งานสระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 » อาทิตย์ 27 ม.ค. 2019 จังหวัดสระบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

งานสระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 03 มี.ค. 2018, 17:28

รูปภาพ

ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลมวกเหล็ก ขอเชิญนักปั่นมาสัมผัสเส้นทางความท้าทายของเทือกเขาดงพญาเย็น ในช่วงลมหนาวสุดท้ายของปี พร้อมชื่นชมความงดงามธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ท่ามกลางขุนเขา น้ำตก ฟาร์มวัว และเที่ยวงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562 ในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในงาน สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “ The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและปลูกจิตสำนึกให้เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยจักรยาน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงานและขับขี่อย่างปลอดภัย
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
5. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
6. เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่สาธารณกุศล ให้แก่ โรงพยาบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก , อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

วันที่ 4 มีนาคม 2561 ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี นำโดยคุณชูเกียรติ สัจจะไพศาล ได้มอบเงินจากการจัดงาน สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 เพื่อเป็นสาธารณกุศล ให้กับนายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผอ. รพ. เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท
รูปภาพ

การรับสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน 2,500 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

แบบเสื้อและเหรียญที่ระลึก
รูปภาพ
รูปภาพ

แผนที่เส้นทางปั่น
รุ่น A : 75 km , รุ่น B : 46 km และ VIP : 11 km

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รายละเอียดกิจกรรม
รับสมัครผู้เข้าร่วมงานปั่นจักรยาน ประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา จำนวน 2,500 ท่าน ผู้สมัครทุกท่าน
จะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก มีรายละเอียดประเภทดังนี้
1) ประเภท A ระยะทาง 75 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
2) ประเภท B ระยะทาง 46 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
3) ประเภท VIP ชาย-หญิง ระยะทาง 11 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท
ไม่จำกัดชนิดจักรยาน และเลือกปั่นตามอัธยาศัย

การรับสมัคร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน 2,500 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
สมัครได้ 2 ช่องทาง
1.รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://event.thaimtb.com/event.php?e=335
2.สมัครทาง Line ให้โอนเงินเข้าบัญชี นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล แล้วเขียนชื่อ – นามสกุล,
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ,ประเภทการแข่งขัน,ขนาด Size เสื้อ และเบอร์โทรศัพท์
แล้วส่งมาที่ Line ID : @sbc2019
รูปภาพ

*** ไม่รับสมัครหน้างาน ***

โดยจะลงรายชื่อ ผู้ที่ส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น
บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัคร ชื่อบัญชี นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุดบรรทัด เลขที่บัญชี 044-1-44566-0

รูปภาพ


แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2. ทางผู้จัดงานมีการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักปั่นทุกท่าน ในวันปั่น
3. ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
4. ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการแข่งขัน เช่น เกาะรถยนต์
หรือขับขี่ในลักษณะอันตรายต่อกลุ่ม
5. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ทางร่วมทางแยก)
6. นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ
ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
7. จุดประสงค์ของผู้จัดไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่าน
ให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น

สวัสดิการในวันจัดงาน

อาหารเช้า , อาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม , น้ำดื่ม , ประกันอุบัติเหตุ

กำหนดการจัดงาน

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
-เวลา 13.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ ณ สถานที่จัดงานมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
-เวลา 18.00 - 22.00 น. งาน Cowboy Night ต้อนรับนักปั่นที่บริเวณน้ำตกมวกเหล็ก

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
-เวลา 05.30 - 07.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ , รับประทานอาหารเช้า
-เวลา 07.30 น. ประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่น
-เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
-เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

การลงทะเบียนรับเสื้อ

ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง ผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเองจะต้องฝากบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มากับผู้ที่รับแทน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครทุกท่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม/การสมัคร/เส้นทาง เพิ่มเติมได้ที่
คุณกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ โทร 084-1184679
อาจารย์จำเริญ โล่ห์เงิน โทร 089-9006326
คุณคัมภีร์ พัฒนเวศน์ โทร 084-3104443
ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี โทร 093-1452369
Facebook : ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี http://bit.ly/2hmPb9M
Facebook : สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 3 http://bit.ly/2ygyFSw
หรือที่ Line ID : @sbc2019
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 05 ก.พ. 2019, 13:05, แก้ไขไปแล้ว 48 ครั้ง.
MTTS 27

Re: งาน สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “ Slow Life” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 03 มี.ค. 2018, 17:29

รายชื่อผู้สมัครสระบุรีใจเกินร้อย 3 "The Mountain View"
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสระบุรีใจเกินร้อย 3 "The Mountain View"
Update : วันที่ 22 ธันวาคม 2561 09.00 น.
1. สำหรับผู้ที่สมัครทาง Website ThaiMTB.com
https://goo.gl/hjF4fC
2. สำหรับผู้ที่สมัครทาง Line
https://goo.gl/JWdSGS
*สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ Line ID : @sbc2019
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 22 ธ.ค. 2018, 09:57, แก้ไขไปแล้ว 18 ครั้ง.
MTTS 27

Re: งาน สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “ Slow Life” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 03 มี.ค. 2018, 17:29

จองที่พักและบริการรถเช่า Tripsatlas
https://bit.ly/2PI6lP0
แนบไฟล์
S_8532861819210-1.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 06 ก.ย. 2018, 20:58, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
MTTS 27


Re: งานสระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “Slow Life” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

โพสต์ โดย unclejax » 07 มี.ค. 2018, 10:58

ชมรูปจาก สระบุรีใจเกินร้อย 2 ได้ตามลิงค์นี้ครับ (มี 9 อัลบั้ม สี่พันกว่ารูป )

อัลบั้มที่ 1 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... f651500e89
อัลบั้มที่ 2 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... 2ed840f5c4
อัลบั้มที่ 3 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... b4df19de3f
อัลบั้มที่ 4 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... bb95dda4ac
อัลบั้มที่ 5 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... 4cf967cd78
อัลบั้มที่ 6 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... 811e8c43a7
อัลบั้มที่ 7 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... 2da71c6287
อัลบั้มที่ 8 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... 1149b3144d
อัลบั้มที่ 9 >>> https://www.facebook.com/media/set/?set ... 86fe9dbd78

ตัวอย่าง
แนบไฟล์
DSCF0056.jpg
DSCF0057.jpg
DSCF0058.jpg
DSCF0059.jpg
DSCF0060.jpg
DSCF0063.jpg
DSCF0064.jpg
DSCF0068.jpg
DSCF0070.jpg
DSCF0072.jpg
DSCF0073.jpg
DSCF0074.jpg
DSCF0078.jpg
DSCF0080.jpg
DSCF0081.jpg
DSCF0082.jpg
DSCF0083.jpg
DSCF0084.jpg
DSCF0086.jpg
DSCF0088.jpg
facebook : รักคนปั่น ครับ https://www.facebook.com/RakKonPan
App Endomondo สำหรับวัดระทาง/แผนที่ /ความเร็ว บนมือถือ[/b]http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=482317Re: งานสระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

โพสต์ โดย Somchai08 » 05 เม.ย. 2018, 17:04

ปีนี้สมัครไว้แต่มีภารกิจจนต้องส่งต่อสิทธิ์ให้คนอื่น เสียดายมาก
ปีหน้าจะ(พยายาม)ไม่พลาด


Re: งานสระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 28 มิ.ย. 2018, 16:52

****รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม ติดตามได้ที่นี่ เร็วๆนี่ ครับ
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 25 ก.ค. 2018, 16:11, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
MTTS 27
Re: งานสระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

โพสต์ โดย Woot Pimpaporn » 24 ก.ค. 2018, 10:25

เส้นทางปั่น ถ้าลงแบร่างในกูเกิลแมปได้จะดีมากครับ เพราะง่ายในการเช็ค(street view)เส้นทางการปั่น :mrgreen:ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน