ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน เสือหมอบ เสือภูเขา“ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ ครั้งที่2”วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 » อาทิตย์ 13 ม.ค. 2019 จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน เสือหมอบ เสือภูเขา“ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ ครั้งที่2”วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

โพสต์ โดย anukom462375 » 21 ต.ค. 2018, 19:35

ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน เสือหมอบ เสือภูเขา
“ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อครั้งที่2” วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562
***********************************
ประเภท VIP ระยะทาง 30 กม. รวมเสือหมอบและเสือภูเขา (ชาย/หญิง)
ประเภทแข่งขัน ระยะทาง 70 กม. แบ่งเป็นประเภทดังนี้

1.เสือหมอบชาย (เข้าเส้นชัยตามเวลา ได้รับถ้วยวัดใจ) เวลา 2.45 ชั่วโมง
1.1 ประเภท ( A1 ) ทั่วไป
1.2 ประเภท ( A2 ) อายุ 35 -49ปี
1.3 ประเภท ( A3 ) อายุ 50 ปีขึ้นไป

2. เสือหมอบหญิง (เข้าเส้นชัยตามเวลา ได้รับถ้วยวัดใจ) เวลา 3 ชั่วโมง
2.1 ประเภท ( B1 ) ทั่วไป
2.2 ประเภท ( B2 ) อายุ 35ปีขึ้นไป


3.เสือภูเขาชาย (เข้าเส้นชัยตามเวลา ได้รับถ้วยวัดใจ)เวลา 3 ชั่วโมง
3.1 ประเภท ( C1 ) ทั่วไป
3.2 ประเภท ( C2 ) อายุ 35 -49ปี
3.3 ประเภท ( C3 ) อายุ 50 ปีขึ้นไป


4. เสือภูเขาหญิง (เข้าเส้นชัยตามเวลา ได้รับถ้วยวัดใจ)เวลา 3.20 ชั่วโมง
4.1 ประเภท ( D1 ) ทั่วไป
4.2 ประเภท ( D2 ) อายุ 35ปีขึ้นไป


โดยทั้ง 10 ประเภท มีถ้วยรางวัล และเงินรางวัลดังนี้
อันดับ 1 เงินรางวัล....?....... บาท
อันดับ 2 เงินรางวัล....?.......บาท
อันดับ 3 เงินรางวัล....?.......บาท
อันดับ 4 เงินรางวัล....?.......บาท
อันดับ 5 เงินรางวัล....?.......บาท

… รับสมัครทุกประเภทร่วมกันจำนวน 1,000 คัน...ไม่รับสมัครหน้างาน.….


ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ
1.หากผู้แข่งขันแต่ละรุ่นไม่ถึง 20 คัน จะไม่ได้รับเงินรางวัลได้รับเพียงถ้วยรางวัล
2.เปิดให้ลงทะเบียนรับเสื้อและหมายเลข ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (เวลา16.00 -19.00 น.)
ณ ลานพญานาคเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สิทธิประโยชน์ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดงานได้มีมติจะทำประกันอุบัติเหตุ ให้กับพี่น้องนักปั่นทุกท่านที่สมัครและ
ชำระเงินเรียบร้อย จึงขอเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อประกอบการทำประกันอุบัติเหตุครับ

กติกาเสือภูเขา
1 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องใช้รถจักรยานเสือภูเขาตามที่กติการะบุไว้
2 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องสวมหมวกกันกระแทกและกระชับสายรัดคางตลอดเวลาการแข่งขัน
3 วงล้อของจักรยานจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 29 นิ้ว ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
4 ขนาดหน้ายาง ต้องไม่ต่ำกว่า 1.9
5 ต้องเป็นโช๊คเท่านั้น ไม่ใส่ตะเกียบหน้า
6 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องติดเบอร์ให้มองเห็นชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่เบอร์ชำรุด และจะไม่รับ
การประท้วงใดๆ
7 การประท้วงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 นาที หลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงิน
ประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ
8 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

กติกาเสือหมอบ
1 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องใช้รถจักรยานเสือหมอบตามที่กติการะบุไว้
2 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องสวมหมวกกันกระแทกและกระชับสายรัดคางตลอดเวลาการแข่งขัน
3 ไม่รับรถประเภทฟิกเกียร์แข่งขัน
4 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องติดเบอร์ให้มองเห็นชัดเจน กรรมการจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่เบอร์ชำรุด และจะไม่รับ
การประท้วงใดๆ
5 การประท้วงต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 นาที หลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการพร้อมเงิน
ประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ
6. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
เปิดให้ลงทะเบียนและรับเสื้อ+หมายเลขได้ (ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-19.00น.) ที่บริเวณลานพญานาคเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
05.00 น - 07.00 น. ลงทะเบียนรับเบอร์/รับเสื้อ ณ ลานพญานาคเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
07.15 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ณ บริเวณจุดปล่อยตัว
07.30 น. กล่าวรายงานพิธีเปิด พร้อมเชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
08.00 น. ปล่อยตัวนักปั่น ประเภทแข่งขัน ระยะทาง 70 กม. แบ่งเป็นประเภทดังนี้

1.เสือหมอบชาย (เข้าเส้นชัยตามเวลา ได้รับถ้วยวัดใจ) เวลา 2.45 ชั่วโมง
1.1 ประเภท ( A1 ) ทั่วไป
1.2 ประเภท ( A2 ) อายุ 35 -49ปี
1.3 ประเภท ( A3 ) อายุ 50 ปีขึ้นไป

2. เสือหมอบหญิง (เข้าเส้นชัยตามเวลา ได้รับถ้วยวัดใจ) เวลา 3 ชั่วโมง
2.1 ประเภท ( B1 ) ทั่วไป
2.2 ประเภท ( B2 ) อายุ 35ปีขึ้นไป

3.เสือภูเขาชาย (เข้าเส้นชัยตามเวลา ได้รับถ้วยวัดใจ)เวลา 3 ชั่วโมง
3.1 ประเภท ( C1 ) ทั่วไป
3.2 ประเภท ( C2 ) อายุ 35 -49ปี
3.3 ประเภท ( C3 ) อายุ 50 ปีขึ้นไป

4. เสือภูเขาหญิง (เข้าเส้นชัยตามเวลา ได้รับถ้วยวัดใจ)เวลา 3.20 ชั่วโมง
4.1 ประเภท ( D1 ) ทั่วไป
4.2 ประเภท ( D2 ) อายุ 35ปีขึ้นไป

ปล่อยตัวนักปั่น ประเภท VIP ระยะทาง 30 กม.

-รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าสมัครลงทะเบียนประเภท VIP..฿...?.... บาท รับเสื้อจักรยานแขนยาว/กระบอกน้ำสแตนเลสสตีล/ถ้วยวัดใจ VIP

ค่าสมัครลงทะเบียนประเภทแข่งขัน...฿...?.. บาท รับเสื้อจักรยานแขนยาวเข้าตามเวลารับถ้วยวัดใจ

การรับสมัคร
1.การโอนเงินค่าสมัคร ให้โอนเป็นเศษสตางค์ ตาม 2 หมายเลขท้ายของโทรศัพท์
(ตัวอย่างเบอร์โทร 083-1177234 โอนเงินแบบ VIP จำนวน 500.34 บาท หรือ ตัวอย่างเบอร์โทร 083-1177234 โอนเงินแบบแข่งขัน จำนวน 400.34 บาท เป็นต้น)
2.ลงชื่อ นามสกุลจริง ขนาดเสื้อ และชื่อทีม (พร้อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อทำประกันฯ)
เสื้อปั่นสองน่อง...ท่องเขื่อนพ่อครั้งที่2
รูปภาพ
ถ้วยเกียรติ สำหรับVIP และใจเกินร้อย
รูปภาพ
กระบอกน้ำสแตนเลสสตีล สำหรับ VIP
รูปภาพ
ถ้วยอันดับ
รูปภาพ
เส้นทางปั่น VIP
รูปภาพ
เส้นทางแข่งขัน
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย anukom462375 เมื่อ 14 ก.พ. 2019, 10:41, แก้ไขไปแล้ว 22 ครั้ง.

Re: ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน เสือหมอบ เสือภูเขา“ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ ครั้งที่2”วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

โพสต์ โดย anukom462375 » 21 ต.ค. 2018, 19:54

หมายเหตุ...วันรับเสื้อกรุณาแจ้ง ประเภท/ชื่อ/ไซส์-ทีม ณ จุดลงทะเบียนให้นำบัตรประชาชนมาแสดง ผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเองจะต้องฝากบัตรประชาชน มากับผู้ที่รับแทน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครทุกท่าน

Re: ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน เสือหมอบ เสือภูเขา“ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ ครั้งที่2”วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

โพสต์ โดย anukom462375 » 21 ต.ค. 2018, 20:00

ด้วยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลพบุรี ขออภัยนักปั่นทุกท่านที่ไม่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องงบประมาณ สำหรับท่านที่โอนเงินมาจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
แก้ไขล่าสุดโดย anukom462375 เมื่อ 08 พ.ย. 2018, 14:34, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


Re: ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน เสือหมอบ เสือภูเขา“ปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ ครั้งที่2”วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

โพสต์ โดย anukom462375 » 23 ต.ค. 2018, 19:45

รังสรรค์ หงษ์ทอง เขียน:การสมัครคือโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงใช่หรือไม่
...และ...ขอตารางขนาดไซด์เสื้อด้วยครับรายละเอียดไซร์เสื้อนำลงให้ครับ
ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน