ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 3 » อาทิตย์ 10 ธ.ค. 2017 จังหวัดอุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย PR News » 25 ก.ย. 2017, 04:48

2498.jpg

ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านหนึ่งในด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดและมีสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลายแห่งเช่น เขาฆ้องชัย อำเภอลานสัก ที่เป็นแหล่งค้นพบว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ก่อนประวัติศาสตร์เพราะได้ค้นพบภาชนะดินเผา และภาพเขียนบนผนังอายุกว่าหลายพันปี อำเภอทัพทันซึ่งเป็นเส้นทางเดินทัพในสมัยกรุงธนบุรีได้ส่งแม่ทัพชื่อ พระยารามัญมาขับไล่ทัพพม่าจนมาทันทัพกันที่อำเภอทัพทัน จึงได้ชื่ออำเภอทัพทัน และต่อเนื่อง จนถึงอำเภอสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นการสู้รบกับทัพพม่าจนสามารถขับไล่และชนะศึกในครั้งนั้นจนถึงฟ้าสางในยามเช้า จึงได้ชื่อว่า อำเภอสว่างอารมณ์ และที่สำคัญคือจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นปฐมบทแห่งราชวงศ์จักรีเราทุกวันนี้ คือ ตัวอำเภอเมือง อุทัยธานี เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระชนกจักรี ซึ่งเป็นปฐมบทการกำเนิดราชวงศ์จักรีจนถึงปัจจุบันนี้ (พระชนกจักรี เป็นพระบิดาของรัชกาลที่ 1) และในปีนี้ เป็นปีที่ครบ 100 ปี ความเป็นมาของธงชาติไทย จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้นกำเนิดแห่งการเปลี่ยนแปลงธงชาติไทยจากธงช้างเผือกสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในครั้งนั้นจนเป็นธงไตรรงค์ที่เราได้ใช้ในปัจจุบัน ดังนั้น ชมรมจักรยานอุทัยธานี (เสือใหญ่) และชาวจังหวัดอุทัยธานีจึงเล็งเห็นความสำคัญในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเพื่อร่วมฉลอง ในวาระครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองต้นกำเนิดการเปลี่ยนแปลงจากธงช้างเผือกสู่ธงไตรรงค์ดังนั้นโครงการ “ปั่นชมเมือง พระชนกจักรี ครั้งที่ 3” จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อร่วมฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังนำรายได้จากค่าสมัครของพี่น้องนักปั่นร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือตัดถ่างให้แก่มูลนิธิกู้ภัยจังหวัดอุทัยธานี (จุดเมือง) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ร่วมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี จากธงช้างเผือกสู่ธงไตรรงค์อันหมายถึง ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2. ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในจังหวัด
3. เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือตัดถ่างให้กับมูลนิธิกู้ภัยเมืองอุทัยธานี (จุดเมือง) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที

รายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้

งานปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นการปั่นเพื่อสุขภาพไม่มีผลการแข่งขัน ประกอบด้วยเส้นทางปั่นสองเส้นทาง
- สาย A ระยะทาง 73 กิโลเมตร
- สาย B ระยะทาง 35 กิโลเมตร

ในปีนี้ทางผู้จัดไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันแต่จะส่งเสริมเพื่อให้คนมาออกกำลังกาย ทางผู้จัดได้ทำรางวัลพิเศษดังนี้
1. ประเภททีมที่มีผู้มาปั่นเยอะที่สุด ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 3,000 บาท
2. ประเภทนักปั่นอายุเยอะที่สุด ไม่จำกัดเพศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 1,000 บาท
3. ประเภทนักปั่นอายุน้อยที่สุด ไม่จำกัดเพศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 1,000 บาท
4. ประเภทนักปั่นมาไกลที่สุด ไม่จำกัดเพศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 1,000 บาท

หมายเหตุ กติกาประเภทถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดสงวนสิทธิ์เฉพาะสาย A 73 กิโลเมตร เท่านั้น และนักปั่นต้องปั่นจบตามระยะทางที่กำหนด

รายละเอียดเรื่องการสมัคร
ค่าสมัครทั้งสองเส้นทาง สมัครผ่าน https://event.thaimtb.com
ค่าสมัคร 520 บาท/ท่าน รับจำนวน 1,500 ท่าน
สมัครด้วยตนเองสำหรับคนพื่นที่อุทัยธานี 500 บาท/ท่าน รับจำนวน 500 ท่าน

ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อ “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 3”
ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึก “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 3”

กำหนดการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

สมัครด้วยตนเองได้ที่
- ร้านเพชรกมลธรรม เยื้องธนาคารทหารไทยสาขาอุทัยธานี
โทร. 056-514-898 , 090-4628951

สถานที่จัดกิจกรรม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี ทางขึ้นเขาสะแกกรัง
กฤษฎา ซักเซ็ค ประธานจัดงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. 2560
12.00 - 17.00 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อปั่นจักรยาน

วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2560
05.30 - 07.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อปั่นจักรยาน และนักปั่นรับประทานอาหารเช้า

07.45 น. นักปั่น สาย A และ สาย B ร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท
- ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ
- นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวต้อนรับนักปั่นที่มาร่วมงานฯ
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ

08.00 น. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านฯ เคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน
- ปล่อยตัวนักปั่น สาย A ระยะทาง 73 กม.
- ปล่อยตัวนักปั่น สาย B ระยะทาง 35 กม. ตามลำดับ

11.00 น. นักปั่นเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก
และประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษ ดังนี้
1. ประเภททีมที่มีผู้มาปั่นเยอะที่สุด ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 3,000 บาท
2. ประเภทนักปั่นอายุเยอะที่สุด ไม่จำกัดเพศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 1,000 บาท
3. ประเภทนักปั่นอายุน้อยที่สุด ไม่จำกัดเพศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 1,000 บาท
4. ประเภทนักปั่นมาไกลที่สุด ไม่จำกัดเพศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 1,000 บาท ตามลำดับ

12.00 น. นักปั่นรับประทานอาหารมื้อเที่ยง

13.00 น. นักปั่นเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ


*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
แนบไฟล์
20171009120023.jpg
20171011153540.jpg
20171011153526.jpg
20171104203710.jpg

Re: ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 3

โพสต์ โดย Mongkol foythong » 08 ต.ค. 2017, 12:23

วิว สองข้างของงานนี้ครับ
IMG_2918.JPG
แนบไฟล์
018.JPG
062.PNG
แก้ไขล่าสุดโดย Mongkol foythong เมื่อ 04 พ.ย. 2017, 14:55, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน