Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k) » อาทิตย์ 17 ก.พ. 2019 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 23 พ.ย. 2018, 00:53

การแข่งขันทวิกีฬา แอดเวนเจอร์
วิ่งเทรล-จักรยานเสือภูเขา-วิ่งเทรล (เทรล 100%)

Adventure Duathlon_FB1-01 Small.jpg


Probike Adventure Duathlon Vol.1
Bonanza Khao Yai
16-17 February 2019


บริษัท โปรไบค์ จำกัด มีความตั้งใจจัดกิจกรรมการแข่งขันทวิกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยาน-วิ่ง ซึ่งกีฬาทั้งสองชนิดส่งเสริมซึ่งกันและกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีการตั้งเป้าหมาย และความท้าทายจากการเล่นกีฬา พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง แ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมประโยชน์ของการกีฬาและการการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจในสุขภาพ ลดภาระด้านการสาธารณสุข
3.เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามีการฝึกซ้อมอย่างมีเป้าหมายและมีสนามให้ได้ท้าทายตนเอง
4.เพื่อส่งเสริมกีฬาจักรยาน รวมถึงกีฬาวิ่ง ซึ่งเป็นกีฬาที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
5.เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการขี่จักรยานเสือภูเขา


--------------------------------

รุ่นการแข่งขัน

รุ่นอายุ (เดี่ยว) (A-F)
ค่าสมัคร 1,500 บาท (รับเสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher)
Early Bird 1,200 บาท วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2561

วิ่งเทรล 3k - ปั่นเสือภูเขา 23k. + วิ่งเทรล 3k

-ใช้จักรยานเสือภูเขาได้ทุกยี่ห้อ (มีโช้คอัพหน้า หน้ายาง1.90 ขึ้นไป)
-ใช้จักรยานล้อโต Fatbike ได้ทุกยี่ห้อ
-อายุแบ่งตาม พ.ศ.เกิด (2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

A : OPEN ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชายอายุเกิน 18 ปีสามารถลงรุ่นนี้ได้ทุกคน)
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 5 อันดับ : 1st=8,000 / 2nd=4,000 / 3rd=3,000 / 4th=2,000 / 5th=1,000

B : ชาย 30-39 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd=3,000 / 3rd=2,000

C : ชาย 40-49 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd=3,000 / 3rd=2,000

D : ชาย 50 ปีขึ้นไป
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd=3,000 / 3rd=2,000

E : OPEN หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป (หญิงอายุเกิน 18 ปีสามารถลงรุ่นนี้ได้ทุกคน)
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 5 อันดับ : 1st=8,000 / 2nd=4,000 / 3rd=3,000 / 4th=2,000 / 5th=1,000

F : หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd =3,000 / 3rd =2,000

--------------------------------

รุ่น G : Team Relay Trail Runner & Mountain Biker
(ทีมคู่ผลัดผสม นักวิ่งเทรล+นักปั่นเสือภูเขา)
ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท (รับเสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher)

วิ่งเทรล 3k - ปั่นเสือภูเขา 23k. - วิ่งเทรล 3k
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd =3,000 / 3rd =2,000

-นักวิ่งวิ่งเทรล 3k. ผลัด นักปั่นเสือภูเขา 23k ผลัด นักวิ่งเทรล 3k
-ใช้จักรยานเสือภูเขาได้ทุกยี่ห้อ (มีโช้คอัพหน้า หน้ายาง1.90 ขึ้นไป)
-ใช้จักรยานล้อโต Fatbike ได้ทุกยี่ห้อ
-ชายหรือหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
-จับคู่ผสมแบบใดก็ได้ ชาย-ชาย หญิง-หญิง ใครจะวิ่ง ใครจะปั่น ตามถนัด
-อายุนับตาม พ.ศ.เกิด (2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
Duo5.jpg

รองเท้าเทรล.jpg


--------------------------------

รุ่น H : 6k Duo Fun Trail Run
วิ่งเทรลคู่ มหาสนุก 6 กม.
คู่รัก คู่กัด คู่พี่น้อง คู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด คู่คนโสด คู่หูคู่ฮา
คู่โหด คู่จิ้น คู่คี่สูสี คู่แล้วไม่แคล้วกัน คู่กันเถอะนะ
จะคู่ไหนได้หมด...ถ้าสดชื่น!!!


ค่าสมัครทีมละ 1,200 บาท (รับเสื้อคอกลม / เหรียญ Finisher)
-รุ่นทีมคู่พิเศษ เน้นความสุข สนุก ปลอดภัย ไม่แข่งขัน
-ชายหรือหญิง อายุ 13 ปีขึ้นไป
-จับคู่ผสมได้ทุกรูปแบบตามใจท่าน คู่รัก / พ่อ-ลูก / แม่-ลูก / ลูก-ลูก / พี่-น้อง / เพื่อน-เพื่อน
-ไม่มีการจัดอันดับ และไม่มีเงินรางวัล มีแต่ความสนุก ความรัก ให้ทุกวันคือวันวาเลนไทน์
-อายุนับตาม พ.ศ.เกิด (2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)


--------------------------------

รุ่น I : Exclusive
วิ่งเทรล 0.5 k. + ปั่นเสือภูเขา 23 k. + วิ่งเทรล 3 k.

ค่าสมัคร 3,000 บาท (รับ ถ้วยผู้พิชิต/ เสื้อจักรยาน / มาสคอต / เหรียญ Finsher)
-รุ่นพิเศษเน้นความสุข สนุก ปลอดภัย ไม่แข่งขัน
-ใช้จักรยานเสือภูเขาได้ทุกยี่ห้อ (มีโช้คอัพหน้า หน้ายาง1.90 ขึ้นไป)
-ใช้จักรยานล้อโต Fatbike ได้ทุกยี่ห้อ
-ชาย หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ไม่มีการจัดอันดับ และไม่มีเงินรางวัล
-อายุนับตาม พ.ศ.เกิด (2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

--------------------------------

หมายเหตุ :
หากรุ่นใดมีผู้ลงสมัครแข่งขันน้อยกว่า 10 คน (เดี่ยว) หรือ 10 ทีม (ในรุ่นทีม)
จะย้ายรุ่นผู้สมัครไปแข่งขันในรุ่น Open (เดี่ยว) หรือ รุ่นอื่นที่เหมาะสม แทน
ทั้งนี้การตัดสินใจของผู้จัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด


--------------------------------

RACE KIT
Adventure Duathlon_Poster_1200x1200_a-04-01.jpg

รุ่น A-F : รุ่นอายุ = รับ เสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher*
รุ่น G : Team Relay Run & Ride = เสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher*
รุ่น H : 6k Family Fun Trail Run = รับ เสื้อคอกลม / เหรียญ Finisher*
รุ่น I : Exclusive : รับ ถ้วยผู้พิชิต / เสื้อจักรยาน Bike Jersey / มาสคอต / เหรียญ Finisher*
หมายเหตุ : *เหรียญ Finisher สำหรับผู้จบการแข่งขันเท่านั้น

เสื้อจักรยาน Bike Jersey (เฉพาะรุ่น I : Exclusive)
ต้นมะเกลือ1.jpg


--------------------------------

บริการอาหาร-น้ำดื่ม (ณ วันแข่งขัน 17 กุมภาพันธ์ 2562)
1.บริการอาหารเช้าเบาๆ
2.บริการอาหารกลางวัน (หลังจบการแข่งขัน)
3.บริการน้ำดื่มฟรี

--------------------------------

เส้นทางแข่งขัน
เส้นทางธรรมชาติภายในเขตลานกิจกรรมกาลงแจ้งโบนันซ่าและพื้นที่ใกล้เคียง (จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
MTB 1.jpg

ทาง จกย 1.jpg

ทาง จกย 2.jpg

ทาง จกย 3.jpg


--------------------------------

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
10.30 - 19.00 น. ลงทะเบียนรับ BIB และนำจักรยานเข้า TRANSITION

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
05.00 - 06.30 น. นำจักรยานเข้า TRANSITION (รอบเก็บตก)
06.30 - 07.30 น. บริการอาหารเช้าเบาๆ
07.00 - 07.15 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
07.30 น. ปล่อยตัวรุ่นแรก ห่างกันรุ่นละ 3 นาที
11.00 น. พิธีมอบรางวัลชนะเลิศรุ่นต่างๆ
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน
12.00 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

--------------------------------------------------------
กฎกติกาการแข่งขันโดยสังเขป
1.) ใช้กติกา กฎ และข้อบังคับบางส่วนของสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ หรือ International Triathlon Union (ITU) และบางส่วนที่ผู้จัดกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
2.) ผู้แข่งขันต้องมีอายุตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น อายุผู้สมัคร นับตามปี พ.ศ.เกิด เป็นสำคัญ และต้องลงให้ตรงรุ่นอายุของตนเท่านั้น
3.) ผู้แข่งขันต้องยอมรับและลงนามยอมรับเงื่อนไขกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขข้อจำกัดด้านสุขภาพและสวัดิภาพ
4.) ใช้จักรยานเสือภูเขา ไม่จำกัดยี่ห้อ ต้องติดตั้งช้อคอัพหน้า มีขนาดวงล้อ 26 นิ้วขึ้นไป
และยางหน้ากว้าง 1.90 นิ้วขึ้นไป และ ใช้จักรยานล้อโต Fatbike ได้ทุกยี่ห้อ
5.) จักรยานต้องมีระบบเบรคที่ใช้การได้ดีเพื่อความปลอดภัย ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์
6.) ในช่วงการปั่นจักรยาน ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกนิรภัยสำหรับจักรยานเท่านั้น
หากไม่สวม กรรมการจะไม่อนุญาตให้แข่งขันต่อไปโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เข้าแข่งขันเอง
7.) ใช้ระบบ Chip จับเวลาในการตัดสินเป็นสำคัญ
8.) กฎกติกาอื่นๆจะประกาศให้ทราบต่อไป

--------------------------------------------------------
Link แนะนำที่พัก
https://www.traveloka.com/th-th/hotel/t ... ub-6226303


--------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ
Probike Duathlon

https://www.facebook.com/PROBIKEDUATHLON/


--------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม :
คุณป้อม
Tel. 082-614-2956
Line ID: -probike-
แนบไฟล์
Fn Bike Jersey.jpeg
Duo2.jpg
Poster_1 Small.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Marketing Probike เมื่อ 10 ม.ค. 2019, 01:31, แก้ไขไปแล้ว 42 ครั้ง.
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 23 พ.ย. 2018, 00:55

สภาพเส้นทางการแข่งขัน

งานนี้เราใช้พื้นที่บริเวณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โบนันซ่า เขาใหญ่
ซึ่งอยู่ห่างจากส่วนโรงแรม ลึกเข้าไปตามแนวสนามกอล์ฟประมาณ 2 km.
ซึ่งด้านในมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก มีลานจอดรถกลางแจ้งขนาดใหญ่(พื้นหญ้า)
สำหรับเส้นทางแข่งขัน 80% เป็นเส้นทางเทรลธรรมชาติ ที่โปรไบค์ได้ออกแบบ
และสร้างเส้นทางขึ้นตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความสนุกและความปลอดภัยของทุกท่าน

และกองเชียร์สามารถเดินเข้าไปตามเส้นทาง By Pass ที่เราได้เตรียมไว้
เพื่อชมการแข่งขันได้แบบติดขอบสนาม และถ่ายภาพให้นักแข่งขันได้ตามจุดไฮไลท์ต่างๆ


ส่วนหนึ่งเส้นทางส่วนปั่นจักรยาน MTB และ Fatbike
Probike Adventure Duathlon Vol.1
Bonanza KhaoYai 16-17 •02 • 2019

เส้นทางส่วนการปั่นจักรยาน จะเป็นเส้นทางธรรมชาติ ที่เราออกแบบและสร้างขึ้นใหม่
ให้มีความสนุกสนานครบรสชาด แต่เน้นความปลอดภัย เราใส่ใจทุกรายละเอียด
เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐาน สนุกและมันส์มากที่สุดครับ

MTB1.jpg

MTB2.jpg

MTB3.jpg

MTB4.jpg

MTB5.jpg


ส่วนหนึ่งเส้นทางส่วน วิ่งเทรล
Probike Adventure Duathlon Vol.1
Bonanza KhaoYai 16-17 •02 • 2019

เส้นทางในรุ่นอายุ และ Team Relay จะลุยมากกว่า ยากกว่า เพราะเป็นการแข่งขันที่มีชิงเงินรางวัลครับ
ส่วนเส้นทางวิ่งของรุ่น Duo Fun Trail Run นั้นจะง่ายกว่า แบบว่า เน้นความรัก สนุกสนานครับ
Run1.jpg

Run2.jpg

Run3.jpg

Run4.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Marketing Probike เมื่อ 05 ม.ค. 2019, 13:17, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 23 พ.ย. 2018, 00:55

Probike Adventure Duathlon Vol.1
@ BonanZa Khao Yai
16 - 17 February 2019
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 23 พ.ย. 2018, 00:56

Probike Adventure Duathlon Vol.1
@ BonanZa Khao Yai
16 - 17 February 2019
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Bourne Ex » 28 พ.ย. 2018, 07:28

เยาวชนอายุต่ำกว่า 18ปี ถ้าผู้ปกครองอณุญาติ สามารถร่วมแข่งขันได้ไหมครับ

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 30 พ.ย. 2018, 00:42

Bourne Ex เขียน:เยาวชนอายุต่ำกว่า 18ปี ถ้าผู้ปกครองอณุญาติ สามารถร่วมแข่งขันได้ไหมครับ


ตามกติกาเบื้องต้นผู้แข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปครับผม

(สำหรับรุ่นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ขออนุญาตนำไปพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไปครับผม)
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย mawin99 » 12 ธ.ค. 2018, 08:37

สมัคร 40-49ไว้ สามารถ เปลี่ยนไปสมัคร 30-39ได้มั้ยครับ ปลคือสมัครแล้วครับ

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 14 ธ.ค. 2018, 02:25

[quote="mawin99"]สมัคร 40-49ไว้ สามารถ เปลี่ยนไปสมัคร 30-39ได้มั้ยครับ ปลคือสมัครแล้วครับ[/quoteเกดิ (

ยังสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ครับ แต่กรุณาตรวจสอบอายุให้ตรงรุ่นที่สมัคร

โดยนับอายุตาม พ.ศ. (2562 ลบ พ.ศ.เกิด)

ครับผม
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 14 ธ.ค. 2018, 02:28

Marketing Probike เขียน:
Bourne Ex เขียน:เยาวชนอายุต่ำกว่า 18ปี ถ้าผู้ปกครองอณุญาติ สามารถร่วมแข่งขันได้ไหมครับ


ตามกติกาเบื้องต้นผู้แข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปครับผม

(สำหรับรุ่นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ขออนุญาตนำไปพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไปครับผม)ขณะนี้มีเพิ่มรุ่นที่เยาวชนต่ำกว่า 18 ปี สามารถลงร่วมสนุกได้ อาทิ
รุ่น G Team Relay คู่ผลัดผสม
และ
รุ่น H 6k Family Fun Trail Run

ครับผม
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 18 ธ.ค. 2018, 23:30

Marketing Probike เขียน:การแข่งขันทวิกีฬา วิ่งเทรล-จักรยานเสือภูเขา-วิ่งเทรล (เทรล 100%)
Final Poster.jpg


Probike Adventure Duathlon Vol.1
Bonanza Khao Yai
16-17 February 2019


บริษัท โปรไบค์ จำกัด มีความตั้งใจจัดกิจกรรมการแข่งขันทวิกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยาน-วิ่ง ซึ่งกีฬาทั้งสองชนิดส่งเสริมซึ่งกันและกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีการตั้งเป้าหมาย และความท้าทายจากการเล่นกีฬา พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และด้วยความท้าทายที่ไม่มีสิ้นสุดจึงเป็นที่มาของการจัดแข่งขันทวิกีฬาแอดเวนเจอร์ รายการ Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza KhaoYai ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมประโยชน์ของการกีฬาและการการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจในสุขภาพ ลดภาระด้านการสาธารณสุข
3.เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามีการฝึกซ้อมอย่างมีเป้าหมายและมีสนามให้ได้ท้าทายตนเอง
4.เพื่อส่งเสริมกีฬาจักรยาน รวมถึงกีฬาวิ่ง ซึ่งเป็นกีฬาที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
5.เพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการขี่จักรยานเสือภูเขา

ผู้จัดการแข่งขัน
บริษัท โปรไบค์ จำกัด โดย คุณนที ชัยสินธพ ประธานจัดการแข่งขัน
P Natee.jpg

สถานที่จัดการแข่งขัน
โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
Bonanza.jpg

------------------------------------------------------------------

รุ่นการแข่งขัน

รุ่นอายุ (เดี่ยว) (A-F)
ค่าสมัคร 1,500 บาท (รับเสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher)
Early Bird 1,200 บาท วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2561

วิ่งเทรล 3k - ปั่นเสือภูเขา 23k. + วิ่งเทรล 3k

-ใช้จักรยานเสือภูเขาได้ทุกยี่ห้อ (มีโช้คอัพหน้า หน้ายาง1.90 ขึ้นไป)
-อายุแบ่งตาม พ.ศ.เกิด (2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

A : OPEN ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชายอายุเกิน 18 ปีสามารถลงรุ่นนี้ได้ทุกคน)
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 5 อันดับ : 1st=8,000 / 2nd=4,000 / 3rd=3,000 / 4th=2,000 / 5th=1,000

B : ชาย 30-39 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd=3,000 / 3rd=2,000

C : ชาย 40-49 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd=3,000 / 3rd=2,000

D : ชาย 50 ปีขึ้นไป
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd=3,000 / 3rd=2,000

E : OPEN หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป (หญิงอายุเกิน 18 ปีสามารถลงรุ่นนี้ได้ทุกคน)
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 5 อันดับ : 1st=8,000 / 2nd=4,000 / 3rd=3,000 / 4th=2,000 / 5th=1,000

F : หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd =3,000 / 3rd =2,000

------------------------------------------------------------------

รุ่น G : Team Relay Trail Runner & Mountain Biker
(ทีมคู่ผลัดผสม นักวิ่งเทรล+นักปั่นเสือภูเขา)
ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท (รับเสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher)


วิ่งเทรล 3k - ปั่นเสือภูเขา 23k. - วิ่งเทรล 3k
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 5
เงินรางวัล 3 อันดับ : 1st=5,000 / 2nd =3,000 / 3rd =2,000

-นักวิ่งวิ่งเทรล 3k. ผลัด นักปั่นเสือภูเขา 23k ผลัด นักวิ่งเทรล 3k
-ใช้จักรยานเสือภูเขาได้ทุกยี่ห้อ (มีโช้คอัพหน้า หน้ายาง1.90 ขึ้นไป)
-ชายหรือหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
-จับคู่ผสมแบบใดก็ได้ ชาย-ชาย หญิง-หญิง ใครจะวิ่ง ใครจะปั่น ตามถนัด
-อายุนับตาม พ.ศ.เกิด (2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

------------------------------------------------------------------

รุ่น H : 6k Duo Family Fun Trail Run
วิ่งเทรลคู่ มหาสนุก 6 กม.


ค่าสมัครทีมละ 1,200 บาท (รับเสื้อคอกลม / เหรียญ Finisher)
-รุ่นทีมคู่พิเศษ เน้นความสุข สนุก ปลอดภัย ไม่แข่งขัน
-ชายหรือหญิง อายุ 13 ปีขึ้นไป
-จับคู่ผสมได้ทุกรูปแบบตามใจท่าน คู่รัก / พ่อ-ลูก / แม่-ลูก / ลูก-ลูก / พี่-น้อง / เพื่อน-เพื่อน
-ไม่มีการจัดอันดับ และไม่มีเงินรางวัล มีแต่ความสนุก ความรัก ให้ทุกวันคือวันวาเลนไทน์
-อายุนับตาม พ.ศ.เกิด (2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

------------------------------------------------------------------

รุ่น I : Exclusive
วิ่งเทรล 0.5 k. + ปั่นเสือภูเขา 23 k. + วิ่งเทรล 3 k.

ค่าสมัคร 3,000 บาท (รับ ถ้วยผู้พิชิต/ เสื้อจักรยาน / มาสคอต / เหรียญ Finsher)
-รุ่นพิเศษเน้นความสุข สนุก ปลอดภัย ไม่แข่งขัน
-ใช้จักรยานเสือภูเขาได้ทุกยี่ห้อ (มีโช้คอัพหน้า หน้ายาง1.90 ขึ้นไป)
-ชาย หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ไม่มีการจัดอันดับ และไม่มีเงินรางวัล
-อายุนับตาม พ.ศ.เกิด (2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :
หากรุ่นใดมีผู้ลงสมัครแข่งขันน้อยกว่า 10 คน (เดี่ยว) หรือ 10 ทีม (ในรุ่นทีม)
จะย้ายรุ่นผู้สมัครไปแข่งขันในรุ่น Open (เดี่ยว) หรือ รุ่นอื่นที่เหมาะสม แทน
ทั้งนี้การตัดสินใจของผู้จัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด


------------------------------------------------------------------

RACE KIT
รุ่น A-F : รุ่นอายุ = รับ เสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher*
รุ่น G : Team Relay Run & Ride = เสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher*
รุ่น H : 6k Family Fun Trail Run = รับ เสื้อคอกลม / เหรียญ Finisher*
รุ่น I : Exclusive : รับ ถ้วยผู้พิชิต / เสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / เหรียญ Finisher*

หมายเหตุ : *เหรียญ Finisher สำหรับผู้จบการแข่งขันเท่านั้น

Jersey_ADVENTURE_11-02.jpg
Mascot.jpg
Duathlon_medal_3.jpg

------------------------------------------------------------------

บริการอาหาร-น้ำดื่ม (ณ วันแข่งขัน 17 กุมภาพันธ์ 2562)
1.บริการอาหารเช้าเบาๆ
2.บริการอาหารกลางวัน (หลังจบการแข่งขัน)
3.บริการน้ำดื่มฟรี

------------------------------------------------------------------

เส้นทางแข่งขัน
เส้นทางธรรมชาติภายในเขตโบนันซ่าและพื้นที่ใกล้เคียง (จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

------------------------------------------------------------------

กฎกติกาการแข่งขันโดยสังเขป
1.) ใช้กติกา กฎ และข้อบังคับบางส่วนของสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ หรือ International Triathlon Union (ITU) และบางส่วนที่ผู้จัดกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
2.) ผู้แข่งขันต้องมีอายุตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น อายุผู้สมัคร นับตามปี พ.ศ.เกิด เป็นสำคัญ และต้องลงให้ตรงรุ่นอายุของตนเท่านั้น
3.) ผู้แข่งขันต้องยอมรับและลงนามยอมรับเงื่อนไขกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขข้อจำกัดด้านสุขภาพและสวัดิภาพ
4.) ใช้จักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ไม่จำกัดยี่ห้อ ต้องติดตั้งช้อคอัพหน้า มีขนาดวงล้อ 26 นิ้วขึ้นไป
และยางหน้ากว้าง 1.90 นิ้วขึ้นไป
5.) จักรยานต้องมีระบบเบรคที่ใช้การได้ดีเพื่อความปลอดภัย ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์
6.) ในช่วงการปั่นจักรยาน ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกนิรภัยสำหรับจักรยานเท่านั้น
หากไม่สวม กรรมการจะไม่อนุญาตให้แข่งขันต่อไปโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เข้าแข่งขันเอง
7.) ใช้ระบบ Chip จับเวลาในการตัดสินเป็นสำคัญ
8.) กฎกติกาอื่นๆจะประกาศให้ทราบต่อไป


Link แนะนำที่พัก
https://www.traveloka.com/th-th/hotel/t ... ub-6226303ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ
Probike Duathlon

https://www.facebook.com/PROBIKEDUATHLON/สอบถามเพิ่มเติม :
คุณป้อม
Tel. 082-614-2956
Line ID: -probike-
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย คนบ้านโคกนาโก » 19 ธ.ค. 2018, 15:49

น่าสนใจมากครับ ตอนนี้มีคนสมัครกี่ร้อยแล้วครับ

Re: Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 16 - 17 February 2019 (ทวิเทรล 3k-23k-3k)

โพสต์ โดย Marketing Probike » 21 ธ.ค. 2018, 14:04

คนบ้านโคกนาโก เขียน:น่าสนใจมากครับ ตอนนี้มีคนสมัครกี่ร้อยแล้วครับ


ตอนนี้ผู้สมัครรวมที่สมัครล่วงหน้ากับเรา จำนวนประมาณ 150 ท่านครับผม
โชว์รูมโปรไบค์ ถ.สารสิน (หลังสวนลุมพินี)
เวลาทำการของโชว์รูม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 10.00 - 19.00
วันเสาร์ 8.30 - 19.00 วันอาทิตย์ 8.30 - 17.00
โทร 02-253-3384, 02-254-1077 ต่อ 107 ,108
http://www.probike.co.th


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 21 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน