สมัครฟรี! ปั่นครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย » อาทิตย์ 10 มี.ค. 2019 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

สมัครฟรี! ปั่นครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โพสต์ โดย nbt » 26 ธ.ค. 2018, 15:35

ไฟล์แนป ตัวอย่างแบนเนอร์.jpg ไม่มีอยู่แล้ว


หลักการและเหตุผล
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน ซึ่งมีภารกิจในส่วนการบริหารและดำเนินงานด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน โดยมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างดี จากผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ ในการหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็น ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน สิ่งของ และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ นำมาซึ่งความหวังและโอกาสที่ดีแก่ผู้พิการทางการมองเห็น เพื่อช่วยให้เกิดแสงสว่างในชีวิต

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้การสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางการเห็น โดยตั้งอยู่ในหลักการที่ว่า การช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นนั้น มิใช่ช่วยเพียงการเริ่มต้นที่โรงเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่านั้น หากแต่ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางวิชาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ จึงจะถือได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น สัมฤทธิ์ผล เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในปี 2562 มูลนิธิดำเนินการมาครบ 80 ปี เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จในการดำเนินงานและเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่คนไทยซึ่งมีจิตเมตตาเอื้ออารีเป็นทุนเดิม

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือร่วมดูแลผู้บกพร่องทางการเห็น สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ทางมูลนิธิจะจัดให้มีการปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการเห็น ในคอนเซ็ปต์ “Ride For Sharing”

กิจกรรมนี้จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดต้องขอกำลังใจ กำลังการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในสังคม ทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กับสังคมไทย
3. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. เพื่อให้คนไทยได้เห็นศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากผู้มีจิตเมตตา จนทำให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถพัฒนาตนเองจนมีความสามารถและช่วยเหลือตนเอง
ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบางส่วนยังสามารถปั่นจักรยานได้อีกด้วย
5. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตเมตตาได้มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการแบ่งปัน โดยแบ่งปันกำลังทรัพย์
สนับสนุนตามกำลังศรัทธา
6. เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานช่วยเหลือองค์กรการกุศล
7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิให้สังคมรับทราบ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในโอกาสครบรอบ 80 ปี
ของมูลนิธิฯ

รับสมัครจำนวน 1,000 คน ฟรี..ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- จำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.
- ระยะทางปั่นรวม 20-30 กม.
- จุดแวะที่ Landmark สำคัญของจังหวัด
- ผู้เข้าร่วมจะได้รับเสื้อ T-Shirt, อาหาร, น้ำดื่ม และประกันอุบัติเหตุ
ตารางปั่น1.jpg


เชิญร่วมปั่น 6 สนาม 6 จังหวัด
รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งเร็วๆนี้
https://event.thaimtb.com


ไซต์เสื้อ.jpg

banner-korat.jpg
แนบไฟล์
S__20496466.jpg
1545837942716.jpg
ร่างกำหนดการ_จังหวัดนครราชสี.doc
(78 KiB) ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
nbtRe: สมัครฟรี! ปั่นครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โพสต์ โดย Fallinz » 18 ก.พ. 2019, 00:34

งานยังจัดอยู่ไหมครับ สนใจร่วมด้วยครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน