CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya » อาทิตย์ 03 ก.พ. 2019 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 05 พ.ย. 2018, 09:40

5th CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019[/color][/size] @Robinson Ayutthaya

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๔ พรรษา ในปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “5th Central Group Cycling Championship 2019 @ Robinson Ayutthaya” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เส้นทางการเริ่มจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยา และกลับสู่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยารวมระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร ๔๐ กิโลเมตร และ ๒๕ กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)ในพื้นที่ โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใน ๔ ปีที่ผ่านมาได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมจัดซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๖๐๐ คัน และจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าจำนวน ๗ คัน เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยจักรยานเป็นการสนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)ในพื้นที่
๕. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมกีฬาโดยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๖. เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

วันและเวลาจัดกิจกรรม
การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ event.thaimtb.com
วันจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สถานที่จัดกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยา มีพื้นที่จอดรถมากกว่า ๑,๒๐๐ คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
รับสมัครจำนวน ๑,๕๐๐ คน เป็นประเภทแข่งขัน ๕๐๐ คน และประเภท VIP กับประเภทท่องเที่ยว ๑,๐๐๐ คน

Download กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ไฟล์ด้านล่าง
ประเภทแข่งขัน มอบรางวัลแต่ละรุ่นๆละ ๕ อันดับ
ประเภท VIP และท่องเที่ยว มีรางวัลพิเศษ ๒ รางวัลๆละ ๓ อันดับ

Early Bird พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครพร้อมชำระเงินเรียบร้อย จำนวน ๗๐๐ ท่านแรกหรือภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เท่านั้น รับฟรีกระเป๋าที่ระลึก (เนื้อผ้ากันน้ำ)

สอบถามและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
facebook fanpage : Central Group Cycling Championship 2019
หรือ โทร. 099 085 5445

https://www.facebook.com/Central-Group- ... _todo_tour
แนบไฟล์
05 Touring.jpg
06 VIP.jpg
07 Race.jpg
กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม CENTRAL GROUP CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @ Robinson Ayutthaya.pdf
(198.42 KiB) ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
POSTER CGCC Rev Sponsor.jpg
01 ประเภทนักปั่น.jpg
02 เสื้อ.jpg
03 เหรียญ.jpg
04 Package.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Aphidet เมื่อ 18 ธ.ค. 2018, 12:15, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 06 พ.ย. 2018, 12:53

Admin ขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องตารางค่าสมัครและสิทธิประโยชน์ที่นักปั่นจะได้รับในตารางช่องสุดท้ายที่เรื่องเรื่องของถ้วยรางวัลและโล่รางวัลดังนี้
1.กลุ่มแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และกลุ่มแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ ระยะทาง 65 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 รุ่น
1.Open male ไม่จำกัดอายุ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
2.Open Female ไม่จำกัดอายุ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
3.รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย ชิงถ้วยเกียรติยศ
4.รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย ชิงถ้วยเกียรติยศ
5.รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป ชาย ชิงถ้วยเกียรติยศ
6.รุ่นเยาวชนชายอายุ 18 ปีลงมา ชิงถ้วยเกียรติยศ
7.รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง ชิงถ้วยเกียรติยศ
8.รุ่นเยาวชนหญิงอายุ 18 ปีลงมา ชิงถ้วยเกียรติยศ
หมายเหตุ : - ทุกรุ่นแจกรางวัล 5 อันดับ
- รุ่นการแข่งขันใดมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน จะยุบการแข่งขันในรุ่นนั้น จะแจ้งให้นักปั่นทราบก่อนการแข่งขัน 1 สัปดาห์
2.ประเภท VIP และประเภทท่องเที่ยว ระยะทาง 40 กิโลเมตร
จะมีโอกาสได้รับโล่เป็นรางวัลพิเศษแบ่งออกเป็น 2 รางวัล
1.รางวัลบอกรักอยุธยาให้ก้องโลก
กติกามีดังนี้
- ให้นักปั่นถ่ายภาพแล้ว Post ลง Facebook ติด # CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 หลังจากนั้นให้แชร์ เพื่อเรียกยอด Like ให้ได้มากที่สุด
- นักปั่นที่จะร่วมกิจกรรมนี้ ต้องกลับมาถึงบริเวณงานภายในเวลา 9.30 น. (หรือภายในเวลา 3 ชั่วโมง หลังออกจากจุดปล่อยตัว
- การตัดสิน : ให้แสดงตนที่หน้าเวทีกิจกรรม แล้วแจ้งยอด Like กับกรรมการ
- มอบถ้วยรางวัล 3 อันดับ ที่มียอด Like มากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
- รางวัล “CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 # 5 @ Robinson
Ayutthaya บอกรักอยุธยาให้ก้องโลก
2.รางวัล Big Gang ปั่นตะลุยมรดกโลก
- กรรมการจะดูรายชื่อทีมที่ระบุมาตอนสมัครเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
- การรับรางวัล ขอความร่วมมือทีมที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพแล้ว Post ลงใน facebook
การแข่งขัน เพื่อแสดงความรักความสามัคคีในทีมและแสดงตนให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นได้
ชื่นชมและเป็นกำลังใจชวนกันมาออกกำลังกายต่อไป
-มอบถ้วยรางวัล 3 รางวัล
- รางวัล “CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 # 5 @ Robinson
Ayutthaya : Big Gang ปั่นตะลุยมรดกโลก
หมายเหตุ : เหรียญที่ระลึกจะมอบให้กับนักปั่นทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้วยรางวัลและโล่รางวัล มอบให้เฉพาะในแต่ละประเภทที่ได้กล่าวมาข้างต้น)
แนบไฟล์
04 Package.jpg
01 ประเภทนักปั่น.jpg

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 07 พ.ย. 2018, 10:44

วันนี้ Admin จะมาพูดคุยเรื่องมนต์เสน่ห์ของการปั่นจักรยานในเมืองมรดกโลก

ก่อนอื่นปฏิเสธไม่ได้ว่าพระนครศรีอยุธยานั้นเคยยิ่งใหญ่มากในยุคอดีต จึงมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมมากมายที่น่าสนใจและศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะวัดในพระนครศรีอยุธยามีถึง 1,000 กว่าวัด สำหรับคนที่ชอบทำบุญไหว้พระ พระนครศรีอยุธยาจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่อยู่ในใจนักเดินทางตลอดมา พระนครศรีอยุธยาได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔ หลังจากนั้นทุกอย่างก็ได้มีแผนการปรับปรุงมาเป็นลำดับจนมาถึงปัจจุบัน ถ้าใครไม่ได้มาพระนครศรีอยุธยาเกิน 3-5 ปี การมาอีกครั้งอาจจะต้องบอกว่าพระนครศรีอยุธยานั้นเปลี่ยนแปลงไป Admin ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานในการเตรียมงานนี้ จุดมุ่งหมายของภาครัฐต้องการทำให้พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ สามารถเดินเท้าท่องเที่ยวได้ ปั่นจักรยานท่องเที่ยวได้ มีความสะดวกในการใช้ขนส่งสาธารณะในเชิงท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ โดยมีเมืองท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ

ซึ่งการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในเมืองพระนครศรีอยุธยานั้น ณ วันนี้ก็เริ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นมากแล้ว ในบริเวณเขตเมืองก็จะเห็นช่องทางจักรยานทั้งสีเขียว สีแดง ให้เห็น และสามารถลัดเลาะไปผ่านสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน การจอดแวะไหว้พระ ถ่ายภาพ ก็สะดวกดี ต้นไม้ก็ดูร่มรื่น มีอุโมงค์ต้นไม้ให้รอดในบางช่วง ปั่นจักรยานคู่ไปกับช้างที่เขาให้บริการนักท่องเที่ยวก็จะชิวๆดีน่ะครับ ตำรวจที่นี่เขาก็ใช้จักรยานในการดูแลความเรียบร้อยกับนักท่องเที่ยวด้วย ก็ปั่นๆกันไป 555

เส้นทางปั่นในประเภท VIP และ ประเภทท่องเที่ยวของ CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya นี้ ทีมงานได้วางทางให้ปั่นไม่ได้เพียงแค่ชมเมืองเท่านั้น เรายังพานักปั่นชมบรรยากาศนอกเมือง ทุ่งนา ทุ่งหญ้า เล็กน้อยด้วย ผ่านทั้งชุมชนไทยพุทธ ชุมชนมูสลิม ที่อาศัยร่วมกันอย่างน่ารักทีเดียว ซึ่งน่าจะครบรสสำหรับการปั่นจักรยาน

Admin จะทยอยมาเล่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวหลักถึง 12 แห่งที่เราจะปั่นผ่านกันในครั้งต่อไปน่ะครับ รวมถึงเส้นทางประเภทแข่งขันด้วย

มาปั่นจักรยานออกกำลังกายกันครับ สุขภาพสำคัญที่สุด แล้วพบกันน่ะครับที่ CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya
แนบไฟล์
IMG_0362.JPG
IMG_0313.JPG
IMG_0309.JPG
IMG_0316.JPG
IMG_0360.JPG
IMG_0324.JPG

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย ณัฐ สรรหา... » 04 ธ.ค. 2018, 00:21

สอบถามครับ ในรุ่น B6 ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถใช้รถหมอบแฮนด์ตรง

ลงแข่งได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 04 ธ.ค. 2018, 16:29

ขอบคุณที่สนใจกิจกรรมเรานะครับ
ขออนุญาตนะครับ ไม่สามารถลงในรุ่นดังกล่าวได้ครับ
เพระการแข่งขันเราใช้กฏกติกาของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นรถประเภทเสือหมอบครับ ซึ่งต้องติดตั้งแฮนด์แบบเสือหมอบครับ มีรถสำรองที่เป็นแฮนด์เสือหมอบมั้ยครับ

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย ณัฐ สรรหา... » 06 ธ.ค. 2018, 21:24

Aphidet เขียน:ขอบคุณที่สนใจกิจกรรมเรานะครับ
ขออนุญาตนะครับ ไม่สามารถลงในรุ่นดังกล่าวได้ครับ
เพระการแข่งขันเราใช้กฏกติกาของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นรถประเภทเสือหมอบครับ ซึ่งต้องติดตั้งแฮนด์แบบเสือหมอบครับ มีรถสำรองที่เป็นแฮนด์เสือหมอบมั้ยครับ


ขอบคุณสำหรับคำตอบ พอดีเอาหมอบไปเปลี่ยนเป็นแฮนด์ตรง ไม่เป็นไรครับ

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 07 ธ.ค. 2018, 12:01

https://www.facebook.com/Central-Group- ... _todo_tour

มีข่าวสารเพิ่มเติมมากมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรม ติดตามได้ใน facebook น่ะครับ

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 07 ธ.ค. 2018, 12:05

ใกล้วันที่เราจะได้มาปั่นเปิดเมืองมรดกโลก ข่าวสารก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆน่ะครับ

วันนี้มีข่าวสำคัญมาฝากนักปั่นทั้งสายแข่งขันและสายท่องเที่ยว นั่นก็คือรางวัลชนะเลิศในรุ่นต่างๆ จะได้รับอะไรกันบ้าง สรุปก็มีดังนี้ครับ

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

Class A1 Open Male ประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ

Class A2 Open Female ประชาชนหญิง ไม่จำกัดอายุ

รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กับ กรุงเทพ ภูเก็ต จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (จำนวน 2 ที่)
พร้อมที่พักโรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket (หนึ่งคืน)

Class B1 Male Junior เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี

Class B2 Female Junior เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี

Class B3 Male 30 ชาย อายุ 30 - 39 ปี

Class B4 Female 35 up หญิง อายุ 35 ขึ้นไป

Class B5 Male 40 ชาย อายุ 40 - 49 ปี

Class B6 Male 50 ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป

รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya
พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กับ กรุงเทพ กระบี่ จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (จำนวน 2 ที่)
พร้อมที่พักโรงแรม Centara Grand Beach Resort & Villa Krabi (หนึ่งคืน)

และทุกรุ่นแข่งขัน เซ็นทรัลกรุ๊ปมอบรางวัลรองชนะเลิศอีก 4 อันดับ ทุกอันดับจะได้รับ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya พร้อมของรางวัลจากบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป

ไม่เพียงแต่ผู้ที่ได้ขึ้นโพเดียมชนะเลิศเท่านั้นน่ะครับที่จะได้รางวัลใหญ่ เพื่อนๆนักปั่นทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จะได้มีโอกาศลุ้นจับรางวัลลุ้นผู้โชคดี
ตั๋วเครื่องบินไป-กับ กรุงเทพ สมุย จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (จำนวน 2 ที่)
พร้อมที่พักโรงแรม Centara Grand Beach Resort Samui (หนึ่งคืน)
จำนวน 2 รางวัล

การจับรางวัลแจกที่ให้ทุกคนมีลุ้นนั้นไม่ได้มีเพียงรางวัลใหญ่ที่เป็นตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักเท่านั้น เรายังเตรียมของรางวัลอื่นๆไว้อีกมากมายเหมือนเช่นทุกปี มาลุ้นกันหน้างานน่ะครับ

สรุปเป็นว่าทั้งเก่งทั้งเฮงมาร่วมปั่นชมเมืองมรดกโลกกับ CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya กับเราได้ ถือว่ามาออกกำลังกายกันแล้วก็มีลุ้นรางวัลใหญ่ๆกลับบ้านกันน่ะครับ

รักษาสุขภาพน่ะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เขาว่าอากาศจะเริ่มลดลงอีกแล้ว แล้วพบกันใน CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ครับ
แนบไฟล์
Airbus319.jpg
PG Crew.jpg
PG Food.jpeg
Centara Phuket.jpg
Centara Krabi.jpg
Centara Samui 1.jpg
Centara Samui 2.jpg

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 07 ธ.ค. 2018, 12:08

https://youtu.be/r5AQxIAHco0

เชิญชม วิดีโอประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
แก้ไขล่าสุดโดย Aphidet เมื่อ 13 ธ.ค. 2018, 11:06, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย olanstudio » 07 ธ.ค. 2018, 13:37

รบกวนสอบถามครับ เห็นเวลาทำกิจกรรม เริ่ม 4.00 น แปลว่าต้องไปถึงงานก่อนตี 4 เลยหรือครับ แล้วเวลาออก start กี่โมงครับ

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 13 ธ.ค. 2018, 10:52

ขออภัยที่ตอบช้าน่ะครับ
กิจกรรมจะเริ่มประมาณ 05.30 น.
เริ่มปล่อยตัวจักรยานรุ่นรถแข่งประมาณ 06.00 น.
แต่ละรุ่นจะปล่อยห่างกัน 3 - 5 นาที
หลังจากนั้นจะปล่อยจักรยานกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่ม VIP ตามลำดับ
กิจกรรมบนเวที จับรางวัลแจกของรางวัล จะเริ่มหลังจากปล่อยกลุ่มท่องเที่ยว 3 ชั่วโมง ดำเนินกิจกรรมไปจนจบงาน
เวลาที่แจ้งไว้ที่เป็นเวลา 04.00 น. เป็นเวลาที่ ทีมงานจะเข้าสถานที่จัดงาน แจ้งให้ทราบเผื่อไว้สำหรับเพื่อนๆนักปั่นที่จะเดินทางมาจากที่ไกลๆ ว่าเพื่อนๆนักปั่นจะได้รับการบริการจากทีมงานในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ 04.00 น. ทุกฝ่ายจะได้เตรียมการเวลาของตนเองถูก
กำหนดการเวลาอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/Central-Group- ... _todo_tour

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 13 ธ.ค. 2018, 10:55

ประกาศ : เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางผู้จัดการแข่งขันได้ทำการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ตามที่เพื่อนๆนักปั่นได้ทราบและเห็นข่าวสารไปแล้ว ซึ่งเป็นวันที่ใกล้กับวันปิดรับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรม ขณะนี้ข่าวสารการแถลงข่าวได้เผยแพร่ออกไปทำให้มีเพื่อนๆนักปั่นสอบถามเข้ามาเพิ่มขึ้น และสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ดังนั้น ทางผู้จัดการแข่งขันจึงขอเลื่อนปิดการสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมออกไปตามรายละเอียดดังนี้

วันปิดรับสมัคร : วันพฤหัสที่ 10 มกราคม 2562

ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 28 ธันวาคม 2561 อาจจะได้เสื้อไม่ตรงกับขนาดที่ระบุมาตอนสมัคร (เพราะทีมงานต้องสั่งผลิตล่วงหน้า และประเมินสำรองจำนวนหนึ่ง)

สิทธิพิเศษ!!! กระเป๋าเป้ที่ระลึกการแข่งขันสำหรับ Early Bird จะยังมอบให้สำหรับผู้ที่สมัคร 700 ท่านแรก (เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 099 085 5445
หรือ inbox ทาง https://www.facebook.com/Central-Group- ... _todo_tour

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://event.thaimtb.com/event.php?e=356

แล้วพบกันใน CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @ Robinson Ayatthaya วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 น่ะครับ
แนบไฟล์
PB191850.JPG
PB191852.JPG
PB191823.JPG

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย Aphidet » 13 ธ.ค. 2018, 11:06

https://youtu.be/r5AQxIAHco0

เชิญชมวิดีโอประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯครับ

Re: CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

โพสต์ โดย worawat.k » 29 ม.ค. 2019, 15:36

สมัครหน้างานได้มั้ยครับ..


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 12 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน