ขอเชิญร่วมปั่น "ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3" » อาทิตย์ 25 พ.ย. 2018 จังหวัดพะเยา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Re: ขอเชิญร่วมปั่น "ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3"

โพสต์ โดย นิติศักดิ์ » 04 มิ.ย. 2018, 11:42


แสดงแผนที่ ภูอานม้า พะเยา แบบเต็มจอ

Re: ขอเชิญร่วมปั่น "ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3"

โพสต์ โดย Apichata Sutika » 12 มิ.ย. 2018, 14:11

ถ้าสมัครแล้วจะขอให้จัดส่งเสื้อให้ก่อนปั่น 2 ตัว จะคิดค่าจัดส่งเท่าไหร่ครับ


Re: ขอเชิญร่วมปั่น "ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3"

โพสต์ โดย คชสินธุ์ » 27 ส.ค. 2018, 07:24

คชสินธุ์ เขียน:เสือภูเขาชาย
A1 นายพงษ์พัฒน์ อาซ้อกู่ XL โรงเตี้ยมแม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A1 จักรภัทร ชุมภู M ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน

A2 นายรัฐกรณ์ ธัชทฤต M เชียงคำไบค์(ลูกหมูทีม) พะเยา โอนแล้ว
A2 นายเอกลักษณ์ นิมิตปฏิพัทธ์ S เชอร์รี่ไบค์ สันทราย เชียงใหม่ รอโอน
A2 พรเทพ ประทุม L เสือออโต้เพ้นท์ เชียงใหม่ รอโอน
A2 ทวีศักดิ์ ชูศรี S เสือศักดิ์ ออโต้เพ้นท์ เชียงใหม่ รอโอน
A2 นาย กรวิชญ์ ส่างเงิน L โรงเตี๊ยม แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว

A3 นายธนกฤต โชติธนภาคย์ M อิสระ แพร่ รอโอน
A3 นายวีรชน คำแก้ว M อิสระ ตาก โอนแล้ว
A3 นายมานิตย์ จิตอารีย์ L มิตรภาพบนหลังเสือ น่าน รอโอน
A3 วิษณุ พิบูลย์ XL เสือสักออโต้เพ้นท์ เชียงใหม่ รอโอน
A3 ปิยะพงษ์ ธิจิ่น M โรงเตี๊ยม168แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว

A4 นายโยธิน ธงโพธิ์ทอง L อิสระ ระยอง โอนแล้ว
A4 นายสมเจตน์ สระทองอุ่น M อิสระ ระยอง โอนแล้ว
A4 นายวิรุณ มิยะยม S เสือหิริภุญชัย ลำพูน รอโอน
A4 นายอนุสรณ์ คำพีระ L เสือเชียงคำ พะเยา โอนแล้ว
A4 นายภิรมย์ ศรฤทธิ์ L โรงเตี้ยม 168แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว

A5 นายนพพร ปานพิมพ์ M PR BIKECLUB กทม. รอโอน
A5 เซน จำพรึก L รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A5 นายคธาวุฒิ ชมภูรักษ์ L แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A5 ปฐมพงศ์ สิงห์โตทอง XL Tiger bike chonburi ชลบุรี โอนแล้ว
A5 สมเกียรติ มาสม L สาสุขแม่สาย cycling เชียงราย รอโอน
A5 วิรัตนฺ์ ปัญญาแก้ว S ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A5 ดต.ดรงค์กรณ์ ยะวงค์แล M อิสระ ลำปาง โอนแล้ว
A5

A6 นายธรรมนูญ ชัยไธสง M เสือหำห้อย นครราชสีมา โอนแล้ว
A6 นายศรัณย์วิทย์ ก้อนแก้ว M เสือทองกวาว เชียงใหม่ รอโอน
A6 นายสมเด็จ ปินทะยา L จักรยานจอมทอง เชียงใหม่ รอโอน
A6 Saree Maneechot S PEA BC Chiangmai รอโอน
A6 สมบูรณ์ ขันเมือง M รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A6 โสฬษฒ์ เทพสถิตย์ M ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลยุ้งทะลาย สุพรรณบุรี รอโอน
A6 นายศรัณย์วิทย์ ก้อนแก้ว M เสือทองกวาว เชียงใหม่ รอโอน
A6 นายสมคิด จันทะการ M สักทองไบค์ เชียงราย โอนแล้ว
A6 พนาเวศ อุปรี M เสือดอยนางนอน เชียงราย รอโอน
A6 จำนง ยอดหล้า L อิสระ น่าน รอโอน


A7 นายสุรัตน์ ทานำ L เสือทองกวาว เชียงใหม่ รอโอน
A7 อำพล ราชดี XL รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A7 วิรัตน์ จันทร์แก้ว L รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A7 ดวงจันทร์ ต้นภู L รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A7 นายสุรัตน์ ทานำ L เสือทองกวาว เชียงใหม่ รอโอน
A7 เกรียงไกร ประจำกิจ S เสือแม่ริม เชียงใหม่ รอโอน
A7 สมบูรณ์ ลีวิริยะสกุล 2XL ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน

A8 นายเฉลิมพล ลิมปโกมล L โพธิ์พระยา แก๊งค์หมุนล้อ สุพรรณบุรี โอนแล้ว
A8 ร.ต.อ.ศานิจ .บุญศิริ M เสือท่องเที่ยวกาญจนบุรี นครพนม รอโอน
A8 นายนิพนธ์ นิ่มคำ L ชมรมจักรยานพระลำพัง สุโขทัย รอโอน
A8 จ.ส.อ. ณรงค์ เมืองไทย M ปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา โอนแล้ว
A8 มนตรี อัมพรรัตน์ L ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A8 เปี่ยมโชค ตาโน M ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A8 เกียรติศักดิ์ รันตนพุก M ทีมอัยการพิจิตร จังหวัดพิจิตร รอโอน
A8 สมยศ เจตเกษตรการณ์ L ทีมอัยการพิจิตร จังหวัดพิจิตร รอโอน


A9 นายเทวิน หน่อคำ L จักรยานจอมทอง เชียงใหม่ รอโอน
A9 สอาด ไชยตน XL รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A9 บุญญฤทธิ์ คำเผ่า XL โรงเตี๊ยม 168 แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A9 เนตร จอมสว่าง XL ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A9 สุทธิพงษ์ งามศรี 2XL โรงเตี๊ยม แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว

เสือภูเขาหญิง
B1

B2 ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร์ S ปั่่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน

B3 ร.ตอ.หญิง​ นภสร​ งามภัคดีโสภา SS อิสระ ลำปาง รอโอน
B3 นางศิราณี หน่อคำ S จักรยานจอมทอง เชียงใหม่ รอโอน
B3 อังสุรีย์ ไชยตน S รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน

B4 รุ่งกมล ลี M ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
B4 สุกัญญา ขันสังห์ SS ทีมอัยการพิจิตร จังหวัดพิจิตร รอโอน

เสือหมอบ
R1 นายสรรเพชญ ลิมปโกมล L โพธิ์พระยา แก๊งค์หมุนล้อ สุพรรณบุรี โอนแล้ว
R1 อานนท์ จอมสว่าง XL ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
R1 ทศพล วิไล M ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน

R2 นนทิวัฒน์ พรมแก้ว L สามพรานทีม นครปฐม โอนแล้ว
R2 นายวิสิทธิ์ ลิมปติยะกร M ทีม STB5 cycling ประจวบคีรีขันธ์ โอนแล้ว
R2 นายสถาพร สงวนพันธ์ M PR BIKECLUB ฉะเชิงเทรา รอโอน
R2 นายปกรณ์พนธ์ บุญศุภาโรจน์ XL อิสระ กรุงเทพ โอนแล้ว
R2 นายสมบูรณ์ ศรีนวลชาติ L จักรยานน่าน น่าน โอนแล้ว
R2 อดุลย์ จอมสว่าง L ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน

R3 เสาวลักษณ์ แก้วหน่อ M อิสระ เชียงราย รอโอน
R3 นส.ยวิน ศรีสมัย S อิสระ กรุงเทพ โอนแล้ว
R3 วรรดา คำภีระ SS ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน

รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย
C1 ไตรภพ สายสิญจน์ S อิสระ นครราชสีมา รอโอน
C1 ธรพร ปิ่นแก้ว M อิสระ นครราชสีมา รอโอน
C1 สมชาย ภิญโญจรัสแสง L อิสระ กรุงเทพ โอนแล้ว
C1 พ.ท.อรรถพล จันธิมา L อิสระ พะเยา โอนแล้ว
C1 ร.ต.ต.วัชรพงษ์ จันธิมา M อิสระ พะเยา รอโอน
C1 นายชยุต เรืองรังษี XL โรงเตี๊ยม168แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
C1 นายวิเชียร เรือนศรี 2XL อิสระเชียงราย โอนแล้ว
C1 ศุภรัสมี อินต๊ะไชย M คนเฝ้าดอย เชียงใหม่ รอโอน
C1 อาจิรา ประสงค์ดี M คนเฝ้าดอย เชียงใหม่ รอโอน
C1 ประพัตร ดีวรพฤกษ์ M อิสระ กรุงเทพฯ รอโอน
C1 จิตต์ กาติ๊บ L อิสระเชียงคำ พะเยา รอโอน
C1 นายพรชัย หาญต๊ะ M คนเฝ้าดอย เชียงใหม่ รอโอน


Re: ขอเชิญร่วมปั่น "ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3"

โพสต์ โดย คชสินธุ์ » 10 ต.ค. 2018, 12:48

คชสินธุ์ เขียน:เสือภูเขาชาย
A1 นายพงษ์พัฒน์ อาซ้อกู่ XL โรงเตี้ยมแม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A1 จักรภัทร ชุมภู M ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A1 สมภพ พงษ์ทิพย์พิทักษ์ L รถถีบเมียก้าย ลำปาง โอนแล้ว
A1 รณชัย ขันตาเครือ L รถถีบเมียก้าย ลำปาง โอนแล้ว
A1 นายปริวรรต หล้าบัววงค์ M เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A1 ด.ช.ธงชัย แซ่ตั้ง M ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
A1 นายอรรถกร จตุนาม M เสืออิสระ พะเยา โอนแล้ว

A2 นายรัฐกรณ์ ธัชทฤต M เชียงคำไบค์(ลูกหมูทีม) พะเยา โอนแล้ว
A2 นายเอกลักษณ์ นิมิตปฏิพัทธ์ S เชอร์รี่ไบค์ สันทราย เชียงใหม่ รอโอน
A2 พรเทพ ประทุม L เสือออโต้เพ้นท์ เชียงใหม่ โอนแล้ว
A2 ทวีศักดิ์ ชูศรี S เสือออโต้เพ้นท์ เชียงใหม่ โอนแล้ว
A2 นาย กรวิชญ์ ส่างเงิน L โรงเตี๊ยม แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A2 นายยศนนท์ หอมนาน L ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A2 นาย บุญรอด. วงศ์เครืองาม L ไข่สั่นปั่นยาว เชียงราย โอนแล้ว
A2 นายเอกพล นาทะสัน L ไข่สั่นปั่นยาว เชียงราย โอนแล้ว
A2 วัชรพงศ์ มูลใหม่ XL ฟาร์มเห็ดธนกฤต เชียงใหม่ รอโอน

A3 นายธนกฤต โชติธนภาคย์ M อิสระ แพร่ รอโอน
A3 นายวีรชน คำแก้ว M อิสระ ตาก โอนแล้ว
A3 นายมานิตย์ จิตอารีย์ L มิตรภาพบนหลังเสือ น่าน รอโอน
A3 วิษณุ พิบูลย์ XL เสือสักออโต้เพ้นท์ เชียงใหม่ รอโอน
A3 ผทัยเทพ ขันตี XL ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A3 ปิยะพงษ์ ธิจิ่น M โรงเตี๊ยม168แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A3 นายภาคิน ไทนนน์ S เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A3 ยอดชาย. หน่อแก้ว M เชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A3 ประทีป ขาววัด M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A3 เทวฤิทธิ์ วิชัย L ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A3 ชนะ อินท้าวตัน M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน

A4 นายโยธิน ธงโพธิ์ทอง L อิสระ ระยอง โอนแล้ว
A4 นายสมเจตน์ สระทองอุ่น M อิสระ ระยอง โอนแล้ว
A4 นายวิรุณ มิยะยม S เสือหิริภุญชัย ลำพูน รอโอน
A4 นายอนุสรณ์ คำพีระ L เสือเชียงคำ พะเยา โอนแล้ว
A4 นายภิรมย์ ศรฤทธิ์ L โรงเตี้ยม 168แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A4 นายสมชาย เวียงคำ L อิสระ เชียงคำ พะเยา โอนแล้ว
A4 นายชำนาญ ปินทรายมูล L เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A4 นายคมสัน สมวงษ์ L เสือเพื่อนล้านนา เชียงใหม่ โอนแล้ว
A4 ชัยสุรัตน์ วงค์ปางมูล S ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A4 อิฐ วิวาห์สุข L เสือภูซาง พะเยา โอนแล้ว
A4 นายอณุคม ธิปัดเป่า S แม่จันไบค์ เชียงราย รอโอน

A5 นายนพพร ปานพิมพ์ M PR BIKECLUB กทม. รอโอน
A5 เซน จำพรึก L รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A5 นายคธาวุฒิ ชมภูรักษ์ L แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A5 ปฐมพงศ์ สิงห์โตทอง XL Tiger bike chonburi ชลบุรี โอนแล้ว
A5 สมเกียรติ มาสม L สาสุขแม่สาย cycling เชียงราย รอโอน
A5 วิรัตนฺ์ ปัญญาแก้ว S ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A5 ดต.ดรงค์กรณ์ ยะวงค์แล M อิสระ ลำปาง โอนแล้ว
A5 นายชุติพนธ์ ปินตา L เสือดอยนางนอน เชียงราย รอโอน
A5 ปิยะเทพ ธิจิ่น L โรงเตี๊ยม168แม่สาย แพร่ โอนแล้ว
A5 นายอนุภาพ ใสสม M ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A5 นายนเรศ เครือประดิษฐ์ S CR3 เชียงราย โอนแล้ว
A5 ด.ต.อุดร ฟองนวล M เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A5 นายสมศักดิ์ เพิ่มพูล 2XL เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A5 ดาบตำรวจแรม วังวล S ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์เยอรมันออโต้ พะเยา โอนแล้ว
A5 ชาญศักดิ์ เชื้อเมืองพาน M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A5 ชวลิต ใจผาวัง L ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A5 สุรินทร์ อู่เมืองคำ L ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน

A6 นายธรรมนูญ ชัยไธสง M เสือหำห้อย นครราชสีมา โอนแล้ว
A6 นายศรัณย์วิทย์ ก้อนแก้ว M เสือทองกวาว เชียงใหม่ โอนแล้ว
A6 นายสมเด็จ ปินทะยา L จักรยานจอมทอง เชียงใหม่ โอนแล้ว
A6 Saree Maneechot S PEA BC Chiangmai รอโอน
A6 สมบูรณ์ ขันเมือง M รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A6 โสฬษฒ์ เทพสถิตย์ M ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลยุ้งทะลาย สุพรรณบุรี รอโอน
A6 นายศรัณย์วิทย์ ก้อนแก้ว M เสือทองกวาว เชียงใหม่ รอโอน
A6 นายสมคิด จันทะการ M สักทองไบค์ เชียงราย โอนแล้ว
A6 พนาเวศ อุปรี M เสือดอยนางนอน เชียงราย รอโอน
A6 สุมิตร บูรณะโรจน์ตระกูล S EGAT Bike Club ลำปาง รอโอน
A6 นายสุวิทย์ มณฑาลพ XL ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A6 นายสุรศักดิ์ พันมะวงศ์ XL ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A6 นายชาญ ภีระคำ L อิสระ เชียงคำ พะเยา โอนแล้ว
A6 นายวุฒิชัย ยานะ XL เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A6 นายสมบูรณ์ เกรมพรม XL เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A6 นายสมชาย อาลุนพง M เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A6 Mr.Eric Bonnot L จักรยาน"เสือเชียงคำ" พะเยา โอนแล้ว
A6 ประวร ญาณะโคตร M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A6 สถาพร ตุ้ยดวง XL ชมรม speed2น่องป้าว เชียงใหม่ โอนแล้ว
A6 ธนทรัพย์ สุกันธา XL ล้อโตตี4 เชียงใหม่ รอโอน
A6 นายสุรพล ไคร้งาม M ชมรม speed2น่องป้าว เชียงใหม่ โอนแล้ว
A6 ทองสุข ขัติวงค์ L ครอสไบค์ เชียงใหม่ รอโอน

A7 นายสุรัตน์ ทานำ L เสือทองกวาว เชียงใหม่ รอโอน
A7 อำพล ราชดี XL รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A7 วิรัตน์ จันทร์แก้ว L รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A7 ดวงจันทร์ ต้นภู L รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A7 นายสุรัตน์ ทานำ L เสือทองกวาว เชียงใหม่ รอโอน
A7 เกรียงไกร ประจำกิจ S เสือแม่ริม เชียงใหม่ รอโอน
A7 สมบูรณ์ ลีวิริยะสกุล 2XL ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A7 พ.ท.จำนง ชัยสุวรรณ์ M เสือลายพราง เชียงราย โอนแล้ว
A7 ร.อ.ทศพล ปันนะสุทธิพันธ์ L เสือลายพราง เชียงราย โอนแล้ว
A7 ร.ท.อุดมศักดิ์ ศิริพรรณรัตน์ L เสือลายพราง เชียงราย โอนแล้ว
A7 นายยุทธศักดิ์ ดวงไทย L เสือลายพราง เชียงราย รอโอน
A7 นายผเด็ด บุญตัน XL เสือดอยนางนอน เชียงราย รอโอน
A7 เกรียงไกร ประจำกิจ S เสือแม่ริม เชียงใหม่ โอนแล้ว
A7 นายสาโรจน์ ไชยมงคล XL ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A7 นายสุวรรณ ฝั้นเต็ม XL ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A7 ว่าที่ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา M เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A7 นายสุพรรณ นาระเรศ L เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A7 นายประเวช แก้วปุ๋ย M ทีมแม่ข้าวต้ม เชียงราย โอนแล้ว
A7 สุพรรณ. อริยะภาพ M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A7 เชาวลิต เสียงอ่อน L ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A7 นายไสว ใจวังโลก M เชียงคำไบค์ ( ลูกหมูทีม ) พะเยา โอนแล้ว
A7 นายธวัชชัย จันทราภิรมย์ S ฟอร์แมท - ทรินเอ๊กซ์ทีม เชียงราย รอโอน

A8 นายเฉลิมพล ลิมปโกมล L โพธิ์พระยา แก๊งค์หมุนล้อ สุพรรณบุรี โอนแล้ว
A8 ร.ต.อ.ศานิจ .บุญศิริ M เสือท่องเที่ยวกาญจนบุรี นครพนม รอโอน
A8 นายนิพนธ์ นิ่มคำ L ชมรมจักรยานพระลำพัง สุโขทัย รอโอน
A8 จ.ส.อ. ณรงค์ เมืองไทย M ปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา โอนแล้ว
A8 มนตรี อัมพรรัตน์ L ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A8 เปี่ยมโชค ตาโน M ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A8 พ.ต.ท.อำนวย ศรีโรย L จวนกั๋นปั่นแอ่ว ลำปาง โอนแล้ว
A8 ถวัลย์ ปิงคำพิชัย M รถถีบเมืองพาน เชียงราย รอโอน
A8 นายอารุณ ขาวอ่อน L เสือดอยนางนอน เชียงราย รอโอน
A8 ภูวนาถ สายต๋า M ชมรมจักรยานบ้านป่าป้อง เชียงใหม่ โอนแล้ว
A8 นายลิ้ม กิจจานุลักษณ์ XL ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A8 นายสมศักดิ์ หอมนาน L ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A8 ร.ต.ท.ธนวัฒน์ วงศ์ใหญ่ M ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A8 นายอนันต์ ตติยะนันตกูล XL ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A8 นายอาด ราวิชัย M CR3 เชียงราย โอนแล้ว
A8 นายฉลอง​ เตมีศักดิ์​ L เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A8 นายบุญเรือง​ ไชยลังกา​ L เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A8 ร.ต.ท.คะนอง​ ปัญจะศรี​ L เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A8 ถวัลย์ ปิงคำพิชัย M อิสระ พาน เชียงราย โอนแล้ว
A8 Mr.Remi Gires M จักรยาน"เสือเชียงคำ" พะเยา โอนแล้ว
A8 นายประสิทธิ์ ยืนยลแสน M ภูซาง พะเยา รอโอน
A8 บุญสิงห์ บุญเเต่ง M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
A8 วีระกิตติ์ ศิริอนันต์ M ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ โอนแล้ว
A8 เกียรติศักดิ์ รันตนพุก M ทีมอัยการพิจิตร จังหวัดพิจิตร โอนแล้ว
A8 สมยศ เจตเกษตรการณ์ XL ทีมอัยการพิจิตร จังหวัดพิจิตร โอนแล้ว
A8 นายสุวิทย์ ทินะ XL ล้อโตตี4 เชียงใหม่ รอโอน
A8 กันธัง พิดานปัน XL ครอสไบค์ เชียงใหม่ รอโอน
A8 นายทนนน์ อาทิตย์ M ล้อโตตี4 เชียงใหม่ รอโอน
A8 สมพ้นธ์ เลียวเจริญ L 123 เชียงราย โอนแล้ว
A8 กัมพล เมธาจารุนนท์ L 123 เชียงราย โอนแล้ว
A8 ถาวร​ บุญชุมภู L 123 เชียงราย โอนแล้ว
A8 สมรัตน์ อินทนันท์ S คอสไบค์ เชียงใหม่ รอโอน

A9 นายเทวิน หน่อคำ L จักรยานจอมทอง เชียงใหม่ โอนแล้ว
A9 สอาด ไชยตน XL รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
A9 บุญญฤทธิ์ คำเผ่า XL โรงเตี๊ยม 168 แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A9 เนตร จอมสว่าง XL ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
A9 สุทธิพงษ์ งามศรี 2XL โรงเตี๊ยม แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
A9 วิษณุ พิบูลย์ XL auto bike เชียงใหม่ โอนแล้ว
A9 นายกิตติกัมพนธ์ กิจจานุลักษณ์ XL ชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเชียงคำ พะเยา รอโอน
A9 นาย สุรชัย กาแก้ว 2XL เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
A9 นายสยาม อินเรือง XL ไข่สั่นปั่นยาว เชียงราย โอนแล้ว
A9 นายกมล จันทาพูน L ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
A9 ถกลรัตน์ พันธุ์สืบ XL ชมรมจักรยานอำเภอจุน พะเยา โอนแล้ว
A9 สาธิต ศักดิ์ภูวดล 3XL เสือภูซาง พะเยา โอนแล้ว
A9 นายอธิวัฒน์​ มังคลาด L ล้อโตตี4 เชียงใหม่ รอโอน
A9 นายประวิท เคหา 2XL ล้อโตตี4 เชียงใหม่ รอโอน
A9 นายสุรพร ใจบาล 2XL แม่จันไบค์ เชียงราย รอโอน
A9 นายวุฒิศักดิ์ ใจพันธ์ 2XL เพื่อน 60 พะเยา รอโอน

เสือภูเขาหญิง
B1 ฐปนัท ลานไพร SS มิวสิคไบค์ ลำปาง รอโอน

B2 ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร์ S ปั่่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน

B3 ร.ตอ.หญิง​ นภสร​ งามภัคดีโสภา SS อิสระ ลำปาง รอโอน
B3 นางศิราณี หน่อคำ S จักรยานจอมทอง เชียงใหม่ โอนแล้ว
B3 อังสุรีย์ ไชยตน S รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ รอโอน
B3 นางอัมรา แก้วปุ๋ย S ทีมแม่ข้าวต้ม เชียงราย โอนแล้ว
B3 อ่อนศรี ชาวสวน M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน

B4 รุ่งกมล ลี M ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
B4 นางอุไรวรรณ์ ชัยสุวรรณ S เสือลายพราง เชียงราย โอนแล้ว
B4 ณภัชดา สุริยะภัทช์ S อิสระ พะเยา โอนแล้ว
B4 นางศิริภา เนตรสุวรรณ์ S ฝุ่นฟุ้ง เชียงราย โอนแล้ว
B4 นางสายสุนีย์ ยะคำ SS ดอยกอม เชียงใหม่ รอโอน
B4 ศรีเรือน บุญศรี M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
B4 สายพิณ ใจผาวัง M ทีมสักทองไบค์ เชียงราย รอโอน
B4 จารุชา บัวกาญจน์กนก SS รถถีบเพื่อสุขภาพพาน เชียงราย โอนแล้ว
B4 สุกัญญา ขันสังห์ S ทีมอัยการพิจิตร จังหวัดพิจิตร โอนแล้ว
B4 ประทุมพร อินชัย S คอสไบค์ เชียงใหม่ รอโอน

เสือหมอบ
R1 นายสรรเพชญ ลิมปโกมล L โพธิ์พระยา แก๊งค์หมุนล้อ สุพรรณบุรี โอนแล้ว
R1 อานนท์ จอมสว่าง XL ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
R1 ทศพล วิไล M ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
R1 นายเอกกวี หน่อแก้วมงคล เสือสุขภาพเชียงแสน เชียงราย โอนแล้ว
R1 นายวุฒิชัย ใจปิ่นตา S ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R1 นายเรวิทย์ เป็งแสนหนู M ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R1 นายสราวุฒิ ชุ่มเย็น M ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R1 ด.ช.ไพศาล จูเปาะ M ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R1 ด.ช.วรชิต กันแก้ว S ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R1 ด.ช.พงษ์ พรมมา M ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R1 นาย​ รัฐ​ภูมิ​ วงศ์​ใหญ่​ S เสือจุน พะเยา รอโอน

R2 นนทิวัฒน์ พรมแก้ว L สามพรานทีม นครปฐม โอนแล้ว
R2 นายวิสิทธิ์ ลิมปติยะกร M ทีม STB5 cycling ประจวบคีรีขันธ์ โอนแล้ว
R2 นายสถาพร สงวนพันธ์ M PR BIKECLUB ฉะเชิงเทรา รอโอน
R2 นายปกรณ์พนธ์ บุญศุภาโรจน์ XL อิสระ กรุงเทพ โอนแล้ว
R2 นายสมบูรณ์ ศรีนวลชาติ L จักรยานน่าน น่าน โอนแล้ว
R2 อดุลย์ จอมสว่าง L ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
R2 พลากร รอดจากทุกข์ M Pana Bike จันทบุรี รอโอน
R2 จรพรต อภิชัย XL น้ำใจไบซิเคิล เชียงใหม่ รอโอน
R2 นายวิชัย วิสุทธิเกษม M ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R2 นายกิตติ์ฐณัฏ พิงคะสันเตชิน M ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R2 นายเอกชัย นันตา M ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R2 นายปรีชา กันฑะวงค์ XL บ้านรถถีบน่าน น่าน โอนแล้ว
R2 ศุภกิจ เสืออุดม S เสือเถินชวนปั่น ลำปาง โอนแล้ว
R2 จีรพงษ์ สายดวงแก้ว SS ปั่นๆกินๆ ลำปาง โอนแล้ว
R2 นายชัยกร สุทธิ L อิสระ น่าน โอนแล้ว

R3 เสาวลักษณ์ แก้วหน่อ M อิสระ เชียงราย รอโอน
R3 นส.ยวิน ศรีสมัย S อิสระ กรุงเทพ โอนแล้ว
R3 วรรดา คำภีระ SS ปั่นแอ่วแม่สรวย เชียงราย รอโอน
R3 นางรัตนา อมรพงศ์รักษา M เสือลายพราง เชียงรายโอนแล้ว
R3 นางศุณัฐฐ์ชญา พิงคะสันเตชิน SS ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R3 น.ส.นุสรา อิ่นวงศ์ SS ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R3 น.ส.กชอร มีสุข S ทีนทอคหมูป่า เชียงราย รอโอน
R3 นางสาวกชพร คูดิษฐาเลิศ M ชมรมจักรยานอำเภอจุน พะเยา รอโอน

รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย
C1 ไตรภพ สายสิญจน์ S อิสระ นครราชสีมา รอโอน
C1 ธรพร ปิ่นแก้ว M อิสระ นครราชสีมา รอโอน
C1 สมชาย ภิญโญจรัสแสง L อิสระ กรุงเทพ โอนแล้ว
C1 พ.ท.อรรถพล จันธิมา L อิสระ พะเยา โอนแล้ว
C1 ร.ต.ต.วัชรพงษ์ จันธิมา M อิสระ พะเยา รอโอน
C1 นายชยุต เรืองรังษี XL โรงเตี๊ยม168แม่สาย เชียงราย โอนแล้ว
C1 นายวิเชียร เรือนศรี 2XL อิสระเชียงราย โอนแล้ว
C1 ศุภรัสมี อินต๊ะไชย M คนเฝ้าดอย เชียงใหม่ รอโอน
C1 อาจิรา ประสงค์ดี M คนเฝ้าดอย เชียงใหม่ รอโอน
C1 ประพัตร ดีวรพฤกษ์ M อิสระ กรุงเทพฯ โอนแล้ว
C1 จิตต์ กาติ๊บ L อิสระเชียงคำ พะเยา รอโอน
C1 นายพรชัย หาญต๊ะ M คนเฝ้าดอย เชียงใหม่ รอโอน
C1 พ.ต.ท.ชาตรี ศิริปัญญา L จวนกั๋นปั่นแอ่ว ลำปางโอนแล้ว
C1 ด.ต.สมเกียรติ ทองฟู L จวนกั๋นปั่นแอ่ว ลำปาง โอนแล้ว
C1 พงค์พิสันต์ ประชุม L อิสระ พะเยา รอโอน
C1 นายรหัท ประทุมทรัพย์ L บ้านเปิ๋งใจ๋ เชียงใหม่ โอนแล้ว
C1 นางผุสดี ประทุมทรัพย์ M บ้านเปิ๋งใจ๋ เชียงใหม่ โอนแล้ว
C1 นายบัญชา พุทธโยธา L ดอยกอม เชียงใหม่ โอนแล้ว
C1 นางลำจวน พุทธโยธา M ดอยกอม เชียงใหม่ โอนแล้ว
C1 นายนิพันธ์ ใจหมู L ดอยกอม เชียงใหม่ โอนแล้ว
C1 นางแสงทิพย์ อุ่นคำ M ดอยกอม เชียงใหม่ โอนแล้ว
C1 นายอภิชาติ สุติคา L ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพฯโพธิ์พระยา สุพรรณบุรี โอนแล้ว
C1 นางศรีวรรณ สุติคา XL ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพฯโพธิ์พระยา สุพรรณบุรี โอนแล้ว
C1 สุรพล ภูอังสะ M อิสระ กาญจนบุรี โอนแล้ว
C1 พันโท รุจิโรจน์ พลันสังเกตุ L ทีมจักรยานนาม่วงอิสระ สงขลา โอนแล้ว
C1 นางนงคราญ พรหมเผ่า XL เชียงคำ พะเยา รอโอน
C1 นาย สงกรานต์ ภูษี L อิสระ ชลบุรี โอนแล้ว
C1 นาง กรรณพัชร์ สุขทวี L อิสระ ชลบุรี โอนแล้ว
C1 เอกวิทย์ ทองสาย XL เสือจุน พะเยา รอโอน
C1 ปิ่นนภา พึ่งพุทธ M เสือจุน พะเยา รอโอน
C1 ร.ต.ท. กิ่งศักดิ์ รวมสุข M อิสระเชียงคำ พะเยา โอนแล้ว
C1 นายไชยวนาถ เชนเจริญ L ชมรม speed2น่องป้าว เชียงใหม่ โอนแล้ว
C1 นางดรุณี เชนเจริญ L ชมรม speed2น่องป้าว เชียงใหม่ โอนแล้ว
C1 สายหยุด วิริยา M ล้อโตตี4 เชียงใหม่ รอโอน
C1 นายเกษม​ หลักทุน XL เสือจุน พะเยา รอโอน
C1 นายณัฐวุฒิ​ สุทธิพร L เสือจุน พะเยา รอโอน
C1 นางสุพิน เคหา M ล้อโตตี4 เชียงใหม่ รอโอน
C1 รัตติยา อ่อนนวล M เสือเชียงคำ พะเยา โอนแล้ว
C1 นายพลคีรี รัตนัง XL ล้อโตตี4 เชียงใหม่ รอโอน
C1 สงกราต์ วงศ์ใหญ่ L เสือเชียงคำ พะเยา รอโอน
C1 ธีระวัฒน์ งามเริง XL เสือเชียงคำ พะเยา รอโอน

C1 นายชัยพร วงศ์สถาพรชัย M เสือเชียงคำ พะเยา รอโอน[/quote]

Re: ขอเชิญร่วมปั่น "ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3"

โพสต์ โดย Ard » 22 พ.ย. 2018, 20:33

จุดชมวิวหลังโขดหินเป็นเหวลึกอันตรายมากน่าจะมีแนวกั้น
ตำนานหนึ่งผ่านไป ตำนานใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้น

Re: ขอเชิญร่วมปั่น "ภูอานม้าใจเกินร้อย ครั้งที่ 3"

โพสต์ โดย tanawedwanchanasen » 23 พ.ย. 2018, 13:33

:D :D :D :D สมัครเพิ่มครับ..55-59ปี ร.ต.อ.ธนวัฒน์ วันชนะเสน มือถือ083-8648062 เสื้อM พะเยาไบค์ จ่ายเงินหน้างาน ขอบคุณครับ
20180213_140226.jpgผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน