ปั่นรับอรุณ เมืองพ่อขุนรามฯ » อาทิตย์ 13 ม.ค. 2019 จังหวัดสุโขทัย

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ปั่นรับอรุณ เมืองพ่อขุนรามฯ

โพสต์ โดย standard2011 » 04 ต.ค. 2018, 14:02

โครงการปั่นจักรยานการกุศล

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสุโขทัย
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย
จัดโครงการปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นรับอรุณ เมืองพ่อขุนรามฯ" เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย

สามารถกรอกใบสมัครเข้ากิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/M2P1tiLk8yeRL7PJ3

เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วชำระเงินค่าสมัครได้ที่

เลขที่บัญชี 355-2-50673-9
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี นายสมชัย อนุรักษ์แดนไทย*** เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้ถ่ายสลิปหรือแคปหน้าจอส่งหลักฐานมาที่ ID Line : STD1**สิทธิประโยชน์ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม**

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ฟรี !! จาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เพียงท่านแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมกับการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน กับทางแอดมิน เพื่อประกอบการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุครับ
แก้ไขล่าสุดโดย standard2011 เมื่อ 13 พ.ย. 2018, 10:49, แก้ไขไปแล้ว 23 ครั้ง.

Re: ปั่นรับอรุณ เมืองพ่อขุนรามฯ

โพสต์ โดย standard2011 » 04 ต.ค. 2018, 14:15

08B30827-FD3B-4C9D-973A-EF0502C2EBF8.jpeg
2D5B0913-D95E-44F2-A481-C62C9D77749B.jpeg
71220DD2-F435-45CE-847D-5BBA8AB0F853.jpeg
A3344C41-FB59-4B95-BE82-87E15A1F74C3.jpeg
7203500D-354C-41D2-891A-B7F12181A944.jpeg
C569330F-9B17-4468-B925-72B2D94F1EAB.jpeg
แก้ไขล่าสุดโดย standard2011 เมื่อ 08 พ.ย. 2018, 15:42, แก้ไขไปแล้ว 19 ครั้ง.

Re: ปั่นรับอรุณ เมืองพ่อขุนรามฯ

โพสต์ โดย standard2011 » 11 ต.ค. 2018, 21:57

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานการกุศล

1.คุณ สุทธิ ศรีเมือง ระยะ40 กม. Size L
2.คุณ ศรีรัตน์ ศรีเมือง 40 กม. S
3.คุณ นุกูล น้อยยม 40 กม. M
4.คุณ รุจิรา บ้วนบุตร 70 กม. SS
5.คุณ ถาวร ลอยมณี 40 กม. 2XL
6.คุณ ประพนธ์ คำไทย 40 กม. L
7.คุณ ณัฐดนัย รักสกุล 70 กม. L
8.นาง อมราลักษณ์ ศรีสว่างชวาล 40 กม. S
9.นาย อธิวัฒน์ จันทร์เชื้อ 40 กม. 2XL
10.น.ส ศิริรัตน์ ดีโต 40 กม. M
11.คุณ จันทร์จิรา เปลี่ยนอำรุง 40 กม. M
12.คุณ อิชยาภรณ์ โสสว่าง 40 กม. L
13.ร.ท.ประทีป หมวกสังข์ 70 กม. L
14.คุณ อำนาจ รัตนพล 70 กม. L
15.คุณ ชัยพิพัฒน์ แสงเหล็กขำ 70 กม. M
16.น.ส.ธนภร นิลวัฒน์ 70 กม. S
17.คุณ จิรพงศ์ ผลนาค 40 กม. XL
18.คุณ สมศักด์ กินารักษ์ 70 กม. 2XL
19.คุณ สิงหนาท ทองจุ้ย 40 กม. 2XL
20.คุณ ชาญชัย วัฒนะรัตน์ 40 กม. XL
21.คุณ ริสา วัฒนะรัตน์ 40 กม. S
22.คุณ สาธิต สถาปนเศรษฐ์ 70 กม. XL
23.คุณ วีรณัฐ พันทะไชย 70 กม. S
24.คุณ สุจิตรา เติมงาม 40 กม. L
25.คุณ บุญญฤทธิ์ คำเครื่อง 70 กม. M
26.คุณ กมลชนก ศรีแปงวงค์ 70 กม. M
27.คุณ สุภาพ อุปจักร์ 40 กม. SS
28.คุณ ปราโมทย์ สุขดำ 70 กม. XL
29.ร.ต.มานะ กำบังภัย 40 กม. 2XL
30.นางปาริชาติ ทนุเสริม 40 กม. S
31.คุณ ปัญญพงษ์ เรืองวานิช 40 กม. XL
32.คุญ อนัณญา เรืองวานิช 40 กม. 2XL
33.นายกฤษฎา ศรีโนนม่วง 70 กม. 2XL
34.คุณ วาสนา ศรีภักดี 70 กม. XL
35.คุณ ภินิจ คงประจันทร์ 70 กม. L
36.คุณ วีระวุฒิ ชุมสุวรรณ์ 70 กท. L
37. ด.ต.นิติธร ศรีภักดี 70 กม. 2XL
38.คุณ อำนาจ พลแสน 70 กม. L
39.คุณ จินตนา ลือยงวัฒนา 40 กม. SS
40.คุณ วีระยุทธ เพ็ชร์อำไพ 70 กม. M
41.คุณ บุญเอื้อ เพ็ชอำไพ 70 กม. SS
42.คุณ สำอางค์ บุญเกิด 40 กม. M
43.คุณ ประดิษฐ์ เพิ่มขื่น 70 กม. M
44.คุณ อุไร พันธ์โสดา 40 กม. L
45.นางเอื้อง พันธ์โสดา 40 กม. M
46.คุณ วิบูลย์ศักด์ บุตรทิพย์สกุล 40 กม. M
47.คุณ ปราโมทย์ สุขดำ 70 กม. XL
48.คุณ จำเนียร แปดสี 40 กม. L
49.คุณ ศรีสุนันท์ เขียวบ้านยาง 40 กม. SS
50.นาย ปกรณ์ พรมกูล 70 กม. M
51.นาย บุญเลิศ ทองเงิน 70 กม. XL
52.นาย สมบูรณ์ พรมมี 70 กม. L
53.คุณ ขวัญใจ สังข์เสือ 40 กม. S
54.คุณ ศักดิ์ชัย มาลัยพวง 40 กม. M
55.คุณ สันติ รุ่งสวัสดิ์นุกุล 40 กม. XL
56.คุณ ณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ 40 กม. M
57.น.ส. อรทัย บุญเที่ยง 40 กม. M
58.คุณ สุกัญญา สุวรรณพูล 40 กม. M
59.คุณ วัฒนากรณ์ นุชชะ 40 กม. M
60.คุณ สมศักดิ์ กีนารักษ์ 70 กม. 2XL
61.คุณ รุ่งนภา คิวเจริญ 40 กม. M
62.คุณ ทองคำ อนวัชกุล 40 กม. 2XL
63.คุณ พงษ์เทพ เผือกทอง 40 กม. 2XL
64.คุณ สมโภชน์ ดีเอี่ยม 40 กม. M
65.คุณ กาญจนา ดีเอี่ยม 40 กม. M
66.คุณ ประเสริฐศักดิ์ เดชศรีวิศัลย์ 40 กม. 2XL
67.คุณ ถิรวัฒน์ มณีเสวตน์ 40 กม. 2XL
68.คุณ ธันนวัฒน์ ชะเอม 40 กม. M
69.คุณ ศุภวัลย์ จุลมาณพ 40 กม. 3XL
70.คุณ สมชาญ ภักดีโต 40 กม. M
71.คุณ ประชุม นิ่มหนู 70 กม. XL
72.คุณ ช่ำ คุ้มตระกูล 70 กม. XL
73.ร.ต. มานะ กำบังภัย 70 กม. 2XL
74.คุณ เมธี มีสุข 70 กม. 4XL
75.คุณ วัชระ มณีนิล 70 กม. M
76.คุณ ทวีพร เม้าพิมพ์พา 70 กม. L
77.คุณ อุทิตย์ ไคล้คง 70 กม. M
78.คุณ ปราโมทย์ ธรรมธิ 70 กม. L
79.คุณ จิรพรรณ อักษรสวาสดิ์ 70 กม. M
80.คุณ เกศินี มั่นปาน 70 กม. S
81.คุณ พัชรพล มั่นปาน 70 กม. M
82.คุณ ปทิตตา แสนจักร์ 70 กม. S
83.คุณ พรทนา กันเอ้ยสืบ 70 กม. XL
84.คุณ นฤทธ์ จุลโพธิ์ 70 กม. M
85.คุณ นัยนา จันทะวงศ์ 70 กม. L
86.คุณ สมหมาย ฐานพงศ์พันธุ์ 40 กม. L
87.คุณ วรานุช ฐานพงศ์พันธุ์ 40 กม. M
88.ด.ช เมธี ตั้งเรืองวิทย์ 40 กม. SS
89.คุณ สุพร สุกิจธรรมภาณ 40 กม. 2XL
90.คุณ ศุภวัฒิน์ คูพาณิชย์ 40 กม. L
91.คุณ สมชาย ต่ายเมือง 40 กม. 2XL
92.คุณ อัษฎาวุฒิ บำรุงรักษ์ 40 กม. L
93.คุณ วรายุทธ แปลกศักดิ์ 40 กม. L
94.คุณ สราวุฒิ ธรรมภักดิ์ 40 กม. L
95.คุณ วิจาร นิตยะประภา 40 กม. L
96.คุณ สานิตย์ โชติสกุล 40 กม. L
97.คุณ พัทธ์วิรา เกตุฉ่ำ 40 กม. S
98.คุณ รุ้งตะวัน พึ่งสกุล 40 กม. L
99.คุณ อาเดียว พึ่งสกุล 70 กม. M
100.คุณ สุทธิ ศรีเมือง 40 กม. L
101.คุณ ศรีรัตน์ ศรีเมือง 40 กม. S
102.คุณ กาเซม นาแป้น 40 กม. 2XL
103.คุณ สุภาภรณ์ ยศบุตร 40 กม. M
104.คุณ สุนทร ยศบุตร 40 กม. L
105.คุณ นันทวัทน์ ยศบุตร 40 กม. 2XL
106.คุณ อชิรวัชร์ ศรีธินันท์ 70 กม. M
107.คุณ บรรจบ กรณีย์ 70 กม. L
108.ดต. ศักดิ์ชัย ศรีพงษ์ 70 กม. L
109.คุณ สุรชัย รังษีวงศ์ 70 กม. 2XL
110.คุณ วิชัย จ้อยพุฒ 70 กม. L
111.คุณ ทวีภัทร ปาลีรัตน์ 40 กม. XL
112.คุณ วิเชียร มีบุญล้ำ 70 กม. 2XL
113.คุณ ณรงค์ จันทร์ห้วย 40 กม. XL
114.คุณ อัชฌา ชื่นบุญ 40 กม. SS
115.คุณ ธวัชชัย พัฒนวงศ์ 40 กม. XL
116.คุณ อุทิศ บุญเกิด 70 กม. XL
117.คุณ สานิต พรมชาติ 70 กม. XL
118.คุณ อนุวัฒน์ 70 กม. L
119.คุณ ประชุม นิ่มหนู 70 กม. XL
120.คุณ อนุรักษ์ บุปผามาลา 40 กม. XL
121.ร.ต. สมศักดิ์ มีวงษ์สม 70 กม. 2XL
122.คุณ สเน่ห์ โพธิ์กระจ่าง 70 กม. S
123.คุณ บุญเชิด แจ้งใจ 70 กม. XL
124.คุณ วันชัย แข็งงาน 70 กม. M
125.คุณ สมพร เกษรนวล 70 กม. 2XL
126.คุณ เทอดพงศ์ แจ้งใจ 70 กม. 3XL
127.คุณ สมเกียรติ มิ่งกลิ่น 40 กม. L
128.คุณ สุพัตรา มิ่งกลิ่น 40 กม. L
129.คุณ พัตสนสิริ สำราญพิศ 40 กม. M
130.คุณ วิศาล วิมลศิลป์ 40 กม. L
131.คุณ รุ่งภัญน์ยุทธ เสมียรมหาโชต 40 กม. L
แก้ไขล่าสุดโดย standard2011 เมื่อ 15 พ.ย. 2018, 11:51, แก้ไขไปแล้ว 31 ครั้ง.

Re: ปั่นรับอรุณ เมืองพ่อขุนรามฯ

โพสต์ โดย เด็กบ้านกง » 24 ต.ค. 2018, 00:32

งานดีๆ ช่วยดันครับ
เสือบ้านกง

Re: ปั่นรับอรุณ เมืองพ่อขุนรามฯ

โพสต์ โดย standard2011 » 24 ต.ค. 2018, 13:05

ผมฝากช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวต่อๆกันด้วยนะครับ
ขอบคุณครับRe: ปั่นรับอรุณ เมืองพ่อขุนรามฯ

โพสต์ โดย standard2011 » 28 ต.ค. 2018, 21:04

กิจกรรมของชมรมครับ
แนบไฟล์
3FD378AE-2359-4AD6-846C-F3C240D8C4DA.jpeg
B0A8C3CE-BB3B-40AE-967F-06FD15D94599.jpeg
3D5DF08B-631A-4EE6-BD7B-602F1EE45C54.jpeg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน