สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 18:11

สรุปทริป วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF9449.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 18:27

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_8965.jpg
IMG_8966.jpg
IMG_8967.jpg
IMG_8968.jpg
IMG_8969.jpg
IMG_8970.jpg
IMG_8971.jpg
IMG_8972.jpg
IMG_8973.jpg
IMG_8975.jpg
IMG_8976.jpg
IMG_8977.jpg
IMG_8978.jpg
IMG_8979.jpg
IMG_8980.jpg
IMG_8981.jpg
IMG_8982.jpg
IMG_8983.jpg
IMG_8984.jpg
IMG_8985.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 18:35

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_8986.jpg
IMG_8987.jpg
IMG_8988.jpg
IMG_8989.jpg
IMG_8990.jpg
IMG_8991.jpg
IMG_8992.jpg
IMG_8993.jpg
IMG_8994.jpg
IMG_8995.jpg
IMG_8996.jpg
IMG_8997.jpg
IMG_8998.jpg
IMG_8999.jpg
IMG_9000.jpg
IMG_9001.jpg
IMG_9002.jpg
IMG_9003.jpg
IMG_9004.jpg
IMG_9005.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 18:42

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9006.jpg
IMG_9007.jpg
IMG_9008.jpg
IMG_9009.jpg
IMG_9010.jpg
IMG_9011.jpg
IMG_9012.jpg
IMG_9013.jpg
IMG_9014.jpg
IMG_9015.jpg
IMG_9016.jpg
IMG_9017.jpg
IMG_9018.jpg
IMG_9019.jpg
IMG_9020.jpg
IMG_9021.jpg
IMG_9022.jpg
IMG_9023.jpg
IMG_9024.jpg
IMG_9025.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 18:48

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9026.jpg
IMG_9027.jpg
IMG_9028.jpg
IMG_9029.jpg
IMG_9030.jpg
IMG_9031.jpg
IMG_9032.jpg
IMG_9033.jpg
IMG_9034.jpg
IMG_9035.jpg
IMG_9036.jpg
IMG_9037.jpg
IMG_9038.jpg
IMG_9039.jpg
IMG_9040.jpg
IMG_9041.jpg
IMG_9042.jpg
IMG_9043.jpg
IMG_9044.jpg
IMG_9045.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 19:04

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9046.jpg
IMG_9047.jpg
IMG_9048.jpg
IMG_9049.jpg
IMG_9050.jpg
IMG_9051.jpg
IMG_9052.jpg
IMG_9053.jpg
IMG_9054.jpg
IMG_9055.jpg
IMG_9056.jpg
IMG_9057.jpg
IMG_9058.jpg
IMG_9059.jpg
IMG_9060.jpg
IMG_9061.jpg
IMG_9062.jpg
IMG_9063.jpg
IMG_9064.jpg
IMG_9065.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 19:13

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9066.jpg
IMG_9067.jpg
IMG_9068.jpg
IMG_9069.jpg
IMG_9070.jpg
IMG_9071.jpg
IMG_9072.jpg
IMG_9073.jpg
IMG_9074.jpg
IMG_9075.jpg
IMG_9076.jpg
IMG_9077.jpg
IMG_9078.jpg
IMG_9079.jpg
IMG_9080.jpg
IMG_9081.jpg
IMG_9082.jpg
IMG_9083.jpg
IMG_9084.jpg
IMG_9085.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 01 เม.ย. 2018, 19:16

ขอบคุณพี่น้องนักปั่นทุกท่านทุกชมรมที่ร่วมกิจกรรมปั่นบุญในวันอาทิตย์ที่1เมษายน2561 จุดปล่อยตัววัดศิริเจริญเนินหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 19:21

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9086.jpg
IMG_9087.jpg
IMG_9088.jpg
IMG_9089.jpg
IMG_9090.jpg
IMG_9091.jpg
IMG_9092.jpg
IMG_9093.jpg
IMG_9094.jpg
IMG_9095.jpg
IMG_9096.jpg
IMG_9097.jpg
IMG_9098.jpg
IMG_9099.jpg
IMG_9100.jpg
IMG_9101.jpg
IMG_9102.jpg
IMG_9103.jpg
IMG_9104.jpg
IMG_9105.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 19:25

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9106.jpg
IMG_9107.jpg
IMG_9108.jpg
IMG_9109.jpg
IMG_9110.jpg
IMG_9111.jpg
IMG_9112.jpg
IMG_9113.jpg
IMG_9114.jpg
IMG_9115.jpg
IMG_9116.jpg
IMG_9117.jpg
IMG_9118.jpg
IMG_9119.jpg
IMG_9120.jpg
IMG_9121.jpg
IMG_9122.jpg
IMG_9123.jpg
IMG_9124.jpg
IMG_9125.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai


Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 19:58

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9126.jpg
IMG_9127.jpg
IMG_9128.jpg
IMG_9129.jpg
IMG_9130.jpg
IMG_9131.jpg
IMG_9132.jpg
IMG_9133.jpg
IMG_9134.jpg
IMG_9135.jpg
IMG_9136.jpg
IMG_9137.jpg
IMG_9138.jpg
IMG_9139.jpg
IMG_9140.jpg
IMG_9141.jpg
IMG_9142.jpg
IMG_9143.jpg
IMG_9144.jpg
IMG_9145.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 20:00

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9146.jpg
IMG_9147.jpg
IMG_9148.jpg
IMG_9149.jpg
IMG_9150.jpg
IMG_9151.jpg
IMG_9152.jpg
IMG_9153.jpg
IMG_9154.jpg
IMG_9155.jpg
IMG_9156.jpg
IMG_9157.jpg
IMG_9158.jpg
IMG_9159.jpg
IMG_9160.jpg
IMG_9161.jpg
IMG_9162.jpg
IMG_9163.jpg
IMG_9164.jpg
IMG_9165.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 20:01

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9166.jpg
IMG_9167.jpg
IMG_9168.jpg
IMG_9169.jpg
IMG_9170.jpg
IMG_9171.jpg
IMG_9172.jpg
IMG_9173.jpg
IMG_9174.jpg
IMG_9175.jpg
IMG_9176.jpg
IMG_9177.jpg
IMG_9178.jpg
IMG_9179.jpg
IMG_9180.jpg
IMG_9181.jpg
IMG_9182.jpg
IMG_9183.jpg
IMG_9184.jpg
IMG_9185.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน

โพสต์ โดย trytrle » 01 เม.ย. 2018, 20:04

ปั่นบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริเจริญเนินหม้อรับผ้าไตรพระราชทาน
แนบไฟล์
IMG_9186.jpg
IMG_9187.jpg
IMG_9188.jpg
IMG_9189.jpg
IMG_9190.jpg
IMG_9191.jpg
IMG_9192.jpg
IMG_9193.jpg
IMG_9194.jpg
IMG_9195.jpg
IMG_9196.jpg
IMG_9197.jpg
IMG_9198.jpg
IMG_9199.jpg
IMG_9200.jpg
IMG_9201.jpg
IMG_9202.jpg
IMG_9203.jpg
IMG_9204.jpg
IMG_9205.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน