SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE » เสาร์ 30 มี.ค. 2019 จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 11 ม.ค. 2019, 09:43

แจ้งยกเลิกการแข่งขันครับผม เนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถอธิบายได้
สำหรับท่านที่สมัครเข้ามาและโอนเงินมาแล้ว ให้ติดต่อรับคืนที่เว๊ปน่ะครับ
ต้องขออภัยเพื่อนนักปั่นทุกท่านด้วยครับ
ด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ

สำหรับท่านที่สมัครเข้ามาและโอนเงินมาแล้วรบกวนแอดไอดีไลส์ ติดต่อมาที่ผมที่น่ะครับ จะได้จัดการโอนเงินค่าสมัครคืนให้ครับ ไอดีไลส์ dinsodum ขอบคุณครับS__6373473.jpg


ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ (SamutSongkhram Cycling Club)
ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันสมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSONGKHRAM CRITERIUM NIGTH RACE )


1.หลักการและเหตุผล
ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน ทั้งเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จะทำให้ผู้ปั่นจักรยานมีร่างกายที่แข่งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพจิตที่ดี ที่สำคัญเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจให้แหล่งท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม ทางชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาสมุทรสงคราม และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดการแข่งขันจักรยานสมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรซ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน
2.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2.4 เพื่อพัฒนา ยุวชน เยาวชน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาจักรยาน
3.วิธีดำเนินการ
รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 500 คน โดยค่าสมัคร รุ่นยุวชน 200 บาท รุ่นเยาวขน 350 บาท ส่วนรุ่นอื่น ๆ 520 บาท จัดการแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่นการแข่งขัน โดยวิธีการแข่งขันเป็นออกเป็น รอบ ๆ เริ่มต้นบริเวณถนนเอกชัย หน้าศาลหลักเมือง ระยะทางต่อรอบ 1.2 กม. (รายละเอียดตามแผนที่ที่แนบ)


ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้
1.รุ่นยุวชนชาย แข่งขันจำนวน 15 รอบ
2.รุ่นเยาวชนหญิง แข่งขันจำนวน 15 รอบ
3.รุ่นเยาวชนชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
4.รุ่น อายุ 30-39 ปีชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
5.รุ่น อายุ 40-49 ปีชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
6.รุ่นทั่วไปหญิง แข่งขันจำนวน 18 รอบ
7.รุ่นหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป แข่งขันจำนวน 15 รอบ
8.รุ่นทั่วไปชาย A แข่งขันจำนวน 24 รอบ
9.รุ่นทั่วไปชาย B แข่งขันจำนวน 21 รอบ
10.รุ่นจักรยานฟิกส์เกียร์ แข่งขันจำนวน 18 รอบ
แนบไฟล์
142250.jpg
S__6258768.jpg
S__6316053.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย dinsodum เมื่อ 07 มี.ค. 2019, 14:21, แก้ไขไปแล้ว 10 ครั้ง.
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 11 ม.ค. 2019, 09:44

กติกาการแข่งขันไครทีเรียม
1. นักกีฬาจะต้องขี่ตามระยะทางที่กำหนดในแต่ละรุ่นและแบบของจักรยาน โดยในแต่ละรอบจะมีระยะทางต่อรอบ 1.2 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.รุ่นยุวชนชาย แข่งขันจำนวน 15 รอบ
2.รุ่นเยาวชนหญิง แข่งขันจำนวน 15 รอบ
3.รุ่นเยาวชนชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
4.รุ่น อายุ 30-39 ปีชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
5.รุ่น อายุ 40-49 ปีชาย แข่งขันจำนวน 18 รอบ
6.รุ่นทั่วไปหญิง แข่งขันจำนวน 18 รอบ
7.รุ่นหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป แข่งขันจำนวน 15 รอบ
8.รุ่นทั่วไปชาย A แข่งขันจำนวน 24 รอบ
9.รุ่นทั่วไปชาย B แข่งขันจำนวน 21 รอบ
10.รุ่นจักรยานฟิกส์เกียร์ แข่งขันจำนวน 18 รอบ

2. ผู้ชนะการแข่งขันคือนักกีฬาที่ขี่ครบระยะทาง โดยการรวมคะแนนการเข้าเส้นชัยในแต่ละรอบ มารวมกันผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือผู้ชนะการแข่งขันในรุ่นนั้น ๆ

3. การแข่งขันจะมีการให้คะแนนทุก ๆ 3 รอบ(ระฆัง) โดยจะมีคะแนนในการแข่งขันแต่ล่ะรอบดังนี้ ในรอบสุดท้ายให้คะแนนเป็น 2 เท่าของรอบปกติ
- อันดับ 1 ได้ 3 คะแนน
- อันดับ 2 ได้ 2 คะแนน
- อันดับ 3 ได้ 1 คะแนน
- ส่วนรอบที่ไม่มีระฆัง ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 จะได้รับ 1 คะแนน

4. การตัดสินจะใช้คะแนนที่นักกีฬาทำได้ระหว่างการแข่งขันเพื่อจัดลำดับ นักกีฬาที่ขี่ครบระยะทางและมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ในกรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากอันดับการเข้าเส้นชัยในรอบสุดท้าย
5. รางวัลการแข่งขันแต่ละรุ่นและแต่ละแบบของการแข่งขันจะเป็นดังนี้

รูปภาพ


6. นักกีฬาสามารถลงสมัครแข่งขันได้มากกว่า 1 รุ่นแต่ต้องไม่ตรงกับข้อห้ามในรุ่นนั้น ๆ และต้องลงทะเบียนสมัครเป็นรุ่นต่อรุ่น นับการสมัคร 1 ครั้งต่อ 1 รุ่น
7. การคำนวณตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI.) ให้นำ พ.ศ.ปีที่แข่งขันลบออกด้วยปีพ.ศ.เกิด
8. ห้ามนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขัน
9. นักกีฬารุ่นทั่วไป B ต้องเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ที่สมาคมรับรอง มาก่อน


ระเบียบการแข่งขัน
สมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE )
ระเบียบทั่วไป
1. การแข่งขันจักรยาน สมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSONGKHRAM CRITERIUM NIGTH RACE ) จัดแข่งขันในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
2. การแข่งขันจักรยาน สมุทรสงคราม ไครทีเรี่ยม ไนท์เรส (SAMUTSONGKHRAM CRITERIUM NIGTH RACE ) จัดขึ้นโดยชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลและรับรองการแข่งขันโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานไครทีเรียมของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข่งขัน และได้ทำการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานตลอดเวลาในการแข่งขัน
7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยานสองล้อตามประเภทของการแข่งขัน ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด ห้ามใช้ล้อแบบจาน (Dish wheel)
8. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์ทุกคน
9. การตัดสินจะตัดสินจากภาพถ่าย และจากกรรมการจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในการตัดสินชี้ขาดทุกกรณี
10. การประท้วงคำตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 20 นาที หลังติดประกาศผลอย่างเป็นทางการ
11. ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
12. ผู้จัดการแข่งขันจะรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ/หรือ นำส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงเท่านั้น ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานหรือทรัพย์สินของผู้เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
14. การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แก้ไขล่าสุดโดย dinsodum เมื่อ 24 ก.พ. 2019, 19:31, แก้ไขไปแล้ว 9 ครั้ง.
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 11 ม.ค. 2019, 09:45

สภาพเส้นทาง

รูปภาพ

จุดสตาร์ส

รูปภาพ

เลี้ยว 1

รูปภาพ

เลี้ยว 2
รูปภาพ

เลี้ยว 3
รูปภาพ

เลี้ยว 4
รูปภาพ

เลี้ยว 5
รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 05 ก.พ. 2019, 21:43

ถ้วยรางวัล
แนบไฟล์
ใหม่.jpg
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 11 ก.พ. 2019, 10:19

เปิดรับสมัครแล้วน่ะครับ ตามลิ้งค์นี้ไปได้เลย


https://event.thaimtb.com/event.php?e=386
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 11 ก.พ. 2019, 10:56

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 20 ก.พ. 2019, 09:21

บรรยากาศ บริเวณจุดปล่อยตัว

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 24 ก.พ. 2019, 19:19

สภาพเส้นทาง ครับhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย pornchai togratok » 28 ก.พ. 2019, 13:56

อยากให้ รุ่น 50 ขึ้นไป อีกสักรุ่นครับผม

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 02 มี.ค. 2019, 05:52

pornchai togratok เขียน:อยากให้ รุ่น 50 ขึ้นไป อีกสักรุ่นครับผม


ปีนี้ไม่ทันแล้วพี่ แต่ลองสมัครกันเข้ามาก่อนครับ
ถ้ามีเยอะผมจัดให้หน้างานครับผม
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 04 มี.ค. 2019, 09:18

ทางชมรมมีมติเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลให้เพิ่มมากขึ้น รุ่น โอเพ่น A เป็น 7,000 บาท
พร้อมกับเพิ่มเงินในทุก ๆ รุ่น
และปรับลดเงินรางวัลจาก 7 อันดับ เหลือ 5 อันดับ
ถ้วยรางวัล 10 อันดับเช่นเดิม น่ะครับ


รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 04 มี.ค. 2019, 09:41

หนังสืออนุญาต จัดการแข่งขัน
จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับ


รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย Bourne Ex » 05 มี.ค. 2019, 06:48

เสียดายขังครับอยากพาลูกชายไปลองแข่ง
ติดต่อขอรับเงินคืนทางไหนครับผม

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย dinsodum » 06 มี.ค. 2019, 14:35

Bourne Ex เขียน:เสียดายขังครับอยากพาลูกชายไปลองแข่ง
ติดต่อขอรับเงินคืนทางไหนครับผม


แด้วรอ ทางเว็ปโอนเงินมาแล้วจะโอนคืนไปให้น่ะครับ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=397&t=412895

Re: SAMUTSHONGKRAM CRITERIUM NIGTH RACE

โพสต์ โดย โชกุน » 09 มี.ค. 2019, 12:17

:mrgreen:
คนแรงน้อย แต่ใจเต็มร้อย..เกาะไป..ดูดไป เดี๋ยวเดียวก็ถึง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 17 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน