TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี » อาทิตย์ 23 ก.ย. 2018 จังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย ชานล เพ็ชรฉ่ำ » 27 ก.ค. 2018, 17:39

TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 “สามวัง สามหาด สามรส”
เพื่อนชาว TC 100 เราร่วมสนุกในเส้นทางการปั่นที่รังสรรค์ของทีมงานมาด้วยกันจนมาถึงสนามสุดท้าย สนามปิดฤดูกาล สำหรับท่านที่เริ่มติดตาม TC 100 มาไม่นาน ขอทบทวนรูปแบบและวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อจะได้สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

TC 100 เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทาง 100 กิโลเมตร เป็นการปั่นแบบพึ่งพาตนเองกึ่งท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนที่ไปเยือน เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นตรงอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้ปั่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้ภาชนะพลาสติกสำหรับใส่น้ำดื่มและอาหาร รณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
ด้วยการจัดรูปแบบงานที่เรียบง่ายและไม่เบียดเบียนการจราจร แฝงการอนุรักษ์พลังงาน เพราะจักรยานเป็นพาหนะเดินทางที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม และเน้นการปั่นด้วยตนเองไม่มีรถนำ หรือใช้มาร์แชลดูแลควบคุมปิดกั้น เพื่อเริ่มตั้งต้นสร้างสังคมเมืองจักรยานในอนาคต


รูปแบบสนามที่เป็น Series จะมีด้วยกันปีละ 5 สนาม เริ่มต้นจากสนาม Charity เพื่อการกุศล และตามด้วยสนามที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และจบด้วยสนามปิดฤดูกาล การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นมีด้วยกัน 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 สมัคร Exclusive พร้อมกันที่เดียว 5 สนาม ซึ่งจะได้รับเสื้อและของที่ระลึกประจำปี และรับสิทธิพิเศษหลายประการเช่นการปล่อยตัวในเวลาที่พร้อม สิทธิประโยชน์การประกันภัยกลุ่ม และอื่น ๆ ตามวาระตลอดปี
รูปแบบที่ 2 สมัครรายสนามต่อเนื่องกัน 5 สนาม จะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำปีที่สนามสุดท้าย โดยบางท่านอาจต้องแสดงหลักฐานการสมัครทั้ง 4 สนามที่ผ่านมา

ลักษณะการปั่น
ปั่นออกไปตามรอบเวลาที่เลือกเองต่อการสมัครแต่ละครั้ง เพื่อไมให้จักรยานหนาแน่นบนผิวจราจรในเวลาเดียวกันทั้งหมด ตามปกติมีรอบออก 4 รอบเวลา ห่างกันทุก ๆ 15 นาที รอบละ ไม่เกิน 300 คัน ไม่รวมกลุ่ม Exclusive ที่ออกตัวได้ทุกกลุ่มเวลาที่พร้อม และปั่นให้จบในเวลาที่กำหนด 7.50 นาที ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร

มีจุดพักลงเวลาและระยะทางในใบประกาศนียบัตรรับรองที่เขียนด้วยตนเองเรียกกันว่า “Brevet” ที่จะมีสีแตกต่างกันไปแต่ละรอบ แต่ละสนาม พร้อมบอกสถานที่ที่เคยผ่านมาในรอบปีเมื่อนำมาอ่านจะได้ย้อนระลึกถึงความหลังที่ผ่านมาได้ตลอด และเมื่อปั่นจบตามเส้นทางในเวลาที่กำหนดให้ จะได้รับเหรียญที่ระลึก ซึ่ง TC100 เป็นรายแรกที่มีการออกแบบเหรียญให้ต่อเนื่องกัน นำมาต่อมาร้อยเรียงจารึกเรื่องราวไว้ในแต่ละเหรียญ และเมื่อเก็บเหรียญได้ครบทั้ง 5 สนาม เหรียญจะต่อเรียงกันเป็นรูปแบบที่มีความหมายให้ระลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดไป

สนาม TC100 เพื่อนักปั่นรุ่นใหม่ พร้อมการท่องเที่ยว เหมาะกับ

1. กลุ่มมือใหม่ต้องการปั่น 100 กิโลเมตรแรกในการปั่น สนุกสนาน ปลอดภัย เป็นกันเอง ภายใต้การดูแลอยู่ห่าง ๆ ของทีมงาน โดยการพึ่งพาตนเอง พร้อมสร้างมิตรภาพบนหลังอานกับเพื่อนร่วมปั่นในเส้นทางเดียวกัน
2. กลุ่มนักปั่นที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ทั้งมือใหม่และมือเก่า
3. กลุ่มนักปั่นขาแรง ใช้เป็นสนามซ้อมจริง เพิ่มประสบการณ์และทักษะการปั่นบนถนนสาธารณะ ที่มากกว่าการปั่นในสนามจักรยานเฉพาะ เช่นสนามบึงหนองบอน สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เป็นต้น
ด้วยการออกแบบเส้นทางที่สวยงาม รถน้อย ปลอดภัย ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนต่าง ๆ พร้อมจุดพักที่เหมาะสมในเส้นทาง เพื่อบันทึกเวลาและระยะทางตามแบบสากลของนักจักรยานทางไกลทั่วโลก ทำให้ TC100 เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือจากนักปั่นทั่วประเทศจากผลงานที่ผ่านมา และความสัมพันธ์ของนักปั่นกับทีมจัดมีความเป็นกันเอง คุ้นเคยเหมือนครอบครัวเดียวกัน และเป็นงานเดียวที่ทีมจัดให้เกียรตินักปั่นที่เข้าเส้นชัย ด้วยการคล้องเหรียญให้กับทุกท่าน

การสนับสนุนกิจกรรมการปั่น
มีการดูแลของทีมพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาล พร้อมรถพยาบาลจอดรอ Stand By และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อมีเหตุ ป้ายบอกทางและทีมเจ้าหน้าที่ ดูแลเส้นทางในทางร่วมทางแยกที่สำคัญ ทีมดูแลความปลอดภัยที่พร้อมเข้าช่วยสนับสนุนเมื่อร้องขอ

เส้นทางการปั่น
นักปั่นสามารถใช้เครื่องนำทาง เช่น Garmin, Bryton, Wahoo ฯลฯ
ไมล์วัดระยะทางทั่วไป พร้อม Application นำทางที่ทีมงานแนะนำ BikeGPX สามารถ Load ได้ทั้ง IPhone และ Android พร้อม Scan QR Code Load เส้นทางได้ทันที
Cue Sheet แผนที่จักรยาน
ป้ายบอกทางในจุดที่สำคัญ และเจ้าหน้าที่กำกับเส้นทางในจุดพิเศษต่าง ๆ


TC 100 คือทีมงานจัดปั่นระยะทาง 100 กิโลเมตรที่เป็นรูปธรรมมากว่า 3 ปี ประสบการณ์การจัดสนามปั่น ด้วยนโยบายที่กำหนดสภาพสนามครบทุกสภาพอากาศ หนาว ร้อน ฝน ทะเล ภูเขา และทางราบ โดยการจัดสนามที่เพื่อนนักปั่นสามารถเดินทางไปกลับได้ในวันเดียว ในเมืองรองที่สวยงาม อากาศดี ผู้คนและชุมชนที่เป็นมิตร อาทิ ราชบุรี สระบุรี นครนายก สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมี Event ต่าง ๆ ไว้รองรับเพื่อนนักปั่นที่ต้องการ Up Level ของตนเองให้มากขึ้นไปอีกด้วย
Event สายเขาเบื้องต้น ปั่นโจรสลัด 6 เขา 6 อ่าว, TC100 KOR King of Rolling ,
ปั่นนกฮูก งานปั่นกลางคืน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศ ,
TC100 Extreme สายเขาระดับ Advance,
100 Miles สำหรับระยะทางที่เกิน 100 และพิเศษ TC 200 KOM King of Mountain, สนามสำหรับเพื่อนนักปั่นที่ผ่านสนามระดับนี้ พร้อมจะก้าวไปกับทุกสนามในเมืองไทย
สนามเพื่อการท่องเที่ยว TC 100 On tour ดำน้ำปั่นเขา ที่ผสมผสานกันระหว่าง จักรยานและการท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว และก้าวไปยังต่างประเทศในภายหน้า กับ TC Inter ที่เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ

เส้นทางสนามปิดฤดูกาล 2018
ออกตัวที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ผ่านใจกลางเมืองเพชรบุรี ลอดถนนเพชรเกษมข้ามไปฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านลาดถนนสายวัฒนธรรม ลอดเพชรเกษมกลับมุ่งหน้าหาดปึกเตียน ผ่านสระบัวราชินี ผ่านชุมชนที่มีภาพเขียนผนังบ้านหนองจอก หาดปึกเตียน เข้าจุดพักที่แหลมผักเบี้ย แหล่งเพาะสาหร่ายพวงองุ่น จากน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์แหล่งอยู่อาศัยของนกมากกว่า 300 ชนิดสายพันธุ์ และญาติผู้น้องของสายพันธุ์ไดโนเสาร์ มุ่งหน้าต่อไป “บ้านแหลม” ชุมชนชาวเลทำประมงและนาเกลือ ของเมืองเพชรบุรี เลี้ยวกลับมุ่งหน้าเข้าผ่านกลางเมืองเพชรบุรี สิ้นสุดระยะทาง 104.8 กิโลเมตรที่วัดใหญ่สุวรรณาราม

การรับสมัครและสิทธิพิเศษสนามปิดฤดูกาล 2018
รับสมัครจำนวน 1,000 คน กลุ่มผู้สมัคร Exclusive จะมีชื่อเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ
ออกตัวตามรอบสมัคร
ชุดที่ 1 ออกตัวเวลา 07.00 น. รับสมัครจำนวน 200 คน
ชุดที่ 2 ออกตัวเวลา 07.15 น. รับสมัครจำนวน 200 คน
ชุดที่ 3 ออกตัวเวลา 07.30 น. รับสมัครจำนวน 300 คน
ชุดที่ 4 ออกตัวเวลา 07.45 น. รับสมัครจำนวน 300 คน
ค่าสมัคร 400 บาท ไม่รวมค่าบริการของ ThaiMTB

เพื่อนนักปั่นที่สมัครรายสนามผ่านช่องทางการสมัครมาตรฐานของ ThaiMTB มาจบครบ 4 สนาม เมื่อสมัครสำเร็จชำระเงินแล้วจะมี Option ให้เลือกสี และขนาดของเสื้อ Jersey ที่ระลึกประจำปี
โดยต้องสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 20 สิงหาคม หลังจากนั้นจะเลือกได้เฉพาะเสื้อโปโลเท่านั้น

ท่านที่ตกหล่นสมัครหน้างานบ้างหรือเหตุอื่น ๆ ใดบ้าง เช่นให้เพื่อนช่วยสมัคร การสะกดชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกัน ปัญหาเช่นนี้สอบถามได้ที่ Line@thaimtb หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ข้อมูล โทร 086 379 3440 สุดท้าย Inbox ปัญหาที่ไม่ปรากฏในเพจนี้เข้ามาได้ที่ facebook/tcrandonneurs หรือในกระทู้หลักสนามปิดฤดูกาล ปัญหามีไว้แก้ครับ

Option พิเศษ
1. ท่านที่สมัครไม่ทันครบ 5 สนาม แต่ต้องการเสื้อปั่น ซื้อได้ในราคา 790 บาท ถ้าลงสมัครมาแต่ละสนามได้สิทธิส่วนลดสนามละ 50 บาท (แสดงหลักฐาน) โดยส่วนลดจะได้รับคืนพร้อมรับเสื้อในวันงาน
2. กล่องใส่เหรียญ สั่งซื้อได้พร้อมรับหน้างานราคา 250 บาท
3. เสื้อโปโลที่ระลึก ราคาตัวละ 550 บาท เลือกขนาดและสี พร้อมแถมเสื้อยืด Event ประจำสนามที่ยังพอมีอยู่ให้ด้วย เช่นเสื้อ TC 100 KOR ,เสื้อ TC200KOM , เสื้อสะท้อนแสง “ปั่นนกฮูก” , ทุกตัวเป็น Limited Edition ไม่ทำซ้ำอีก

เพชรบุรี เมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีศิลปะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่างเมืองเพชรมีฝีมือระดับช่างหลวง ท้องทุ่งผืนนา อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ขนมของหวาน ข้าวราดแกงมีชื่อเสียงทั่วเมืองไทย ที่เที่ยวชมโบราณสถานประวัติศาสตร์มากมาย เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักเที่ยว ชมบ้านเมืองศิลปวัฒนธรรม

เมืองสามวัง พระนครคีรี หรือเขาวัง พระรามราชนิเวศ หรือวังบ้านปืน และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เมืองสามหาด หาดชะอำ หาดเจ้าสำราญ หาดปึกเตียน
เมืองสามรส รสหวานน้ำตาลเพชร รสเปรี้ยวของมะนาว และรสเค็มของเกลือที่บ้านแหล
มาปั่น มาเที่ยวเมืองเพชรด้วยกันครับ
พี่ชานล
ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม
11811332_10204770259920494_44.jpg

เขตพุทธมณฑล วัดใหญ่ ฯ ลักษณะเหมือนเมืองมีป้อม ประตู หอค่าย
วัดใหญ่.jpg

รอยต่อประวัติศาสตร์ บานประตูที่พม่าบุกมาใช้ขวานฟัน
images.jpg

เขาวังหรือพระนครคีรี
พระนครคีรี5.jpg

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)
พระราชวังบ้านปืน-วังอันงดงาม1.jpg

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชมฤคทายวัน เพชรบุรี.png

หาดเจ้าสำราญ ปลาวาฬบรูด้า
หาดเจ้าสำราญ วาฬบรูด้า.jpg

ชุมชนบ้านหนองจอก
ชุมชนบ้านหนองจอก บัวราชินี.jpg

ชุมชนบ้านหนองจอก จิตรกรรมฝาผนัง
ชุมชนบ้านหนองจอก ภาพ.jpg

สาหร่ายพวงองุ่น
สาหร่ายพวงองุ่น.jpg

แหลมผักเบี้ย โครงกาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย.jpg

ศิลปะปูนปั้น วัดมหาธาตุ
ปูนปั้นเมืองเพชร.png

อารมณ์ขัน ช่างเพชรบุรี รูปปูนปั้น ท่านปรมาจารย์ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ แบกฐานชุกชี
คึกฤทธิ์_ปราโมท.JPG

งานกิจกรรมที่ผ่านมา
37763555_2090026421245472_7878798693384585216_n.jpg

รับเหรียญเมื่อเข้าในเวลา
36916369_2090230144558433_3526411820690571264_n.jpg

ทีมจัดงาน
37727535_2090269611221153_2709118147427827712_n.jpg
กำลังกายที่แข็งแรง นำให้เกิดปัญญาและความเพียร
จากหนังสือ "พระมหาชนก"
ชานล เพ็ชรฉ่ำ

Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย 2509top » 28 ก.ค. 2018, 20:19

ไป ไปครับ ไปเก็บให้ครบ ขาดไปเสียดายแน่
แนบไฟล์
image.jpg

Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย เต๊ะ » 06 ส.ค. 2018, 04:38

พี่ชานลครับ
สมัครครบทั้ง 4 สนาม แต่ปั่นไม่ครบ ยังได้รับเสื้อไมครับ?

Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย 2509top » 06 ส.ค. 2018, 10:01

เต๊ะ เขียน:พี่ชานลครับ
สมัครครบทั้ง 4 สนาม แต่ปั่นไม่ครบ ยังได้รับเสื้อไมครับ?

ถามแทนพี่ชานล ว่าลงสมัครครบทั้ง5สนามแล้วหรือไม่ (ชั่งหัวมันสนามเปิดฤดูกาล, มวกเหล็กสนาม1,อัมพวา2,นครนายก3,และ4เพชรบุรีสนามปิดฤดู)
ถ้าลงทะเบียนสมัครครบทั้ง5สนามก็ได้เสื้อ
หมายเหตุข้อมูลผู้จัด
รูปแบบที่ 2 สมัครรายสนามต่อเนื่องกัน 5 สนาม จะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำปีที่สนามสุดท้าย โดยบางท่านอาจต้องแสดงหลักฐานการสมัครทั้ง 4 สนามที่ผ่านมา
Option พิเศษ
1. ท่านที่สมัครไม่ทันครบ 5 สนาม แต่ต้องการเสื้อปั่น ซื้อได้ในราคา 790 บาท ถ้าลงสมัครมาแต่ละสนามได้สิทธิส่วนลดสนามละ 50 บาท (แสดงหลักฐาน) โดยส่วนลดจะได้รับคืนพร้อมรับเสื้อในวันงาน

Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย เต๊ะ » 06 ส.ค. 2018, 11:24

2509top เขียน:
เต๊ะ เขียน:พี่ชานลครับ
สมัครครบทั้ง 4 สนาม แต่ปั่นไม่ครบ ยังได้รับเสื้อไมครับ?

ถามแทนพี่ชานล ว่าลงสมัครครบทั้ง5สนามแล้วหรือไม่ (ชั่งหัวมันสนามเปิดฤดูกาล, มวกเหล็กสนาม1,อัมพวา2,นครนายก3,และ4เพชรบุรีสนามปิดฤดู)
ถ้าลงทะเบียนสมัครครบทั้ง5สนามก็ได้เสื้อ
หมายเหตุข้อมูลผู้จัด
รูปแบบที่ 2 สมัครรายสนามต่อเนื่องกัน 5 สนาม จะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำปีที่สนามสุดท้าย โดยบางท่านอาจต้องแสดงหลักฐานการสมัครทั้ง 4 สนามที่ผ่านมา
Option พิเศษ
1. ท่านที่สมัครไม่ทันครบ 5 สนาม แต่ต้องการเสื้อปั่น ซื้อได้ในราคา 790 บาท ถ้าลงสมัครมาแต่ละสนามได้สิทธิส่วนลดสนามละ 50 บาท (แสดงหลักฐาน) โดยส่วนลดจะได้รับคืนพร้อมรับเสื้อในวันงานอ่อ ลืมมีสนามเปิดฤดูกาลอีก สมัครครบทั้ง 5 สนาม
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย ชานล เพ็ชรฉ่ำ » 09 ส.ค. 2018, 13:23

เต๊ะ เขียน:
2509top เขียน:
เต๊ะ เขียน:พี่ชานลครับ
สมัครครบทั้ง 4 สนาม แต่ปั่นไม่ครบ ยังได้รับเสื้อไมครับ?

ถามแทนพี่ชานล ว่าลงสมัครครบทั้ง5สนามแล้วหรือไม่ (ชั่งหัวมันสนามเปิดฤดูกาล, มวกเหล็กสนาม1,อัมพวา2,นครนายก3,และ4เพชรบุรีสนามปิดฤดู)
ถ้าลงทะเบียนสมัครครบทั้ง5สนามก็ได้เสื้อ
หมายเหตุข้อมูลผู้จัด
รูปแบบที่ 2 สมัครรายสนามต่อเนื่องกัน 5 สนาม จะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำปีที่สนามสุดท้าย โดยบางท่านอาจต้องแสดงหลักฐานการสมัครทั้ง 4 สนามที่ผ่านมา
Option พิเศษ
1. ท่านที่สมัครไม่ทันครบ 5 สนาม แต่ต้องการเสื้อปั่น ซื้อได้ในราคา 790 บาท ถ้าลงสมัครมาแต่ละสนามได้สิทธิส่วนลดสนามละ 50 บาท (แสดงหลักฐาน) โดยส่วนลดจะได้รับคืนพร้อมรับเสื้อในวันงานอ่อ ลืมมีสนามเปิดฤดูกาลอีก สมัครครบทั้ง 5 สนาม
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ


ขอบคุณ ในคำตอบ ถูกต้องตามนั้นครับ
กำลังกายที่แข็งแรง นำให้เกิดปัญญาและความเพียร
จากหนังสือ "พระมหาชนก"
ชานล เพ็ชรฉ่ำ


Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย 2509top » 21 ส.ค. 2018, 19:35

MYMM เขียน:Test Run วันไหนครับ

9กย.ครับผม

Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย 2509top » 29 ส.ค. 2018, 19:48

MYMM เขียน:Test Run วันไหนครับ


เปิดทดสอบสนาม TESTRUN สนามปิดฤดูกาล สามวัง สามหาด สามรส เพชรบุรี
อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
เริ่มที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี เวลา 0800 น.
พิเศษ โอกาสสุดท้าย
แฟนพันธุ์แท้ TC100 ที่ลงสมัครสนามมาครบทั้ง 4 สนามแล้ว
สามารถเลือกเสื้อ Jersey ที่ระลึก ประจำปีของ TC100 ได้ด้วย
ท่านที่ยังขาดสนามไม่ครบ สามารถใช้สนามปิดฤดูกาลทดแทนได้
สำหรับท่านที่สมัครมาตามระบบปกติ เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นสมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
ระบบจะขึ้นรายการให้เลือกขนาดและสีทันที
ท่านใดมั่นใจว่าสมัครครบแล้วระบบไม่ตอบสนอง ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม Inbox แจ้งหลังไมค์มาจะตรวจสอบให้ครับ

สมัครลงชื่อใน ThaiMTB ก่อนที่นี่
http://bit.ly/2vEM7gC
จะได้ ลำดับสมัครสำหรับใช้อ้างอิงเพื่อลงชื่อ TESTRUN
กลุ่ม Exclusive ลงหมายเลข EX ได้เลย

สมัคร TESTRUN ที่นี่ครับ
http://bit.ly/2OK0wk8

ตรวจสอบผลการสมัคร
http://bit.ly/2vHZHjq


Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย ชานล เพ็ชรฉ่ำ » 04 ก.ย. 2018, 09:17

AkeOmac114 เขียน:มีแผนที่ให้โหลดมั้ยครับ

วันนี้คงเสร็จ พร้อม Cue SHeet ครับติดตามที่หน้าเพจ
TC Randonneurs ครับ
https://www.facebook.com/TC100ChanolPet ... =bookmarks
กำลังกายที่แข็งแรง นำให้เกิดปัญญาและความเพียร
จากหนังสือ "พระมหาชนก"
ชานล เพ็ชรฉ่ำ


Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย AkeOmac114 » 04 ก.ย. 2018, 20:33

ชานล เพ็ชรฉ่ำ เขียน:
AkeOmac114 เขียน:มีแผนที่ให้โหลดมั้ยครับ

วันนี้คงเสร็จ พร้อม Cue SHeet ครับติดตามที่หน้าเพจ
TC Randonneurs ครับ
https://www.facebook.com/TC100ChanolPet ... =bookmarks


ขอบคุณมากครับ พี่ชานล

Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย 2509top » 05 ก.ย. 2018, 12:26

AkeOmac114 เขียน:มีแผนที่ให้โหลดมั้ยครับ

วีดีโอ ก่อนปั่น
https://www.facebook.com/groups/1715437 ... 746581455/
ตามนี้ได้เลย
http://bit.ly/2Ne1Dut
แก้ไขล่าสุดโดย 2509top เมื่อ 12 ก.ย. 2018, 20:31, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: TC 100 สนามปิดฤดูกาล 2018 "สามวัง สามหาด สามรส" เพชรบุรี

โพสต์ โดย อำนาจ กาบัว » 12 ก.ย. 2018, 13:05

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับกลุ่มที่ผมไปขอหมกด้วยนะครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน