"FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร (กั๋นละมิเยอะเว้า) เถื่อแรกแฮกหมาน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 » เสาร์ 13 ก.พ. 2016

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

"FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร (กั๋นละมิเยอะเว้า) เถื่อแรกแฮกหมาน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์ โดย Or_TAE » 16 พ.ย. 2015, 11:43

[align=center]เชิญสมาชิกนักปั่นร่วมงานในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
รายการ "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร (กั๋นละมิเยอะเว้า) เถื่อแรกแฮกหมาน"
สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร[/align]

รูปภาพ

เส้นทางเรียบ
[googlemap=https://www.google.com/maps/d/embed?mid=z3FtqqVAbv60.kcNPaV3nv1qg][/googlemap]

แผนที่.jpg


[align=center]ประเภทการแข่งขัน ครอสคันทรี
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
[/align]
- 09.00 - 13.00 น. รับสมัคร ลงทะเบียน
รับหมายเลขและเสื้อที่เต็นท์อำนวยการ บริเวณอาคารอเนกประสงค์
- 13.00 น. เริ่มตัวปล่อยนักกีฬาโดยปล่อยเป็นรุ่น ห่างกันรุ่นละ 3 นาที

1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
3. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
4. วงล้อต้องเป็นขนาด 26, 27.5 , 29 นิ้ว
5. สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้วขึ้นไป
6. จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน) ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังต้องเสือภูเขา
7. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
8. ใช้โช๊คหน้าหรือใช้ตะเกียบก็ได้
9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
10. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
11. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
12. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
13. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
14. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด
15. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
16. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
17. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทรุ่นการแข่งขัน ครอสคันทรี
- รุ่นอายุ 14-19 ปี (ชาย)
- รุ่นทั่วไป (OPEN) (ชาย)
- รุ่นอายุ 30-34 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 35-39 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 40-44 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 45-49 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 50-54 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 55-59 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (ชาย)
- รุ่นน้ำหนัก 85 กก(ชาย)
- รุ่นทั่วไป (OPEN) (หญิง)
- รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป (หญิง)
ค่าสมัคร
ประเภทการแข่งขันจักรยาน ครอสคันทรี
- ท่านละ 300 บาท
รางวัลการแข่งขัน
ประเภทการแข่งขันจักรยานครอสคันทรี
- อันดับ 1-7 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลตามอันดับที่เข้า
- เงินรางวัล
อันดับที่ 1 – 500 บาท
อันดับที่ 2 – 400 บาท
อันดับที่ 3 – 300 บาท

[align=center]ประเภทการแข่งขันจักรยานทางเรียบ
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
[/align]
- 08.30 สิ้นสุดการรับสมัคร และลงทะเบียน
- 09.00 เริ่มปล่อยตัว
สถายที่ปล่อยตัวและเส้นชัย ถนนหลักด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ เสือหมอบ
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
4. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนัก แข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ขี่ห่าง (หลุด) จากผู้นำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะถูกตัดสิทธิ์และต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
6. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
7. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
8. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
9. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
10. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปีปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด
11. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
12. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)
13. การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด
14. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ประเภทรุ่นการแข่งขันจักรยานทางเรียบ เสือหมอบ
1. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ชาย)
2. รุ่นทั่วไป (OPEN) (ชาย)
3. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย)
4. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย)
5. รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย)
6. รุ่นอายุ 60-64 ปี (ชาย)
7. รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป (ชาย) ใช้เส้นทาง VIP
8. รุ่นน้ำหนัก 85 กก. (ชาย)
9. รุ่นทั่วไป (OPEN) (หญิง)
10. รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป (หญิง)

รางวัลการแข่งขัน
- อันดับ 1-10 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลตามอันดับที่เข้า
เงินรางวัล
อันดับที่ 1 – 700 บาท
อันดับที่ 2 – 500 บาท
อันดับที่ 3 – 300 บาท

ค่าสมัคร
- ท่านละ 300 บาท

หมายเหตุ 1. ค่าสมัคร VIP. ท่านละ 1000 บาท มีถ้วยรางวัล พร้อมเสื้อที่ระลึก

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ขี่ห่าง (หลุด)จากผู้นำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะถูกตัดสิทธิ์และต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บ) ทั้งนี้เพ
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
5. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
6. วงล้อต้องเป็นขนาด 26, 27.5 , 29 นิ้ว
7. สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้วขึ้นไป
8. จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น ฟันจานหน้าสูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังต้องเสือภูเขา ห้ามใช้เฟืองหลังเสือหมอบ
9. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
10. ใช้โช๊คหน้าใช้ตะเกียบก็ได้
12. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
13. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
14. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
15. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
16. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
17. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด
18. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
19. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)
20. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
21. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ประเภทรุ่นการแข่งขันจักรยานทางเรียบ เสือภูเขา

1. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ชาย)
2. รุ่นทั่วไป (OPEN) (ชาย)
3. รุ่นอายุ 30-39 ปี (ชาย)
4. รุ่นอายุ 40-49 ปี (ชาย)
5. รุ่นอายุ 50-59 ปี (ชาย)
6. รุ่นอายุ 60-64 ปี (ชาย)
7. รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป (ชาย) ใช้เส้นทาง VIP
8. รุ่นน้ำหนัก 85 กก. (ชาย)
9. รุ่นทั่วไป (OPEN) (หญิง)
10. รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป (หญิง)

รางวัลการแข่งขัน
- อันดับ 1-10 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลตามอันดับที่เข้า

เงินรางวัล
อันดับที่ 1 – 700 บาท
อันดับที่ 2 – 500 บาท
อันดับที่ 3 – 300 บาท

ค่าสมัคร
- ท่านละ 300 บาท

ประเภทรุ่นการแข่งขัน FATBIKE
สำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภท FAT Bike ที่ไม่มีอันดับในการแข่งขันและเข้าเส้นชัยระยะทาง 40 กม.(ส้นทาง VIP) ภายในเวลา
2 ชั่วโมง 30 นาที นับจากเวลาปล่อยตัวจากจุดปล่อยตัวจริงจะได้รับรางวัลเหรียญใจเกินร้อย

รางวัล
อันดับที่ 1 - 10 เป็นถ้วยอันดับ

ค่าสมัคร

-ท่านละ 300 บาท
หมายเหตุ 1. ค่าสมัคร VIP. ท่านละ 1000 บาท มีถ้วยรางวัล พร้อมเสื้อที่ระลึก

สนามปั่นจักรยานเสือภูเขาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รอบละ 6 km. ปั่นสัก 3 รอบ กำลังดี เชิญชวนกันมาสัมผัสสนามกันครับ
point mtb.jpg

หมายเหตุ:มีการปรับแก้จากนี้เล็กน้อยครับ เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัย

รูปภาพ

รูปภาพ

[align=center]สามารถลงทะเบียนได้ทั้งหน้างานและออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้[/align]
[align=center]ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่[/align]

โอนเงินมาที่บัญชี ชื่อบัญชี FIT ชวนปั่นละเบ๋อ 2016 เลขที่บัญชี 419-3-22326-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน
ถ้าโอนเงินแล้วให้เก็บสลิปเพื่อออกใบเสร็จและแนบรูปภาพสลิปโอนต่อจากระทู้นี้แล้วรอตรวจสอบสถาณะการลงทะเบียนได้ในระบบออนไลน์ไม่เกิน 1 วัน


สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 24:00 น.

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หนังสืออนุญาตจากสมาคมจักรยานแห่งประเทสไทย_Page_1.jpg

หนังสืออนุญาตให้จัดแข่งขันจะ ติดประกาศ ณ สนามแข่งฯให้ทราบทั่วกัน
1454677048654.jpg


ภาพถ้วยรางวัล
1454660321564.jpg
ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัล


1455169605793.jpg


1455169603115.jpg


ถ้วยรางวัลครอสคันทรี่
361882.jpg


เสื้อที่ระลึก VIP
1454672506726.jpg


อาจารย์โกวิท บุญรอด
Or_TAE
แก้ไขล่าสุดโดย Or_TAE เมื่อ 12 ก.พ. 2016, 07:13, แก้ไขไปแล้ว 35 ครั้ง.

Re: "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร (กั๋นละมิเยอะเว้า) เถื่อแรกแฮกหมาน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์ โดย shine » 17 พ.ย. 2015, 08:37

รอรายละเอียดครับ
ปั่น เพื่อสุขภาพ ....... ที่ดี
ปั่นเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก ไปตามที่ใจฝัน :D :D

Re: "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร (กั๋นละมิเยอะเว้า) เถื่อแรกแฮกหมาน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์ โดย Or_TAE » 17 พ.ย. 2015, 11:56

ขอบคุณครับ
รอสรุปรายละเอียดจากมติที่ประชุม เพื่อความถูกต้องครับ
ส่วนวันและเวลา ดังนี้
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงบ่าย แข่งขันรายการเสือภูเขา ประเภทครอสคันทรี่ 3 รอบๆละ 6 กิโลเมตร ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงเช้า แข่งขันรายการจักรยานทางเรียบ ประเภทเสือหมอบ และเสือภูเขา ระยะทางประมาณ 91 กิโลเมตร

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ
อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร
แก้ไขล่าสุดโดย Or_TAE เมื่อ 07 ม.ค. 2016, 13:55, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
bia

Re: "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร (กั๋นละมิเยอะเว้า) เถื่อแรกแฮกหมาน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์ โดย bia » 17 พ.ย. 2015, 13:34

ยังไงก็ไปครับ ศิษย์เก่าขอร่วมงานทั้งสองวันเลยครับ กลับบ้านด้วย อิอิ


Re: "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร (กั๋นละมิเยอะเว้า) เถื่อแรกแฮกหมาน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์ โดย shine » 19 พ.ย. 2015, 15:06

chedsadar เขียน:
shine เขียน:รอรายละเอียดครับ

เรียนเชิญนะครับที่ชายงานบ้านเราครับ อิอิ^^,

ครับ อาจารย์
รอรายละเอียดงาน เพื่อเตรียมลางานไปปั่นเลยครับ
ปั่น เพื่อสุขภาพ ....... ที่ดี
ปั่นเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก ไปตามที่ใจฝัน :D :D

Re: "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร (กั๋นละมิเยอะเว้า) เถื่อแรกแฮกหมาน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์ โดย enland » 30 พ.ย. 2015, 11:07

รูปภาพ
Image_110f6c6.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย enland เมื่อ 21 ม.ค. 2016, 15:21, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
"เพื่อสุขภาพ เพื่อมิตรภาพ"
ฝากประชาสัมพันธ์งานแข่งที่ราชมงคลสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1671930


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน