เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา(เลื่อนกำหนดการปั่นเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.2561) » อาทิตย์ 18 พ.ย. 2018 จังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา(เลื่อนกำหนดการปั่นเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.2561)

โพสต์ โดย roisri » 19 ก.ย. 2018, 23:23

ขอแจ่้งเลื่อนกำหนดการจัดงานปั่นวันเดียว เที่ยวสองแผ่นดิน จากกำหนดการเดิมไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่กำหนดไว้เดิม ทางราชอาณาจักรกัมพูชาจะมีกิจกรรมวันชาติและวันฉลองเอกราช ทำให้ไม่สะดวกที่จะจัดกิจกรรม เพราะสภาพการจราจรในเขตกัมพูชา รวมทั้งมีกิจกรรมเฉลิมฉลองในประเทศ จึงประสานงานขอเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
หากท่านที่สมัครและโอนเงินค่าสมัครแล้ว มีความประสงค์จะขอรับเงินค่าสมัครคืน ขอได้ประสานงานฝ่ายจัดกิจกรรมได้ที่ ID LINEที่แจ้งไว้ในข้อความในกระทู้นี้ โดยแจ้งขอรับเงินค่าสมัครคืนภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 หากไม่ได้รับแจ้งจากท่าน ฝ่ายจัดงานจะถือว่าท่านยัุงแสดงเจตนารมย์ที่จะร่วมงานปั่น ตามกำหนดที่เปลี่ยนแปลงนะครับ
ส่วนท่านที่ยังัไม่ได้สมัคร สามารถสมัครได้ตามปกติ ทั้งในเว็ปไซต์ THAIMTB และ LINE ที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างครับ
ฝ่ายจัดงานต้องขออภัยในความบกพร่องด้วยนะครั
[size=150][color=#FF00FF]ขอเรียนว่าในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่จังหวัดสุรินทร์ จัดงานแสดงของช้าง ดังนั้นท่านที่่มาร่วมกิจกรรมการปั่น จักรยาน สามารถเที่ยวชมงานแสดงของช้างได้ในวันเสาร์ที่ 17 และมาร่วมปั่นได้ในวันอาทิตย์ที่ 18 นะครับ

อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอำเภอกาบเชิง หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกาบเชิง สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา สมาคมหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกรุงสำโรง จังหวัดอุดร มีชัย ร่วมจัดงานปั่นสองแผ่นดิน ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ และจัดกิจกรรมสาธารณกุศล นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัคร รวมทั้งที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพิ่มเติม ไปมอบให้โรงเรียนในกรุงสำโรง จำนวน 6 แห่ง ) โดยแบ่งระยะทาง ดังนี้
1.กลุ่ม A ปั่นระยะทางยาวตลอดเส้นทาง เส้นทาง ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง-ด่านช่องจอม-ละลุ (ภูมิประเทศที่คล้ายแพะเมืองผี)-กรุงสำโรง ย้อนกลับเส้นทางเดิม ระยะทาง 128 กิโลเมตร
2. กลุ่มB เส้นทาง ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง-ด่านช่องจอม-ละลุ (ภูมิประเทศที่คล้ายแพะเมืองผี)-กรุงสำโรง แล้วนำจักรยานใส่รถบรรทุกเดินทางกลับภายหลังรับประทานอาหารเที่ยง ระยะทาง 78 กิโลเมตร
3.กลุ่ม C ปั่นเส้นทางระยะสั้น ร่วมกับกลุ่ม VIP เส้นทาง ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง-ด่านช่องจอม-ละลุ (ภูมิประเทศที่คล้ายแพะเมืองผี) แล้วนำจักรยานขึ้นรถยนต์บรรทุกไปยังกรุงสำโรง รับประทานอาหารเที่ยงแล้วกลับพร้อมกลุ่มปั่นระยะทางครึ่งเส้นทาง ระยะทางที่ปั่น ระยะทาง 40 กิโลเมตร
ในการสมัครรบกวนแจ้งด้วยครับว่าจะสมัครปั่นกลุ่มใด เพราะในเบื้องต้นจะได้บริหารจัดการเรืื่่องรถรับ-ส่งให้เพียงพอ
ค่าสมัคร 600 บาท โดยผู้สมัครจะได้รับ
1.เสื้อจักรยานแขนสัั้น 1 มูลค่าสั่งทำตำ่กว่า 1000 ตัว 350 บาท/ ตัว
2.เหรียญที่ระลึก มูลค่าสั่งทำ 60 บาท
3.อาหารเช้า (ข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน)
4.อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
5.น้ำดื่ม
6.รถบรรทุกจักรยาน รถรับส่งกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
7.ได้ร่วมสมทบทุนทำกิจกรรมการกุศลให้กับนักเรียนในพื้นที่กัมพูชา จำนวน 6 โรงเรียน ( มีการจัดพิธีรมมอบให้นักเรียน จำนวน 4 แห่ง จาก 6 แห่ง ผู้ร่วมปั่นสามารถเลือกได้ว่าจะปั่นผ่านเลยไปรอที่จุดพักกลางวัน หรือจะร่วมทำพิธีมอบกับคณะของจังหวัดสุรินทร์ก็ได้)
8.ประกันอุบัติเหตุ
ค่าสมัคร VIP 1000 บาท ได้รับโล่่ประกาศเกียรติคุณที่ระลึก นอกเหนือจากสิ่งของและสิทธิตามข้อ 1-8
หลังจากประสานงานทาง event thaimtb แล้วคงจะเริ่มรับสมัครนะครับ รับสมัครจำกัดจำนวน 1000 คน กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ครับ
* ท่านที่สมัครหลังวันที่ 10 ต.ค.2561 อาจไม่ได้รับเสื้อในวันปั่น เพราะทางผู้ผลิตมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้อย่างน้อย 30-40 วัน หากจะต้องจัดส่งเสื้อให้กับท่านภายหลัง ฝ่ายจัดกิจกรรมจะขอความอนุเคราะห์ค่าจัดส่ง 50 บาท / เสื้อ 1 ตัวนะครับ โดยขอรับเงินค่าส่งในวันรายงานตัวครับ
[color=#4040FF] เรียนข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อปั่นเพิ่มเติมนะครับ เนื่องจากร้านที่รับผลิตแจ้งว่าจะสามารถผลิตเสื้อได้ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ได้ 1000 ตัว (สั่งไว้ 1000ตัว) และเนื่องจากเป็นการสั่งล่วงหน้า ขนาดเสื้อจึงสั่งคละ SIZE ดังนั้น
1.ท่านที่สมัครก่อน ชำระเงินไว้ก่อน ทางฝ่ายจัดกิจกรรมจะจัดเสื้อไว้ให้ท่านตามขนาดที่ท่านแจ้ง จนกว่าขนาดเสื้อที่ท่านต้องการจะหมด จึงจะสอบถามว่าท่านต้องการเสื้่อขนาดใกล้เคียง หรือรอใหัทางฝ่ายผู้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
2.ท่านที่สมััคร รวมทั้งชำระเงิน ภายหลังจากที่จัดเตรียมเสื้อให้ผู้สมัคร 1000 ตัวตามข้อ 1.หมดไปก่อนแล้ว ทางฝ่ายจัดงานจะส่งเสื้อให้ท่านทางไปรษณีย์นะครับ
ดังนัั้น ขอความกรุณาท่านได้สมัครแต่เนิ่น ๆ นะครับ
- นัทวุฒิ ร้อยศรี-
- นัทวุฒิ-
[/color]
แก้ไขล่าสุดโดย roisri เมื่อ 13 ต.ค. 2018, 19:36, แก้ไขไปแล้ว 15 ครั้ง.

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 19 ก.ย. 2018, 23:25

งานปั่นครั้งนี้ ท่านนายอำเภอกาบเชิง และนายอำเภอกรุงสำโรง คิดงานนี้ และทำงานนี้ร่วมกัน
แก้ไขล่าสุดโดย roisri เมื่อ 13 ต.ค. 2018, 19:37, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 19 ก.ย. 2018, 23:37

DSCF4190.JPG
นายสุทธิโรจน์ เจริญธนศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง ผู้จัดโครงการปั่น ฯ นำทีมสำรวจและประสานงานกับฝั่งกัมพูชาด้วยตนเอง

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 19 ก.ย. 2018, 23:39

DSCF4210.JPG
DSCF4213.JPG
DSCF4215.JPG
DSCF4224.JPG
แนบไฟล์
DSCF4240.JPG
ละลุ สภาพภูมิประเทศที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวของกรุงสำโรง
แก้ไขล่าสุดโดย roisri เมื่อ 19 ก.ย. 2018, 23:44, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 19 ก.ย. 2018, 23:42

ภาพล่างสุด เป็นอนุเสาวรีย์เอกราชครับ บริเวณสวนสาธารณะกลางใจเมือง

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 19 ก.ย. 2018, 23:43

DSCF4249.JPG
จับมือกับรองนายอำเภอ(หญิง)กรุงสำโรง ในการวางแผนจัดกิจกรรมปั่นร่วมกัน

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 19 ก.ย. 2018, 23:45

การสมัครที่คาดหมายไว้ คงจะสมัครผ่านระบบของ THAIMTB ครับ เบอร์โทรสอบถามรายละเอียด พรุ่งนี้จะลงเพิ่มเติมให้ ตอนนี้เบอร์ผม 0898451539 นัทวุฒิ ร้อยศรี ครับ
แก้ไขล่าสุดโดย roisri เมื่อ 26 ก.ย. 2018, 15:07, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 20 ก.ย. 2018, 07:23

1.ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนกิจกรรมการกุศล ให้กับนักเรียนชาวกัมพูชา นอกเหนือจากการสมัครปั่น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในหน้ากระทู้นี้ (ระบุชื่อ ชื่อสกุล เบอร์โทรฯติดต่อ จำนวนเงินหรือสิ่งของที่จะร่วมบริจาค ) เพื่อที่คระทำงานจะได้เฉลี่ยสิ่งของร่วมทำบุญให้ได้รับโดยเสมอภาคกัน หรือโทรมาแจ้งเบื้องต้นกับกระผม นัทวุฒิ ร้อยศรี 0898451539 ครับ
2.หลักฐานในการสมัคร จะใช้ระบบของThaimtb ส่วนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถผ่านระบบของเว็ปไซต์ได้ จะเปิดช่องทางให้ท่านส่งผ่านทางFacebook ที่ทำขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมปั่น เพื่อทำข้อมูล หลักฐานการผ่านแดน


Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย kok_2 » 21 ก.ย. 2018, 08:07

เรียนผู้จัดงานฝากเรื่องหาที่พัก/จุดกางเต้นท์ใกล้ที่จัดงานไว้ด้วยครับ
MY OWN WAY !
MY OWN LIFE !
THERE WAS ONLY WAY WHICH WAS MY WAY


Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 21 ก.ย. 2018, 14:11

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพิ่มเติมครับ
1.นายสุทธิโรจน์ เจริญธนศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง โทร 0818675616
2.นายณัฐพรรณ์ ทองขาว โทร 0627754742
เผื่อท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ เพื่อทำกิจกรรมการกุศลพร้อม ๆ กับการปั่นในครั้งนี้ จากการประสานงานในเบื้องต้น สิ่งที่ทางโรงเรียนในกัมพูชาต้องการคือ สมุด ดินสอ ปากกา กระเป๋า เป้ นักเรียน ครับ

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 21 ก.ย. 2018, 14:25

ข้อมูลที่พักครับ
1.ดีดีโฮมรีสอร์ท 450-550 บาท โทร.0801495295 / 0868966868
2.ทราภรณ์รีสอร์ท 350 บาท โทร 0823789458
3.ธารรัชดารีสอร์ท 400 บาท โทร 0862633342
4.มารวย บ้านพักเรือนไทย 500 บาท โทร 0863586126
5.เรืองทองรีสอร์ท 300 บาท 0955965553 / 0953362242
6.วิยะดารีสอร์ท 300 บาท โทร 0896734794
7.นำโชครีสอร์ท 350 บาท โทร 0868685853
8.จันทร์หอม รีสอร์ท 350 โทร 0892826407
9.เจริญทรัพย์ รีสอร์ท 350 บาท โทร 0828602926
10.เรือนไทยช่องจอม 400 บาท โทร 0854192938
11.ศิรินภารีสอร์ท 500-1000 บาท โทร 0906014622 / 0868669235
12.ช่องจอม เลิฟ เลิฟ 300 บาท 0971723400 / 0862631758
13.เจ๊เดือน 300 บาท 0818548561
14.พวงทอง 350 บาท 0853193177
ที่พักทั้ง 14 แห่ง จะตั้งอยู่ที่ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดปล่อยปั่นโรลลิง ประมาณ 8 - 9 กม. หากที่พักเหล่านี้เต็ม สามารถพักได้ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ระยะทางห่างจากจุดปล่อยป่นโรลลิง 26 กม. เป็นถนน 4 เลน 19 กม. ส่วน 7 กม.ที่เหลือเป็นราดยางยิ่งสวนทางครับ

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 21 ก.ย. 2018, 14:32

สถานที่กางเต๊นท์
1.หน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง (จุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง)
2.โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ห่างจากจุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง ระยะทาง 1 กม.
3.โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ห่างจากจุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง 600 เมตร
4.ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทย-กัมพูชาห่างจากจุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง 1.5 กม.
5.เขตรักษาพันธ์สัุตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ห่างจากจุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง 7 กม.

Re: เชิญร่วมงานปั่นสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

โพสต์ โดย roisri » 21 ก.ย. 2018, 16:58

ท่านสามารถสมัครผ่า่นทางไลน์ id nattapan 15ได้อีกทางหนึ่ง โดยแจ้งชื่อ ชื่อสกุล กลุ่มที่จะปั่น ขนาดเสื้อ เบอร์โทร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงิน ชื่อบัญชีปั่นวันเดียว เที่ยวสองแผ่นดิน หมายเลขบัญชี 020145293229 ขอให้ท่านได้เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้สอบทานกับฝ่ายจัดกิจกรรมด้วย แต่ฝ่ายจัดกิจกรรมอย่ากให้ท่่านสมัครผ่านระบบของ Thaimtb เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกกว่า... ขอบคุณครับ
แก้ไขล่าสุดโดย roisri เมื่อ 26 ก.ย. 2018, 19:14, แก้ไขไปแล้ว 8 ครั้ง.


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 15 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน