SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE » เสาร์ 27 เม.ย. 2019 จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 11 ม.ค. 2019, 09:43

รูปภาพ

ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ (SamutSongkhram Cycling Club)
ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันสมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE )

รูปภาพ


1.หลักการและเหตุผล
ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน ทั้งเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จะทำให้ผู้ปั่นจักรยานมีร่างกายที่แข่งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพจิตที่ดี ที่สำคัญเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจให้แหล่งท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม ทางชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาสมุทรสงคราม และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดการแข่งขันจักรยานสมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน
2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.4 เพื่อพัฒนา ยุวชน เยาวชน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาจักรยาน

3.วิธีดำเนินการ
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 500 คน จัดการแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่นการแข่งขัน โดยวิธีการแข่งขันเป็นออกเป็น รอบ ๆ เริ่มต้นบริเวณถนนเอกชัย หน้าศาลหลักเมือง ระยะทางต่อรอบ 1.2 กม. (รายละเอียดตามแผนที่ที่แนบ)

ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้
1.รุ่นยุวชนชาย ถ้วยรางวัล 10 อันดับ ฟรีค่าสมัคร
2.รุ่นเยาวชนหญิง ถ้วยรางวัล 10 อันดับ ฟรีค่าสมัคร
3.รุ่นเยาวชนชาย ถ้วยรางวัล 10 อันดับ เงินรางวัล 5 อันดับ (2,000/1,500/1,000/700/500)
4.รุ่น อายุ 30-39 ปีชาย ถ้วยรางวัล10 อันดับ เงินรางวัล 5 อันดับ (2,000/1,500/1,000/700/500)
5.รุ่น อายุ 40-49 ปีชาย ถ้วยรางวัล10 อันดับ เงินรางวัล 5 อันดับ (2,000/1,500/1,000/700/500)
6.รุ่นทั่วไปหญิง ถ้วยรางวัล 10 อันดับ เงินรางวัล 5 อันดับ (5,000/3,000/2,000/1,500/1,000)
7.รุ่นหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ถ้วยรางวัล 10 อันดับ เงินรางวัล 5 อันดับ (2,000/1,500/1,000/700/500)
8.รุ่นทั่วไปชาย A ถ้วยรางวัล 10 อันดับ เงินรางวัล 5 อันดับ (10,000/3,000/2,000/1,500/1,000)
9.รุ่นทั่วไปชาย B ถ้วยรางวัล 10 อันดับ เงินรางวัล 5 อันดับ (2,000/1,500/1,000/700/500)
10.รุ่นจักรยานฟิกส์เกียร์ ถ้วยรางวัล 10 อันดับเงินรางวัล 5 อันดับ (2,000/1,500/1,000/700/500)

4. วัน เวลา สถานที่ จัดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนเสร็จสิ้นการแข่งขันและมอบรางวัล ณ.เวทีใหญ่ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 500.- คน
5.2 ยุวชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเชียร์นักกีฬา
5.3 สร้างแรงบัลดาลใจ ให้กับ ยุวชน เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ให้หันมาปั่นจักรยาน เพื่อออกกำลังกายและการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
5.4 ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ในการจัดการแข่งขันจักรยาน

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ (SamutSongkhram Cycling Club)
แก้ไขล่าสุดโดย dinsodum เมื่อ 11 ม.ค. 2019, 10:56, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 11 ม.ค. 2019, 09:44

จอง
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 11 ม.ค. 2019, 09:45

จอง
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน