"กรุงศรี ไบค์แอนด์รัน(Krungsri Bike and Run)" » อาทิตย์ 10 ก.พ. 2019 จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

"กรุงศรี ไบค์แอนด์รัน(Krungsri Bike and Run)"

โพสต์ โดย PraphaPhan » 05 ม.ค. 2019, 07:21

hero.jpg

10กุมภาพันธ์2562
"กรุงศรี ไบค์แอนด์รัน(Krungsri Bike and Run)"
10 ก.พ. 2562 เวลา 04.30 น. – 12.00 น.
ที่ Wisdom Valley เขาไม้แก้ว บางละมุง จ. ชลบุรี
February 10th , 2019
at Wisdom Valley, Khao Mai Kaew, Bang Lamung , Chonburi
วันแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.30 – 05.30 น. (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล)
สถานที่ Wisdom Valley เขาไม้แก้ว บางละมุง จ.ชลบุรี
04:30 - 05:30
เปิดลงทะเบียนรับอุปกรณ์การแข่งขัน (ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
05:40 - 05:50
อบอุ่นร่างกาย
05:50
พิธีกรกล่าวเปิดการแข่งขัน ณ จุดปล่อยตัว
06:00
ปล่อยตัว มินิเทรล (9.69 กิโลเมตร)
06:30
ปล่อยตัว ฟันเทรล (5.8 กิโลเมตร)
07:00 - 12:00
ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน
08:00
ปล่อยตัว นักปั่น เมาเท่นไบค์ (9.69 กิโลเมตร) ประเภท ชาย ต่ำกว่า 16 ปี และ รุ่นอายุ 16-19 ปี
08:30
พิธีมอบรางวัลสำหรับนักวิ่ง
08:40
ปล่อยตัว นักปั่น เมาเท่นไบค์ ประเภท ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี และ รุ่นอายุ 40-49 ปี (9.69 กิโลเมตร)
09:20
ปล่อยตัว นักปั่น เมาเท่นไบค์ ประเภท ชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป และ รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป
10:00
ปล่อยตัว นักปั่น เมาเท่นไบค์ ประเภท หญิง ทุกรุ่นอายุ (9.69 กิโลเมตร)
10:40
ปล่อยตัว นักปั่น เมาเท่นไบค์ ประเภททั่วไป (19.38 กม.)*
11:40
พิธีมอบรางวัลสำหรับนักปั่น
12:00
เสร็จสิ้นกิจกรรม
Mountain Bike 9.69 กิโลเมตร
ประเภทการแข่งขัน
MOUNTAIN BIKE 9.69 KM.

Early Bird
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562
500 บาท
Regular
5 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
700 บาท
MINI TRAIL 9.69 KM.

Early Bird
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562
350 บาท
Regular
5 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
500 บาท
FUN TRAIL 5.8 KM.
Early Bird
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562
350 บาท
Regular
5 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
500 บาท
ชาย
รุ่นการแข่งขัน ลำดับ
รุ่นอายุ 12 - 15 ปี (1 รอบ) 1 - 3
รุ่นอายุ 16 - 29 ปี (1 รอบ) 1 - 3
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (1 รอบ) 1 - 3
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (1 รอบ) 1 - 3
รุ่นอายุ 50+ ปี (1 รอบ) 1 - 3
รุ่นน้ำหนักมาก 85 กก. (1 รอบ) 1 - 3
รุ่นทั่วไป อายุมากกว่า 12 ปี (2 รอบ)
หญิง
รุ่นการแข่งขัน ลำดับ
รุ่นทั่วไป อายุมากกว่า 12 ปี (1 รอบ) 1 - 3
Mini Trail 9.69 กิโลเมตร
ชาย
รุ่นการแข่งขัน ลำดับ
รุ่นอายุ 12 - 29 ปี 1 - 3
รุ่นอายุ 30 - 49 ปี 1 - 3
รุ่นอายุ 50+ ปี 1 - 3
หญิง
รุ่นการแข่งขัน ลำดับ
รุ่นอายุ 12 - 29 ปี 1 - 3
รุ่นอายุ 30 - 49 ปี 1 - 3
รุ่นอายุ 50+ ปี 1 - 3
Fun Trail 5.8 กิโลเมตร
ชาย
รุ่นการแข่งขัน ลำดับ
รุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป 1 - 3
Female (หญิง)
รุ่นการแข่งขัน ลำดับ
รุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป 1 - 3
กติกาการแข่งขัน
1.ใช้การจับเวลา RFID Race Timing Systems สำหรับการแข่งขัน MOUNTAIN BIKE และ MINI TRAIL 9.69 km ทุกรุ่น โดยยึดถือเวลา Finish Time เป็นเกณฑ์ตัดสิน
2.การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
3..นักปั่น และนักวิ่งต้องมีอายุตามประเภทกลุ่มอายุที่เข้าแข่งขัน และไม่รับผู้เข้าแข่งขันที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ทุกประเภทการแข่งขัน
4.การติด BIB สำหรับนักปั่นจะมี BIB คนละ 2 ชุด ต้องติดที่บริเวณด้านหน้าจักรยาน 1 ชุด และบริเวณด้านข้างหรือด้านหลัง 1 ชุด สำหรับนักวิ่งจะต้องติดบริเวณหน้าอกเท่านั้น
5.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
6.การเจตนาโกงการแข่งขันทุกกรณี ให้ถือว่าผู้เข้าแข่งขันของทีมนั้นเป็นโมฆะ ต้องออกจากสนามแข่งขันทันที

การประท้วง
จะกระทำได้ภายในเวลาหลังเข้าเส้นชัยแล้วไม่เกิน 30 นาที โดยนักวิ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น และผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันจำนวน 3,000 บาท

คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีสภาพสมบูรณ์ พร้อมและสามารถแข่งขันประเภทที่ลงสมัครและจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุก ประการ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขันรวมถึงหลังการแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อผู้จัด และยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนต์เพื่อบันทึกการแข่งขัน และถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมด หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด สืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางธรรมชาติหรือการอื่นใดก็ตาม ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าจะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม
เว็บไซต์ : http://www.goodsportsthailand.com
เฟสบุ้ค : UniqueRunning
ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการแข่งขันและเส้นทางแข่งขัน : 02-949-2700
สอบถามการลงทะเบียน : +66 (0)81 8186155

(10:00-17:00 จันทร์-ศุกร์)
Agenda
February 10th , 2019
Start & Finish : Wisdom Valley, Khao Mai Kaew, Bang Lamung , Chonburi
04.30 – 05.30 AM
Pick Up Race Pack (Data Cannot Be Changed)
05.40 – 05.50 AM
Warm Up Exercise
05.50 AM
Opening Speech At Starting Point
06.00 AM
Mini Trail (9.69 km.) Starts
06.30 AM
Fun Trail (5.8 km.) Starts
07.00 AM – 12.00 PM
Enjoy Booth Activities
08.00 AM

MTB Male ( 9.69 km.) 12 – 15 Years,
16 – 29 Years Starts
08.30 AM
Award Ceremony For Runner
08.40 AM
MTB Male 30 - 39 Years, 40 - 49 Years Starts
09.20 AM
MTB Male 50 Over, Weight 85 Up Starts
10.00 AM
MTB Female Open ( 9.69 km.) Starts
10.40 AM
MTB Male Open ( 19.38 km.) Starts
11.40 AM
Award Ceremony For Cyclist
12.00 PM
Race Event Closes
รับชุดอุปกรณ์การแข่งขัน / Race Pack Collection
กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 – 17.00 น.
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 6 ถ.วิภาวดีรังสิต
โทร.02-949-2700
สมัครเวป
https://goodsportsthailand.com/Krungsri ... JnfvR40d3w
ที่อยู่สำหรับติดต่อ
DAI-ICHI KIKAKU (THAILAND) CO., LTD.
6th FI., Shinawatra Tower III,
1010 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900
โทรศัพท์
TEL : 02-949-2700
Fax : 02-949-2777
อีเมล์
uniquerunning@goodsportsthailand.com
ติดต่อข้อมูลแข่งเสือภูเขา
อ.แชล่ม บุญลุ่ม-0817977901
ภาพเสือภูเขา
50000455_1797185067071333_9178180257822277632_n.jpg

49694529_323009681647944_3067378287463366656_n.jpg

49671280_607563283015354_7544880559672000512_n.jpg

49535885_1662430227190994_8753717539130834944_n.jpg

49522160_1268285219988144_1955105122145009664_n.jpg

49446039_1984116248290146_3200693909122449408_n.jpg

49413397_1956354781325323_8809367262881382400_n.jpg

49390003_374670683292508_6124207422283186176_n.jpg

49351423_2203085506379947_3622691123312459776_n.jpg

สิ่งที่ได้รับในการสมัคร
runner-shirt.png

ac-1.png

trophy-1.png

cyclist-shirt.png

ac-3.jpg

แผนที่เส้นทางสำหรับการแข่งขันทั้ง 3 เส้นทาง
map-all.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย PraphaPhan เมื่อ 05 ม.ค. 2019, 09:06, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: "กรุงศรี ไบค์แอนด์รัน(Krungsri Bike and Run)"

โพสต์ โดย PraphaPhan » 05 ม.ค. 2019, 07:39

สมัครตามนี้ค่ะ
https://goodsportsthailand.com/Krungsri ... JnfvR40d3w
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]


Re: "กรุงศรี ไบค์แอนด์รัน(Krungsri Bike and Run)"

โพสต์ โดย WingMTB » 21 ม.ค. 2019, 00:55

เปิดแล้วนะครับ วันนี้เพื่อนผมไปลองมาคับ

Re: "กรุงศรี ไบค์แอนด์รัน(Krungsri Bike and Run)"

โพสต์ โดย BOATHK416 » 31 ม.ค. 2019, 08:35

เพื่อนๆเข้าไปทดสอบ สนามครับ แต่เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ กระบะยี่ห้อ ฟอร์ด ตามมา บอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคล ตกลง จะยังไงครับ ผู้จัด ช่วยอธิบายด้วยครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน