Thai Angel Cycling แข่งขันปั่นจักรยานหญิง ครั้งที่ 2 » อาทิตย์ 03 มี.ค. 2019 จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Thai Angel Cycling แข่งขันปั่นจักรยานหญิง ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย tonkasama » 04 ก.ค. 2018, 20:25

Thai Angel Cycling แข่งขันปั่นจักรยานหญิง ครั้งที่ 2
เนื่องด้วยกลุ่ม Thai Angel Cycling ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานหญิง ภายใต้ชื่อ “Thai Angel cycling” เป็นงานแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
รูปภาพ
1.หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาโครงการจัดแข่งจักรยานหญิง ภายใต้ชื่อ “Thai Angel cycling” ในจังหวัดสงขลา ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก นักกีฬาจักรยานทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง และได้มีนักกีฬาน้องใหม่ในวงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น โครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อให้นักปั่นจักรยานผู้หญิง ให้ได้มีโอกาสมารวมตัวกันแสดงศักยภาพ และนอกจากจะมุ่งเน้นการฝึกฝนการปั่นจักรยานของผู้หญิง ยังสร้างค่านิยมในหมู่นักปั่นหญิงให้รักสุขภาพและ มีจิตสาธารณะทำเพื่อสังคม เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อนาทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ส่งเสริมการปั่นจักรยานในหมู่นักปั่นหญิง ให้มีการรวมตัวกันมากขึ้น
3. กระตุ้นให้มีการส่งเสริมศักยภาพ ฝึกฝน และเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธี
4. ส่งเสริมการใช้จักรยานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน
5. สร้างค่านิยมในหมู่ นักปั่นหญิง ให้ รักสุขภาพและ มีจิตสาธารณะทาเพื่อสังคมด้วย
6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สร้างความสามัคคีในหมู่นักปั่นสงขลา
3. เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวังจากสมาชิกนักแข่งและผู้สนใจทั่วทุกพื้นที่ของ จังหวัดสงขลา และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย จะร่วมโครงการนี้ประมาณ 1000 คน
4. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักกีฬาจักรยาน หญิง
2. ผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และปั่นผู้จักรยานทุกประเภททั้งชายและหญิง
3. นักกีฬาจักรยานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ให้ความสนใจ
4. นักปั่นจักรยานที่ต้องการร่วมการกุศล
5. สถานที่ดำเนินการ
ลานพระบรมรูป ร.5 สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

เส้นทางจักรยาน
⦁ เส้นทางปั่นแข่งขัน จาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ไป บ้านหว้าหลัง ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
⦁ เส้นทาง vip จาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ไป เนินพิจิตร


6. กิจกรรม
- วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลา 13.00 -21.00 น.ลงทะเบียนนักแข่ง และ เริ่มกิจกรรมร้านค้า
⦁ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลา 6.00 -13.30 น.
-เวลา 05.30 - 07.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ , รับประทานอาหารเช้า
-เวลา 07.30 น. ประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่น
-เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
-เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

7.การปั่นจักรยาน แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. การแข่งขัน เสือหมอบและเสือภูเขา เฉพาะนักปั่นหญิง ระยะทาง 70 km
ค่าสมัคร 650 ได้รับเสื้อปั่น 1 ตัว และเหรียญรางวัล
ถ้วยรางวัล
- ถ้วยรางวัลพระราชทานมีเฉพาะ ลำดับที่ 1 รุ่น open จักรยานเสือหมอบ และเสือภูเขา
- ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเฉพาะ ลำดับที่ 1 รุ่นอายุ จักรยานเสือหมอบ และเสือภูเขา
- ถ้วยรางวัลรุ่นแข่งขัน แจกถ้วยอันดับ 1-10 สำหรับรุ่น open และ แจกถ้วยอันดับ 1-5 สำหรับรุ่น อายุ
- เหรียญรางวัลได้รับทุกท่านที่เข้าเส้นชัยเงินรางวัล
1.เงินรางวัลรุ่นแข่งขันจักรยานเสือหมอบ และ เสือภูเขา ระยะทาง 70 กิโลเมตร (กรณีรุ่นแข่งขันมีผู้สมัครไม่ถึง 10 ท่าน งดจ่ายเงินรางวัล)
1.1 รุ่น open ไม่จากัดอายุ เงินรางวัล 6 ลำดับ 6000, 4000 , 2000 , 1500 , 1000 , 500 เรียงตามลำดับ
1.2 อายุ ไม่เกิน 34 ปี เงินรางวัล 5 ลำดับ 2000, 1500, 1000 , 700 , 500 เรียงตามลำดับ
1.3 อายุ 35-44 ปี เงินรางวัล 5 ลำดับ 2000, 1500, 1000 , 700 , 500 เรียงตามลำดับ
1.4 อายุ 45-54 ปี เงินรางวัล 5 ลำดับ 2000, 1500, 1000 , 700 , 500 เรียงตามลำดับ
1.5 อายุ 55 ปี ขึ้นไป เงินรางวัล 5 ลำดับ 2000, 1500, 1000 , 700 , 500 เรียงตามลำดับ

2. รุ่น vip ท่องเที่ยวไม่จำกัด เพศ อายุ และชนิดจักรยาน ระยะทาง 40 กิโลเมตร
2.1 ค่าสมัคร 1000 บาท ได้รับเสื้อปั่น 1 ตัว ผ้าบัพ 1 ผืน ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล
2.2 ค่าสมัคร 650 บาท ได้รับเสื้อปั่น 1 ตัว เหรียญรางวัล และ ชิงถ้วยรางวัล 1-10 (แบ่งเป็น ชาย 10 ถ้วย หญิง 10 ถ้วย)
2.3 ค่าสมัคร 200 บาท ได้รับผ้าบัฟ 1 ผืน

การรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://event.thaimtb.com/event.php?e=314
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวน 1,000 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
การติดต่อสอบถาม
facebook fanpage : Thai Angel cycling ……https://www.facebook.com/thaiangelcycling/
ผู้จัด : ต้น/น.ส.กษมา เครือเนียม 094-5322654 (Line : tonkasama28)
Facebook : tonkasama Boatbakery
แนบไฟล์
พระเทพ postera3.jpg
รางวัล.jpg
1angel2019-poster-a3.jpg
1angel2019-poster-race.jpg
1angel2019-poster-raceB.jpg
1angel2019-poster-raceC.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย tonkasama เมื่อ 31 ธ.ค. 2018, 22:16, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: Thai Angel Cycling แข่งขันปั่นจักรยานหญิง ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย tonkasama » 12 พ.ย. 2018, 13:38

Her & HILL When she meets HILL, cycling race for testing her abilities and performance Her & HILL When she meets HILL, cycling race for testing her abilities and performance
Hatyai Songkhla Thailand
แนบไฟล์
1.jpg
3.jpg
5.jpg
13.jpg


Re: Thai Angel Cycling แข่งขันปั่นจักรยานหญิง ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย tonkasama » 31 ธ.ค. 2018, 22:22

รูปภาพตัวอย่าง งาน และภาพถ่ายแบบ
แนบไฟล์
Capture7.JPG
01_181219_0015 - Copy.jpg
03_181219_0001.jpg
04_181219_0037.jpg
06_181219_0001.jpg

Re: Thai Angel Cycling แข่งขันปั่นจักรยานหญิง ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย bangfed » 04 ก.พ. 2019, 13:39

ค่าสมัคร VIP ยังลดอีกหรือเปล่าครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 13 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน