สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 19 มี.ค. 2018, 14:28

พี่ดาขอบคุณนักปั่นจักรยานทุกๆจังหวัดทุกๆคนของประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 1800 ท่านค่ะ

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 19:31

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8565.jpg
IMG_8566.jpg
IMG_8567.jpg
IMG_8568.jpg
IMG_8569.jpg
IMG_8570.jpg
IMG_8571.jpg
IMG_8572.jpg
IMG_8573.jpg
IMG_8574.jpg
IMG_8575.jpg
IMG_8576.jpg
IMG_8577.jpg
IMG_8578.jpg
IMG_8579.jpg
IMG_8580.jpg
IMG_8581.jpg
IMG_8582.jpg
IMG_8583.jpg
IMG_8584.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 19:41

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8585.jpg
IMG_8586.jpg
IMG_8587.jpg
IMG_8588.jpg
IMG_8589.jpg
IMG_8590.jpg
IMG_8591.jpg
IMG_8592.jpg
IMG_8593.jpg
IMG_8594.jpg
IMG_8595.jpg
IMG_8596.jpg
IMG_8597.jpg
IMG_8598.jpg
IMG_8599.jpg
IMG_8600.jpg
IMG_8601.jpg
IMG_8602.jpg
IMG_8603.jpg
IMG_8604.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 19:51

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8605.jpg
IMG_8606.jpg
IMG_8607.jpg
IMG_8608.jpg
IMG_8609.jpg
IMG_8610.jpg
IMG_8611.jpg
IMG_8612.jpg
IMG_8613.jpg
IMG_8614.jpg
IMG_8615.jpg
IMG_8616.jpg
IMG_8617.jpg
IMG_8618.jpg
IMG_8619.jpg
IMG_8622.jpg
IMG_8625.jpg
IMG_8626.jpg
IMG_8629.jpg
IMG_8630.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 19:54

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8631.jpg
IMG_8632.jpg
IMG_8633.jpg
IMG_8634.jpg
IMG_8635.jpg
IMG_8636.jpg
IMG_8637.jpg
IMG_8638.jpg
IMG_8639.jpg
IMG_8640.jpg
IMG_8641.jpg
IMG_8642.jpg
IMG_8643.jpg
IMG_8644.jpg
IMG_8645.jpg
IMG_8646.jpg
IMG_8647.jpg
IMG_8648.jpg
IMG_8649.jpg
IMG_8650.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 20:04

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8651.jpg
IMG_8652.jpg
IMG_8653.jpg
IMG_8654.jpg
IMG_8655.jpg
IMG_8656.jpg
IMG_8658.jpg
IMG_8659.jpg
IMG_8660.jpg
IMG_8661.jpg
IMG_8662.jpg
IMG_8663.jpg
IMG_8664.jpg
IMG_8665.jpg
IMG_8666.jpg
IMG_8667.jpg
IMG_8668.jpg
IMG_8669.jpg
IMG_8670.jpg
IMG_8671.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 20:07

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8672.jpg
IMG_8673.jpg
IMG_8674.jpg
IMG_8675.jpg
IMG_8676.jpg
IMG_8677.jpg
IMG_8678.jpg
IMG_8679.jpg
IMG_8680.jpg
IMG_8681.jpg
IMG_8682.jpg
IMG_8683.jpg
IMG_8684.jpg
IMG_8685.jpg
IMG_8686.jpg
IMG_8687.jpg
IMG_8688.jpg
IMG_8689.jpg
IMG_8690.jpg
IMG_8691.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 20:12

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8692.jpg
IMG_8693.jpg
IMG_8694.jpg
IMG_8695.jpg
IMG_8696.jpg
IMG_8697.jpg
IMG_8699.jpg
IMG_8700.jpg
IMG_8701.jpg
IMG_8702.jpg
IMG_8703.jpg
IMG_8704.jpg
IMG_8705.jpg
IMG_8706.jpg
IMG_8707.jpg
IMG_8708.jpg
IMG_8709.jpg
IMG_8710.jpg
IMG_8711.jpg
IMG_8712.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 20:14

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8713.jpg
IMG_8714.jpg
IMG_8715.jpg
IMG_8716.jpg
IMG_8717.jpg
IMG_8718.jpg
IMG_8719.jpg
IMG_8721.jpg
IMG_8722.jpg
IMG_8723.jpg
IMG_8724.jpg
IMG_8725.jpg
IMG_8726.jpg
IMG_8727.jpg
IMG_8728.jpg
IMG_8729.jpg
IMG_8730.jpg
IMG_8731.jpg
IMG_8732.jpg
IMG_8733.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 20:23

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8734.jpg
IMG_8735.jpg
IMG_8736.jpg
IMG_8737.jpg
IMG_8738.jpg
IMG_8739.jpg
IMG_8740.jpg
IMG_8741.jpg
IMG_8742.jpg
IMG_8743.jpg
IMG_8744.jpg
IMG_8745.jpg
IMG_8746.jpg
IMG_8747.jpg
IMG_8748.jpg
IMG_8749.jpg
IMG_8750.jpg
IMG_8751.jpg
IMG_8752.jpg
IMG_8753.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โพสต์ โดย trytrle » 19 มี.ค. 2018, 20:26

ปั่นเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาบรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_8754.jpg
IMG_8755.jpg
IMG_8756.jpg
IMG_8757.jpg
IMG_8758.jpg
IMG_8759.jpg
IMG_8760.jpg
IMG_8761.jpg
IMG_8762.jpg
IMG_8763.jpg
IMG_8764.jpg
IMG_8765.jpg
IMG_8766.jpg
IMG_8767.jpg
IMG_8768.jpg
IMG_8769.jpg
IMG_8770.jpg
IMG_8771.jpg
IMG_8772.jpg
IMG_8773.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน