FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3 รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน "ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ก่อง ห้วยไร่ » อาทิตย์ 25 ก.พ. 2018 จังหวัดสกลนคร

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3 รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน "ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ก่อง ห้วยไร่

โพสต์ โดย enland » 16 พ.ย. 2017, 11:51

ปั๋นละเบ๋อ ครั้งที่3(หน้าเว็บ) (1) copy.jpg

FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3
( 25 กุมภาพันธ์ 2561 )
“เส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น เลียบสันเขาภูพาน ตำนานถิ่นภูไท”

สมัครร่วมปั่น

ตรวจสอบรายชื่อ

ตัวอย่างเหรียญผู้พิชิต
34434.jpg

ชมรมจักรยานราชมงคลสกลนคร และ ชมรมจักรยานพังโคน สร้างกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักจักรยานไทยให้รู้จักการปั่นจักรยานแบบ Randonnuers เพื่อรับทราบถึงวิธีการ เสริมสร้างความมั่นใจในการปั่นจักรยานทางไกลก่อนก้าวสู่การปั่นจักรยานรูปแบบ Audax ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะได้ปั่นเพื่อชมธรรมชาติจากสองข้างทางแล้วนักปั่นยังมีกิจกรรมบันทึกระยะทางและเวลาตามจุด Check point ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงไม่มุ่งเน้นที่ความเร็วในการปั่นเข้าเส้นชัยเหมือนการแข่งขันจักรยานทั่วๆไป จะมีเพียงปั่นจบและปั่นไม่จบตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้น จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่เริ่มอยากปั่นจักรยานทางไกล

การปั่นจักรยานแบบ Randonnuers จะเป็นการสร้างนักปั่นให้รู้จักเส้นทางใหม่ เพื่อการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางผู้จัดได้กำหนดชื่อกิจกรรมเป็น “เส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น เลียบสันเขาภูพาน ตำนานถิ่นภูไท” (ปั่น 3 ธรรม ) โดยนักปั่นต้องรู้จักการใช้จักรยานร่วมกันในเส้นทางปกติ จักรยานคือพาหนะที่ใช้ถนนร่วมกันกับพาหนะอย่างอื่น การปั่นจักรยานจึงไม่มีระบบรถให้บริการหรือระบบ Marshall ป้องกัน (ยกเว้นตามจุด Check Point) นักปั่นต้องพึ่งพาตนเอง นักปั่นที่ไม่เคยปั่นจักรยานทางไกลมาก่อน การจัดการ การวางแผนการปั่น มิตรภาพบนเส้นทาง และน้ำใจที่มีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมทริปทั่วประเทศที่มาร่วมปั่นกันในสนามนี้สามารถจะทำให้ผ่านระยะทาง 100 และ 132 กิโลเมตร ได้


วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดตั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานทางไกลให้เป็นที่แพร่หลาย
- เพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเทียวในจังหวัดสกลนคร
- เพื่อจัดหารายได้สมทบโครงการ “ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด” วิ่ง เดิน ปั่น เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร (ค่าสมัคร 50 บาท ทุกระยะทางหักสมทบโครงการฯ “ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด” ก้อง ห้วยไร่
afasfafa.jpg


กฎและกติกางานปั่น FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ ครั้งที่ 3
1. จักรยานทุกชนิดที่ใช้แรงมนุษย์ในการปั่นสามารถเข้าร่วม Rally ได้ และจักรยานจะต้องมีระบบ ห้ามล้อ ทั้ง 2 ล้อ
2. นักปั่นทุกคนจะต้องต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น หากนักปั่นท่านใดไม่สวมหมวกจะถูก ให้ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม
3. นักปั่นทุกท่านจะต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่ก่ออันตรายในระหว่างการปั่น จักรยานตลอดเส้นทาง
4. ไม่มีการจัดอันดับการแข่งขัน ซึ่งจุดประสงค์ของงานปั่นไม่ใช่เน้นที่ความเร็ว แต่เน้นการปั่นจักรยาน แบบช่วยเหลือ พึ่งพากัน มีการลงประทับเวลา ณ.จุด Check point ตามที่ผู้จัดๆไว้ให้
5. รถเซอร์วิซจะต้องขับอยู่ด้านหลังนักปั่นเท่านั้น และ นักปั่นที่ขึ้นรถเซอร์วิซระหว่างเส้นทางจะถือว่า เข้าร่วมกิจกรรมไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับเหรียญผู้พิชิต
6. นักปั่นจะต้องนำใบประทับเวลามาประทับตราเพื่อลงเวลาและระยะทางตามจุด Check Point ตามที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น
7. นักปั่นที่มีสิทธิ์ได้รับเหรียญผู้พิชิต ในใบลงเวลาจะต้องมีตราประทับ จุด Start , CP1, CP2, CP3 และ Finish ยกเว้น Group C (VIP)
8. นักปั่น Group C (VIP) สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง
9. กรณีที่นักปั่นปั่นเข้าตามจุด Check point ช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัด ในการประทับตรา
10. นักปั่นที่สมัครเข้าร่วมงานปั่นจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุหมู่ทุกคน โดยจะต้องแจ้งชื่อและ หลักฐานการโอนเงินภายในวันเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561ก่อนเวลา 24.00 น.) นักปั่นที่สมัครหน้างานจะไม่ได้รับสิทธิในประกันอุบัติเหตุ
11. ระยะทางการปั่น
Group A ระยะทาง 132 กิโลเมตร
Group B ระยะทาง 100 กิโลเมตร
Group C (VIP) ระยะทาง 45 กิโลเมตรสถานที่ปล่อยตัว
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
อ.พังโคน จ.สกลนคร

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
-สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านเวปไซด์ https://goo.gl/forms/sA1AOs5oENklChCC3 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
โอนเงินเข้าบัญชี กรุงไทย ชื่อบัญชี FIT ชวนปั่นละเบ๋อ 2016 เลขที่บัญชี 419-3-22326-4
แจ้งโอนเงิน Line : somsaensakda สอบถามรายละเอียดการสมัคร 08 19743317 ID Line : veerarmuti
สอบถามรายละเอียดการสมัคร ID Line : veerarmuti
-สมัครหน้างาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
อ.พังโคน จ.สกลนคร ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 15.00-18.00) และ วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 1. สำหรับผู้สมัครออนไลน์ ( ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ) จะได้รับการทำ
ประกันอุบัติเหตุฟรี
2. ผู้สมัครหน้างานจะไม่มีประกันอุบัติเหตุ

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Group A และ Group B คนละ 300 บาท รับเหรียญผู้พิชิต เมื่อปั่นจบผ่านตามกติกาของผู้จัดกิจกรรม
2. ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Group C ( VIP ) คนละ 600 บาท รับเหรียญที่ระลึกและเสื้อกิจกรรมการปั่นจักรยาน เมื่อปั่นจบผ่านตามกติกาของผู้จัด

การปล่อยตัวและเส้นทางการปั่น
Group A. สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบความฟิตของตัวเอง ระยะทาง 132 km
Start : เวลา 08:00 - 08:30 น.
Finish : เวลา 12:00 – 14:30 น.


แสดงแผนที่ แบบเต็มจอ

Group B. สำหรับผู้ที่เริ่มปั่นจักรยานทางไกล ระยะทาง 100 km
Start : เวลา 08:10 - 08:40 น.
Finish : เวลา 11:00 - 13:30 น.


แสดงแผนที่ แบบเต็มจอ

Group C. ( VIP ) สำหรับนักปั่นหน้าใหม่ ระยะทาง 46 km
Finish : เวลา 08:20 - 09:00 น.
Finish : เวลา ไม่เกิน 13:00 น.


แสดงแผนที่ แบบเต็มจอ

วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

Group A ( 132 kM)
เวลา 06:00 น. – 08:30 น. เปิดลงทะเบียนรับใบประทับเวลา
เวลา 07:50 น. – 08:00 น. นักปั่น รวมตัว และ ประทับตรา ณ. จุด Start
เวลา 08:00 น. – 08:30 น. ปล่อยตัว Group A Start : มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เวลา 08.50 น. – 09:20 น. ลงเวลา Check point# 1 : โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
(ระยะทาง 27 กิโลเมตร)
เวลา 10:00 น. – 11:30 น. ลงเวลา Check point# 2 : เทศบาลตำบลโคกภู
(ระยะทาง 60 กิโลเมตร)
เวลา 11:00 น. – 13:30 น. ลงเวลา Check point# 3 : วัดภูริทัตตถิราวาส
(ระยะทาง 100 กิโลเมตร)
เวลา 12:00 น. – 14:30 น. Finish : มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
(ระยะทาง 132 กิโลเมตร)
Group A new02.jpg


Group B ( 100 kM)
เวลา 06:00 น. – 08:40 น. เปิดลงทะเบียนรับใบประทับเวลา
เวลา 08:00 น. – 08:10 น. นักปั่น รวมตัว และ ประทับตรา ณ. จุด Start
เวลา 08:10 น. – 08:40 น. ปล่อยตัว Group B Start : มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เวลา 09.00 น. – 09:30 น. ลงเวลา Check point# 1 : โรงเรียนนิคมน้ำอูนวิทยา
(ระยะทาง 27 กิโลเมตร)
เวลา 09:40 น. – 10:30 น. ลงเวลา Check point# 2 : โรงเรียนบ้านนาขาม
(ระยะทาง 45 กิโลเมตร)
เวลา 10:30 น. – 11:30 น. ลงเวลา Check point# 3 : วัดภูริทัตตราวาส
(ระยะทาง 68 กิโลเมตร)
เวลา 11:00 น. – 13:30 น. ลงเวลา Finish : มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
(ระยะทาง 100 กิโลเมตร)
Group B new02.jpg


Group C ( VIP : 45 kM)
เวลา 06:00 น. – 09:00 น. เปิดลงทะเบียนรับใบประทับเวลา
เวลา 08:20 น. – 08:30 น. นักปั่น รวมตัว และ ประทับตรา ณ. จุด Start
เวลา 08:30 น. – 09:00 น. ปล่อยตัว Group C (VIP) ณ จุด Start : มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เวลา 09:30 น. – 10:30 น. ลงเวลา Check Point (VIP) : ภูผักหวาน
(ระยะทาง 21 กิโลเมตร)
เวลา 11:00 น. – 13:00 น. Finish : มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
(ระยะทาง 45 กิโลเมตร)
Group VIP new02.jpg

afasfafa.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย enland เมื่อ 19 ก.พ. 2018, 11:22, แก้ไขไปแล้ว 23 ครั้ง.
"เพื่อสุขภาพ เพื่อมิตรภาพ"
ฝากประชาสัมพันธ์งานแข่งที่ราชมงคลสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1671930

Re: FiT ชวนปั่นละเบ๋อ@ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย กฤช » 04 ม.ค. 2018, 02:59

ปักหมุดไว้ก่อนนะครับ
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: FiT ชวนปั่นละเบ๋อ@ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย enland » 12 ม.ค. 2018, 14:53

กฤช เขียน:ปักหมุดไว้ก่อนนะครับ


ลงข้อมูลแล้วนะครับ สอบถามได้ครับ รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ
"เพื่อสุขภาพ เพื่อมิตรภาพ"
ฝากประชาสัมพันธ์งานแข่งที่ราชมงคลสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1671930


Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 14 ม.ค. 2018, 21:10

งานนี้ขาแรง ขากำลังจะแรง มือใหม่ สามารถเข้าร่วมได้ทุกระยะครับ 132 km , 100 km และ 45 km

Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 14 ม.ค. 2018, 21:23

Group A ระยะทาง 132 km มีระยะไต่เนินรวมอยู่ที่ 820 m และ Group B ระยะทาง 100 km มีระยะไต่เนินรวม 550 เมตร


Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 15 ม.ค. 2018, 21:38

pbabie เขียน:ไปสมัครหน้างานได้มั้ยคับ

ได้ครับ แต่จะไม่มีประกันอุบัติเหตุหมู่ครับ

Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 15 ม.ค. 2018, 21:56

รูปภาพบางส่วนจากงาน FIT ชวนปั่นละเบ๋อ 2
แนบไฟล์
16265176_1448029558564525_7184521381070081831_n.jpg
16265410_1448038478563633_6425242247938640488_n.jpg
16265805_1448029398564541_7844616325837670959_n.jpg
16266017_1448026855231462_1730798458542509155_n.jpg
16298416_1448027101898104_8641871729031496696_n.jpg
16298498_1448026581898156_1101063942173132479_n.jpg
16299102_1448026128564868_7058588821701446847_n.jpg
16299371_1448027351898079_305122261743543689_n.jpg
16387447_1448027058564775_9113806963663512174_n.jpg
16387857_1448029695231178_8117961656885642511_n.jpg
16388007_1448029285231219_1554562559700854912_n.jpg
16388138_1448038568563624_7170862700445246831_n.jpg
16388194_1448029701897844_5973805536372302617_n.jpg
16388216_1448029278564553_9187383120955081890_n.jpg
16406954_1448029568564524_170609844208214264_n.jpg
16425771_1448033875230760_8060953014152076913_n.jpg
16425909_1448033958564085_4974477487482330806_n.jpg
16427757_1448038785230269_5192699643379599389_n.jpg

Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 16 ม.ค. 2018, 22:30

น้องๆ นักศึกษา รอถ่ายรูปกับพี่ๆ นักปั่นนะครับ

Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 16 ม.ค. 2018, 22:32

สำหรับ นักปั่นที่ประสงค์จะกางเต้นท์นอนเรามีสถานที่ให้กางเต้นนอน รวมถึง ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ พร้อมครับ
หรือจะเข้าพักในหอพักภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สกลนครก็ได้ครับ
ห้องแอร์ คืนละ 1,000 บาท ห้องพัดลม คืนละ 500 บาท พักได้ 4 คน ครับ ไม่มีอาหารเช้า กับ สบู่ ในห้องน้ำนะครับ
ปั่นจักรยานเสร็จตอนบ่ายๆ สามารถเข้าอาบน้ำ ก่อนเดินทางกลับได้ครับ ( เข้าพัก วันที่ 24 กพ 61 ออกวันที่ 25 กพ 61 ตอนเย็นๆได้ )
รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อผู้ประสานงานห้องพักได้โดยตรงครับ : คุณ ปุ๊ก 081-7418974
แนบไฟล์
68689.jpg
68690.jpg
68691.jpg
68692.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย veeraball เมื่อ 06 ก.พ. 2018, 12:53, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 18 ม.ค. 2018, 15:39

สอบถามรายละเอียดการสมัคร ID Line : veerarmuti

Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 21 ม.ค. 2018, 22:21

ค่าสมัครของผู้ที่สมัครปั่นงานนี้จะสมทบโครงการ "ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ของ ก้อง ห้วยไร ด้วยนะครับ เชิญมาสมัครปั่น และ ร่วมทำบุญกันครับ

Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 23 ม.ค. 2018, 13:38

ค่าสมัคร เส้นทาง Group A 132 km และ Group B 100 km 300 บาท(รับเหรียญผู้พิชิต+ประกันชีวิต(สมัครและโอนเงินก่อนวันที่ 22 กพ. 2561))
เส้นทาง Group C (VIP ) 46 km 600 บาท (รับเหรียญผู้พิชิต+ประกันชีวิต(สมัครและโอนเงินก่อนวันที่ 22 กพ. 2561)+เสื้อที่ระลึก)
ทุกๆค่าสมัครจะร่วมสมทบทุนโครงการ "ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" คนละ 50 บาท

Re: FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย veeraball » 25 ม.ค. 2018, 22:00

ที่พัก ใกล้กับมหาลัยครับผม
แนบไฟล์
18739842_1385489881486688_5591250762910359229_n.jpg
21462681_1482907571744918_788326540300788401_n.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน