"ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7" อ.ภูซาง จ.พะเยา วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 » อาทิตย์ 23 ธ.ค. 2018 จังหวัดพะเยา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

"ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7" อ.ภูซาง จ.พะเยา วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

โพสต์ โดย sippa » 15 ส.ค. 2018, 16:23

ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ต้องการสมัคร คลิกลิ้งค์นี้
https://goo.gl/forms/8eLLCYetSgWwLBKC3

ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงิน คลิกลิ้งค์นี้
http://58.181.243.151/phusangbike/front ... ayao/index

กำหนดการแข่งขัน
1. กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2. เวลา 07.40 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง
3. เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ เริ่มปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่น
4. เวลา 10.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่น ที่เส้นชัย บริเวณรอยต่อ ไทย – ลาว (กิ่วหก)
5. เวลา 11.30 น. พิธีปิดการแข่งขัน - ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารกลางวัน

การสมัครและการบริการ
1. การรับสมัคร
- รับสมัครล่วงหน้าทาง Line , Facebook , Thaimtb.com โดย ผู้สมัครที่สมัครและโอนเงิน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 จะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก
- รับสมัครและชำระเงินหน้างาน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05.30 น. - เวลา 07.00 น. (จะไม่ได้สิทธิ์รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก)
- ค่าสมัคร 400 บาท ทุกรุ่น ท่านที่สมัครทาง Online สามารถโอนเงินค่าสมัคร
ตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้ด้านล่าง และส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางผู้จัดทราบ ตามช่องทางที่สมัคร
- ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ติดอันดับ 1 – 10 ในแต่ละรุ่น จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศตามลำดับ และผู้เข้าแข่งขันที่ติดลำดับที่ 1 – 3 ของแต่ละรุ่น จะได้รับเงินรางวัล (ยกเว้นในรุ่นที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ถึง 20 คน ทางผู้จัดขอยกเลิกการมอบเงินรางวัล)
- ท่านที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ที่ไม่ติดอันดับ 1 – 10 ในแต่ละรุ่น และผู้สมัครปั่นรุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย จะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่านเมื่อปั่นถึงเส้นชัย

2. การบริการ
- บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำดื่ม) บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง น้ำดื่ม) ฟรี
- มีจุดบริการน้ำดื่มตามเส้นทางการแข่งขัน 3 จุด
- มีการจัดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้ดุแลความปลอดภัยเส้นทาง มีรถนำขบวนและมีรถบริการปิดท้ายขบวนผู้เข้าแข่งขันตลอดเส้นทาง (ทางผู้จัดจะไม่จัดรถบริการส่งกลับจุดสตาร์ท)
- มีสถานที่กางเต๊นท์นอนสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง

ประเภทการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา ชาย 10 รุ่น - หญิง 5 รุ่น และจักรยานเสือหมอบ 3 รุ่น ดังนี้
A1. รุ่น ชายอายุไม่เกิน 13 ปี
A2. รุ่น ชายทั่วไป
A3. รุ่น ชายอายุ 30 – 34 ปี
A4. รุ่น ชายอายุ 35 – 39 ปี
A5. รุ่น ชายอายุ 40 – 44 ปี
A6. รุ่น ชายอายุ 45 – 49 ปี
A7. รุ่น ชายอายุ 50 – 54 ปี
A8. รุ่น ชายอายุ 55 – 59 ปี
A9. รุ่น ชายอายุ 60 ปี ขึ้นไป
A10. รุ่น ชาย น้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป (ไม่กำหนดอายุ)

B1. รุ่น หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
B2. รุ่น หญิง ทั่วไป
B3. รุ่น หญิง อายุ 30 – 39 ปี
B4. รุ่น หญิง อายุ 40 – 49 ปี
B5. รุ่น หญิง อายุ 50 ปี ขึ้นไป

R1. จักรยานเสือหมอบ ชายทั่วไป
R2. จักรยานเสือหมอบ ชาย อายุ 40 - 49 ปี
R3. จักรยานเสือหมอบ ชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป
R4. จักรยานเสือหมอบ หญิงทั่วไป
R5. จักรยานเสือหมอบ หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป

C. รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการจัดลำดับ รับผู้สมัครทุกเพศ ทุกวัย และไม่จำกัดประเภทรถจักรยาน ปั่นถึงเส้นชัยได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุตามรุ่นที่กำหนด โดยใช้ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร
2. นักแข่งที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
3. นักแข่งต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการเข้าร่วมแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ต้องใช้จักรยานเสือภูเขาในการแข่งขันเท่านั้น
2. ผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทจักรยานเสือภูเขาและเสือหมอบ ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน
4. จักรยานเสือภูเขาไม่กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อจักรยาน แต่ขนาดหน้ายางต้องไม่ต่ำกว่า 1.90
5. จักรยานเสือภูเขา ที่ใช้ในการแข่งขันอนุญาตให้ใช้โช้ค หรือตะเกียบก็ได้
6. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดป้ายแสดงรุ่นและหมายเลข ที่หน้ารถให้มองเห็นเด่นชัดตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน
7. ผู้เข้าแข่งขัน รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัม ต้องชั่งน้ำหนักต่อหน้ากรรมการตอนลงทะเบียนวันรายงานตัว
8. ผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมแข่งขันใดมีเจตนากลั่นแกล้ง หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรค
หรืออันตรายต่อการแข่งขันของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
9. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยาน หรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
10. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 081-885-3029 , 089-853-2910 , 094-634-9069 , 084-740-9810 , 089-191-8008 , 082-190-5130

โอนเงินค่าสมัคร
บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาเทสโก้โลตัสเชียงคำ
ชื่อบัญชี นางวันเพ็ญ ยืนยงแสน
เลขบัญชี 886-0-18899-7
(ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางผู้จัดทราบ ตามช่องทางที่สมัคร)

QR code line สำหรับท่านที่จะสมัครทางไลน์
รูปภาพ

Link Line สำหรับท่านที่จะสมัครทางไลน์
https://goo.gl/forms/8eLLCYetSgWwLBKC3

Link Facebook สำหรับสมัครและติดตามข่าวสารของงาน
https://www.facebook.com/%E0%B8%A0%E0%B ... ?ref=br_rs
แก้ไขล่าสุดโดย sippa เมื่อ 30 ต.ค. 2018, 21:36, แก้ไขไปแล้ว 17 ครั้ง.

Re: "ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7" อ.ภูซาง จ.พะเยา 23 ธันวาคม 2561

โพสต์ โดย sippa » 15 ส.ค. 2018, 16:29

แผนที่เส้นทางการแข่งขัน "ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7"

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย sippa เมื่อ 29 ส.ค. 2018, 08:55, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: "ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7" อ.ภูซาง จ.พะเยา 23 ธันวาคม 2561

โพสต์ โดย sippa » 15 ส.ค. 2018, 16:30

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ไม่แยกรุ่น)

คลิกลิ้งค์นี้เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

http://58.181.243.151/phusangbike/front ... ayao/index
แก้ไขล่าสุดโดย sippa เมื่อ 11 ก.ย. 2018, 21:00, แก้ไขไปแล้ว 6 ครั้ง.


Re: "ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7" อ.ภูซาง จ.พะเยา วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

โพสต์ โดย sippa » 07 ต.ค. 2018, 20:34

เป็นเจ้าของ(เสื้อ)ได้ไม่ยาก เพียงสมัคร "ภูซางเสือภูเขา#7" ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 นี้เท่านั้น

ต้องการสมัครคลิกลิ้งค์นี้..
https://goo.gl/forms/8eLLCYetSgWwLBKC3

ครวจสอบรายชื่อคลิกลิ้งค์นี้..
http://58.181.243.151/phusan…/frontend/…/cyclingphayao/index

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

Re: "ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7" อ.ภูซาง จ.พะเยา วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

โพสต์ โดย sippa » 10 พ.ย. 2018, 14:17

แจ้งจากคณะผู้จัด"ภูซางเสือภูเขา#7" ให้ทุกท่านทราบ
เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางผู้จัดจึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้
1. การรับสมัครหน้างาน เราจะเปฺิดรับเฉพาะ "รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย(C) เท่านั้น
2. รุ่นการแข่งขันทุกรุ่น ทุกประเภท จะเปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 พ.ย. 61 เท่านั้น
3. การแจ้งเปลี่ยนแปลงรุ่น ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 15 พ.ย. 61 เท่านั้น
จึงเรียนให้ทุกท่านทราบ...ขอบคุณมากครับ

Re: "ภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7" อ.ภูซาง จ.พะเยา วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

โพสต์ โดย wakin » 10 ธ.ค. 2018, 19:37

อดไม่มีสมัครหน้างานแข่ง
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน