รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน(ปิดรับสมัคร) » อาทิตย์ 23 ก.ย. 2018 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:35

เสือดง ประทาย เขียน:เสือหมอบชาย
นายพิพัฒน์ เนาวคุณ อายุ 55 ปี
เสือภูเขาหญิง
นางอัมพิกา เนาวคุณ อายุ 54 ปี422.นายพิพัฒน์ เนาวคุณ อายุ 55 ปี
21.นางอัมพิกา เนาวคุณ อายุ 54 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:37

Freedom Lifes เขียน:สมัครเพิ่ม ประเภทเสือหมอบชายครับ
นายภิรมย์ หนุนดี
อายุ 45ปี
0918284985
ด.ชอิฐษฎาพงศ์ หนุนดี
อายุ15ปี
0611163451
ด.ชอัษฎาพงศ์ หนุนดี
อายุ 13ปี
0649927819
นายถิระชัชว์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
อายุ 43 ปี
089-8443314


423.นายภิรมย์ หนุนดี อายุ 45ปี
424.ด.ชอิฐษฎาพงศ์ หนุนดี อายุ15ปี
425.ด.ชอัษฎาพงศ์ หนุนดี อายุ 13ปี
426.นายถิระชัชว์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ อายุ 43 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:38

chaiyan mbc เขียน:อาทิตย์ ทนงจิตร อายุ43ปี เสือหมอบชาย427.นายอาทิตย์ ทนงจิตร อายุ 43 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:39

chaemnoi17 เขียน:สมัครครับ นายมนตรี ชะเอมน้อย
เสือภูเขา ชาย
37 ปี121.นายมนตรี ชะเอมน้อยอายุ 37 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:41

chaiyan mbc เขียน:สายัณห์ นาบ้าน อายุ52ปี เสือหมอบชาย428.นายสายัณห์ นาบ้าน อายุ 52 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:43

cherd เขียน:ประเภทการแข่งขันเสือหมอบชาย

1. เชิดเกียรติ์ เสถบุตร 46 ปี
2. ทวีศักดิ์ คล้ายคลึง 46 ปี
3. ทวีป มนัสศิริเพ็ญ 45 ปี429.นายเชิดเกียรติ์ เสถบุตร 46 ปี
430.นายทวีศักดิ์ คล้ายคลึง 46 ปี
431.นายทวีป มนัสศิริเพ็ญ 45 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:44

Phumisit เขียน:ขอเสมัครครับ

ร.ต.สำเริง เรียบเรียง อายุ 61 ปี เสือภูเขาชาย


122.ร.ต.สำเริง เรียบเรียง อายุ 61 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:45

Tearter Nambut เขียน:ภูเบศ นามบุตร อายุ23
สมเกตุ มะโนชาต อายุ35
อัษฏกรณ์ จิตตรีโภชน์ อายุ 37
เสือหมอบชายครับ417.นายสมเกตุมโนชาติ อายุ 35 ปี
418.นายภูเบศ นามบุตร อายุ 23 ปี
419.นายอัษฏากรณ์ จิตตรีโภชน์ อายุ 37 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 04 ส.ค. 2018, 11:47

[quote="FZ_2546"]เสือหมอบชาย
นายศักดิ์ดา กฤชคฤหาสน์ อายุ 44
นายวุธวัฒธ์ วงษา อายุ 35
นายเอก พุกสอาด อายุ 34
ด.ช.พัชรพงษ์ พุกสอาด อายุ 13
เสือภูเขาชาย
นายชัยณรงค์ เลิศพงษ์วรพันธ์ อายุ 35


432.นายศักดิ์ดา กฤชคฤหาสน์ อายุ 44
433.นายวุธวัฒธ์ วงษา อายุ 35
434.นายเอก พุกสอาด อายุ 34
435.ด.ช.พัชรพงษ์ พุกสอาด อายุ 13
123.นายชัยณรงค์ เลิศพงษ์วรพันธ์ อายุ 35

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย Jakkapan_k » 04 ส.ค. 2018, 13:09

เต็มยังครับ
เสือหมอบชาย
จักรพันธ์ แก้วกัญญา อายุ 41

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย chaiyan mbc » 05 ส.ค. 2018, 12:09

นางแน่งน้อย สุทรศรี อายุ44ปี เสือหมอบหญิง
ปั่นจักรยานวันนี้ เพื่อสุขภาพวันหน้า...ครับ

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 05 ส.ค. 2018, 18:44

Jakkapan_k เขียน:เต็มยังครับ
เสือหมอบชาย
จักรพันธ์ แก้วกัญญา อายุ 41470.นายจักรพันธ์ แก้วกัญญา อายุ 41 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 05 ส.ค. 2018, 18:45

chaiyan mbc เขียน:นางแน่งน้อย สุทรศรี อายุ44ปี เสือหมอบหญิง68.นางแน่งน้อย สุทรศรี อายุ44ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สิงห์เฒ่า » 05 ส.ค. 2018, 20:57

นายจิรศักดิ์ จันทร์ทอง อายุ 53 ปี รุ่นเสือหมอบชาย ขอสมัครด้วยครับ
ร้านจักรยาน MM1 BIKE https://www.facebook.com/MM1BIKE?ref=hl รังสิต คลอง3

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย โรจน์ หมูบิน » 06 ส.ค. 2018, 10:37

ขอสมัครครับ
1.นายอารีย์ ปั่นเล็ก อายุ57ปี เสือหมอบชาย
2.นายบุญชู พันธ์ุจันทร์ อายุ50ปี เสือหมอบชาย
3.นายสมชาย หลวงทิพย์ อายุ38ปี เสือหมอบชาย
4.นายสุชาติ ทรัพย์สมบัติ อายุ38ปี เสือหมอบชาย
5.นายศักรินทร์ จันทร์นวล อายุ57ปี เสือหมอบชาย
6.นายอนุวัฒน์ รัตนแสงนาม อายุ52ปี เสือหมอบชาย
7.นายเชื่อมไชย ทองปิ่น อายุ72ปี เสือหมอบชาย
8.นายรมย์รวินทร์ ไทยงามศิลป์ อายุ50ปี เสือหมอบชาย
9.นายศุเลิศสรวง อ่องเดชวงศ์ อายุ50ปี เสือหมอบชาย
10.นายเจริญชัย กล้าหาญ อายุ48ปี เสือหมอบชาย
11.นายรัตนพงศ์ แย้มยี่สุ่น อายุ46ปี เสือหมอบชาย
12.นายอนุชา ราธี อายุ56ปี เสือหมอบชาย
13.นายสมนึก พงษ์เพชร อายุ 58ปี เสือหมอบชาย
14.นางวิไล พงษ์เพชร อายุ58ปี เสือหมอบหญิง
15.นางเรืองรำไพ จารุวีรวัฒน์ อายุ49ปี เสือหมอบหญิง
16.นางสมพร ราธี อายุ54ปี เสือหมอบหญิง
แก้ไขล่าสุดโดย โรจน์ หมูบิน เมื่อ 06 ส.ค. 2018, 11:04, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 22 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน