ขอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยาน “บางละมุงใจกุศล ครั้งที่ 5" (Banglamung Race Charity #5) » อาทิตย์ 17 มี.ค. 2019 จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยาน “บางละมุงใจกุศล ครั้งที่ 5" (Banglamung Race Charity #5)

โพสต์ โดย pasid » 22 ธ.ค. 2018, 18:12

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสุวิช ,ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข,ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ, ร้านช.นำชัย พัทยา
Blackdrop_Banglamung-2.jpg

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยานทางเรียบ “บางละมุงใจกุศล ครั้งที่ 5" (Banglamung Race Charity #5)

ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
ณ โรงเรียนศรีสุวิช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จุดประสงค์
- รายได้เพื่อสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรัง
- เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์และปรองดองในสังคม
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดกิจกรรม
-รุ่นทั่วไป ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 500 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก
ค่าสมัคร 400 บาท ไม่รับเสื้อที่ระลึก

map.jpg


S__28074611.jpg


A เสือหมอบชาย
B เสือหมอบหญิง
C เสือภูเขาชาย
D เสือภูเขาหญิง
VIP ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลพิเศษทุกท่าน

*** ถ้วยรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่ส่งผู้สมัครสูงสุด 5 อันดับ ***


อัพเดทแบ่งรุ่นอายุ ถ้วยและเงินรางวัล

A1. เสือหมอบชายรุ่น OPEN
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

A2. เสือหมอบชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

A3. เสือหมอบชายรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

A4. เสือหมอบชายรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

A5. เสือหมอบหญิงรุ่น OPEN
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

A6. เสือหมอบหญิงรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

M1. เสือภูเขาชายรุ่น OPEN
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

M2. เสือภูเขาชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

M3. เสือภูเขาชายรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

M4. เสือภูเขาชายรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

M5. เสือภูเขาหญิงรุ่น OPEN
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

M6. เสือภูเขาหญิงรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
อันดับที่ 1 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับที่ 3 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 500 บาท
อันดับที่ 4 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่่ 5 รับถ้วยอันดับและเงินรางวัล 300 บาท
อันดับที่ 6-10 รับถ้วยอันดับ

* นักปั่นที่เข้าเส้นภายในเวลา 2.30 ชม. จะได้รับถ้วยใจเกินร้อยทุกท่าน
**ท่านสามารถลงทะเบียนได้ปกติ รุ่นอายุจะทำการแบ่งให้ตอนรับป้าย BIBกำหนดการ
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
12.00 - 17.00 น. : เริ่มลงทะเบียน และรับเสื้อ,เบอร์

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
6.30 - 7.30 น. : เตรียมตัวก่อนปล่อยตัว
7.30 - 7.45 น. : พิธีกรชี้แจงเส้นทาง จุดอันตราย จุดให้น้ำ และสัญลักษ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักนักกีฬา
8.00 น. : ปล่อยตัวนักกีฬา เริ่มจาก หมอบชาย > ภูเขาชาย > หมอบหญิง > ภูเขาหญิง > VIP ตามลำดับ

การอำนวยความสะดวก
- เจ้าหน้าที่ห้ามรถและปิดกั้นตามจุดอันตรายตลอดเส้นทาง
- อาหารเช้า, อาหารเที่ยง, น้ำดื่ม, และผลไม้
- รถเซอวิสดูแลตลอดเส้นทาง
- หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ และ รถนำขบวนนักกีฬา
- จุดบริการน้ำ 2 จุดระหว่างเส้นทางการปั่น

สถานที่จัดงาน
โรงเรียนศรีสุวิช โรงโป๊ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พิกัด 13.027236,100.930886)
https://goo.gl/maps/CqN3HupGtSH2

การรับสมัคร
1. Thaimtb.com https://event.thaimtb.com/event.php?e=371
2. ร้าน ช.นำชัย 061-9659239
แก้ไขล่าสุดโดย pasid เมื่อ 07 มี.ค. 2019, 17:01, แก้ไขไปแล้ว 10 ครั้ง.

Re: ขอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยาน “บางละมุงใจกุศล ครั้งที่ 5" (Banglamung Race Charity #5)

โพสต์ โดย Nengnoinoi » 08 ก.พ. 2019, 08:33

เสือภูเขา มีกติกากำหนด ขนาดล้อ ขนาดยาง แบบยางไหมครับ
...ปั่นแล้วเหนื่อย...

Re: ขอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยาน “บางละมุงใจกุศล ครั้งที่ 5" (Banglamung Race Charity #5)

โพสต์ โดย pasid » 09 ก.พ. 2019, 07:14

Nengnoinoi เขียน:เสือภูเขา มีกติกากำหนด ขนาดล้อ ขนาดยาง แบบยางไหมครับ


รุ่นเสือภูเขา ต้องมีโช๊คหน้าและยางขนาดไม่ต่ำกว่า 1.95 ครับ :D

Re: ขอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยาน “บางละมุงใจกุศล ครั้งที่ 5" (Banglamung Race Charity #5)

โพสต์ โดย Zpoon » 28 ก.พ. 2019, 16:15

ไม่ทราบเส้นทางรายการนี้ออกมาหรือยังครับ มือใหม่จะได้ไปร่วมด้วยครับ รบกวนขอข้อมูล


Re: ขอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยาน “บางละมุงใจกุศล ครั้งที่ 5" (Banglamung Race Charity #5)

โพสต์ โดย pasid » 07 มี.ค. 2019, 17:02

Zpoon เขียน:ไม่ทราบเส้นทางรายการนี้ออกมาหรือยังครับ มือใหม่จะได้ไปร่วมด้วยครับ รบกวนขอข้อมูล


อัพเดทให้แล้วครับ

Re: ขอเชิญร่วมงานแข่งขันจักรยาน “บางละมุงใจกุศล ครั้งที่ 5" (Banglamung Race Charity #5)

โพสต์ โดย pasid » 07 มี.ค. 2019, 17:10

Eakapol Insawang เขียน:สมัครไม่ทัน มีรับหน้างานมั้ย


มีหน้างานครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน