หนองคายใจเกินร้อย 8 » อาทิตย์ 08 มี.ค. 2020 จังหวัดหนองคาย

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:32

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ปี 2563
" หนองคายใจเกินร้อย 8 "
วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หนองคาย
ปั่นเปิดเมืองเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษดินแดนนาคราช ชายแดนไทย-ลาว เส้นทางราบเรียบกว้างไกล ที่คนรักการปั่นจักรยานต้องไม่พลาด การแข่งขันจักรยานในงานประเพณีของจังหวัดหนองคาย เฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ บนเส้นทางถนนลาดยางมาตรฐานในการปั่นแข่งขันระยะทาง 70 กิโลเมตร เสือหมอบชาย เสือภูเขาชาย เสือหมอบหญิง วีไอพีระยะทาง 30 กิโลเมตร และปั่นท่องเที่ยวใจเกินร้อยระยะทาง 30 หรือ 70 กิโลเมตร หรือตามอัธยาศัย
จุดปล่อยตัวและเส้นชัย
อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
เส้นทางการปั่นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) หนองคาย – อุดรธานี จุดกลับตัวยูเทริน อ.นาข่า อุดรธานี ปั่นกลับเส้นทางเดิม ปั่นเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัวหน้าอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
รับจำนวนจำกัด 500 ท่าน ...
รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
หรือเมื่อครบตามจำนวนแล้ว
ค่าสมัคร..
VIP. 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นที่ระลึก , ถ้วย VIP. , เหรียญที่ระลึก
ใจเกินร้อย ท่องเที่ยว 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นที่รัลึก , เหรียญที่ระลึก
รุ่นแข่งขัน 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นที่รัลึก ,เหรียญที่ระลึก
หมายเหตุ สมัครลงรุ่น VIP. สามารถลงแข่งในรุ่นแข่งขันได้ โดยให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ (ไม่มีค่าสมัครเพิ่มเติม) รับถ้วย VIP. ถ้าติดลำดับ 1-10 รับถ้วยลำดับ และเงินรางวัลเฉพาะลำดับ 1 - 3

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ
ประเภทเสือหมอบ
(1) การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
(3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
(4) รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
(5) ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
(6) ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
(7) ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
(8) หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
(9) รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่ เกิด
(10) ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
(11) การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
(12) การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด
(13) เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ประเภทเสือภูเขา
(1) การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของคณะกรรมการการแข่งขันเท่านั้น
(2) รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
(3) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
(4) แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
(5) วงล้อไม่จำกัด
(6) สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
(7) จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน) ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังไม่จำกัด
(8) ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
(9) ใช้โช๊คหน้า หรือตะเกียบก็ได้
(10) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
(11) ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
(12) ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
(13) ระหว่งเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
(14) หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
(15) รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปี พ.ศ.2563 ลบด้วยปีพ.ศ.เกิด
(16) ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
(17) การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
(18) การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
(19) เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
รายการ หนองคายใจเกินร้อย 8 มีประกันอุบัติเหตุให้ผู้สมัครทุกท่าน ครับ
อนึ่ง สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่
นายกฤช เรืองดิษฐ์ โทร 089-1201317
ผ.อ. สุเทพ พนาลิกุล โทร 081-8718546
นายสมนึก จิตนันทกุล โทร 081-8715517
นายกีระติ เลืองยะวี โทร 088-5639986
ร.ต.ต.เอนก สิทธิ์ทองหลาง โทร 081-2632078
แนบไฟล์
QR.code.jpg
เสือหมอบ.png
เสือภูเขา.png
VIP.png
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 19 ก.พ. 2020, 04:50, แก้ไขไปแล้ว 17 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:36

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ช่องทางการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง On line คลิกเลย
https://forms.gle/TRvJcFAeeVHfgbib9
หรือสแกน QR.Code ด้านบนแจ้งรายละเอียดผู้สมัคร
- ชื่อ นามสกุล
- วัน / เดือน / ปี เกิด
- หมายเลขบัตรประชาชน (รายการแข่งขันมีประกันอุบัติเหตุ)
- สมัคร ประเภทการแข่งขัน รุ่นอายุ , VIP , ใจเกินร้อย
- ขนาดเสื้อ XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL ขอให้สมัครแต่เนิ่นๆ ทางคณะผู้จัดจะได้จัดเสื้อให้ตรงตามขนาดที่ต้องการ
สำหรับท่านที่ต้องการไซด์พิเศษ XXXL ขึ้นไป ขอความกรุณาสมัครภายในเดือนมกราคมนี้ นะครับ เพื่อผู้จัดจะได้สั่งทำเป็นพิเศษให้ การสั่งทำเสื้อจะสั่งประมาณต้นเดือน ก.พ. นี้
- ชื่อทีม (ถ้ามี)
- หมายเลขโทรศัพท์
สำหรับท่านที่สมัครก่อนหน้าวันที่ 21 ม.ค. 62 ผมจะติดต่อท่านเพื่อขอหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปี เกิด ครับ

ผู้สมัครท่านใดที่สมัครผ่านลิ้งเข้ามาซ้ำ ผมขออนุญาตตัดออกให้เหลือชื่อเดียวนะครับ ...
การโอนเงินค่าสมัคร
ขอให้ท่านโอนเงินค่าสมัครหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ไปที่บัญชี นายกีรติ เลืองยวี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาหนองคาย
หมายเลขบัญชี 624-247185-1 และส่งหลักฐานการโอน ไปที่ Line ID : nongkhai8

รายชื่อผู้สมัครที่โอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการสมัครสมบูรณ์ ผู้จัดจะประกาศรายชื่อ และหมายเลขลงในกระทู้นี้ ที่ยังไม่ได้ประกาศชื่อคือยังรอการโอนเงินค่าสมัคร ครับ…

เรียนผู้สมัครทุกท่านทราบ การสมัครสมบูรณ์ หมายถึงการสมัครและชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อย จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 63 ซึ่งจะมีผลต่อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งถ้าชำระเงินค่าสมัครหลังจากวันที่ 29 ก.พ. 63 กรมธรรม์อุบัติเหตุจะไม่สามารถคุ้มครองท่านได้ รวมถึงการสมัครหน้างาน (ถ้ามี) ด้วย ซึ่งผู้สมัครแข่งขันจะต้องรับผิดชอบตัวเอง... ครับ (เป็นข้อกำหนดของบริษัทประกันอุบัติเหตุ)


หมายเหตุ รุ่นการแข่งขัน รุนใดที่มีผู้สมัครลงแข่งขันไม่ถึง 10 คน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ งดจ่ายเงินรางวัลรุ่นนั้นๆ แจกเฉพาะถ้วยรางวัล
แนบไฟล์
Back ground.png
เสื้อ.jpg
ขนาดเสื้อ.jpg
ประกันภัย.png
เส้นทางแข่งขัน.png
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 04 ก.พ. 2020, 21:38, แก้ไขไปแล้ว 32 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:37

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น VIP.
VIP.001 นาย วิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ M หนองคาย
VIP.002 นาย นายมนัส. ทองทา L ชมรมจักยานบ้านปือ
VIP.003 นาย พงษ์ศักดิ์. แสนล้อม S เปรียว อุดร.
VIP.004 นาย วิสารทชัย เตรินตรอง S หนองคาย
VIP.005 ผ.อ. ชูศักดิ์ ปรีจำรัส L นักปั่นภูไทหนองยาง
VIP.006 ร.ต.ต. เถลิง สุริกัน M นักปั่นภูไทหนองยาง
VIP.007 นาย ทองเยี่ยม คุณสาร XL นักปั่นภูไทหนองยาง
VIP.008 นาย นายนิเวช บุระพวง (ลงแข่งรุ่น D) M ชมรมปั่นอ.โพนพิสัย
VIP.009 นาย นายวัฒนา สุวรรณพันธ์ XL อิสระบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
VIP.010 นาย ฐิติ สะวิคามิน XL อิสระ
VIP.011 นาย สมบูรณ์ ดีสร้อย (ลงแข่งรุ่น D) XL มวยป่ามอญ 41 ขอนแก่น
VIP.012 นาย อนุรักษ์ วงศ์ศรีชา L Freedom (ลงแข่งรุ่น H)
VIP.013 นาย พงษ์ศักดิ์ คำหงษา L Freedom (ลงแข่งรุ่น H)
VIP.014 นาง ประภาพร ศรีวงษา XL
VIP.015 นาย อภิวัฒน์ มาดี L ชมรมจักรยานเทศบาลตำบลปากชม จ.เลย
VIP.016 นาย กิตติพงศ์ ถาวงษ์กลาง (แข่งรุ่น A) XL WSP Cycling Team
VIP.017 ผ.อ. โชคชัย ปานศรี XXL โพนพิสัย
VIP.018 นาย วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล M หนองคาย
VIP.xxx นางสาว ปภาณัช วิชิตพันธ์ M หนองคาย
VIP.xxx นาย นาย พเยาว์ หงษ์ยื้ม M ล่มภูข้าว อ นาด้วง จ เลย
VIP.xxx นาย นิทัศน์ แสงขำ L ไทหล่ม เพชรบูรณ์
VIP.xxx นาย สังคม นนท์พิพัฒน์ XL เชียงราย
VIP.xxx นาย สุพิศ ไชยคุณ M ทุ่งนาทองทีม
VIP.xxx นาย สุรชัย อ้วนแพง XL อิสระ
VIP.xxx ร.ท. ภีร์มะ บุบผาชาติ XL อุดรธานี
VIP.xxx นาย สันติ เข็มเพชร M ทุ่งนาทองทีม
VIP.xxx นาย ชัยวัฒน์ สุขุมวิริยกุล M ทุ่งนาทองทีม
VIP.xxx ด.ช. วัชรพงษ์ แสงต่าย M บึงกาฬ

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น M : ใจเกินร้อย
M-001 นางสาว กนกทิพย์ เลขะเจริญ M นครพนม
M-002 นาย หัสดิน จิตประเสริฐ XXL ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี
M-003 นาง สายใจ คงจันทร์ M อิสระ ระยอง
M-004 นาย วิทยา เชี่ยวชัยวัฒนากุล XXXL หนองคาย
M-005 นาย วิชัย ลิมโพธิ์ทอง L
M-006 นาง จีรนุช พึ่งรุ่ง S สว.เสือลุ่มแม่น้ำโขง หนองคาย
M-007 นาย วิชิต ทองศิริ L กาฬสินธุ์
M-008 นาย อภิสิทธิ์ ฤทธิธาดา M หนองคาย
M-009 ร.ต.ต. เสถียร คำจันทร์ XL Freedom
M-010 พ.ต. วงศ์ประชา ภาประเวศ XL Freedom
M-011 ด.ต. วรกร บำรุงรัศ XL Freedom
M-012 ร.ต.ต. วิทูรย์ ศรีสว่างวงศ์ XL Freedom
M-013 นาย วีระ ชาวดอน M จักรยานบ้านผือ
M-014 นาง นางสายสวาท. ชาวดอน L จักรยานบ้านผือ
M-015 นาง พัสษรา กงเพชร L เสือสามหาว อุดรธานี
M-016 นาย นายบุญกว้าง ไชยพันธ์ L สกลนคร
M-017 นาย นายสันติศักดิ์ ตรีนาคพันธุ์ L บึงแก่นนคร ขอนแก่น
M-018 นาย รัตน์ อดุลโภคาธร XXL หนองคาย
M-019 นาย ธานินทร์ อยู่ศิริ XXXXL สมาคมกีฬาเพื่อสุขภาพ หนองคาย
M-020 นาย สังคม ทองธรรม XL
M-xxx นางสาว นงนุช สีทาน้อย M หนองคาย
M-xxx นาย สมาน แก้วศรีสุข M ชมรมจักรยานอำเภอบ้านผือ
M-xxx นาย สมบัติ พึ่งเพียร XXXL หนองคาย
M-xxx นาย ไพรัช บุญเฉลียว L โพนพิสัย ปั่น ปั่น
M-xxx นาย สมศักดิ์ โคตรชมภู L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านถ่อน
M-xxx นาง ฉันทนา อ้วนแพง S อิสระ
M-xxx นาย จาตุรพงศ์ แสงต่าย XL บึงกาฬ
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 24 ก.พ. 2020, 12:38, แก้ไขไปแล้ว 42 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:37

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น A : Open เสือหมอบชาย
A-001 นาย วุฒิศักดิ์ บุญญาพัฒนาพงศ์ M หนองคาย
A-002 ด.ช. พงษ์ดนัย สมภาร S
A-003 ด.ช. พงษ์พรหม สีดาตระกูล XS NONGKHAI CYCLING TEAM
A-004 นาย นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ S มวยป่ามอญ 41 / ขอนแก่น
A-005 ด.ช. ภาณุวัฒน์​ พาน​สมบูรณ์​ L
A-006 Mr. David Pearson XXL
A-007 นาย ป​ฤณ​ ณ นครพนม​ S TCP E-san
A-008 ด.ช. ขจรศักดิ์ สิงห์งอย XS นาอ้อยไบค์ทีม
A-009 ด.ช. กิตติชัย จันวิเศษ M ชมรมจักรยานบรบือ
A-010 นาย ปฏิเวธ บัวแสงรัตนะ XL WSP cycling team
A-011 นาย วัชระ คำทองเขียว S Steel calf
A-012 นาย จิรายุ ขอบเขต M -
A-013 ด.ช. อนันตชัย ภูมิชนะกิจ XS นาอ้อยไบค์ทีม
A-xxx Master Athipatay Soukhabandith S Zhuxi cycling
A-xxx Mr. Ben Groeneng S Cycling Therapy
A-xxx Mr. chanin saenkampa L
A-xxx Mr. Nilanhack Somchanmavong M สปป.ลาว
A-xxx Master Paiwan Souriyaseng M Zhuxi cycling
A-xxx Mr. Phongsavanh BOUNKHAMPONE S สปป.ลาว
A-xxx Master Souvunna seepahserd M Zhuxi cycling
A-xxx นาย เกียรติศักดิ์ พรมนารี L
A-xxx นาย จักรภัทร หลวงเทพ S
A-xxx นาย จิตติวิทย์. พิทักษ์ S
A-xxx นาย ธนวัฒน์ ภู่พงษ์ M
A-xxx นาย ธีระยุทธ ปุริตานัง XS ภูพานไบค์ สกลนคร
A-xxx นาย นายศุภกานต์ อ่อนศรี M

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น B : รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เสือหมอบชาย
B-001 นาย บุญญฤทธิ์ สุนทรสุต XL School of Sharks
B-002 นาย สุกรี คำบึงกลาง M มวยป่ามอญ 41 / ขอนแก่น
B-003 นาย พิภพ นาพรม M PPPC khonkaen
B-004 นาย วรัญญู มุงคุณ XS เสือภูพระบาท
B-005 นาย มงคล บุญศรี XL อุดรธานี
B-006 นาย อรรถพล อันทะระ XL โรงน้ำแข็งกิจวารี
B-007 นาย รุ่งโรจน์ เครือสุวรรณ XXXL โรงน้ำแข็งกิจวารี
B-008 นาย พิพัฒน์ ศรีวิลาศ L บึงกาฬ อ.ศรีวิไล
B-009 นาย ดัสกร ชื่นประไพ M ชมรมเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
B-010 Mr. GO SENOO M PCS Cannondale Cycling Team
B-xxx นาย ปนาวิน วัฒนาประดิษฐชัย XL Winwin
B-xxx นาย สมชาย ไกรยะสิทธิ์ M
B-xxx นาย พัลลภ ศรีเคน L หนองหานไบค์
B-xxx นาย เทอดเกียรติ บรรจงชีพ M PCS Cannondale Cycling Team
B-xxx นาย ญาณกสี เสียงล้ำ L ภูพานไบร์
B-xxx นาย พิชิต XL คนรักห้วยตอง
B-xxx นาย Lee Keopasert M Lee Bike Service
B-xxx นาย บุณยฤทธิ์ แก้วดีวงศ์ M สยามไบค์ เซฟเฟอร์
B-xxx นาย บุญชนะ. แก้วดีวงศ์ M สยามไบค์ เซฟเฟอร์

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น C : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เสือหมอบชาย
C-001 นาย พิจิตร์ นาพรม L
C-002 นาย ไวกูณฐ์ คำชนะ M ที-ไซคลิ่ง/กทม.
C-003 นาย พัฒนา ตั้งรัตนผล M เปรียว อุดรธานี
C-004 นาย ภานุพงษ์ ตั้งรัตนผล M เปรียว อุดรธานี
C-005 นาย ณัฐพงษ์ ภูชูธรรม S เปรียว อุดรธานี
C-006 นาย ศุภชัย เมษา XL หนองหาน
C-007 Mr. ANOUSAY BODHISANE M Seven
C-008 นาย พิเชฐ จันทะศรี S
C-009 นาย สง่า วัฒนธีรวุฒิ S
C-010 นาย ปิยะ กาญ​จน​ปร​มาภา​ XS TCP E-san
C-011 นาย ธนาเดช บุญยกรวงษ์ M ไก่เหงา
C-012 นาย ทวีศักดิ์ เอี่ยมโคกสูง L ไก่เหงา
C-013 นาย สราวุธ นิ่มพิศุทธิ์ S โรงน้ำแข็งกิจวารี
C-014 นาย ทศพล​ ณ​ นครพนม​ XS TCP E-san
C-015 นาย นาย ทวีทรัพย์ วรรณดี L SRANGKHOM BIKE
C-016 นาย แสนพล นันโมง M Sugar cyclist ขอนแก่น
C-017 นาย นาย​ สุทธิพงษ์​ พรหมบุญ S ท่าบ่อ​ หนองคาย
C-018 นาย มาโนช วิชัย XL ทีมส่องดาว
C-019 นาย สืบพงษ์ กฤษณะวานิช S TCP-SHADOW
C-020 นาย สุรเสน มณีวงศ์ M Sugar Cyclist/ขอนแก่น
C-021 นาย โกสินทร์ ชัยภิบาล M Sugar Cyclist
C-022 นาย สุวิท​ อุดรวงค์ S MHB​ ร.พมุกดาหาร
C-xxx นาย ตระกูลไทย ไชยรักษ์ M เสือยักษ์คุชานุมาน/อำนาจเจริญ
C-xxx นาย โกญจนาท พิทักษ์วงศ์ศร M ทุ่งนาทองทีม
C-xxx นาย ยุทธพงษ์ ผกามาศ M ฅนชอบปั่น/สกลนคร
C-xxx นาย นิรัญ มาเรือง S TCP E-SAN เมืองเก่าค้าไม้ BIKE TEAM / ชัยภูมิ
C-xxx นาย สิรภพ สนิทไทย S TCP E-SAN เมืองเก่าค้าไม้ BIKE TEAM / ชัยภูมิ
C-xxx นาย ณรงค์ฤทธิ์ นครรัมย์ S BT Buriram together
C-xxx นาย เชาวลิต ศรีสด L ศรีฐานทีม/ขอนแก่น
C-xxx นาย เทพกุมภา ไวสาลี M เสือริมปาว จ.อุดรธานี
C-xxx นาย พีรพล ศรีมาตร S เสือริมปาว จ.อุดรธานี
C-xxx นาย ชาญวิทย์ ห่อนบุญเหิม XXL เสือริมปาว จ.อุดรธานี
C-xxx นาย สมบัติ เจริญจันดี M เสือริมปาว จ.อุดรธานี
C-xxx Mr. Somboun FAMING M SPEED WORKS CYCLING TEAM LAOS

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น D : รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เสือหมอบชาย
D-001 นาย ประยงค์ เมืองแวง L เสือส่องดาว
D-002 นาย พลชัย สุวรรณศิริ L อิสระ
D-003 นาย สมชาย จันทร์เศรษฐี L sugarcyclist ขอนแก่น
D-004 นาย ดิลก กิตติภักดีกุล XL ขอนแก่น
D-005 นาย วัชระ สุทธาโรจน์ M เปรียว อุดรธานี
D-006 นาย สุวัฒน์ ศศิวิลาสกร S หนองคาย
D-007 นาย บุญสนิท คำพิพากษ์ S บึงกาฬ
D-008 นาย สักเสม จิ๋ววิเศษ M ไก่เหงา
D-009 นาย วิษณุ งิ้วงาม XL อุดรธานี
D-010 นาย เดชา สอดส่อง L สกลนคร
D-011 นาย สุชาติ เกียรติสยมภู M ชมรมจักรยานบ้านดุง
D-012 นาย เสนีย์ รักษาสัตย์ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
D-013 ร.ต.ต. เสน่ห์ มิ่งศิริ L ภูเขียว
D-014 นาย ณรงค์ธรรม สาครรัตน์ M กลุ่มเสือปาว อุดรธานี
D-015 นาย มงคล คำใบ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
D-016 นาย ประเสริฐ อันภักดี XXL หนองคาย
D-017 นาย หุ่ง เหงียนวัน M หนองคาย
D-018 นาย อำนวย เหงียนวัน M หนองคาย
D-019 นาย รัฐศักดิ์ พลสิงห์ M เสือยี่สิบสองนอ กรุงเทพฯ
D-xxx นาย สุพล แสนแก้ว L เสือภูทอก
D-xxx นาย นิติศักดิ์ โชคชัยรัชดา M โรงพยาบาลสกลนคร
D-xxx นาย บัญญัติ​ เอื้อแก้ว M มุกดาหาร
D-xxx นาย ศักดิ์ดา พิณรัตน์ M -
D-xxx นาย รังสรรค์ วงษ์สมศรี L อิสระ/ กทม.
D-xxx Mr. Phoungeun PHOMMAHA M GMS
D-xxx นาย เอกรัฐ จินดาเลิศ L เสือริมปาว จ.อุดรธานี
D-xxx นาย วีระชัย อุดมพานิชย์ XL เสือริมปาว จ.อุดรธานี
D-xxx นาย สุพิชัย พิมวาปี L เสือริมปาว จ.อุดรธานี
D-xxx นาย นายนิเวช บุระพวง M ชมรมปั่นอ.โพนพิสัย
D-xxx นาย สมบูรณ์ ดีสร้อย (ลงแข่งรุ่น D) XL มวยป่ามอญ 41 ขอนแก่น
D-xxx นาย สมทรง จรรย์รมณ์ L เสือภูพระบาท

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น E : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสือหมอบชาย
E-001 นาย นพดล ข้องเกี่ยวพันธุ์ L
E-002 นาย จำเริญ ค้ำคูณ XS อิสระ/กรุงเทพฯ
E-003 นาย วรวุฒิ นาวารังสฤษฏ์ M เพื่อนสัตหีบ
E-004 นาย วิชัย ภักดีจอหอ L
E-005 นาย วิรัญ รัตนพลที L เสือขอนกว้าง อุดรธานี
E-006 นาย สุรัฐพงษ์ สุขตน L ไก่เหงา
E-007 นาย สุบัน​ คำจันทร์ L สว.ทุ่งสร้าง(ไม่เป็นทางการ)​
E-008 นาย เซิ่น หวูดิน M สมาคมกีฬาจักรยานหนองคาย
E-009 นาย ชัยโรจน์ สีหไตร M เสือนำร่องหนองคาย
E-010 นาย สมเกียรติ​ สำราญวงษ์ M ลูกปูจอมภูเวียง
E-011 mr. johnny Neyts M เปรียว
E-012 นาย จอห์น วิลเลี่ยม L หนองตะไก้ อุดรธานี
E-xxx นาย ทวีวัฒน์ เนติวิศาลวัชร XL หนองคาย/ ชุมชนกุดแห่
E-xxx นาย ศักดา แก้วชัย XL ทีมKRANUAN BIKE
E-xxx นาย ปนิทัศน์ กุลวงษ์ L อิสระ
E-xxx นาย นายจริยะ สัตยารักษ์ M ธนารักษ์
E-xxx นาย สุนทร หมุนลี M เมืองเก่าค้าไม้ BIKE TEAM / ชัยภูมิ
E-xxx นาย ทองเลี่ยม วชิมาเภท M เสือริมปาว จ.อุดรธานี
E-xxx นาย สุรชัย ปัญญาตระกูล XL เสือริมปาว จ.อุดรธานี
E-xxx นาย ทรงชัย. พาพิทักษ์ L สกลนคร
E-xxx นาย นายสมศักดิ์ วงษ์คำจันทร์ L ทีมปลาปาก

หนองคายใจเกินร้อย รุ่น F : Open เสือหมอบหญิง
F-001 นาง ชฎาพร เมษา M หนองหาน
F-002 น.ส. ชลลัดดา พันธะพ่อง XS โรงน้ำแข็งกิจวารี
F-003 นาง สุชาดา จันทะศรี S นาง(ไม่)ร้ายสายเซลฟี่
F-004 นาง ราตรี สุนารักษ์ M เดื่อ แวง
F-005 น.ส. รจนา สุ่มมาตย์ XS นางไม่ร้าย สายเซลฟี่
F-006 น.ส. จิตสุดา มากสุวรรณ XS นาง(ไม่)ร้ายสายเซลฟี่
F-007 นาง วิภาไล วรรณดี S SRANGKHOM BIKE
F-008 น.ส. พิมลพรรณ พานบูชาวงศ์ S นาง(ไม่)ร้ายสายเซลฟี่
F-xxx น.ส. ณัฐกานต์ ประพาศพงษ์ XS
F-xxx นาง ผกามาศ ฝ่ายธีร์ M ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพบึงกาฬ
F-xxx น.ส. ปวีร์ลดา จารักษ์ M ใจแอ้น ลีฟ ฟินน์ไบค์อุดรธานี
F-xxx น.ส. ชนิดาภา สุวรรณะโชติ XXXL ใจแอ้น ลีฟ ฟินน์ไบค์อุดรธานี
F-xxx นาง ทิวาดา จรรย์รมณ์ S เสือภูพระบาท
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 24 ก.พ. 2020, 12:43, แก้ไขไปแล้ว 57 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:39

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น G : Open เสือภูเขาชาย
G-001 นาย สุริยา ไม่แพง L นครพนม
G-002 นาย ปธาน บุญชู XS โรงน้ำแข็งกิจวารี
G-003 นาย สุทธิพร วุฒิสังข์ M เสือภูทอก
G-xxx นาย พีรพล โพธิ์ทอง L อิสระ/ชัยภูมิ
G-xxx นาย พนมศิลป​ เกษรมาลา XL เสือภูวัว

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น H : รุ่นอายุ 30 - 39 ปี เสือภูเขาชาย
H-001 นาย ธนภัทร ภูราศรี S โรงน้ำแข็งกิจวารี
H-002 นาย เฉลิมชัย พิลาแดง XL เสือภูทอก
H-003 นาย กิตติ โสดาทุม L เสือภูทอก
H-xxx นาย เกียรติธนา กันยาเลิศ S พนมไพร MTB
H-xxx นาย เทียนชัย หงษาหลวง XL ปลาปาก
H-xxx นาย ภูริวัฒน์ สุรเสน L ตะลอนทัวร์ไบค์

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น I : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เสือภูเขาชาย
I-001 Mr. Keoviengkhone Malavan XL พันทะมิด 2 ล้อ
I-002 นาย วรโชติ จิตฤทธิ์ L เสือภูทอก
I-003 นาย ทศพร ชัยธรยศ M เสือภูทอก
I-004 นาย อุทัย กิราชัย M เสือภูทอก
I-005 นาย คำภู แก้วใส L เสือภูทอก
I-006 นาย เทอดไท นาคสุข XL เสือเฒ่า2020
I-xxx นาย ไตรภพ​ โฮม​หงษ์​ S เอ็นจอบไบร์ชุมแพ
I-xxx จ.อ. สุรพล หารัญดส XL
I-xxx Mr. visouphanh PHOUTTHACHAK M SPEED WORKS CYCLING TEAM LAOS

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น J : รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เสือภูเขาชาย
J-001 Mr. Bounkeut Vongxaya M พันทะมิด 2 ล้อ สปป.ลาว
J-002 Mr. Boungneun Douangsone L พันทะมิด 2 ล้อ
J-003 Mr. Soukkhaseum Phengkhamphat M พันทะมิด 2 ล้อ, สปปลาว
J-004 นาย สมคิด พงศ์กรกัมพล XL อิสระ
J-005 นาย ประมุข จันวิเศษ L ชมรมจักรยานบรบือ
J-006 นาย นิพนธ์ บุษบง M ชมรมจักรยานบรบือ
J-007 นาย ผดุงศักดิ์ วงษาสืบ XL ชมรมจักรยานบรบือ
J-008 นาย สุริยา ผาระสิทธิ์ L SRANGKHOM BIKE
J-009 นาย บัญชา ภาคะ L เสือภูทอก
J-010 นาย สมนึก มโนเจริญ XL อิสระ2012
J-xxx นาย ไพรจิตร บุญเพ็ง XL อิสระ
J-xxx นาย สมเกียรติ สุทารัมย์ M บุรีรัมย์สตึกไบค์ บุรีรัมย์ทูเกทเตอร์
J-xxx นาย ธนา พรมมา XL หนองหานไบค์
J-xxx นาย พงษ์ศิลป์ ภูครองทุ่ง S อิสระ
J-xxx นาย คะนอง ห้าวหาญ L
J-xxx นาย เจษฎาวุฒิ สีลาคำ XL ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
J-xxx นาย สุริยา ผาระสิทธิ์ L SRANGKHOM BIKE
J-xxx นาย สุรจิตร วิเศษศรี M เสือหนองกลิ้ง อุดรธานี
J-xxx นาย สนม กองศรี L ชมรมจักรยานอ.สังคมจ.หนองคาย
J-xxx นาย สุริยัน ภักดีมี M wsp cycling team

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น K : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เสือภูเขาชาย
K-001 นาย ณรงค์ฤทธิ์ รัตนวงษ์ M ไซค์คริ่ง ป๊อปฟูล่า ระยอง
K-002 นาย สำราญ รื่นบุญ L วี-วินรันนิ่งไบค์
K-003 นาย อุทัย พวงพันธ์ XL บึงแก่นนคร ขอนแก่น
K-004 นาย สานิตย์ กงเพชร L เสือสามหาว อุดรธานี
K-005 นาย อุทานศักดิ์ นันทอง XL ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีเชียงใหม่
K-006 นาย สมพงษ์ วรเสนีย์ XL สมาคมกีฬาจักรยาน หนองคาย
K-007 นาย นิรุต อรรถพรพิทักษฺ์ L เสือเฒ่า2020
K-008 นาย อารักษ์ ยุ่นประยงค์ L อิสระชล2012
K-xxx นาย นายปรียะ​ สุพรมจักร์ XL ชมรมจักรยาน​เพื่อ​สุขภาพ​วาริชภูมิ​
K-xxx นาย ฉลาด พระสุมี L เสือภูโพนทอง จ.อำนาจเจริญ
K-xxx นาย ธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์ M ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
K-xxx นาย นายอุทัย​ มูลสาร M เสือยะโส
K-xxx นาย ปราโมทย์ ดงเรืองศรี L อิสระ
K-xxx นาย สุกา ชาญประไพ XL โพนพิสัย
K-xxx ร.ท. ภคพล ทวีมงคล M สมาคมจักยานจังหวัดหนองคาย

หนองคายใจเกินร้อย 8 รุ่น L : Open เสือภูเขาหญิง
L-001 นาง มัทนีย์ รื่นบุญ M วี-วินรันนิ่งไบค์
L-002 นาง Douangmala Chandalay XL ท่าพะ, สปปลาว
L-xxx นาง มยุรา อิ่มถวิล M คนสวยจอมใจ
L-xxx น.ส. ดาราลักษณ์ บัวคำ XS พนมไพร MTB
L-xxx น.ส. ณัฐกฤตา วลีประทานพร XS พนมไพร MTB
L-xxx นาง ไพรินทร์ สีลาคำ M ชมรมจักรยานเมืองท่าบ่อ
L-xxx นาง สมพร เกษรมาลา M เสือภูวัว/บึงกาฬ
L-xxx นาง นงรักษ์​ แพงมาพรม M เสือภูวัว/บึงกาฬ
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 24 ก.พ. 2020, 12:50, แก้ไขไปแล้ว 35 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย กฤช » 04 ต.ค. 2019, 18:43

คอยพบกับ สถานที่พักในหนองคาย ที่นี่ เร็วๆนี้
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 22 ม.ค. 2020, 22:48, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้Re: หนองคายใจเกินร้อย 8

โพสต์ โดย kittikorn » 21 ม.ค. 2020, 13:36

ใช้ทางแข่งเส้นไหนครับ
Loei Cycling Team
Facebook http://www.facebook.com/tapperkittikorn


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 17 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน