รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน(ปิดรับสมัคร) » อาทิตย์ 23 ก.ย. 2018 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:36

Xlearth Fueagrith เขียน:เสือหมอบชาย
วีรพล เฟื่องฤทธิ์ อายุ 39 ปี
มนตรี เนียมเทศ อายุ 36 ปี
เสือหมอบหญิง
ปิยมณฑน์ เฟื่องฤทธิ์ อายุ 40 ปี


656.วีรพล เฟื่องฤทธิ์ อายุ 40 ปี
658.นายมนตรี เนียมเทศ อายุ 36 ปี
97.ปิยมณฑน์ เฟื่องฤทธิ์ อายุ 40 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:38

Ban Mk เขียน:ประเภทเสือหมอบ นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ อายุ 54 ปี
ประเภทเสือภูเขา นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์ อายุ 54 ปี
29.นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์ อายุ 54 ปี
659.นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ อายุ 54 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:39

prapruet เขียน:สมัคร
ประเภทเสือหมอบ นายประพฤทธิ์ สารากิจ อายุ 58 ปี
ประเภทเสือหมอบ นายกฤตพล คุณนันทปรีดา อายุ 54 ปี
ขอบคุณมากครับ660.นายประพฤทธิ์ สารากิจ อายุ 58 ปี
661.นายกฤตพล คุณนันทปรีดา อายุ 54 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:40

YA Yee เขียน:สมัครเสือหมอบชาย 1 คนค่ะ
นอ.สมพงษ์ ขำสำราญ อายุ 60 ปี
ขอบคุณค่ะ662.นอ.สมพงษ์ ขำสำราญ อายุ 60 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:41

bangma เขียน:เสือหมอบชาย
มาหามะ จะโน อายุ 47 ปี
ขอบคุณมากครับ663.มาหามะ จะโน อายุ 47 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:47

chenosuke เขียน:สมัครปั่นครับ
1.สุวัฒน์ สาครินทร์ 45ปี หมอบชาย
2.ปริญญา ปรโลกานนท์ 42 ปี หมอบชาย
3.ประเสริฐศักด์ บุญศรี 53ปี หมอบชาย
4.ธัชชัย สุขสวัสดิ์นำโชค 46ปี หมอบชาย
5.ธัญลักษณ์ สาครินทร์ 42ปี หมอบหญิง
6.ยุวนุช พันธ์เพ็ง 62ปี หมอบหญิง
7.ปิ่นมณี อังกาบ 46ปี หมอบหญิง
8.คำพันธ์ แตะไธสงค์ 58ปี หมอบชาย
ขอบคุณครับ664.นายสุวัฒน์ สาครินทร์ อายุ 45ปี
665.นายปริญญา ปรโลกานนท์ อายุ 42 ปี
666.นายประเสริฐศักด์ บุญศรี อายุ 53ปี
667.นายธัชชัย สุขสวัสดิ์นำโชค อายุ 46ปี
668.คำพันธ์ แตะไธสงค์ อายุ 58ปี
98.ธัญลักษณ์ สาครินทร์ อายุ 42ปี
99.ยุวนุช พันธ์เพ็ง อายุ 62ปี
100.ปิ่นมณี อังกาบ อายุ 46ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:48

bangma เขียน:เสือหมอบชาย
ซูลกีฟลี ยาบี อายุ 47 ปี
ขอบคุณมากครับ669.ซูลกีฟลี ยาบี อายุ 47 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย peterklein » 07 ส.ค. 2018, 15:50

สมัครเสือภูเขาชาย
วโรดม อุรารักษ์ อายุ52ปี
ชีวิตที่เหลือ จะช่วยเหลือผู้อื่นและให้อภัย เพื่อเจ้ากรรมนายเวร

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:51

bangma เขียน:เสือหมอบชาย
หล่อ สุดประเวศ อายุ 45 ปี
ฮาซัน วาเฮ็ง อายุ 49 ปี
ชาลี จันทร์ท้วม อายุ 40 ปี
อนันตชัย สาลี อายุ 57 ปัี
เสือภุเขาชาย
วินัย เจริญช่าง อายุ 46 ปี
ดนัย เจริญช่าง อายุ 15 ปี
เสือหมอบหญิง
สุนัสดา สุดประเวศ อายุ 43 ปี
สุดารัตน์ เจริญช่าง อายุ 38 ปี


670.นายหล่อ สุดประเวศ อายุ 45 ปี
671.นายฮาซัน วาเฮ็ง อายุ 49 ปี
672.นายชาลี จันทร์ท้วม อายุ 40 ปี
673.นายอนันตชัย สาลี อายุ 57 ปัี
163.นายวินัย เจริญช่าง อายุ 46 ปี
164.นายดนัย เจริญช่าง อายุ 15 ปี
101.สุนัสดา สุดประเวศ อายุ 43 ปี
102.สุดารัตน์ เจริญช่าง อายุ 38 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:54

PJ เขียน:สมัคร
ประเภทเสือหมอบชาย นายพิชาญ จิตสมานกุล อายุ 53 ปี เสื้อไซส์ L
ประเภทเสือภูเขาหญิง น.ส.อุมาพร สุขตะกั่ว อายุ 47 ปี เสื้อไซส์ M
ประเภทเสือภูเขาชาย นายวิวัฒน์ ดวงชัยเงิน อายุ 56 ปี เสื้อไซส์ 2XL

ขอบคุณมากครับ674.นายพิชาญ จิตสมานกุล อายุ 53 ปี
165.นายวิวัฒน์ ดวงชัยเงิน อายุ 56 ปี
30.น.ส.อุมาพร สุขตะกั่ว อายุ 47 ปี
PJ

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:55

arunrat2004 เขียน:สมัครประเภทเสือหมอบชาย นายเกศณรงค์ ขุนภักดี อายุ 37 ปี
ขอบคุณครับ675.นายเกศณรงค์ ขุนภักดี อายุ 37 ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 15:56

peterklein เขียน:สมัครเสือภูเขาชาย
วโรดม อุรารักษ์ อายุ52ปี166.นายวโรดม อุรารักษ์ อายุ52ปี

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน

โพสต์ โดย สมาคมเสือเขาใหญ่ » 07 ส.ค. 2018, 16:00

ขอปิดการรับสมัครครับเต็มจำนวน 1000 ท่านแล้วครับ

Re: รักษ์ปากช่องครั้งที่๒วันอาทิตย์ที่23กันยายน(ปิดรับสมัคร)

โพสต์ โดย TMMan » 07 ส.ค. 2018, 16:25

ขอสมัครร่วมปั่นด้วยครับ
1. ปัณณวิชญ์ เพี้ยนภักตร์ 49 ปี
2. นาวิก นำเสียง 50 ปี
3. จิระชัย ทองทิพยา 49 ปี
4. สุรศักดิ์ ภูตยานันท์ 49 ปีผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 17 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน