...ฝากประชาสัมพันธุ์.......

Moderator: มิตร

...ฝากประชาสัมพันธุ์.......

โพสต์ โดย เสือลูกแฝด » 02 ก.ย. 2013, 16:56

ฝากประชาสัมพันธุ์ครับ ปลายฝน ต้นหนาว เส้นทางสวย อากาศดีเปี๊ยกบ้านดง เขียน:โรงเรียนวัดดอนจั่น และ กลุ่ม/ชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ หน่วยงาน และองค์กรร้านค้าต่าง ๆ
ในจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมแข่งขัน และร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำำพร้า
ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รายการ " จากใจพี่ ใส่ใจน้อง ใจเกินร้อย ครั้งที่ 1 "

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้จักรายานมาเป็นสื่อในการส่งเสริม
๒. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน ซึ่งจะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แกคนในสังคม รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติด
๓. เพื่อเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงาน และองค์กร ตลอดจนบริษัทห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และ
๔. เพื่อนำเงินที่ได้จากการบริจาค และร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ มอบให้กับโรงเรียนวัดดอนจั่นเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

สถานที่ในการจัดการแข่งขัน และร่วมสมทบทุน
บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดดอนจั่น

กำหนดวันเวลาในการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556

รุ่นการแข่งขันประเภทใจเกินร้อยระยะทาง 122 กม. มี ดังนี้
1. ประเภทเสือหมอบ A (ชาย) ชิงโล่ห์รางวัลเกียรติยศ จำนวน 7 รุ่น ๆ ละ 10 รางวัล
A 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
A 2 รุ่นทั่วไป (Open) ชาย
A 3 รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย
A 4 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย
A 5 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี ชาย
A 6 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
A 7 รุ่นน้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป ชาย

2. ประเภทเสือหมอบ B (หญิง) ชิงโล่ห์รางวัลเกียรติยศ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 10 รางวัล
B 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
B 2 รุ่นทั่วไป (Open) หญิง
B 3 รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง

3. ประเภทเสือภูเขา C (ชาย) ชิงโล่ห์รางวัลเกียรติยศ จำนวน 7 รุ่น ๆ ละ 10 รางวัล
C 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
C 2 รุ่นทั่วไป (Open) ชาย
C 3 รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย
C 4 รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย
C 5 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี ชาย
C 6 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
C 7 รุ่นน้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป ชาย

4. ประเภทเสือภูเขา D (หญิง) ชิงโล่ห์รางวัลเกียรติยศ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 10 รางวัล
D 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
D 2 รุ่นทั่วไป (Open) หญิง
D 3 รุ่นอายุ 30 – 49 ปี หญิง
D 4 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป หญิง

5. ประเภทรถ Fix Gear ชิงโล่ห์รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล
ประเภท Fix Gear จะใ้ช้เส้นทางเดียวกับการแข่งขันใจเกินร้อย และมีรางวัลเจ้าความเร็ว 1 รางวัล ที่ระยะทางจาก รร. ถึงจุดเจ้าความเร็ว 75 กม. ส่วนเจ้าภูเขา 1 รางวัล อยู่ที่กม.ที่่ 85 ซึ่งเส้นชัยของประเภทนี้ก็คือจุดเดียวกับเจ้าภูเขาครับ ระยะทาง 85 กม.

6. ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย ระยะทางประมาณ 50 กม.
ใช้เส้นทางออกจากโรงเรียนวัดดอนจั่น ขี่ไปตามเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ถึงสี่แยกสารภี เลี้ยวซ้ายหน้าสำนักงานองค์การโทรศัพท์ ( TOT ) ใช้เส้นทางวิ่งเส้นทาง อ.บ้านธิ ถึงสามแยกไป อ.บ้านธิ วิ่งตรงไปจะผ่านไปถึงสนามกล็อฟอัลไพท์ ถึงสามแยกหลวงปู่หล้า เลี้ยวซ้ายวิ่งมากออกสี่แยกหลวงปู่หล้า เลี้ยวซ้ายสู่ถนนเส้นหลัก อ.สันกำแพง - อ.แม่ออน วิ่งตรงสู่ โรงเรียนวัดดอนจั่น

7. ประเภทขี่ท่องเที่ยว และ V.I.P.
เส้นทางจากโรงเรียนวัดดอนจั่น วนซ้ายขึ้นถนนวงแหวนวงที่สอง และขี่มุ้งตรงสู่เวียงกุมกาม ระยะทางไป - กลับ ประมาณ 20 +/- 5 กม.

ท่านสามารถเข้าชมริวิวเวียงกุมกามไ้ด้ตาม Link นี้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=bflVwdMTlbk

ภาพบางส่วนที่รวบรวมมาให้ท่านได้ชมครับ
รูปภาพ รูปภาพ

8. ค่าสมัคร
8.1 ค่าสมัคร ประเภทแข่งขันใจเกินร้อยระยะทาง 122 กม. 500 บาท คณะผู้จัดจะจัดเตรียมเครื่องดื่มเกลือแร่ กล้วย และน้ำเย็นไว้ให้ท่านที่จุด Feed Zone
8.2 ค่าสมัครประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย ระยะทาง 50 กม. ค่าสมัคร 300 บาท คณะผู้จัดจะจัดเตรียมจุดบริการน้ำเย็นไว้สำหรับท่าน
8.3 ค่าสมัึคร V.I.P. 1,000 บาท ได้รับเสื้อคอเปาโลที่ระลึก ท่านละ 1 ตัว
( ท่านที่สมัคร V.I.P. สามารถที่จะลงแข่งในประเภทเสือหมอบหรือเสือภูเขาในรุ่นอายุของท่านได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่ม หรือท่านจะขี่เส้นทางท่องเที่ยวใจเกินร้อย ระยะ 50 กม.ก็ได้ โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดทราบในวันที่ท่านยื่่นความจำนง )

9. ของที่ระลึก และรางวัลสำหรับประเภทการแข่งขัน , ประเภทท่องเีที่ยวใจเกินร้อย และประเภท VIP
1.ผู้ที่เข้าร่วมรายการทุกรายการ ทุกท่านจะได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก ท่านละ 1 ใบ
( สำหรับเสื้อที่ระลึกรอการพิจารณาจากผู้สนับสนุน )

2.ผู้แข่งขันทั้งประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา ทุกรุ่นจะมีโล่ห์รางวัลเกียรติยศ รุ่นละ 10 รางวัล
3.ท่านที่ลง V.I.P. จะได้รับเสื้อคอเปาโลที่ระลึกอีกท่านละ 1 ตัว


รางวัลสนับสนุนพิิเศษ ซึ่งจะจับรางวัลแจกให้กับนักปั่นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

1. แหวนทองครึ่งสลึง จำนวน 2 วง ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านสมาชิกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ท่านกฤษดา แซ่แตี๋ยว

10. ถ้วยรางวัล
10.1 ตัวอย่างถ้วยรางวัลที่ระลึกใจเกินร้อย

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ตัวอย่างนี้ยังไม่ได้ทำสีที่ฐาน

10.2 ตัวอย่างถ้วยรางวัล
เจ้าความเร็ว (King of Speed)
รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

เจ้าภูเขา ( King of Mountain )
จะนำมาโชว์ในลำดับต่อไป


10.3 ตัวอย่างโล่ห์รางวัลเกียรติยศ ลำดับที่ 1 - 10

รูปแบบของโล่ห์รางวัลผู้ที่เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1 - 10 โค้งด้านบนมีชื่องาน สถานที่จัดงาน วันที่จัดงาน โค้งด้านล่างจะเป็นรายชื่อผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับพี่น้อง

รูปภาพ

รูปภาพ

ขนาดของโล่ห์รางวัล ๆ ชนะเลิศเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว , รองอันดับ 1 11 นิ้ว , รองอันดับ 2 10 นิ้ว , รองอันดับ 3 9 นิ้ว และรองอันดับ 4 - 10 8 นิ้ว จะตั้งอยู่บนขาตั้ง พร้อมมีที่แขวนสามารถแขวนผนังได้ครับ

11. การสมัคร
11.1 ท่านสามารถส่งรายชื่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ซึ่งทางคณะผู้จัดขอให้ท่านกรุณาส่งชื่อสมัครให้เรียบร้อยก่อน วันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 24.00 น. เพื่อคณะผู้จัดงานจะได้นำรายชื่อท่านไปทำการแพ็คเบอร์ ใส่ถุง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของท่านเอง

11.2 ท่านสามารถทำการสมัครและลงทะเบียนทางหน้าเว็บไซด์ โดยแจ้ง

ประเภทที่จะร่วมรายการ , ชื่อ - นามสกุล , สังกัดทีม และไซด์เสื้อ (กรณีหาผู้สนับสนุนได้จะมีการจัดทำ )

การชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนไปที่

ชื่อบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 615 - 0 - 21195 - 8
ชื่อบัญชี นายสุชาติ มูลเมือง
โดยโอนเงินค่าสมัครลงท้ายด้วยเลขสองตัวหลังของโทรศัพท์ท่าน เช่น 500.81 บาท

11.3 ท่านสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ และขอรับเบอร์หมายเลขติดรถและเสื้อไ้ด้

ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น ซึ่งในวันที่่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30 น. - 20.30 น. คณะผู้จัดได้เตรียมการต้อนรับท่านที่ รร.วัดดอนจั่น สำหรับท่านที่ต้องการกางเต้นท์สามารถกางนอนได้ที่ รร. ซึ่งทาง รร.จะได้ทำการจัดสถานที่ไว้ให้ท่าน

หมายเหตุ จำนวนการรับสมัครเบื้องต้นนี้ขอเรียนว่า จะรับสมัครทั้งรุ่นแข่งขันใจเกินร้อย และรุ่นท่องเที่ยว จำนวนเพียง 500 ท่าน
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายหลังจากเต็มจำนวน 500 ท่านแล้ว
ท่านสามารถสมัครได้แต่ท่านจะได้รับถ้วยที่ระลึกใจเกินร้อยภายหลัง


ที่พัก และสถานที่กางเต้นท์
สำหรับท่านที่เดินทางไปจากต่างจังหวัด ผู้จัดได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้ ณ บริเวณโรงเรียนวัดดอนจั่น

ที่พักบริเวณใกล้เคียง

สำหรับท่านที่ต้องการพักโรงแรมหรือบ้านพักบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะผู้จัดได้ทำการติดต่อประสานให้ท่านได้พักในราคาพิเศษ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

กติกาและเงื่อนไขของจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภท เสือหมอบ
1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคม
จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
4. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี)ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อ
เซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
5. ความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
6. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
7. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
8. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด
9. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2556 ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด
10. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอม จากผู้ปกครอง
11. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่ง ขันฯ ภายใน 30 นาที
หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืน
เงินประกันให้)
12. การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาและเงื่อนไขของจักรยานที่ใช้ในการแข่งขัน เสือภูเขาทางเรียบ
1. แข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อ
เซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
4. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
5. วงล้อไม่จำกัดขนาด สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด แต่ขนาดของยางหน้ายาง ต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 นิ้วขึ้นไป
6. จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น (สูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน) ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังไม่จำกัด
7. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถใช้ได้ทั้งโช๊ค และตะเกียบ
8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
9. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียก ร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
10. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
11. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร
12. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ.เกิด
13. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปีพ.ศ.เกิด
14.ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
15. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่ง ขันฯ ภายใน 30 นาที
หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะ
ไม่คืนเงินประกันให้)
16. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ กรณีมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแน่ะใด สามารถโทรประสานงานหรือติดต่อได้ที่
1.เปี๊ยกบ้านดง โทร. 084 - 6116581
2.ติ๊กดอยคำ โทร.085 - 8634611
เบื้องหลัง ก่อนมาปั่นจักรยาน ----> viewtopic.php?f=53&t=643615
facebook ------------------> https://www.facebook.com/fatcat.twin


Re: ...ฝากประชาสัมพันธุ์.......

โพสต์ โดย wakin » 10 ก.ย. 2013, 19:54

งานนี้มีใครสนใจบ้างผมจะโอนเงินค่าสมัครแล้ว
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน