-05 ศุภกิตติ์ แต้มดี 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 13-09 พงศธร เอียดจับ 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 13-03 ธนดล วิศรุตศิลป์ 1 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 13-07 อัคกานต์ สมนาม 1 คะแนนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 16-04 พัทวี ปกสกุล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 16-02 ณัฐวัตร สระบัว 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 16-05 ธนพัฒน์ สาและ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 16-03 ธนพล ชีพเหล็ก 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 16-01 นพรัตน์ ภิรมย์ฤทธิ์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 16-06 สิทธิโชค สุทินนา 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 16-07 ณรงค์รัช เพ็ชรหึง 1 คะแนนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 18-01 สุกฤษฎิ์ เถื่อนถิ่น 10 คะแนนรุ่นมือใหม่อายุไม่เกิน 34 ปี
อันดับ 1. หมายเลข R-02 อิทธิชัย มงคล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข R-05 ศิริชัย พรหมจรรย์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข R-08 ปฎิวัตน์ แสวงผล 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข R-09 เกียรติศักดิ์ หนูเชต 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข R-06 มนูญ บุญแต่ง 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข R-04 สุรพงษ์ ถนอมเกียรติ 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข R-07 คเชนทร์ มานะสุวรรณ 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข R-03 ปริวัฒน์ ทองแท่ง 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข R-01 Christian Schmid 1 คะแนนรุ่นมือใหม่อายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับ 1. หมายเลข X-01 ธรรมจักร วังสุวรรณ 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข X-04 วิโรจน์ ปิ่นแก้ว 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข X-03 วิรัช โกมล 7 คะแนนรุ่นอายุ 30-34 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 30-03 ศราวุธ เป็นมิตร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 30-02 เกริกก้อง สิริวันต์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 30-01 สันติ เพชรดำริ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 30-04 จักรกริช ทรัพย์ทวี 6 คะแนนรุ่นอายุ 35-39 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 35-06 สุเทพ ปกสกุล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 35-08 ณัฎพงศ์ บุญทรัพย์เลิศดี 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 35-02 หัตตชัย เตียงน้อย 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 35-07 จักรินทร์ เจริญจิตน์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 35-09 ดาวเวียง จันทานน 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 35-04 ธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ 1 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 35-01 จักรพงษ์ สิงหาพรหม 1 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 35-03 ประหยัด เตียงน้อย 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 35-05 ณรงค์ พนักงาน 1 คะแนนรุ่นอายุ 40-44 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 40-04 สุวิทย์ มูหำหมาด 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 40-01 ดำรงศักดิ์ สาระโบก 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 40-08 กุศล เทพณรงค์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 40-05 วีระชัย พลายด้วง 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 40-02 ศักดา วราโภค 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 40-03 พยัฆ ศรีเมือง 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 40-07 ดุจดรินทร์ คำฟู 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 40-06 ไมตรี ขวัญยืน 1 คะแนนรุ่นอายุ 45-49 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 45-02 ธีระพงษ์ จักรแก้ว 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 45-01 อุดม รัตวรรณ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 45-04 เสฎฐวุฒิ แซ่ลิ่ม 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 45-03 เสกสรร ไตรรัตน์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 45-05 วิรัช เพ็ชรหึง 1 คะแนนรุ่นอายุ 50-54 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 50-02 สมยศ พวงจิตร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 50-03 จำรูญ แซ่ตัน 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 50-05 สุเทพ ภักดี 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 50-07 หมีด หนูเชษฐ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 50-06 ประเสริฐ ชลศิริ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 50-01 ประวัชร์ สินธิธิปชัย 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 50-04 ชับ สระบัว 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 50-08 ชัยวัฒน์ พึ่งแรง 1 คะแนนรุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป
อันดับ 1. หมายเลข 55-04 ศรีชัย เอี่ยมถาวร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 55-02 เจริญ ยังรอด 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 55-07 พงษ์ ภิรมย์ฤทธิ์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 55-05 สุวิทย์ แซ่จง 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 55-06 บุญทิพย์ ทิพย์รักษ์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 55-01 บุญโชค รินทสิทธิ์ 1 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 55-03 สุชัย ออฟูวงศ์ 1 คะแนนรุ่นทั่วไปชาย
อันดับ 1. หมายเลข O-10 อภิวัฒน์ ภิรมย์ฤทธิ์ 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข O-06 อนันต์ สุขศรีสินธุ์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข O-01 ธีรศักดิ์ บุญช่วย 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข O-03 พิเชษฐ์ พึ่งแรง 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข O-11 ราชัน รักชีพ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข O-12 ไทคม ชิตมาตย์ 1 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข O-07 วีรศักดิ์ เหรียญทอง 1 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข O-05 มานพ สุวรรณชิต 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข O-04 อนิรุทธิ์ ดุมลักษณ์ 1 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข O-09 สุพลชัย บา่งทอง 1 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข O-08 จำนรรจ์ นาลักษณ์ 1 คะแนนรุ่นทั่วไปหญิง
อันดับ 1. หมายเลข W-01 อภิญญา สายสมร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข W-04 ยุภา สังวาลย์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข W-05 จิตติมา ต่อฑีฆะ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข W-02 สุภาพร สุคนธรส 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข W-03 ชลิตา แล่งเลิศ 5 คะแนน--------------------------------

หากรายชื่อหรืออันดับผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับ
แจ้งไว้ในกระทู้หรือ PM มาบอกได้เลยครับ จะแก้ไขให้ครับ

Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย Chucky » 16 ม.ค. 2012, 15:42

ผลการแข่งขันสนามที่ 3
สนามที่ 3. สนามกมลา วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 13-02 อัดวาส์ หลาวหล้าง 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 13-06 ชาญยุทธ นัดกระโทก 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 13-04 สุทธิพงษ์ วิเศษสา 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 13-05 อนุกูล สุคนธรส 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 13-03 อนุวัฒน์ ปราบแก้ว 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 13-07 ธเนศ พรรณโส 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 13-01 อิคลาศ หลาวหล้าง 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 13-08 ธนดล วิศรุตศิลป์ 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 13-09 รุดฟาน พลอยขาว 1 คะแนนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 16-03 พัทวี ปกสกุล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 16-05 ธนพัฒน์ สาและ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 16-02 ณัฐวัตร สระบัว 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 16-07 สิทธิโชค สุทินนา 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 16-01 นพรัตน์ ภิรมย์ฤทธิ์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 16-04 ธนพล ชีพเหล็ก 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 16-06 พัสกร เอมสกุล 1 คะแนนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรุ่นมือใหม่อายุไม่เกิน 34 ปี
อันดับ 1. หมายเลข X-15 Christian Schmid 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข X-11 ธเนศ หิรัญวดี 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข X-07 นิธิกร ตั้งมั่น 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข X-12 ศิริชัย พรหมจรรย์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข X-04 เกียรติศักดิ์ หนูเชต 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข X-03 อิทธิชัย มงคล 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข X-01 ณัฐวุฒิ บ่อหนา 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข X-10 เอธัส กอแก้ว 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข X-16 เอกณริน อินทร์ทอง 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข X-08 ยงยุทธ ไชยดำมี 2 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข X-17 วุฒิพงษ์ พันธุ์ฉลาด 2 คะแนน
อันดับ 12. หมายเลข X-14 เกรียงไกร โกศลสิรวิทย์ 2 คะแนน
อันดับ 13. หมายเลข X-09 คเชนทร์ มานะสุวรรณ 2 คะแนน
อันดับ 14. หมายเลข X-02 มนูญ บุญแต่ง 2 คะแนน
อันดับ 15. หมายเลข X-13 กรกต สุขเจริญ 2 คะแนน
อันดับ 16. หมายเลข X-06 ปริวัฒน์ ทองแท่ง 2 คะแนน
อันดับ 17. หมายเลข X-05 ปฎิวัตน์ แสวงผล 1 คะแนนรุ่นมือใหม่อายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับ 1. หมายเลข R-07 ณรงค์ พนักงาน 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข R-01 วิรัช โกมล 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข R-09 วิชัย บ่อน้ำร้อน 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข R-04 ธรรมจักร วังสุวรรณ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข R-05 นิเวศน์ ตั้งมั่น 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข R-08 คำรบ สุขอ่อน 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข R-02 เอกชัย ศุภนาม 1 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข R-03 วิโรจน์ ปิ่นแก้ว 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข R-06 สุริยา บิลอับดุลล่าห์ 1 คะแนนรุ่นอายุ 30-34 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 30-02 ศราวุธ เป็นมิตร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 30-03 จีรวัฒน์ จินดามณีศรี 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 30-01 สันติ เพชรดำริ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 30-06 เกริกก้อง สิริวันต์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 30-04 นิวัฒน์ พงศานนท์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 30-07 สุรพงษ์ ถนอมเกียรติ 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 30-05 จักรกริช ทรัพย์ทวี 3 คะแนนรุ่นอายุ 35-39 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 35-15 สุเทพ ปกสกุล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 35-06 ปิยะชัย พรหมมาศ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 35-11 ดาวเวียง จันทานน 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 35-02 หัตตชัย เตียงน้อย 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 35-01 จักรินทร์ เจริญจิตน์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 35-09 สาธร เก้าเอี้ยน 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 35-04 ประหยัด เตียงน้อย 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 35-16 ณัฎพงศ์ บุญทรัพย์เลิศดี 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 35-05 บราเหม ฮับหยู่โส๊ะ 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 35-10 เกษม โคตะบิน 2 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข 35-08 จักรพงษ์ สิงหาพรหม 2 คะแนน
อันดับ 12. หมายเลข 35-17 ไพฑูรย์ ศรีพา 1 คะแนน
อันดับ 13. หมายเลข 35-07 วิษณุ สระบัว 1 คะแนน
อันดับ 14. หมายเลข 35-12 ธนกฤต มานะพงศ์ 1 คะแนน
อันดับ 15. หมายเลข 35-14 ชิตพงษ์ ต่อฑีฆะ 1 คะแนน
อันดับ 16. หมายเลข 35-13 กิตติศักดิ์ สงวนพร 1 คะแนน
อันดับ 17. หมายเลข 35-03 ธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ 1 คะแนนรุ่นอายุ 40-44 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 40-02 สุวิทย์ มูหำหมาด 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 40-01 ดำรงศักดิ์ สาระโบก 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 40-06 ประจักษ์ ชิตมาตย์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 40-10 กุศล เทพณรงค์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 40-13 ศราวุธ ทั่วรอบ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 40-12 วีระชัย พลายด้วง 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 40-05 ไมตรี ขวัญยืน 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 40-04 ศักดา วราโภค 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 40-08 วินัย แทนบุญ 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 40-09 ชัยวุทธิ์ ขอบเวช 1 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข 40-11 นัฐณ พรหมน้ำทรัพย์ 1 คะแนน
อันดับ 12. หมายเลข 40-07 ไพรวรรณ พวงนุ่น 1 คะแนน
อันดับ 13. หมายเลข 40-03 พยัฆ ศรีเมือง 1 คะแนนรุ่นอายุ 45-49 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 45-05 เสฎฐวุฒิ แซ่ลิ่ม 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 45-01 ธีระพงษ์ จักรแก้ว 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 45-03 มานิตย์ ล้อแม็ค 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 45-07 เสกสรร ไตรรัตน์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 45-04 ทักษิณา เกียรติเลืองวิทย์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 45-02 บุญชัย แซ่เอี๋ยว 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 45-06 ชนะ พันธ์ฉลาง 1 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 45-08 วิรัช เพ็ชรหึง 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 45-09 อุดม รัตวรรณ 1 คะแนนรุ่นอายุ 50-54 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 50-14 สมยศ พวงจิตร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 50-02 Martin Brot 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 50-06 สุเทพ ภักดี 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 50-11 จำรูญ แซ่ตัน 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 50-01 อวยพร ชำนินา 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 50-04 ประเสริฐ ชลศิริ 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 50-12 ชัยวัฒน์ พึ่งแรง 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 50-05 Warren Quinn 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 50-08 ประวัชร์ สินธิธิปชัย 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 50-13 ปรีชา บำรุงเพชร 2 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข 50-03 ชับ สระบัว 2 คะแนน
อันดับ 12. หมายเลข 50-09 กวี ตันสุคตานนท์ 2 คะแนน
อันดับ 13. หมายเลข 50-07 โจ้ ลำโศก 2 คะแนน
อันดับ 14. หมายเลข 50-10 หมีด หนูเชต 1 คะแนนรุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป
อันดับ 1. หมายเลข 55-02 สุชิน อักษรดี 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 55-01 เจริญ ยังรอด 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 55-07 สุวิทย์ แซ่จง 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 55-05 พงษ์ ภิรมย์ฤทธิ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 55-06 บุญทิพย์ ทิพย์รักษ์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 55-04 บังหมูด ยาดี 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 55-03 ศรีชัย เอี่ยมถาวร 1 คะแนนรุ่นทั่วไปชาย
อันดับ 1. หมายเลข O-06 ธีรศักดิ์ บุญช่วย 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข O-02 อนันต์ สุขศรีสินธุ์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข O-05 พิเชษฐ์ พึ่งแรง 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข O-07 ประเสริฐ ชิตมาตย์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข O-04 สุพลชัย บา่งทอง 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข O-03 ปรึกษา สิตันตระกูล 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข O-08 จำนรรจ์ นาลักษณ์ 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข O-11 ราชัน รักชีพ 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข O-01 อภิวัฒน์ ภิรมย์ฤทธิ์ 1 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข O-09 พนมพล ชรินชวลิต 1 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข O-10 ธนกร สงวนวงศ์ 1 คะแนนรุ่นทั่วไปหญิง
อันดับ 1. หมายเลข W-02 อภิญญา สายสมร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข W-01 ยุภา สังวาลย์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข W-03 จิตติมา ต่อฑีฆะ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข W-04 สุภาพร สุคนธรส 6 คะแนน--------------------------------

หากรายชื่อหรืออันดับผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับ
แจ้งไว้ในกระทู้หรือ PM มาบอกได้เลยครับ จะแก้ไขให้ครับ

Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย Chucky » 16 ม.ค. 2012, 15:42

ผลการแข่งขันสนามที่ 4
สนามกะรน บีชบอย วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555


รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 13-01 สุทธิพงษ์ วิเศษสา 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 13-02 ชาญยุทธ นัดกระโทก 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 13-05 อัดวาส์ หลาวหล้าง 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 13-09 อนุวัฒน์ ปราบแก้ว 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 13-03 อนุกูล สุคนธรส 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 13-10 พีรณัฐ ปกสกุล 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 13-04 ธเนศ พรรณโส 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 13-07 นนทศักดิ์ อรรถธรรม 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 13-08 อัคกานต์ สมนาม 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 13-06 อิคลาศ หลาวหล้าง 2 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข 13-11 ณัฏฐวัฒน์ ดุเหว่า 2 คะแนนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 16-04 พัทวี ปกสกุล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 16-02 ธนพัฒน์ สาและ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 16-01 ณัฐวัชร สระบัว 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 16-05 นพรัตน์ ภิรมย์ฤทธิ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 16-04 ธนพล ชีพเหล็ก 1 คะแนนรุ่นมือใหม่อายุไม่เกิน 34 ปี
อันดับ 1. หมายเลข R-04 เกียรติศักดิ์ หนูเชต 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข R-06 นิธิกร ตั้งมั่น 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข R-08 เกรียงไกร โกศลสิรวิทย์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข R-02 อิทธิชัย มงคล 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข R-03 ณัฐวุฒิ บ่อหนก 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข R-07 คเชนทร์ มานะสุวรรณ 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข R-01 มนูญ บุญแต่ง 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข R-05 ไกรจักษ์ พรประทาน 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข R-09 สินไทย เนตรสิทิพย์ 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข R-10 คริสเตียน ชมิด 2 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข R-11 เสกสรร มาส่ง 2 คะแนนรุ่นมือใหม่อายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับ 1. หมายเลข X-02 ธรรมจักร วังสุวรรณ 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข X-05 ณรงค์ พนักงาน 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข X-01 วิรัช โกมล 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข X-03 นิเวศท์ ตั้งมั่น 6 คะแนนรุ่นอายุ 30-34 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 30-01 สันติ เพชรดำริ 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 30-04 จีรวัฒน์ จินดามณีศรี 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 30-05 เกริกก้อง สิริวันต์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 30-02 ศราวุธ เป็นมิตร 1 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 30-06 จักรกริช ทรัพย์ทวี 1 คะแนน
รุ่นอายุ 35-39 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 35-04 สุเทพ ปกสกุล 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 35-05 ปิยะชัย พรหมมาศ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 35-11 ณัฎพงศ์ บุญทรัพย์เลิศดี 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 35-08 ดาวเวียง จันทานน 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 35-01 หัตตชัย เตียงน้อย 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 35-12 จักรินทร์ เจริญจิตน์ 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 35-07 บราเหม ฮับหยู่โส๊ะ 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 35-14 เกษม โคตะบิน 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 35-10 สาธร เก้าเอี้ยน 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 35-03 วิษณุ สระบัว 2 คะแนน
อันดับ 11. หมายเลข 35-09 ธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ 2 คะแนน
อันดับ 12. หมายเลข 35-06 ชิตพงษ์ ต่อฑีฆะ 2 คะแนน
อันดับ 13. หมายเลข 35-13 TIM MCCALLUM 1 คะแนน
อันดับ 14. หมายเลข 35-02 ประหยัด เตียงน้อย 1 คะแนนรุ่นอายุ 40-44 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 40-01 ประจักษ์ ชิตมาตย์ 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 40-02 สุวิทย์ มูหำหมาด 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 40-03 ดำรงศักดิ์ สาระโบก 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 40-09 กุศล เทพณรงค์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 40-04 ไพศาล จันทร์ประสูตร 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 40-07 วินัย แทนบุญ 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 40-06 วีระชัย พลายด้วง 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 40-05 ศักดา วราโภค 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 40-08 ไมตรี ขวัญยืน 2 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข 40-10 นัฐณ พรหมน้ำทรัพย์ 2 คะแนนรุ่นอายุ 45-49 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 45-07 เสฎฐวุฒิ แซ่ลิ่ม 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 45-06 ณรงค์ สุริยวงศ์แห 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 45-03 เสกสรร ไตรรัตน์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 45-02 ธีระพงษ์ จักรแก้ว 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 45-05 วิชาญ เพ็ชรมาลี 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 45-04 สมคิด หัวเพชร 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 45-01 สัญญา นวลพลับ 3 คะแนนรุ่นอายุ 50-54 ปี
อันดับ 1. หมายเลข 50-08 สมยศ พวงจิตร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 50-01 สุเทพ ภักดี 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 50-06 อวยพร ชำนินา 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 50-02 ชับ สระบัว 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 50-03 ประเสริฐ ชลศิริ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข 50-04 ประวัชร์ สินธิธิปชัย 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข 50-07 ปรีชา บำรุงเพชร 3 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข 50-05 สวัสดิ์ ก่อแก้ว 2 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข 50-09 กวี ตันสุคตานนท์ 1 คะแนนรุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป
อันดับ 1. หมายเลข 55-03 เจริญ ยังรอด 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข 55-01 สุวิทย์ แซ่จง 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข 55-04 พงษ์ ภิรมย์ฤทธิ์ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข 55-05 บุญทิพย์ ทิพย์รักษ์ 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข 55-02 ศุภฤกษ์ ชูมนุษย์ 5 คะแนนรุ่นทั่วไปชาย
อันดับ 1. หมายเลข O-09 ธีรศักดิ์ บุญช่วย 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข O-07 อนันต์ สุขศรีสินธุ์ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข O-03 สุพลชัย บา่งทอง 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข O-10 พิเชษฐ์ พึ่งแรง 6 คะแนน
อันดับ 5. หมายเลข O-04 อมรศักดิ์ สมบูรณ์ 5 คะแนน
อันดับ 6. หมายเลข O-08 จำนรรจ์ นาลักษณ์ 4 คะแนน
อันดับ 7. หมายเลข O-01 อภิวัฒน์ ภิรมย์ฤทธิ์ 1 คะแนน
อันดับ 8. หมายเลข O-05 อนิรุทธิ์ ดุมลักษณ์ 1 คะแนน
อันดับ 9. หมายเลข O-02 อัษฎาวุฒิ สมนาม 1 คะแนน
อันดับ 10. หมายเลข O-06 พนมพล ชรินชวลิต 1 คะแนนรุ่นทั่วไปหญิง
อันดับ 1. หมายเลข W-03 อภิญญา สายสมร 10 คะแนน
อันดับ 2. หมายเลข W-02 ชัชฎาภรณ์ เรือนแพ 8 คะแนน
อันดับ 3. หมายเลข W-04 จิตติมา ต่อฑีฆะ 7 คะแนน
อันดับ 4. หมายเลข W-01 ณฐพร บุญยฤทธิ์ 6 คะแนน--------------------------------

หากรายชื่อหรืออันดับผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับ
แจ้งไว้ในกระทู้หรือ PM มาบอกได้เลยครับ จะแก้ไขให้ครับ


Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย aofpatong » 17 ม.ค. 2012, 09:24

ไม่มีรุ่นลงเลยเรา :oops: :oops: :oops:
ส่ง ธนกร สงวนวงศ์ 121/119 ซ.ทรายทอง หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โอน ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนพระบารมี 609-1-02411-5

สูงต่ำอยู่ที่ตัว ดีชั่วอยู่ที่ทำ

ด้วงครับ
๐๘๑ ๘๓๒๓๐๖๔

Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย ด้วงครับ » 17 ม.ค. 2012, 10:19

สวัสดีครับ
ตามมา Bookอีดี เก็บไว้แลจ้า... :lol:
ขอบคุณมากครับ
ก เอ๋ย ก ไก่... ข ไข่ ในเล้า... ฃ ขวด ของเรา...ค ควาย...ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห... ฬ จุฬา... อ อ่าง เนืองนอง... ฮ นกฮูก ตาโตทั้งคืน...ยังจำกันได้มั้ยเอ่ย อิอิอออ...

Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย Chucky » 17 ม.ค. 2012, 13:06

aofpatong เขียน:ไม่มีรุ่นลงเลยเรา :oops: :oops: :oops:


รุ่นทั่วไปชาย

:lol: :lol: :lol:

Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย aofpatong » 17 ม.ค. 2012, 13:46

Chucky เขียน:
aofpatong เขียน:ไม่มีรุ่นลงเลยเรา :oops: :oops: :oops:


รุ่นทั่วไปชาย

:lol: :lol: :lol:

ลงรุ่น 30 เลยได้ม่าย 5555
ส่ง ธนกร สงวนวงศ์ 121/119 ซ.ทรายทอง หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โอน ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนพระบารมี 609-1-02411-5

สูงต่ำอยู่ที่ตัว ดีชั่วอยู่ที่ทำ

Re: ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์ โดย suthep car rent » 16 พ.ค. 2012, 08:58

สวัสดีครับชาวเสือ mtb.ทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักเลยครับ16-21/5/12วันที่17-18.จะตก60% ขอบคุณเสือเมย์ที่แจ้งผลคะแนนให้ทราบกัน


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน