1 ใน 60 ล้านคน ที่สามารถพิชิตเส้นทางนี้ "Tour Roadbikethailand คนพันธุ์แกร่ง EXTRA 2017 หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8 km. » ศุกร์ 30 พ.ย. 2018 จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

1 ใน 60 ล้านคน ที่สามารถพิชิตเส้นทางนี้ "Tour Roadbikethailand คนพันธุ์แกร่ง EXTRA 2017 หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8 km.

โพสต์ โดย meesak » 21 เม.ย. 2017, 17:21

คนพันธุ์แกร่ง EXTRA RoadbikeThailand 2018 หาดใหญ่ - แม่สาย ครั้งแรก ทีท้าทายที่สุดในเมืองไทย ของสิงห์นักปั่น ที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรค ใต้สู่เหนือสุดแดนสยาม ท่านจะเป็น 1 ใน 60 ล้านคน ที่สามารถพิชิตเส้นทางนี้

*วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
๑. เพื่อสร้างปรากฎการณ์ครั้งใหม่ประวัติศาสตร์การปั่นพิชิตเส้นทาง 1,979.8 KM.หาดใหญ่-เเม่สาย เเห่งความภาคภูมิใจ การพิชิต
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภาคใต้ สู่ ภาคเหนือ เเละ ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดเส้นทาง การปั่น Tour Roadbikethailand2018
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเชิงท่องเที่ยว โดยการปั่นจักรยาน
๔.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปสนใจในกีฬาจักรยาน ห่างไกลจากยาเสพติด
๕.รายได้ส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์กีฬามอบแก่ โรงเรียนในอำเภอแม่สาย

* การรับสมัคร ลงทะเบียน คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018 หาดใหญ่ - แม่สาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*รับจำนวน 100 ท่าน
สำหรับการสมัครผ่านทาง Line id: roadbikethailand2
แจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ขนาดไซส์เสื้อ เบอร์โทร พร้อมแนบหลักฐานโอนเงินค่าสมัคร
ผ่านบัญชี : ธ.กสิกรไทย
สาขา:แม็กซ์แวลูพัฒนาการ
ชื่อบัญชี นาง มลฤดี ปักษ์ชัยภูมิ
เลขบัญชี 081-2-86111-5


ประเภท A หาดใหญ่ - แม่สาย ค่าสมัคร กิโลเมตรละ 5 บาท ระยะ 1,979.8 KM.
5 x 1979.8 = 9,899 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับดังต่อไปนี้
-เสื้อ Jersey คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018 หาดใหญ่ - แม่สายผ้าระบายอากาศ รวม 3 ตัว
-เหรียญ คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018 หาดใหญ่ – แม่สาย ขนาด 10 ซม. รวม 3 ชิ้น
-ป้ายเบอร์ 1 ชุด พร้อมสติ๊กเกอร์ติดหมวกกันน็อก (สะท้อนแสง)
-ชุดถุงเสบียง อาหาร / น้ำ / ผลไม้ น้ำผลไม้เกลือแร่ / กลูโคส Power / Vitamin C
ณ จุดพักละ 1 ชุด ของแต่ละท่าน ตามหมายเลขที่ลงทะเบียน ทุกจุดพัก 12 จุด 12 จังหวัด
หาดใหญ่-พัทลุง-สุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี-กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-พะเยา-แม่สาย

ประเภท B หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ค่าสมัครกิโลเมตรละ 5 บาท ระยะทาง 1,022.3 km.
5 x 1,022.3 = 5,111 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับดังต่อไปนี้
-เสื้อ Jersey คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ผ้าระบายอากาศ รวม 1 ตัว
-เหรียญ คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ขนาด 10 ซม. รวม 1 ชิ้น
-ป้ายเบอร์ 1 ชุด พร้อมสติ๊กเกอร์ติดหมวกกันน็อก (สะท้อนแสง)
-ชุดถุงเสบียง อาหาร / น้ำ / ผลไม้ น้ำผลไม้เกลือแร่ / กลูโคส Power / Vitamin C
-ณ จุดพักละ 1 ชุด ของแต่ละท่าน ตามหมายเลขที่ลงทะเบียน ทุกจุดพัก 7 จุด 7 จังหวัด
-หาดใหญ่-พัทลุง-สุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี-กรุงเทพฯ

ประเภท C กรุงเทพ - แม่สาย ค่าสมัคร กิโลเมตรละ 5 บาท ระยะทาง 957.5 km.
5 x 957.5 = 4,787 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับดังต่อไปนี้
-เสื้อ Jersey คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018 กรุงเทพฯ - แม่สายผ้าระบายอากาศ รวม 1 ตัว
-เหรียญ คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018กรุงเทพฯ – แม่สาย ขนาด 10 ซม. รวม 1 ชิ้น
-ป้ายเบอร์ 1 ชุด พร้อมสติ๊กเกอร์ติดหมวกกันน็อก (สะท้อนแสง)
-ชุดถุงเสบียง อาหาร / น้ำ / ผลไม้ น้ำผลไม้เกลือแร่ / กลูโคส Power / Vitamin C
ณ จุดพักละ 1 ชุด ของแต่ละจังหวัด รวมทั้งหมด 6 จังหวัด
กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-พะเยา-แม่สาย

*กฎระเบียบ กติกา
-นักกีฬาที่จะเข้าร่วมกิจกรรม คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018
ไม่กำหนดเส้นทาง แต่กำหนดจุด Start สตาร์ท และ จุด Finish เส้นชัย
ประเภท A ระยะทาง 1,979.8 KM. ปล่อยตัว Start หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ – Finishเส้นชัยแม่สาย
ประเภท B ระยะทาง 1,022.3 km. ปล่อยตัว Start หาดใหญ่ - Finishเส้นชัย กรุงเทพฯ
ประเภท C ระยะทาง 957.5 km. ปล่อยตัว Start กรุงเทพ – Finishเส้นชัย แม่สาย
-นักกีฬา จะต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพทุกท่าน
-นักกีฬา ทุกคนต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุม จะประกันภัยเป็นกลุ่ม หรือจะประกันส่วนตัวก็ได้ เป็นข้อบังคับที่จำเป็นต้องมีทุกคน
-ในการร่วมกิจกรรม การปั่นจักรยานของทุกท่านจะถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล ทุกคนต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
-นักกีฬา จะต้องมีมือถือ พร้อมโหลด App Strava เพื่อตรวจสอบ ณ. จุดเช็คพ้อยซ์ สุดท้าย ก่อนรับเหรียญเกียรติยศ คนพันธุ์แกร่ง สิงห์เหนือ-เสือใต้ RoadbikeThailand 2018 (ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า มีเร็วผิดปกติหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบเช็คพ้อยซ์ ใช้วิธีดูความเร็วเฉลี่ยของ Strava )
-ห้ามรถ Service ใกล้นักกีฬาในระยะ 1 กิโล หากนักกีฬาทำผิดกติกา จะถูก DNF
-นักกีฬาต้องสวมหมวกกันน็อค ตลอดเส้นทางระหว่างปั่น
-การปั่นตอนกลางคืน จักรยานทุกคันต้องติดตั้งไฟหน้าและไฟท้ายที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (แนะนำว่าควรจะพกอุปกรณ์ซ่อมแซมและอะไหล่ไปด้วย) ไฟท้ายจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดหนึ่ง-สองดวงที่ต้องส่องสว่างตลอดเวลา(ไม่ใช่โหมดกระพริบ) นักปั่นที่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม ไฟส่องสว่างจะต้องเปิดตั้งแต่พลบค่ำจนถึงเช้า หรือเมื่อทรรศนะวิสัยแย่ เช่นมีฝนหรือหมอก นักปั่นต้องเปิดไฟทุกคนไม่ว่าจะปั่นเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ตาม นักปั่นต้องสวม เสื้อกั๊ก, สายสะพาย, เข็มขัดสะท้อนแสง หรือวัตถุสะท้อน-
แสงอื่นๆ ทั้งหน้ารถและหลังรถ
-นักปั่นยินยอมที่จะให้ผู้จัดประกาศผล ซึ่งมีชื่อของตนเอง รวมไปถึงการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรม ลงในสื่อของผู้จัด
-นักกีฬา จะต้องรับผิดชอบตัวเองทุกอย่าง ตลอดเส้นทาง การเข้าร่วมกิจกรรม

*หมายเหตุ นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท่านได้อ่าน กฎระเบียบ กติกา จนเป็นที่เข้าใจดีแล้ว ในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัด ทุกกรณี

*การบริการมีดังต่อไปนี้
1.รถเก็บสัมภาระ
-บริการรถขนสัมภาระ จะปิดเป็นขบวนสุดท้าย แนะนำให้นักกีฬาจัดชุดเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว ที่ชาร์ตแบตตารี เต้นนอนให้ครบ แล้วแพ็คจัดส่งให้ทางคณะผู้จัดล่วงหน้าก่อน 2 อาทิตย์สุดท้ายก่อนแข่งขัน เพื่อนำมาไว้ใช้ตามจุดเช็คพ้อยซ์ แต่ละจุด พร้อมระบุความประสงค์ว่าลงจุดเช็คพ้อยซ์ใด จัดหวัดใด เพื่อความสะดวกของนักกีฬา จะได้ไม่ต้องรอรถสัมภาระ
2.ลานกางเต้นให้ ณ. จุดพัก
หาดใหญ่-พัทลุง-สุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี-กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-พะเยา-แม่สาย

ติดต่อสอบถาม Tel.081-914-9347, Tel.062-496-6008
แนบไฟล์
img1492749162387.jpg
hatyai002(2).jpg
18301641_1365677933523919_336424639082881032_n.jpg
17093971_1143434049099251_731465396_n.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย meesak เมื่อ 03 พ.ย. 2017, 13:45, แก้ไขไปแล้ว 41 ครั้ง.
รับจัดงานอีเว้นจัดแข่งจัดทริป
เปิดสอนเทคนิคการขับขี่จักรยาน Roadbike,MTB,BMX
BikeService
http://www.facebook.com/Meesak.CyclesServies
โทร. 081-9149347

Re: Tour Roadbikethailand 2017 ความฝันอันสูงสุด หาดใหญ่ - เเม่สาย 1,979.8km

โพสต์ โดย meesak » 21 เม.ย. 2017, 19:34

60 ล้านคน เราเป็นหนึ่งใน การพิชิต ใต้-เหนือสุดเเดดสยาม ประวัติศาสตร์ จารึก เหนือกว่าเป็นเเชมป์ คือ การพิชิต:D หาดใหญ่ จุดเริ่มความท้าทาย tour roadbikethailand 2017
แนบไฟล์
456.jpg
6881114405_4f67bf47c4_b.jpg
18010217_1345633598861986_760389378754726233_n.jpg
hatyai002(1).jpg
แก้ไขล่าสุดโดย meesak เมื่อ 04 พ.ค. 2017, 08:37, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
รับจัดงานอีเว้นจัดแข่งจัดทริป
เปิดสอนเทคนิคการขับขี่จักรยาน Roadbike,MTB,BMX
BikeService
http://www.facebook.com/Meesak.CyclesServies
โทร. 081-9149347

Re: Tour Roadbikethailand 2017 ความฝันอันสูงสุด หาดใหญ่ - เเม่สาย 1,979.8km

โพสต์ โดย meesak » 21 เม.ย. 2017, 19:38

:D ความใฝ่ฝันในการพิชิต
แนบไฟล์
แม่สาย.jpg
รับจัดงานอีเว้นจัดแข่งจัดทริป
เปิดสอนเทคนิคการขับขี่จักรยาน Roadbike,MTB,BMX
BikeService
http://www.facebook.com/Meesak.CyclesServies
โทร. 081-9149347

Re: Tour Roadbikethailand 2017 ความฝันอันสูงสุด หาดใหญ่ - เเม่สาย 1,979.8km

โพสต์ โดย meesak » 21 เม.ย. 2017, 19:52

เส้นทางพิสูจน์ สิงห์ นักปั่น เมืองท่องเทียว
แนบไฟล์
khao-oktalu01.jpg
20140617_3_1402979984_974471.jpg
12737004_451391285059790_1573858369_o.jpg
dragon-154565_960_720 (1).png
download (1).jpg
20120710_3_1341916232_169946.jpg
aHR0cDovL3A0LnMxc2YuY29tL3RyLzAvdWQvMjc4LzEzOTA5NTcvcG9uMi5qcGc=.jpg
ดาวน์โหลด.jpg
รับจัดงานอีเว้นจัดแข่งจัดทริป
เปิดสอนเทคนิคการขับขี่จักรยาน Roadbike,MTB,BMX
BikeService
http://www.facebook.com/Meesak.CyclesServies
โทร. 081-9149347

Re: Tour Roadbikethailand 60 ล้านคน เราเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใต้-เหนือสุดเเดนสยาม หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8km

โพสต์ โดย meesak » 22 เม.ย. 2017, 17:33

:D
แก้ไขล่าสุดโดย meesak เมื่อ 04 พ.ค. 2017, 09:00, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
รับจัดงานอีเว้นจัดแข่งจัดทริป
เปิดสอนเทคนิคการขับขี่จักรยาน Roadbike,MTB,BMX
BikeService
http://www.facebook.com/Meesak.CyclesServies
โทร. 081-9149347

Re: Tour Roadbikethailand 60 ล้านคน เราเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใต้-เหนือสุดเเดนสยาม หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8km

โพสต์ โดย เสือจอมจูง » 23 เม.ย. 2017, 07:05

วันที่ 9 นครสวรรค์-พิษณุโลก ระยะทาง 201.8 km.
วันที่ 11 แพร่-พะเยา ระยะทาง 173.9 km.

พาอ้อมไปไหน ไกลน่าดู :lol: :mrgreen:
Dale Dale Dale

Re: Tour Roadbikethailand 60 ล้านคน เราเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใต้-เหนือสุดเเดนสยาม หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8km

โพสต์ โดย meesak » 23 เม.ย. 2017, 11:31

ไปขึ้นเขาครับ ทางสวยมากๆครับ รถน้อยด้วย
รับจัดงานอีเว้นจัดแข่งจัดทริป
เปิดสอนเทคนิคการขับขี่จักรยาน Roadbike,MTB,BMX
BikeService
http://www.facebook.com/Meesak.CyclesServies
โทร. 081-9149347


Re: Tour Roadbikethailand 60 ล้านคน เราเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใต้-เหนือสุดเเดนสยาม หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8km

โพสต์ โดย silvercof » 25 เม.ย. 2017, 11:40

:o
----------------------------------------------------------------
ชอบในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่ชอบ
Whatever will be, will be : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
----------------------------------------------------------------

Re: Tour Roadbikethailand 60 ล้านคน เราเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใต้-เหนือสุดเเดนสยาม หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8km

โพสต์ โดย สิงห์เฒ่า » 26 เม.ย. 2017, 09:15

ช่วงพิษณุโลก-แพร่ 180 กิโลเมตร ปั่นบนเขาประมาณ 35 กิโลเมตร เอาเรื่องเหมือนกันนะครับก่อนเข้าเด่นชัย อาจจะต้องใช้เวลา 5.30-7 ชม.กันเลยเชียว
ร้านจักรยาน MM1 BIKE https://www.facebook.com/MM1BIKE?ref=hl รังสิต คลอง3


Re: Tour Roadbikethailand 60 ล้านคน เราเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใต้-เหนือสุดเเดนสยาม หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8km

โพสต์ โดย meesak » 04 พ.ค. 2017, 08:36

เหรียญทรงคุณค่า
แนบไฟล์
hatyai002(2).jpg
รับจัดงานอีเว้นจัดแข่งจัดทริป
เปิดสอนเทคนิคการขับขี่จักรยาน Roadbike,MTB,BMX
BikeService
http://www.facebook.com/Meesak.CyclesServies
โทร. 081-9149347


Re: Tour Roadbikethailand 60 ล้านคน เราเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใต้-เหนือสุดเเดนสยาม หาดใหญ่ - เเม่สาย1,979.8km

โพสต์ โดย Meeh » 04 พ.ค. 2017, 11:19

เพิ่มวันที่ 12/12 ดีมั๊ยครับ ^_^
- ออกจากแม่สาย เลี้ยวขวาไปผาหมี
- แวะไปจิบกาแฟที่ผาฮี้
- ไปถ่ายรูป ชายแดนไทย-พม่า ที่ดอยช้างมูบ
- แล้วมาดอยตุงต่อ
- ไปแวะไร่ชาฉุยฟง ถ่ายรูป ดื่มชา ดับกระหาย
- พอมีแรงแล้วไปดอยแม่สลองสายเก่า ผ่านไร่ชา 101 แวะถ่ายรูปรายทาง แล้วไปกินขาหมูยูนาน
- อิ่มแล้ว ก็ลงมาทาง น้ำพุร้อน อ.แม่จัน ปั่นออก ถ.พหลฯ
- เข้าสู่ตัวเมือง เชียงราย พักผ่อน ตามอัตภาพ

ทริปนี้ ส่งเสริม การท่องเที่ยว ได้หลายที่เลยนะครับ ^_^
Love your Bike, Ride your girlผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน