ปั่นพิชิตภูลังกา ครั้งที่ 2 ”ย่ำขุนเขา-แหวกเมฆา เสาะหาฟินจาเบาะ" » อาทิตย์ 10 ก.พ. 2019 จังหวัดพะเยา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ปั่นพิชิตภูลังกา ครั้งที่ 2 ”ย่ำขุนเขา-แหวกเมฆา เสาะหาฟินจาเบาะ"

โพสต์ โดย เสือต้นน้ำ » 22 ก.ย. 2018, 16:00

"ปิดรับสมัครแบบออนไลน์ แล้วนะคะ"
แต่ยังสามารถสมัครหน้างานได้ค่ะ


รูปภาพ
รูปภาพ

ปั่นพิชิตภูลังกา ครั้งที่ 2
"ย่ำขุนเขา-แหวกเมฆา เสาะหาฟินจาเบาะ"
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะทาง 27 กิโลเมตร

นักปั่นที่สมัครเข้าร่วมงานจะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก จำนวน 1 ตัว
นักปั่นที่ปั่นถึงจุด Finish จะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอปง
2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กองทุนผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้อำเภอปง

เส้นทางการปั่นจักรยาน
ถนนหมายเลข 1148 ถนนที่ได้ชื่อว่าเป็น "Romantic road"
เส้นทางปั่นเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง มีเนินเขาสลับทางราบ และเป็นเนินสูง รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร
เส้นทางการปั่นจักรยาน ดำเนินการสำรวจและจัดทำโดยชมรมจักรยานอำเภอปง

กำหนดการ
วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เวลา 08.00 น. พิธีเปิด เคารพธงชาติ
เวลา 08.30 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน
เวลา 11.00 น. พิธีมอบเหรียญที่ระลึก ที่เส้นชัยวนอุทยานภูลังกา
เวลา 11.30 น. พิธีปิด รับประทานอาหาร

บริการ
1. บันทึกสถิติเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบทางสื่อออนไลน์
2. บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำดื่ม) บริการอาหารกลางวัน ฟรี
3. มีจุดบริการน้ำดื่มตามเส้นทางการแข่งขัน 3 จุด
4. มีการจัดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้ดุแลความปลอดภัยเส้นทาง มีรถนำขบวนและมีรถบริการปิดท้ายขบวนผู้เข้าแข่งขันตลอดเส้นทาง
5 บริการรถรับส่งนักปั่นและจักรยานจากโครงการหลวงปังค่า กลับมาจุด Start

การสมัคร

เข้าเวปคลิก >>> ปั่นพิชิตภูลังกา ครั้งที่ 2

1. รับสมัครล่วงหน้าทางระบบออนไลน์อัตโนมัติ "ลงทะเบียนสมัคร" โดยผู้สมัครที่สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 จะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึกทุกท่าน โดยรับเสื้อได้ที่หน้างาน
2. รับสมัครและชำระเงินหน้างาน (จะไม่ได้สิทธิ์รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก)
- วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 - 18.00 น.
- วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.30 - 07.30 น.
3. ค่าสมัคร 400 บาท ท่านที่สมัครระบบออนไลน์อัตโนมัติสามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 523-0-34281-1
ชื่อบัญชี โครงการปั่นพิชิตภูลังกา โดย น.ส.สัตยาภรณ์ เครือจักร
และส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางผู้จัดทราบทางระบบอัตโนมัติ "แจ้งชำระเงินค่าสมัคร"
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ "ตรวจสอบรายชื่อ"

ประเภท
จักรยานใจเกินร้อย ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการจัดลำดับ รับสมัครทุกเพศ ทุกวัย และไม่จำกัดประเภทจักรยาน ปั่นถึงเส้นชัยได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักปั่นที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
2. นักปั่นต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการเข้าร่วมแข่งขัน
3. นักปั่นต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาที่ปั่นจักยาน
4. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยาน หรือนักปั่นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดได้
10. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด

รางวัล
1. รางวัลนักปั่นที่มาไกลที่สุด จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลทีมจักรยานที่มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมปั่นมากที่สุด จำนวน 3 รางวัล

แบบเหรียญที่ระลึก
(แบบเหรียญผู้พิชิต รออีกนิดนะคะ)

แบบเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก
รูปภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
081-8856700 (ประธานชมรมจักรยานอำเภอปง)
094-2544458 (มนต์ชัย)
098-6878009 (อ้อม)

มาดูไฮไลท์ของงานนี้กันนะคะ
จุดปล่อยตัว จุดชมวิว บ้านทะเลหมอก
จุดแรก วงทางเข้าวนอุทยานภูลังกา ระยะทาง 1.7 กิโลเมตรม ความชันเฉลี่ย 10% จุดชันที่สุด 16%
จุดที่ 2 ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ความชันเฉลี่ย 14% จุดชันที่สุดประมาณ 22 %
(ทีมงานจะลงภาพเส้นทางให้ชมอีกครั้งนะคะ)
จุดสิ้นสุด วนอุทยานภูลังกา


ภาพตัวอย่าง ปั่นพิชิตภูลังกา ครั้งที่ 1

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ วนอุทยานภูลังกา

วนอุทยานภูลังกา คือ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำ และอำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวนและป่าน้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545

"ภูลังกา" เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำ ที่มีความสูงตั้งแต่ 900-1,720 เมตร วางตัวอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900-1,720 เมตร มีลำห้วยที่สำคัญ คือ น้ำแม่คะไหลผ่านด้านทิศใต้ ห้วยน้ำต้มและน้ำแม่รูไหลลงน้ำแม่รูทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้วยคะแนงและห้วยป่ายางไหลลงน้ำแม่ลาวทางทิศเหนือ ลำห้วยทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำยมต่อไป ด้วยลักษณะที่เป็นยอดเขาสลับซับซ้อนนี้เองจึงเหมาะสำหรับนักนิยมธรรมชาติที่ชอบการเดินป่าพิชิตยอดดอยสูง ซึ่งเหมาะสำหรับการชมทิวทัศน์ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างยิ่ง

วนอุทยานภูลังกานั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกาแห่งแรกที่คุณจะองไม่ควรพลาดไปเยือน คือ “ภูเทวดา” เป็นยอดดอยที่สวยงาม มีความสูง 1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงที่สุดในเทือกเขาสันปันน้ำ ไทย-ลาว เป็นจุดชมทะเลเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นลงและดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว

จากนั้นขอแนะนำให้ไปเยือน “ดอยภูนม” เป็นสันเขาแคบๆทอดตัวต่อลดหลั่นมาจากดอยภูลังกา เป็นยอดดอยหัวโล้นมีหญ้าปกคลุมและลมพัดแรงบนยอดสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบโดย เฉพาะทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตก

หลังจากนั้นไม่พลาดแวะไปยัง “ดอยภูลังกา” เป็นสันเขาแคบๆ ด้านตะวันตกเป็นป่าดงดิบเขาด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชันมีหญ้าปกคลุมและ ลมพัดแรง เมื่อขึ้นไปบนยอดดอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้สวยงาม และสามารถมองเห็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และสุดท้ายคือ “ดอยหัวลิง” ซึ่งถ้ามองทางทิศเหนือหรือใต้จะเห็นยอดดอยคล้ายหัวลิงหันหน้าไปทางทิศตะวัน ออก ด้านตะวันตกเป็นป่าดงดิบเขาด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชันมีหญ้าปกคลุมและ ลมพัดแรง เหมาะสำหรับชมทะเลหมอกและ พระอาทิตย์ขึ้น

วนอุทยานภูลังกา ไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือ ศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต็นท์และเตรียมอาหารไปเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ให้ไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ที่วนอุทยานภูลังกาโดยตรง

นอกจากนี้แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมาก อาทิเช่น

– ทุ่งดอกโคลงเคลง เป็นต้นไม้พุ่ม ดอกสีม่วง มีลักษณะสวยงาม ออกดอกบานสพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นรวมกันเป็นทุ่งกว้างและกระจัดกระจายทั่วไปในวนอุทยานภูลังกา

– น้ำตกภูลังกา เป็นน้ำตก น้ำใสเย็น มี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 มีความสูง 30 เมตร ชั้นที่ 2 มีความสูง 20 เมตร มีความสวยงามในช่วงฤดูฝน

– ลานหินล้านปี มีสภาพเป็นลานหินบนสันดอยภูลังกา มีมอสเกาะตามหิน โดยมีดอกไม้ป่าขึ้นกระจายสวยงาม เช่น ต้นบีโกเนีย, กล้วยไม้ป่า, ชมพูภูพาน, โคลงเคลง, เทียนป่า, ละตาเหินไหว เป็นต้น สวยงามมากช่วงปลายฝนต้นหนาว

– หินแยงฟ้า เป็นแท่งหินยื่นโผล่ขึ้นไปบนฟ้า อยู่ปลายสุดของยอดดอยภูลังกา

– ป่าก่อโบราณ เป็นสภาพป่าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์พืชสมุนไพรและต้นก่อขนาดใหญ่จำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพันธุ์พืช ดอกไม้ป่า กล้วยไม้ป่า และชมนกได้อย่างสนุกตื่นเต้น โดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาว

– ร่องรอยตำนานคอมมิวนิสต์ในอดีต ดอยภูลังกาในอดีต เป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ ยังมีสนามเพลาะ หลุมระเบิด และถ้ำหลบภัย หลงเหลือให้ได้ดูชม
แก้ไขล่าสุดโดย เสือต้นน้ำ เมื่อ 10 ม.ค. 2019, 14:00, แก้ไขไปแล้ว 28 ครั้ง.
"..หนทางยาวไกลนับหมื่นลี้ ... ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ.."

"...พื้นที่ชีวิต..."

Tonnam Bike & Cafe'
☎ : O88.5599.757 & 083.866.8969
Line ID : Tonnam.Bike.Cafe

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 523-0-21776-6
ชื่อบัญชี Natthaya P.

hs5edw
054497020 ,0818856700

Re: ปั่นพิชิตภูลังกา ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย hs5edw » 23 ก.ย. 2018, 07:28

มาแล้วงานปั่นพิซิตภูลังที่ตั้งตาคอย
ขยัน หมั่นซ้อม

Re: ปั่นพิชิตภูลังกา ครั้งที่ 2 ”ย่ำขุนเขา-แหวกเมฆา เสาะหาฟินจาเบาะ"

โพสต์ โดย เสือต้นน้ำ » 07 พ.ย. 2018, 21:08

ปั่นพิชิตภูลังกา ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครแล้วนะคะ

รูปภาพ
"..หนทางยาวไกลนับหมื่นลี้ ... ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ.."

"...พื้นที่ชีวิต..."

Tonnam Bike & Cafe'
☎ : O88.5599.757 & 083.866.8969
Line ID : Tonnam.Bike.Cafe

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 523-0-21776-6
ชื่อบัญชี Natthaya P.

โพสต์ โดย kannika.th » 27 พ.ย. 2018, 22:24

มีบริการส่งเสื้อไหมคะ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 17 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน