ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ » อาทิตย์ 19 พ.ย. 2017 จังหวัดศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

โพสต์ โดย rotarykantraluk » 16 มี.ค. 2017, 23:10

โรตารีกันทรลักษ์ปั่นใจเกินร้อยเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3
สโมสรโรตารีกันทรลักษ์ ภาค 3340 โรตารีสากล ร่วมกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญชาวเสือทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ประกอบด้วย
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือภูเขา ชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือหมอบ หญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือภูเขา หญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ


เส้นทางจากศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ระยะทาง 75 กิโลเมตร

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560
2. เพื่อหารายได้สมทบช่วยโรงเรียนที่ยังขาดแคลนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือห้องสมุดในโรงเรียน
3. เพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน
5. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภท/รุ่น/รางวัล
A เสือหมอบ ชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- A1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- A2 รุ่น 30-39 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- A3 รุ่น 40-49 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- A4 รุ่น 50-59 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- A5 รุ่น 60 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ


B เสือหมอบ หญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- B1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- B2 รุ่น 40 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ


C เสือภูเขา ชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- C1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- C2 รุ่น 30-39 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- C3 รุ่น 40-49 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- C4 รุ่น 50-59 ปี 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- C5 รุ่น 60 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ

D เสือภูเขา หญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- D1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) 10 รางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทาน
3,000-2,000-1,000-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ
- D2 รุ่น 40 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ

E ล้อโต ระยะทาง 75 กิโลเมตร
- E ไม่จำกัด เพศไม่จำกัดอายุ 5 รางวัล 1,000-800-700-500-300 พร้อมถ้วยรางวัล ,เหรียญ


VIP วีไอพี ไม่จำกัด เพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจักรยาน
ได้รับรางวัลถ้วย VIP สามารถร่วมการแข่งขันในรุ่นทั่วไปและชิงถ้วยรางวัลได้ ไม่ต้องลงสมัครเพิ่ม


เบอร์โทรสำหรับการติดต่อประสานงาน
1. นายญาณวุฒิ ธรรมมาบุญ โทร. 0859563592
2. นายแพทย์จรุงศักดิ์ อัศวเมธาพันธ์ โทร. 0818798179
3. นายบัญชา แซ่เตีย โทร. 0818797135
4. นางสุนาฐ ทองสลับ โทร. 0857726983
5. นายวสันต์ ดอกไม้ โทร. 0819662243
6. นางอวยพร แก้วจารนัย โทร. 0898452987

กำหนดการด้งนี้
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- จัดเตรียมสถานที่บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ,เส้นทางปั่น ,เส้นชัย
- เวลา 18.00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการ รายงานความพร้อมความเรียบร้อย
ด้านสถานที่, กองอำนวยการ, เอกสาร, เส้นทาง, จุดลงทะเบียน, พิธีการ,
คณะกรรมการตัดสิน , การบริการน้ำ อาหาร, ความปลอดภัย ,การจราจร, อื่นๆ
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- เวลา 08.00 น. ตรวจความเรียบร้อยความพร้อมจุดลงทะเบียน เส้นทางปั่น เส้นชัย
- เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. รับลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- เวลา 05.00 น. ถึง เวลา 07.00 น. รับลงทะเบียน
- เวลา 07.30 น. ประธานเดินทางมาถึง อัญเชิญถ้วยพระราชทานถึงบริเวณศาลหลักเมือง
ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- เวลา 08.00 น.

- ปล่อยตัว A เสือหมอบ ชาย
- ปล่อยตัว B เสือภูเขา ชาย
- ปล่อยตัว C เสือหมอบ หญิง
- ปล่อยตัว D เสือภูเขา หญิง
- ปล่อยตัว E ล้อโต ชาย/หญิง
- ปล่อยตัว VIP ชาย/หญิง
- ผู้เข้าเส้นชัย 1,000 คัน รับเหรียญ ปั่นใจเกินร้อยพิชิตผามออีแดง
- เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป มอบถ้วยรางวัล เกียรติยศ
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ติดตามสมัครทาง ThaiMTB.com
ค่าสมัคร รุ่นทั่วไป 620 บาท VIP 1,000 บาท


----------------------------
แก้ไขล่าสุดโดย rotarykantraluk เมื่อ 23 ส.ค. 2017, 23:06, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

โพสต์ โดย thumnoon » 17 มี.ค. 2017, 13:30

ปักสายเขา สายโยก
โยกทุกมอ ดันทุกเนิน

Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

โพสต์ โดย Kriangchan » 18 มี.ค. 2017, 11:52

เสียดายครับผ่านมาแล้ว พึ่งเห็นโพสต์ประชาสัมพันธ์ พลาดแล้ว โอกาสหน้าละกันครับ

Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

โพสต์ โดย thumnoon » 18 มี.ค. 2017, 15:14

Kriangchan เขียน:เสียดายครับผ่านมาแล้ว พึ่งเห็นโพสต์ประชาสัมพันธ์ พลาดแล้ว โอกาสหน้าละกันครับ

แข่งวันที่ 22 ต ค 2560 ครับ
โยกทุกมอ ดันทุกเนิน


Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

โพสต์ โดย ออมมี่ขี้แตก » 22 มี.ค. 2017, 19:35

ปีนี้ปีที่3แล้วยังไม่มีรุ่นเยาวชน

Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

โพสต์ โดย rotarykantraluk » 23 มี.ค. 2017, 23:38

ไฟล์แนป 1223036001.jpg ไม่มีอยู่แล้ว
แนบไฟล์
1223036001.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย rotarykantraluk เมื่อ 23 ส.ค. 2017, 23:16, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.

Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

โพสต์ โดย rotarykantraluk » 23 มี.ค. 2017, 23:47

1323036001.jpg
  แก้ไขล่าสุดโดย rotarykantraluk เมื่อ 23 ส.ค. 2017, 23:17, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

  Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

  โพสต์ โดย purintorn » 24 มี.ค. 2017, 09:57

  ฝากดูกติกาข้อ 6 หน่อยครับ หมายถึงเสือภูเขาให้ใช้ล้อขนาด 26 27.5 หรือ 29 ได้ ให้ใช้โช้คอย่างเดียวหรือใช้ตะเกียบได้หรือไม่ ส่วนเสือหมอบห้ามใช้ดิสเบรค และมีโช้คหน้าได้ เพราะอ่านแล้วงงดีครับ


  Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

  โพสต์ โดย wimon chang » 03 เม.ย. 2017, 11:49

  ต้องปั่นกลับจุดปล่อยตัวอีก 75 โล
  น่าสนใจครับ :geek:

  Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

  โพสต์ โดย rton » 03 เม.ย. 2017, 13:58

  ต้องปั่นกลับเองด้วยเหรอครับ ก็เป็น 150 โล ไม่ไหวแน่
  *** Nongphok , Roi-et

  Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

  โพสต์ โดย azuratrigun » 03 เม.ย. 2017, 15:13

  มีรถรับกลับไหม ถ้ามีแจ้งด้วยครับ
  สนใจอยู่แต่ติดเรื่องที่ถามนี่แหละ จะให้นักกีฬาปั่นกลับเองก็คงไม่ไหวแน่ๆ

  Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

  โพสต์ โดย prakasit4141 » 03 เม.ย. 2017, 17:49

  มีรถรับกลับนะครับจากผามออีแดงมาที่จุดปล่อยตัวศาลหลักเมืองครับ

  Re: ปั่นพิชิตผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ

  โพสต์ โดย prakasit4141 » 03 เม.ย. 2017, 17:51

  ครั้งนี้งานน่าจะออกมาดีกว่าครั้งที่แล้วทั้งเรื่องน้ำ อาหาร และเส้นทางครับ


  ผู้ใช้งานขณะนี้

  กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน