PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560 » เสาร์ 13 พ.ค. 2017 จังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย st.radar » 13 มี.ค. 2017, 22:34

PEA Bike for Life Tour of Surin 2017
ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ
เพื่อช่วยผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง และปลูกต้นไม้บริเวณอ่างน้ำตา
กำหนดการ
วันที่ปั่น วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
วันที่รับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2560
รับสมัครทั้งหมด 1,009 คน
ความเป็นมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยชมรมจักรยานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA BC.) ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณะกุศล "PEA Bike for Life ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ" เพื่อจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดเตียง) และปลูกต้นไม้จำนวน 109 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวรอบอ่างน้ำตา หนึ่งในสถานที่พักผ่อนและเส้นทางสายจักรยานของชาวสุรินทร์
ดยจัดการปั่นจักรยานระยะทาง 78.910 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ บริเวณหน้ารูปปั้นหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำอำปึล และอ่างน้ำตา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี สายลมเย็นสบายที่ริมขอบอ่าง
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1. เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดเตียง)
2. เพื่อหารายได้จัดซื้อกล้าไม้ต้นอินทนิล เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นขนาด 2 นิ้ว จำนวน 109 ต้นเพื่อปลูกบริเวณรอบอ่างน้ำตา
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายให้แข็งแรง โดยผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
4. เพื่อส่งเสริมกิจสังคม สร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มและบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน
5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว สร้างสายใยรัก เป็นภูมิคุ้มกันอบายมุขและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
6. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์


ประเภทการปั่นและของที่ระลึก
ประเภททั่วไป : จำนวนรับสมัคร 870 คน
> ค่าสมัคร 600 บาท
> ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ พร้อมเหรียญที่ระลึก (PEA Bike for Life Tour of Surin 2017)


ประเภท VIP : จำนวนรับสมัคร 100 คน
> ค่าสมัคร 1,000 บาท
> ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ VIP พร้อมเหรียญที่ระลึก (PEA Bike for Life Tour of Surin 2017)


ประเภท Golden Heart : จำนวนรับสมัคร 39 คน
> ค่าสมัคร 3,000 บาท
> ได้รับเสื้อจักรยาน FORZ Golden Heart, เหรียญหลวงปู่ดูลย์+หลวงปู่สาม, เหรียญที่ระลึก (PEA Bike for Life Tour of Surin 2017)


เส้นทางการปั่น
> เส้นทางที่ 1 "วัดกันไป ใจเกินร้อย" ระยะทาง 78.910 กิโลเมตร
- ม.ราชมงคล (Start) >> อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง >> อ่างเก็บน้ำอำปึล >> อ่างน้ำตา >> ม.ราชมงคล (Finish)
- จุดให้บริการน้ำดื่มทุกระยะ 20 กิโลเมตร
> เส้นทางที่ 2 "ปั่นเพลินๆ เพิ่มสีเขียว" ระยะทาง 15 กิโลเมตร
- ม.ราชมงคล (Start) >> อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง >> อ่างน้ำตา (ปลูกต้นไม้ 109 ต้น) >> ม.ราชมงคล (Finish)
- จุดให้บริการน้ำดื่มระยะ 10 กิโลเมตร


รางวัลการแข่งขัน
A1 เสือหมอบชาย open ระยะทาง 78.910 กิโลเมตร (ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร


A2 เสือหมอบหญิง open ระยะทาง 78.910 กิโลเมตร (ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรB1 เสือภูเขาชาย open ระยะทาง 78.910 กิโลเมตร(ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร


B2 เสือภูเขาหญิง open ระยะทาง 78.910 กิโลเมตร (ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 4 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร


C1 รุ่นทั่วไปใจเกินร้อย ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจเพื่อการกุศล ระยะทาง 78.910 กิโลเมตร
> ไม่มีลำดับรางวัลปั่นเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดรับเหรียญที่ระลึกเพื่อการกุศลทุกท่าน
> โดยจะมีนักปั่นจักรยานปั่นนำเป็นมาแชล ให้ผู้สมัครเลือกกลุ่มความเร็ว ตามความสามารถท่านเองแยกโดยระดับความเร็ว จำนวน 3 กลุ่มกลุ่มที่ 1 ความเร็วเฉลี่ย 35 กม./ชม.,กลุ่มที่ 2 ความเร็วเฉลี่ย 30 กม./ชมและกลุ่มที่3.ความเร็วเฉลี่ย 25 กม./ชม. เพื่อความสนุกและเพลินเพลินในการปั่นและป้องกันอุบัติเหตุ ขอให้นักปั่นเลือกกลุ่มปั่นตามความสามารถของท่านเอง


C2 เพื่อนมาก...ลากด้วยใจ คัดเลือกจากทีมที่มีผู้สมัครมากที่สุด
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 1500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 900 บาท พร้อมประกาศนียบัตร


C3 ครอบครัว Bike for Life (15 km) คัดเลือกจากทีมครอบครัว ที่เข้าเส้นชัยใกล้เวลาที่กำหนดมากที่สุด (เวลาเป็นความลับ) (ให้นักปั่นแจ้งความประสงค์ที่หน้างาน)
> ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
> อันดับ 2 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
> อันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร


กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
15.00 - 19.00 น. ลงทะเบียนรับป้ายเบอร์, รับเสื้อ ณ เต๊นท์อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสานฯ สุรินทร์

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
05.00 - 06.30 น. ลงทะเบียนรับป้ายเบอร์, รับเสื้อ, รับประทานอาหารเช้าและรายงานตัวพร้อมกันหน้าเส้นสตาร์ท
06.30 น.ประธานทำพิธีเปิดการปั่นจักรยาน
07.00 น. ปล่อยขบวนจักรยาน ณ จุดสตาร์ท หน้ารูปปั้นหลวงปู่ดูลย์ อตุโล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสานฯ สุรินทร์ ตามลำดับรุ่น A1 เสือหมอบชาย open,รุ่นA2 เสือหมอบหญิง open,รุ่นB1 เสือภูเขาชาย open,รุ่นB2 เสือภูเขาหญิง open, รุ่นC ทั่วไปใจเกินร้อย ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจเพื่อการกุศล และรุ่น VIP ระยะทาง 15 กม.ทุกรุ่นห่างกันรุ่นละ 5 นาที
08.00 น. ขบวนจักรยาน VIP ร่วมปลูกต้นไม้ 109 ต้น บริเวณอ่างน้ำตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสานฯ สุรินทร์
09.00 น. พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสุรินทร์ ณ เวทีกลาง
11.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขันแต่ละประเภท ณ เวทีกลาง
11.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


การให้บริการและอำนวยความสะดวก
1. รถเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน
2. รถพยาบาล
3. ทีมงานมาแชล นำขบวน และขนาบข้างขบวน ดูแลความปลอดภัย
4. รถเซอร์วิส บริการจัดเก็บจักรยานที่ชำรุด
5. อาหารเช้า อาหารกลางวันและน้ำดื่มบริการ
6. จุดให้น้ำตลอดเส้นทางทุกระยะ 20 กิโลเมตร
7. นักปั่นทุกท่าน ทุกประเภทที่สมัครจะได้รับการประกันอุบัติเหตุตลอดช่วงการแข่งขัน


การรับสมัคร
วันที่รับสมัคร : วันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2560

ช่องทางการรับสมัคร
1. ทาง website Thaimtb.com (https://event.thaimtb.com)
2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ถนนปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมได้
2. ท่านที่ทำการลงทะเบียนยินดียอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างการเข้าร่วม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ สภาพอากาศ การจราจร หรือสภาพถนน
3. ท่านจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดระยะเวลาการปั่น ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด


การบริการทางการแพทย์
1. บริการทางการแพทย์ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและรถพยาบาล
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ โดยบริการทางการแพทย์จะประจำอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วที่สุด


ลิขสิทธิ์การบันทึกภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้ผู้จัดหรือผู้ร่วมจัด บันทึกภาพตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำมาใช้ แก้ไข ดัดแปลง
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดได้


ติดต่อสอบถาม
1. คุณทรงฤทธิ์สถิต อิทธิพลไพศาล โทร 081-7250262
2. คุณชิดชัย เพชรแก้วสุข โทร 086-2613898
แนบไฟล์
ป้ายเวทีครับ.jpg
แบบเหรียญหน้าหลัง.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2412.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2404.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2470.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2496.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2528.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2532.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2535.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2559.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 14 มี.ค. 2017, 21:45, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย st.radar » 13 มี.ค. 2017, 22:40

PEA Bike for Life Tour of Surin 2017
ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ
เพื่อช่วยผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง และปลูกต้นไม้บริเวณอ่างน้ำตา
13 พฤษภาคม 2560
แนบไฟล์
PEA Bike_S Jpeg-2596.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2602.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2611.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2691.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2695.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2716.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2729.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2736.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2737.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2742.jpg

Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย st.radar » 13 มี.ค. 2017, 22:45

PEA Bike for Life Tour of Surin 2017
ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ
เพื่อช่วยผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง และปลูกต้นไม้บริเวณอ่างน้ำตา
13 พฤษภาคม 2560
แนบไฟล์
PEA Bike_S Jpeg-2767.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2769.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2784.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2799.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2807.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2819.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2825.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2826.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2834.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2855.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 14 มี.ค. 2017, 21:27, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย st.radar » 13 มี.ค. 2017, 22:48

PEA Bike for Life Tour of Surin 2017
ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ
เพื่อช่วยผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง และปลูกต้นไม้บริเวณอ่างน้ำตา
13 พฤษภาคม 2560
แนบไฟล์
PEA Bike_S Jpeg-2865.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2867.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2887.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2889.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2890.jpg
PEA Bike_S Jpeg-2891.jpg

Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย ืำืneng1960 » 14 มี.ค. 2017, 15:16

ไปแน่นอนสถาบันเก่าอ่างน้ำตา
ชนะที่ยิ่งใหญ่ คือชนะใจตัวเอง จิรวงศ์ ทอนศรี สำนักงานเกษตรอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
viewtopic.php?f=4&t=672074
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003495933444


Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย st.radar » 14 มี.ค. 2017, 21:59

PEA Bike for Life Tour of Surin 2017
ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ
เพื่อช่วยผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง และปลูกต้นไม้บริเวณอ่างน้ำตา
13 พฤษภาคม 2560
แนบไฟล์
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg

Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย junhom » 15 มี.ค. 2017, 16:23

น่าสนใจครับ ได้ทำบุญด้วย ปักๆๆๆๆ
"ขอแค่ได้ปั่น"
L-Mong cycling

Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย st.radar » 15 มี.ค. 2017, 17:12

ชมรมดนตรีสุรินทร์ (วงสล๊าป)
เล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดไนท์บาร์ซ่า รับบริจาคเงิน เพื่อมอบโรงพยาบาลสุรินทร์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง(ผู้ป่วยติดเตียง) โดยจัดซื้อถังออกซิเจนขนาด 1.5 คิว จำนวน 2 ถัง มูลค่ากว่า 6 พันบาท โดยเน้นให้กับเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และยังได้มอบเงินให้ครอบครัวน้องหนูเพื่อเป็นกำลังใจในการดูแลน้องครับ
แนบไฟล์
17309491_1239483462813824_176482127674785115_n.jpg
17264220_1239483522813818_574979278769036060_n.jpg
17309623_1239483639480473_2236087371354709766_n.jpg
17190672_1239483582813812_3757073746506074126_n.jpg
17342923_1239483832813787_6024905223664218521_n.jpg
17353198_1239483666147137_889741059630801121_n.jpg
17353603_1239483726147131_6947135224779801613_n.jpg
17342860_1239483809480456_2551659677297163468_n.jpg
17155330_1239483459480491_3683370893126205549_n.jpg
17353447_1239483472813823_3353194647846566082_n.jpg

Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย FLUX » 10 เม.ย. 2017, 10:12

ขออนุญาตครับ สอบถามนิดนึง สมัครแต่ละรุ่นเสื้อต่างกันหรือป่าวครับ อีกอย่างถ้าเป็นไปได้น่าจะให้ซิปเต็มตัวดีกว่า เพราะส่วนใหญ่เสื้อซิปครึ่งอก ได้ไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่กัน แต่ถ้าได้มาเต็มตัว นักปั่นก็มีความอยากใส่มากขึ้น แล้วก็เป็นช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรให้กับ กฟภ. อีกทาง โดยไม่ต้องลงทุนมาก ขออนุญาตเสนอแนะเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ
ปั่นไป บ่นไป :lol: :lol: :lol:

Re: PEA Bike for Life Tour of Surin 2017ปั่นสามอ่าง ปันทานน้ำใจ 13 พฤษภาคม 2560

โพสต์ โดย st.radar » 11 เม.ย. 2017, 11:53

แบบเสื้อต่างกันบริเวณแถบสีคาดหน้าอกครับ
แนบไฟล์
17901789_1457943154249928_479781452_o.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย st.radar เมื่อ 11 เม.ย. 2017, 12:14, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน