Bike Challenge Ratchaburi 2018 » อาทิตย์ 21 ต.ค. 2018 จังหวัดราชบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Bike Challenge Ratchaburi 2018

โพสต์ โดย Peerapong1234 » 08 ต.ค. 2018, 16:40

21 October 2018 at 07:00 - 11:00
Wat Khao Isan (Wat Thepprathan), Don Sai, Pak Tho District, Ratchaburi Province, Thailand

กลุ่มอายุ
100 กม. บุคคล
ทั่วไป (ชาย/หญิง)
กลุ่มอายุ (ชาย/หญิง)


60 กม. บุคคล
ทั่วไป (ชาย/หญิง)
8 กม. บุคคล ฟันไรด์
ทั่วไป
100 กม. ทีม
ชาย ทั่วไป / หญิง ทั่วไป

จำนวนสมาชิกของทีม จะเป็น 4คน

หากสมาชิกไม่ถึง 4คน จะไม่ถือเป็นการสมัครประเภททีม

ทีมที่ที่มีสมาชิกไม่เป็นไปตามกำหนด จะไม่ได้รับสิทธิการปล่อยตัว

สมาชิกในทีมควรใส่ชุดการแข่งขันเหมือนกัน

การจำแนกเป็นทีม “หญิง” มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ทีมที่มีสมาชิก 4 คน จะต้องมีสมาชิกหญิงอย่างน้อย 3 คน
การจำแนกเป็นทีม “ชาย” มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ทีมที่มีสมาชิก 4 คน จะต้องมีสมาชิกชายอย่างน้อย 3 คน
ทีม จะต้องแจ้งชื่อ หัวหน้าทีม เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้จัดในตอนลงทะเบีย นการแข่งขัน

“การเข้าเส้นชัยของทีม” จะตัดสินจากสมาชิกท่านใดก็ตามที่ได้ผ่านเข้าเส้ นชัยเป็นคนแรก

สมาชิกที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก จะไม่ถูกพิจราณารวมว่าเป็น โอเวอร์ออล ชายหรือหญิง หรือผู้ชนะของการแข่งขัน

หากมีการประท้วง หัวหน้าทีมจะเป็นผู้มีสิทธิ์กระทำการ

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุ บติเหตุ (ไม่ได้มีการปิดถนน) หรือสิ่งที่เอื้อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในทีม (นักปั่น, ผู้ดูแล ผู้ฝึกสอน แพทย์ ฯลฯ) “รถเซอร์วิสของทีม” ถือเป็นข้อห้าม

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าสมัคร :
ระยะ 100 กม. และ 60 กม.
เบอร์การแข่งขัน พร้อมอุปกรณ์จับเวลา
เสื้อที่ระลึก
ขวดน้ำที่ระลึก
อาหารและเครื่องดื่มหลังการแข่งขัน
ระยะ 8 กม. ฟันไรด์
เบอร์การแข่งขัน
เสื้อที่ระลึก
อาหารและเครื่องดื่มหลังการแข่งขัน
การรับอุปกรณ์การแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561
11.00 - 19.00 : เปิดให้นักกีฬารับอุปกรณ์การแข่งขัน

สถานที่ : วัดเขาอิส้าน (วัดเทพประทาน) อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เว็บไซต์ www.c55events.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/c55events

อีเมล info@c55events.com

โทรศัพท์ 02 2521764 6

สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : 081-8186155 (จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00)

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 9 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน