คะแนนชิงแช้มป์ภาคเหนือ 6 สนาม ปี 2556

Moderator: มิตร, มิตร

คะแนนชิงแช้มป์ภาคเหนือ 6 สนาม ปี 2556

โพสต์ โดย มิตร » 22 ก.พ. 2013, 19:31

ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามที่ 1 เมื่อ 20 ม.ค.56 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย
รุ่นชายอายุไม่เกิน 12 ปี.
ที่ 1. ด.ช. รังสิมันต์ อังการ์ด ไม่สังกัดทีม คะแนน 20
ที่ 2. ด.ช. วนศักดิ์ ปิงวัง ทีม วีเซอร์วิส ลำปาง คะแนน 18
ที่ 3. ด.ช. ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง ทีม ต้นไบค์ สระบุรี คะแนน 16
ที่ 4. ด.ช. ทรัพย์ประเสริฐ์ พิมพ์แสง ทีมต้นไบค์ สระบุรี คะแนน 14
ที่ 5 ด.ช. ธวัชชัย วังจิระพันธ์ ทีม เซอร์วิส ลำปาง คะแนน 12

รุ่น C 1 หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี.
ที่ 1 ด.ญ. ภาสิรี เจริญทรัพยานนท์ ทีม ตาคลี นครสวรรค์ คะแนน 20
ที่ 2 ด.ญ. อิสริยา ชั้นฝั้น ทีม ลุ่มน้ำฝาง เชียงใหม่ คะแนน 18
ที่ 3 ด.ญ. ชวิศา น้อยหล่อง ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง คะแนน 16
ที่ 4 ด.ญ. ญาณีศา มณีโชติ ทีม จักรยานจังหวัดตาก คะแนน 14

รุ่น B 1 หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี.
ที่ 1 ด.ญ. มยุรา บุปผาชาติ ทีม ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล คะแนน 20
ที่ 2 ด.ญ. ขวัญเนตร นิติวณิชา ทีม ชัยนาทไบค์คลับ คะแนน 18

รุ่น B 2 หญิงทั่วไป
ที่ 1 นภาวรรณ แก้วพินิจ ทีม เสือเพชรบรูณ์ คะแนน 20
ที่ 2 สินี พงษ์พิสุทธินันท์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก คะแนน 18
ที่ 3 ภาวิณี มารมณ์ ทีม เดอ คอนเซพท์ เชียงราย คะแนน 16
ที่ 4 วรรณา พุ่มแก้ว ทีม จักยานบ้านสวน คะแนน 14
ที่ 5 สมพิศ วังจิระพันธ์ ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง คะแนน 12

รุ่น B 3 หญิงทั่วไป
ที่ 1 รุ่งระวิน อินสำราญ ทีม AREA 51 คะแนน 20
ที่ 2 ประภัสสร ดีรักษา ทีม เมืองด่านซ้าย จ.เลย คะแนน 18
ที่ 3 ชฎาภรณ์ นิตยโรจน์ ทีม เมืองด่านซ้าย จ.เลย คะแนน 16
ที่ 4 สุคนธ์ เหมะ ทีม จักยานพิษณุโลก คะแนน 14
ที่ 5 รัชนี อ่องรัก ทีม จักรยานบ้านสวน คะแนน 12

รุ่น ชายอายุไม่เกิน 15 ปี.
ที่ 1 ด.ช. ธนวัฒน์ สถานทุง ทีม ไซเคิล มาเนียร์ พิษณุโลก คะแนน 20
ที่ 2 ด.ช. สิริพันธ์ ทรงทอง ทีม พิจิตรไบค์ คะแนน 18
ที่ 3 ด.ช. ธนพงษ์ อัคคีสำโรง ทีม ด่านซ้าย MTB คะแนน 16
ที่ 4 ด.ช. อนุตร ไชยวงค์ ทีม จังหวัดลำปาง คะแนน 14
ที่ 5 ด.ช. นลธรัช แจ้งใจบุญ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย คะแนน 12
ที่ 6 ด.ช. ปริทัศน์ ถิ่นสูงเนิน ทีม เลยไซคลิ้งทีม คะแนน 10
ที่ 7 ด.ช. ก้องภพ น้องหล่อง ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง คะแนน 9
ที่ 8 ด.ช. ภูมิภัทร มหายศนันท์ ทีม NAN CYCLING คะแนน 8
ที่ 9 ด.ช. ภูมินทร์ เคนโสม ทีม ร.ร. เรณูวิทยานุกูล คะแนน 7
ที่ 10 ด.ช. ธนกฤต รอดสิน ทีม กงไกลาศ สุโขทัย คะแนน 6
ที่ 11 ด.ช. เศรษฐพงษ์ ดอกกุหลาบ ทีม จังหวัดชัยนาท คะแนน 5

รุ่นชาย อายุไม่เกิน 18 ปี.
ที่ 1 อาเธอร์ เบณเน็ตต์ ทีม มิสเตอไบค์ซิเคิล แพร่ คะแนน 20
ที่ 2 พัชรพล เดชชุษณะนาด ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย คะแนน 18
ที่ 3 ฉัทรชัย อินหลวง ทีม แม่สอดไบค์ จ.ตาก คะแนน 16
ที่ 4 เกียรติศักดิ์ มหาวรรณ์ ทีม ไวรัสทีม เชียงใหม่ คะแนน 14
ที่ 5 นนท์ณธี ชิดสิน ทีม น่าน ไซคลิ่ง คะแนน 12
ที่ 6 พีรพัฒน์ สุริยวรรณ ทีม ไพรินเฟรมแอนด์ ไบด์ จ.แพร่ คะแนน 10
ที่ 7 กรวิชณ์ ณ.หลวงพระบาง ทีม แม่สอดไบค์ คะแนน 9

รุ่น ชายทั่วไป
ที่ 1 พีรวัฒน์ ศรีเมือง ทีม เสือเพชรบูรณ์ คะแนน 20
ที่ 2 อภิวัฒน์ ภิรมณ์ฤทธิ์ ทีม บันไดเซียน ภูเก็ต คะแนน 18
ที่ 3 ประเสริฐ ชิดมาตย์ ทีม บีบอย ภูเก็ต คะแนน 16
ที่ 4 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ ทีมกำแพงเพชรเอนกไบท์ลูกเจ้าเม้ง คะแนน 14
ที่ 5 สุพรรณ สุวรรณทิพย์ ทีม 60-ไบร์ท คะแนน 12
ที่ 6 เชิดชัย ใจวงษ์ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ คะแนน 10
ที่ 7 สุรชัย สุรี ทีม เสือหลิ่งกอก เชียงใหม่ คะแนน 9
ที่ 8 ชินกฤต สานล้าน ทีม ลุ่มน้ำฝาง เชียงใหม่ คะแนน 8
ที่ 9 ภาคภูมิ เจือจาน ทีม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย คะแนน 7
ที่ 10 ศรศักดิ์ เรืองคำ ทีม จักรยานสุโขทัย คะแนน 6
ที่ 11 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญพรรสถาพร ทีม เอนกไบร์ทกำแพงเพชร คะแนน 5
ที่ 12 คณพศ เพ็ชรายุทธ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ คะแนน 5
ที่ 13 สุพลชัย บางทอง ทีม บันไดเซียน ป่าตอง คะแนน 5
ที่ 14 พชร แสวงผล ทีม จักรยานสุขภาพเมืองด่านซ้าย คะแนน 5
ที่ 15 อัครชัย คงอิ่ม ทีม จักรยานไกลนอก คะแนน 5
ที่ 16 นราทร ฉีมพาลี ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ คะแนน 5

รุ่น ชายอายุ 30 – 34 ปี.
ที่ 1 วิษณุ จันทร์หอม ทีม เฉลิมพระเกียรติ สระบุรีไบค์ คะแนน 20
ที่ 2 เกียรติศักดิ์ ดาวนันท์ ทีม มิสเตอร์ไบซิเคิล แอน สนง.ปภ.แพร่ คะแนน 18
ที่ 3 พิสิษธ์ พรฟัก ทีม สมาคมจักรยานสุโขทัย คะแนน 16
ที่ 4 พิทักษ์ ชำนาญเสือ ทีม จักรยานเสือภูเขาสุโขทัย คะแนน 14
ที่ 5 ศุภณัฐ สุบินมิตร์ ทีม เสือหลิ่งกอก เชียงใหม่ คะแนน 12
ที่ 6 กิตติศักดิ์ ทัพน้อย ทีม โรด รันเนอร์ ลำปาง คะแนน 10
ที่ 7 สุขสวัสดิ์ บัวนวล ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก คะแนน 9
ที่ 8 มนตรี เรืองรอง ทีม กงไกลาศ สุโขทัย คะแนน 8
ที่ 9 สุทิน แย้มเมล์ ทีม สุโขทัยลูกพ่อขุน คะแนน 7
ที่ 10 อนุสิทธิ์ ขันตี ทีม เสือพันทาง คะแนน 6
ที่ 11 ทรงวุฒิ สุวรรณเล ทีม จ.สุโขทัย คะแนน 5
ที่ 12 ขุนแผน ตุ้มทองคำ ทีม เพชรบูรณ์ คะแนน 5

รุ่น ชายอายุ 35 – 39 ปี.
ที่ 1 พันจ่าอากาศเอก มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ ทีม ไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก คะแนน 20
ที่ 2 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ทีม ชมรมจักรยานเสือภูเขาสุโขทัย คะแนน 18
ที่ 3 ประสิทธิ์ หิรัญวสิทธิ์ ทีม ต.ชัยนาท คะแนน 16
ที่ 4 สมชาย สันโดษวนาไพร ทีม แม่สอดไบค์ คะแนน 14
ที่ 5 ปราโมทย์ เมืองเป้ ทีม เพชรบูรณ์ ทีม คะแนน 12
ที่ 6 แดน พรหมเทศ ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ คะแนน 10
ที่ 7 อัศวิน แก้สิงห์ ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ คะแนน 9
ที่ 8 พงษ์ศักดิ์ พุ่มประดับ ทีม มิสเตอร์ไบซิเคิล แพร่ คะแนน 8
ที่ 9 วิรัตน์ เรืองแจ่ม ทีม 304 ปราจีนบุรี คะแนน 7
ที่ 10 จอมพล คำประดิษฐ์ ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ คะแนน 6
ที่ 11 สถิตธ์ เพชรแก้ว ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก คะแนน 5
ที่ 12 สมควร แจ้งต่าย ทีม เอนกไบค์กำแพงเพชร คะแนน 5
ที่ 13 นพพร ศรเพชร ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก คะแนน 5
ที่ 14 ปิติ เสนามนตรี ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย คะแนน 5
ที่ 15 ปรุง เลิกนอก ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก คะแนน 5
ที่ 16 มนตรี บุปผา ทีม เฉลิมพระเกียรติ สระบุรีไบค์ คะแนน 5
ที่ 17 ศิริกร จันทร์เกิด ทีม เซน+ซินผ้าม่าน ตาก คะแนน 5

รุ่น ชายอายุ 40 – 44 ปี.
ที่ 1 พ.ต.ท. จิรศักดิ์ นนทะแก้ว ทีม เฉลิมพระเกียรติ สระบุรีไบค์ คะแนน 20
ที่ 2 ด.ต. วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีม จ.ชัยนาท คะแนน 18
ที่ 3 สุภัค ฉวีวงค์ ทีม จักรยานเสือภูเขาสุโขทัย คะแนน 16
ที่ 4 ธงชาติ ตันติอำไพ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ คะแนน 14
ที่ 5 ชัยพร ฉิมชูใจ ทีม มิสเตอร์ไบซิเคิล แพร่ คะแนน 12
ที่ 6 ดุสิต กันแก้ว ทีม จักรยานเสือภูเขา สุโขทัย คะแนน 10
ที่ 7 จีระพันธุ์ หงษ์หนึ่ง ทีม เพชรบูรณ์ คะแนน 9
ที่ 8 นพพร ปานพิมพ์ ทีม P.R. ไบค์คลับ คะแนน 8
ที่ 9 วิชิต ผิวคำ ทีม นิคมอุบราวรรณ ไบค์ คะแนน 7
ที่ 10 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ ทีม เอนกไบค์ กำแพงเพชร คะแนน 6
ที่ 11 ไชโย คงวุช ทีม ชุมเสือบ้านคลอง พิษณุโลก คะแนน 5
ที่ 12 ประสพสุข มหายสนันท์ ทีม เสือนครน่าน คะแนน 5
ที่ 13 ปัญจะ ปานจิตต์ ทีม พิจิตร คะแนน 5
ที่ 14 มานิตย์ น่วมทอง ทีม จักรยานบ้านสวน คะแนน 5
ที่ 15 สมชาย ศรีสุวรรณ ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก คะแนน 5
ที่ 16 ธนาคุม เรืองเดช ทีม กงไกรลาศ สุโขทัย คะแนน 5
ที่ 17 สมบัติ ศิริไพบูลย์ ทีม กฟผ.แม่เมาะ ลำปาง คะแนน 5
ที่ 18 ทาชล อินใจมา ทีม TCI เชียงใหม่ คะแนน 5
ที่ 19 ธวัชชัย เขียวสุกร ทีม จังหวัดตาก คะแนน 5
ที่ 20 อนุวรรณ เลขวรรณวิจิตร ทีม วิ่งและจักรยาน กปผ-ฝปบ. คะแนน 5
ที่ 21 กิตติ ตรีสุทธาชีพ ทีม ผู้จัดการแดง แบงค์กรุงเทพ คะแนน 5

รุ่น ชายอายุ 45 – 49 ปี.
ที่ 1 สุทิน ทองประเสริฐ ทีม TCI เชียงใหม่ คะแนน 20
ที่ 2 สมภพ สวาส ทีม เสือเพชรบูรณ์ คะแนน 18
ที่ 3 สมชาย ถุงอนันติกานนท์ ทีม FORZ AIRPORT PHITSANULOK คะแนน 16
ที่ 4 ปาน สถานทุง ทีม ไซเคิลมาเนียร์ คะแนน 14
ที่ 5 สิทธิพิทักษ์ สินโสภณเกษม ทีม PR.BIKG CLUB คะแนน 12
ที่ 6 สุทัศน์ เนื่องกลิบ(ผิดแจ้งด้วยครับ) ทีม จักรยานตาก คะแนน 10
ที่ 7 นิคม พู่ญาติ ทีม AREA 51 คะแนน 9
ที่ 8 ราเมศ ยะเสน ทีม MTB ด่านซ้าย คะแนน 8
ที่ 9 สมศักดิ์ กระเสาร์ ทีม BIKE 99 คะแนน 7
ที่ 10 สมเกียรติ หัตถา ทีม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย คะแนน 6
ที่ 11 เดชา คำชุน ทีม ชมรมจักรยานสุโขทัย คะแนน 5
ที่ 12 เวคิน กาญจนชานนท์ ทีม FORZ AIRPORT PHITSANULOK คะแนน 5
ที่ 13 บัณฑิตย์ พันธุ์วิทย์ ทีม ด่านช้าง คะแนน 5
ที่ 14 ภาณุวัฒน์ ตันติยวรงค์ ทีม จักรยานสุโขทัย คะแนน 5
ที่ 15 ด.ต.สมศักดิ์ ทรงทอง ทีม พิจิตร ไบค์ คะแนน 5
ที่ 16 นิกร จินดา ทีม เสือหลิ่งกอก เชียงใหม่ คะแนน 5
ที่ 17 อนุชาติ ภูมี ทีม กงไกรลาศ สุโขทัย คะแนน 5
ที่ 18 สายยัน เกิดค่ำ ทีม กงไกรลาศ สุโขทัย คะแนน 5
ที่ 19 อภิบาล แมลงภู่ ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพ คะแนน 5
ที่ 20 เคี่ยง โพธิอิน ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพ คะแนน 5
ที่ 21 สมญา จารย์สูง ทีม พี ซี เอส โคราช คะแนน 5
ที่ 22 วิษณุ พีระพันธ์ ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก คะแนน 5

รุ่น ชายอายุ 50 – 54 ปี.
ที่ 1 ชัยบรรชา มาลัย ทีม Forz Airport phitsanulok คะแนน 20
ที่ 2 ธีระวัฒน์ สิทธิวงค์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก คะแนน 18
ที่ 3 ปัญญา เทียนนาวา ทีม เสือเพชรบูรณ์ คะแนน 16
ที่ 4 ไกรนพ มหาวรรณ์ ทีม ไวตามิลด์ เชียงใหม่ คะแนน 14
ที่ 5 นิตย์ นามวงค์ ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ คะแนน 12
ที่ 6 ทองมา เกิดยิ้ม ทีม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี คะแนน 10
ที่ 7 ทินกร สุขสุวรรณ์ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ คะแนน 9
ที่ 8 ศิลป์ คำหน่อแก้ว ทีม AREA 51 คะแนน 8
ที่ 9 สมชาย จิรแพศยสุข ทีม ปราจีนบุรี คะแนน 7
ที่ 10 จรัญ ทับประดิษฐ์ ทีม จักรยานตาก คะแนน 6
ที่ 11 เจริญ ปัญญาพรหม ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ คะแนน 5
ที่ 12 พรเทพ จาดคล้าย ทีม ศรีสัชนาลัย คะแนน 5
ที่ 13 ปฐวี ขัติยะวรา ทีม จังหวัดแพร่ คะแนน 5
ที่ 14 แสนชัย พุ่มไสว ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ คะแนน 5
ที่ 15 พิรุณ พรมหาญ ทีม จังหวัดตาก คะแนน 5
ที่ 16 กานต์ธานศ รัตนกิจ ทีม ลำปางไบค์ คะแนน 5
ที่ 17 ปรีชา ภู่ไพโรจน์ ทีม แสนชัยแก๊สรถยนต์ คะแนน 5
ที่ 18 ศักดิ์ศรี ธรรมอุตร ทีม เอนกไบค์ กำแพงเพชร คะแนน 5
ที่ 19 ไพศาล เผ่าเสรีพงษ์ ทีม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย คะแนน 5
ที่ 20 รุ่งโรจน์ นิลพร ทีม เสือเพชรบูรณ์ คะแนน 5
ที่ 21 บพิตร คำมลู ทีม จักรยานด่านซ้าย เลย คะแนน 5
ที่ 22 เอนก สุขสัมพันธ์ ทีม ไม่สังกัดทีม คะแนน 5
ที่ 23 หัสชัย รักบริสุทธ์ขัตธ์ ทีม ไม่สังกัดทีม คะแนน 5
ที่ 24 วราวุฒิ ปิยะมังครเดช ทีม กำแพงเพชร คะแนน 5
ที่ 25 สมพล เมฆกิจ ทีม ไม่สังกัดทีม คะแนน 5
ที่ 26 วันชัย นรภู่ ทีม กงไกรลาศ สุโขทัย คะแนน 5

รุ่น ชายอายุ 55 – 59 ปี.
ที่ 1 บุญลือ ชุมศรี ทีม Forz Airport phitsanulok คะแนน 20
ที่ 2 จรัส ทองบุญ ทีม จังหวัดแม่ฮ่องสอน คะแนน 18
ที่ 3 ไมตรี รักผกาวงค์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก คะแนน 16
ที่ 4 สมคิด ซื่อสมาน ทีม เสือจังหวัดตราด คะแนน 14
ที่ 5 เดชทนง ศิริวรรณ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ คะแนน 12
ที่ 6 สมชาญ ภักดีโต ทีม ซากังราว กำแพงเพชร คะแนน 10
ที่ 7 จำเนียร คำใส ทีม จังหวัดแม่ฮ่องสอน คะแนน 9
ที่ 8 สุเทพ ภูฤทธิ์ ทีม พิจิตร ไบค์ คะแนน 8
ที่ 9 ประศักดิ์ พรมสุรินทร์ ทีม ไม่สังกัดทีม คะแนน 7
ที่ 10 เรืออากาศตรี ศักดิ์ชัย ท้าวดี ทีม Forz Airport phitsanulok คะแนน 6
ที่ 11 BOBFRT STEPNENS ทีม PHEABUN คะแนน 5
ที่ 12 ประเสริฐ พรฟัก ทีม บ้านสวน ไบค์ คะแนน 5
ที่ 13 ชูเกรียต์ สว่างเพียร ทีม พิจิตรไบค์ คะแนน 5
ที่ 14 สุพรรณ ถีบสูงเนิน ทีม ดาบชายไบค์ คะแนน 5
ที่ 15 เสกสรรค์ ฉัตรตระกูล (ท่านนายอำเภอ ) กงไกรลาศ สุโขทัย คะแนน 5
ที่ 16 สุทัศน์ บุญกำเนิด ทีม คีรีมาศ คะแนน 5
ที่ 17 ประทีป มณีแสง ทีม ไม่สังกัดทีม คะแนน 5
ที่ 18 สกานต์ หนูสอน ทีม บ้านสวนไบค์ คะแนน 5
ที่ 19 ฉลาด อ่องรัก ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพบ้านสวน คะแนน 5
ที่ 20 ชูชีพ คงคาน้อย ทีม สนง.สรรพากรพื้นที่สุโขทัย คะแนน 5

รุ่น ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่ 1 สุชาติ สุบินมิตร์ ทีม เสือหลิ่งกอก เชียงใหม่ คะแนน 20
ที่ 2 สุรชัย ตั่งสุณาวรรณ ทีม โคราชไบค์ คะแนน 18
ที่ 3 ร.ต.ต. บุญสืบ ไกรประยูร ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก คะแนน 16
ที่ 4 บุญทวี เกตุสุจา ทีมคุ้มเสือ เชียงใหม่ คะแนน 14
ที่ 5 วิจักษณ์ มณีสุโข ทีม สุโขทัย คะแนน 12
ที่ 6 อมรศักดิ์ เอมะปาน ทีม สุโขทัย คะแนน 10
ที่ 7 วิสุทธิ์ สุวรรณศรี ทีม ชุมเสือบ้านคลอง คะแนน 9
ที่ 8 สุเมธ ปรีชาญาน ทีม เทศบาลปรักแรต คะแนน 8
ที่ 9 สุเทพ กรุณามิตร ทีม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย คะแนน 7
ที่ 10 พันธ์ศักดิ์ รัตนรัตนรมย์ ทีม อิสระ คะแนน 6

รุ่น A 1 ชายน้ำหนัก 85 ก.ก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปี.
ที่ 1 จักรี ทะสี ทีม สตรีท ไฟเตอร์ เชียงใหม่ คะแนน 20
ที่ 2 ส.อ.ธนพล สินสวัสดิ์ ทีม ลุ่มน้ำฝาง-บ่อน้ำมันฝาง คะแนน 18
ที่ 3 ธวัชชัย แสงใสแก้ว ทีม นิคมอุบลวรรณไบค์มุกดาหาร คะแนน 16
ที่ 4 กิตติพัทธ์ สุนทรวรเชษฐ์ ทีม สตรีท ไฟเตอร์ เชียงใหม่ คะแนน 14
ที่ 5 พีรพัฒน์ สีสายคำ ทีม เสือเพชรบูรณ์ คะแนน 12
ที่ 6 ภูมิฌาณ พฤไพยภา ทีม เดอ คอนเซพท์ เชียงราย คะแนน 10

รุ่น A 2 ชายน้ำหนัก 85 ก.ก. ขึ้นไป อายุ 35 ขึ้นไป
ที่ 1 สมคิด มณีโชติ ทีม จักรยานตาก คะแนน 20
ที่ 2 มงคล หงษ์ร่อน ทีม เพชรบูรณ์ ทีม คะแนน 18
ที่ 3 สคูล รวบรัด ทีม สุโขทัย-ลูกพ่อขุน คะแนน 16
ที่ 4 ปิยะ โพธิ์นาค ทีม จักรยานสุโขทัย คะแนน 14
ที่ 5 ไกรธวัช แก้วหมุด ทีม ชุมเสือบ้านคลอง คะแนน 12
ที่ 6 สมนึก สดชื่น ทีม กงไกรลาศ สุโขทัย คะแนน 10
ที่ 7 ฉัตรชัย เกิดโท้ ทีม กงไกรลาศ สุโขทัย คะแนน 9

Re: คะแนนชิงแช้มป์ภาคเหนือ 6 สนาม ปี 2556

โพสต์ โดย มิตร » 22 ก.พ. 2013, 19:39

ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามที่ 2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม. เมื่อ 17 ก.พ.56

ผลการแข่งขันรุ่น 12 ชายอายุไม่เกิน 12 ปี
ที่ 1 ด.ช.วนศักดิ์ ปิงวัง ทีม วีเซอร์วิส ลำปาง 20 คะแนน
ที่ 2 ด.ช. รังสิมันต์ รังการ์ด ไม่สังกัดทีม 18 คะแนน
ที่ 3 ด.ช. สุขสวัสดิ์ ศรีสุวรรณ ทีมพะเยาไบค์คลับ 16 คะแนน
ที่ 4 ด.ช. สนองหมอกคำ ทีม อ.เชียงดาว 14 คะแนน
ที่ 5 ด.ช. กานต์ ลุงมู ทีม อ.เชียงดาว 12 คะแนน
ที่ 6 ด.ช ธวัชชัย วังจิระพันธ์ ทีม เซอร์วิส ลำปาง 10 คะแนน
ที่ 7 ด.ช. ธนวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ ทีม ลำปาง 9 คะแนน

ผลการแข่งขันรุ่น C 1 หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี

ที่ 1 ด.ญ. ศุรดา จันสา ทีม พะเยาไบค์คลับ 20 คะแนน
ที่ 2 ด.ญ. ภาสิรี เจริญทรัพย์ยานนท์ 18 คะแนน
ที่ 3 ด.ญ. อิสริยา ชั้นฝั้น ทีม ลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ 16 คะแนน
ที่ 4 ด.ญ. ชวิศา น้อยหล่อง ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 14 คะแนน
ที่ 5 ด.ญ. ณัฎฐุพัชร แสงโฮง ทีม อ.บ.ต.งิมไบค์ดอกเตอร์พะเยา 12 คะแนน
ที่ 6 ด.ญ. ฟ้าใส มาพิจารณ์ ทีม ขาแข้ง อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 5 คะแนน

ผลการแข่งขันรุ่น 15 ชายอายุไม่เกิน 15 ปี

ที่ 1 ธนวัฒน์ สถานทุง ทีม ไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก 20 คะแนน
ที่ 2 อนุตร ไชยวงค์ ทีม ลำปาง 18 คะแนน
ที่ 3 สิริพันธ์ ทรงทอง ทีม พิจิตรไบค์ 16 คะแนน
ที่ 4 ธราดล จันทร์หอม ทีม ไวตามิลค์ เชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 นพชัย กล้าหาญ ทีม พะเยาไบค์คลับ 12 คะแนน
ที่ 6 จารุกิตติ์ อุดมเดช ทีม เสือไชยปราการ 10 คะแนน
ที่ 7 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ ทีม ชมรมจักรยานแม่สาย เชียงราย 9 คะแนน
ที่ 8 ปิยังกูร อุดมวงศ์ ทีม เสือดอยหลวงเชียงดาว 8 คะแนน
ที่ 9 พนิต ก๋าพรม ทีม เสือสันกำแพงเชียงใหม่ 7 คะแนน
ที่ 10 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีม ไม่สังกัดทีม 6 คะแนน
ที่ 11 สุพศิน บุญมาชัย ทีม ลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 12 อนันตศักดิ์ จรเสถียร ทีม เสือสันป่าตอง 5 คะแนน
ที่ 13 ณัฐสาร นำบุญจิตร ทีม เสือซอย 4 แม่ริมเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 14 ณัฐภัทร ปิ่นน้อย ทีม ลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 15 สุติพร สิงห์คำ ทีม เสือดอยหลวงเชียงดาว 5 คะแนน
ที่ 16 ภูมินทร์ ดีพิจารณ์ ทีม เสือสันกำแพง 5 คะแนน
ที่ 17 พีรวัส กิติสาย ทีม จักรยานเมืองปาย 5 คะแนน

รุ่น 18 ชายอายุไม่เกิน 18 ปี

ที่ 1 นพดล จันทร์ศรี ทีม ลุมน้ำฝางเชียงใหม่ 20 คะแนน
ที่ 2 อาเธอร์ เบนเน็ตต์ ทีม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล เเพร่ 18 คะแนน
ที่ 3 จักริน หอมอาจ ทีม ไวรัสทีมเชียงใหม่ 16 คะแนน
ที่ 4 ณัฐวุฒิ บุญมี ทีม เสือสันป่าตอง 14 คะแนน
ที่ 5 ศุภณัฐ มั่นใจ ทีม เสือซอย 4 แม่ริมเชียงใหม่ 12 คะแนน
ที่ 6 เกียรติศักดิ์ มหาวรรณ ทีม ไวรัสทีมเชียงใหม่ 10 คะแนน
ที่ 7 พัชรพล เดชชุษณะนาถ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 9 คะแนน
ที่ 8 พีรพัฒน์ สุริยวรรณ ทีม ไพลินเฟรม แอนไบค์ 8 คะแนน
ที่ 9 สิทธิชัย ต๊ะรังษี ทีม เสือดอยคำ 7 คะแนน
ที่ 10 เจษฎาวรรณ์ วงษ์แก้ว ทีม ไม่สังกัดทีม 6 คะแนน
ที่ 11 นิพิฐกุล คุณยศยิ่ง ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 12 ลัทธพล ลาวิชัย ทีม DT.BIKE แม่สาย 5 คะแนน
ที่ 13 ภาณุพงศ์ จันทร์เงิน ทีม ไบค์ด็อกเตอร์พะเยา 5 คะแนน

รุ่น O ชายทั่วไป

ที่ 1 พีรวัฒน์ ศรีเมือง ทีม เสือเพชรบูรณ์ 20 คะแนน
ที่ 2 วชิรศักดิ์ ครุธดิลากานันท์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 18 คะแนน
ที่ 3 วสันต์ หอมไกล ทีม เสือไชยปราการ 16 คะแนน
ที่ 4 สุนิมิต งานดี ทีม เสือดอยคำเชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 สุรชัย สุลี ทีม เสือหลิ่งกอกเชียงใหม่ 12 คะแนน
ที่ 6 ชินกฤต สามล้าน ทีม ลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ 10 คะแนน
ที่ 7 นราทร ฉิมพาลี ทีม คุ้มเสือเชียงใหม่ 9 คะแนน
ที่ 8 ณัฐวุฒิ เนตรสุวรรณ ทีม สตรีท ไฟเตอร์ เชียงใหม่ 8 คะแนน
ที่ 9 Nick Davey ทีม ไม่สังกัดทีม 7 คะแนน
ที่ 10 ภานุพงศ์ พิสมัย ทีม คุ้มเสือเชียงใหม่ 6 คะแนน
ที่ 11 ปาธิวัฒน์ ตั๋นเหล็ก ทีม สตรีท ไฟเตอร์ เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 12 ยศไกร รังษี ทีม ลุ่นน้ำฝางเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 13 พงศกร ทองโอฬาร ทีม สตรีทไฟเตอร์เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 14 ทัศนัย พิมพ์ทรัพย์ ทีม พะเยาไบค์คลับ 5 คะแนน
ที่ 15 ชาญศิลป์ ศรีวิเศษ ทีม น่องเหล็กทีม 5 คะแนน
ที่ 16 รวีโรจน์ เจียบวิจิตรกร ทีม ไบค์ด็อกเตอร์พะเยา 5 คะแนน

ที่ 17 สิทธิพงษ์ ค้ำชู ทีม ลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 18 ขจรศักดิ์ หมื่นของ ทีม DT. BIKE แม่สาย 5 คะแนน
ที่ 19 ธีรัช สว่างปัญญางกูร ทีม สตรีท ไฟเตอร์เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 20 ภณุภัช เชษฐาวัฒนานุกุล ทีม ลุ่นน้ำฝางเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 21 นิติกรณ์ เดียวสมคิด ทีม BIKE DOCTOR พะเยา 5 คะแนน
ที่ 22 คมกรีช สุรินท์ ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 23 มัสชนุ ประทาน ทีม งุงิ ไบค์ เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 24 ธีระพงษ์ แกล้วกล้า ทีม สตรีท ไฟเตอร์เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 25 ฉัตรชัย ภันสันดารี ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 26 มนตรี ตันผัด ทีม หมอรถถีบ 5 คะแนน

รุ่น 30 ชายอายุ 30-34 ปี.

ที่ 1 Mr. ANDREW LEESE ทีม ไม่สังกัดทีม 20 คะแนน
ที่ 2 Mr. DAVID LORAUCT ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ 18 คะแนน
ที่ 3 ศรัณย์ ไชยยัง ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ 16 คะแนน
ที่ 4 อาทิตย์ แสงงาม ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 รักชัย ศรีนวน ทีม เสือดอยคำเชียงใหม่ 12 คะแนน
ที่ 6 วุฒิภัทร วงค์จันทร์น้อย ทีม DT. BIKE 10 คะแนน
ที่ 7 วัชรชัย กล้าหาญ ทีม พะเยาไบค์คลับ 9 คะแนน
ที่ 8 ศุภณัฐ สุบินมิตร ทีม เสือหลิ่งกอกเชียงใหม่ 8 คะแนน
ที่ 9 อัครเดช จันเทมา ทีม ไม่สังกัดทีม 7 คะแนน
ที่ 10 พิสิษฐ์ พรฟัก ทีม สมาคมจักรยานสุโขทัย 6 คะแนน
ที่ 11 ศุภใจ คำเมืองใจ ทีม อันดามัน ไซเคิล 5 คะแนน
ที่ 12 พงค์เดช อินทนนท์ ทีม จักรยานปาย 5 คะแนน
ที่ 13 สงกานต์ เขมาขะ ทีม ไม่สังกัดชมรม 5 คะแนน
ที่ 14 อภิวัฒน์ จำปาค่า ทีม งุงิไบค์ เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 15 ธนัยรัชต์ ศรีโชติ ทีม ซันไบค์ เชียงราย 5 คะแนน
ที่ 16 วณัติ ศุกร์เสาร์ ทีม DT.BIKE แม่สาย 5 คะแนน
ที่ 17 เมธี มณีวรรณ ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 18 ชาญศักดิ์ ไชยสถิตวานิช ทีม เชียงของไบค์ 5 คะแนน
ที่ 19 จตุพล ธารเหลือง ทีม งุงิ ไบค์ เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 20 พีรพงศ์ กุลทอง ทีม ไบค์ด็อกเตอร์ พะเยา 5 คะแนน
ที่ 21 ภูไท บุญเทียร์ ทีม ลุ่มน้ำฝาง-บ่อน้ำมันฝาง 5 คะแนน

รุ่น 35 ชายอายุ 35-39 ปี.

ที่ 1 วิทยา นันฟู ทีม ไม่สังกัดทีม 20 คะแนน
ที่ 2 อนุคม ธิปัดเป่า ทีม เสือสุขภาพแม่จัน 18 คะแนน
ที่ 3 ปราโมทย์ เมืองเป้ ทีม เพชรบูรณ์ 16 คะแนน
ที่ 4 มานพ หน่อแก้ว ทีม เสือสันกำแพง 14 คะแนน
ที่ 5 พ.อ.อ.มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ ทีม ไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก 12 คะแนน
ที่ 6 พงษ์ศักดิ์ พุ่มประดับ ทีม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิลแพร่ 10 คะแนน
ที่ 7 อนุชาติ ซางสุภาพ ทีม เสือเผ่นลำพูน 9 คะแนน
ที่ 8 ธงชัย สมพงษ์ ( ติ๊ก เจียงดาว ) ทีมเสือดอยหลวงเชียงดาว 8 คะแนน
ที่ 9 ภานุพันธ์ ไทยยันโต ทีม เสือศาลา หางดงเชียงใหม่ 7 คะแนน
ที่ 10 ณรงค์ธร สุนทรศรี ทีม แจ๊คกี้ไบค์ เชียงใหม่ 6 คะแนน
ที่ 11 ศราวุธ ทำนา ทีม ไวตามิลค์ เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 12 Mr.J. EDDIE GEREMC ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 13 จอมพล คำประดิษฐ์ ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 14 โกเมศ สายสุทธิศักดิ์ ทีม ครีมทีมสันทราย 5 คะแนน
ที่ 15 อดิศร พุทธวงค์ ทีม เด็กโรงกลึงพิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 16 เทวัญ ตันกายา ทีม เชียงของไบค์ 5 คะแนน
ที่ 17 สมชาย แจ่มจันทร์ ทีม เสือไชยปราการ 5 คะแนน
ที่ 18 อูดายา เอ็ดไฮคาไล ทีม ARAE 51 คะแนน 5 คะแนน
ที่ 19 อภินันท์ ภาคน้อย ทีม เชียงของไบค์ 5 คะแนน
ที่ 20 เอกชัย โถเหลือง ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 21 บุญมี พิลาธรรม ทีม ไบค์ด็อกเตอร์ พะเยา 5 คะแนน

รุ่น 40 ชายอายุ 40-44 ปี.

ที่ 1 ด.ต. วุฒิพงษ์ เนติวณิชชา ทีม จ.ชัยนาท 20 คะแนน
ที่ 2 ทาชล อินใจมา ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ 18 คะแนน
ที่ 3 สุภัค ฉวีวงค์ ทีม จักยานเสือภูเขาสุโขทัย 16 คะแนน
ที่ 4 ชัยพร ฉิมชูใจ ทีม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล แพร่ 14 คะแนน
ที่ 5 เดชา อุดมพงษ์ ทีม ลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ 12 คะแนน
ที่ 6 สุนทร รุ่งโรจน์ ทีม จักรยานปาย 10 คะแนน
ที่ 7 อุทัย หล้าสกุล ทีม เสือไชยปราการ 9 คะแนน
ที่ 8 อุทัย ทองจ่าม ทีม เสือสันป่าตอง 8 คะแนน
ที่ 9 สมคิด กาวิชา ทีม อิสระ 7 คะแนน
ที่ 10 อนุชิต บุญศิริ ทีม เสือสันกำแพง 6 คะแนน
ที่ 11 วรมัน นวลเพชร ทีม ไลฟ์ แอนด์ลีฟวิ่ง ไบค์เน็ต-บ่อน้ำมันฝาง 5 คะแนน
ที่ 12 ภิภพ ปานบัว ทีม AREA 51 คะแนน 5 คะแนน
ที่ 13 ทิวา เอี่ยมสำอาง ทีม รถไฟ 5 คะแนน
ที่ 14 สมบัติ ศิริไพบูลยื ทีม ก.ฟ.ผ.แม่เมาะ 5 คะแนน
ที่ 15 วันเฉลิม บัวเผียน ทีม เสือไชยปราการ 5 คะแนน
ที่ 16 ธนภัทร อุ่ยเจริญ ทีม เถินไบค์ทีม 5 คะแนน

รุ่น 45 ชายอายุ 45-49 ปี.

ที่ 1 สมภพ สวาสุ ทีม เสือเพชรบูรณ์ 20 คะแนน
ที่ 2 สุทิน ทองประเสริฐ ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ 18 คะแนน
ที่ 3 สมชาย ถุงอนันติกานนท์ ทีม FORZ AIRPORT PHITSANULOK 16 คะแนน
ที่ 4 ปาน สถานทุง ทีม ไซเคิลมาเนียร์ พิษณุโลก 14 คะแนน
ที่ 5 อภิวัชระ สุวรรณศรี ทีม คุ้มเสือเชียงใหม่ 12 คะแนน
ที่ 6 นิคม ฟูญาติ ทีม AREA 51 คะแนน 10 คะแนน
ที่ 7 อนุกูล ด่อมหลิมไพร ทีม แม่จัน 9 คะแนน
ที่ 8 นิกร จินดา ทีม เสือหลิ่งกอกเชียงใหม่ 8 คะแนน
ที่ 9 สุพจน์ เศรษฐ์ชัยยันต์ ทีม เสือไชยปราการ 7 คะแนน
ที่ 10 สมศักดิ์ มูลคำ ทีม ลุ่มน้ำฝาง-บ่อน้ำมันฝาง 6 คะแนน
ที่ 11 Mr. DEDCRE ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 12 บุญศรี หม่อมป๊ะ ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 13 ประชัน ชุ่มชัย ทีม เสือดอยหลวงเชียงดาว 5 คะแนน
ที่ 14 เวคิน กาญจนธนานนท์ ทีม FORZ AIRPORT PHITSANULOK 5 คะแนน
ที่ 15 ด.ต. ไชยวัฒน์ ท่าข้าม ทีม ลุ่มน้ำฝาง-บ่อน้ำมันฝาง 5 คะแนน
ที่ 16 พ.ต. ปารย์ ฉิมฉวี ทีม ลุ่มน้ำฝาง-บ่อน้ำมันฝาง 5 คะแนน
ที่ 17 ณรงค์เดช กองมณี ทีมเสือทรายคำ ลำพูน 5 คะแนน
ที่ 18 สาคร คำตั๋น ทีม เสือพญาชมพู 5 คะแนน

รุ่น 50 ชายอายุ 50-54 ปี.

ที่ 1 ชัยธวัช จันทร์ภิรมณ์ ทีม แม่จันไบค์ 20 คะแนน
ที่ 2 ชัยบรรชา มาลัย ทีม ทีม FORZ AIRPORT PHITSANULOK 18 คะแนน
ที่ 3 ธีรวัฒน์ สิทธิวงค์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 16 คะแนน
ที่ 4 นิตย์ นามวงค์ ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 พยุงเกียรติ หมายมั่น ทีม อันดามันไซเคิล 12 คะแนน
ที่ 6 ไกรนพ มหาวรรณ ทีม ไวตามิลค์เชียงใหม่ 10 คะแนน
ที่ 7 ด.ต. พนารักษ์ โพธิ์ปัสสา ทีม พะเยาไบค์คลับ 9 คะแนน
ที่ 8 ศิลป์ คำหน่อแก้ว ทีม AREA 51 คะแนน 8 คะแนน
ที่ 9 ปัญญา เทียนนาวา ทีม เสือเพชรบูรณ์ 7 คะแนน
ที่ 10 เจริญ ปัญญาพรหม ทีม คุ้มเสือเชียงใหม่ 6 คะแนน
ที่ 11 ร.ต.ต.ธนวัฒน์ วันชนะเสน ทีม พะเยาไบค์คลับ 5 คะแนน
ที่ 12 นิวัติ ศรีรัตน์ ทีม พะเยา 5 คะแนน
ที่ 13 ประดิษฐ์ อ้อนเผื่อ ทีม AREA 51 คะแนน 5 คะแนน
ที่ 14 ศุภกร สุนันทกรญ์ ทีม จักรยานปาย 5 คะแนน
ที่ 15 สมชัย อนุรักษ์แดนไทย ทีม เสี่ยโรงกลึงสุโขทัย 5 คะแนน
ที่ 16 ณรงค์พล อินต๊ะยศ ทีม เชียงของไบค์ 5 คะแนน
ที่ 17 พรมมินทร์ ดาวแสง ทีม เสือดอยหลวงเชียงดาว 5 คะแนน
ที่ 18 กานต์ธเนศ รัตนกิจ ทีม ไม่สังกัดชมรม 5 คะแนน
ที่ 19 ว่าที่ร้อยตรี จำนง ไชยะหมื่น ทีม ลุ่มน้ำฝาง 5 คะแนน

รุ่น 55 ชายอายุ 55-59 ปี

ที่ 1 จำเนียร คำใส ทีม แม่ฮ่องสอน 20 คะแนน
ที่ 2 จรัส ทองบุญ ทีม แม่ฮ่องสอน 18 คะแนน
ที่ 3 สุเทพ ภูฤทธิ์ ทีม พิจิตรไบค์ 16 คะแนน
ที่ 4 บุญลือ ชุมศรี ทีม ทีม FORZ AIRPORT PHITSANULOK 14 คะแนน
ที่ 5 ร.ท. เชิงชาย อินทรโยธิน ทีม ไวตามิลค์บ้านบางกอกเชียงใหม่ 12 คะแนน
ที่ 6 Mr. Thorleif Anoresen ทีม Norway 10 คะแนน
ที่ 7 ไมตรี รักผกาวงศ์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 9 คะแนน
ที่ 8 เรืออากาศตรี ศักดิ์ชัย ท้าวดี ทีม FORZ AIRPORT PHITSANULOK 8 คะแนน
ที่ 9 พีรดนย์ ดำรงค์ผาติพงศ์ ทีม เอสโซ่ แม่จัน 7 คะแนน
ที่ 10 ประศักดิ์ พรมสุรินทร์ ทีม Lood runner 6 คะแนน
ที่ 11 สมพร อาจชาลี ทีม ร่องขุ่นไบค์ 5 คะแนน
ที่ 12 ชูเกียรติ สว่างเพียร ทีม พิจิตรไบค์ 5 คะแนน
ที่ 13 พิภพ จันทร์เพ็ญ ทีม อิสระ 5 คะแนน
ที่ 14 ร.ต.ต. เฉลิมเกียรติ ชำนาญณรงค์ ทีม ศรีสัชนาลัย 5 คะแนน
ที่ 15 ประเสริฐ พรฟัก ทีม จักรยานบ้านสวน 5 คะแนน
ที่ 16 วิศิษฎ์ ผัดผาย ทีม เสือสุขภาพเชียงราย 5 คะแนน
ที่ 17 วิรัตน์ โอวาท ทีม เสือศาลา 5 คะแนน
ที่ 18 สุรศักดิ์ ชมชื่น ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 19 ประทีป มณีแสง ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน
ที่ 20 อวยชัย ตามล ทีม ลุ่มน้ำวัง 5 คะแนน
ที่ 21 ทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ทีม ดอกคำใต้ไซคลิ่งทีม 5 คะแนน[/color]

รุ่น 60 ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป.

ที่ 1 สุชาติ สุบินมิตร์ ทีม เสือหลิ่งกอก เชียงใหม่ 20 คะแนน
ที่ 2 เชิด ดุสิต ทีม แม่จันไบค์ 18 คะแนน
ที่ 3 ทวี สืบกันทอง ทีม ไวตามิลค์เชียงใหม่ 16 คะแนน
ที่ 4 Mr. Adgm Korgb ทีม ไม่สังกัด 14 คะแนน
ที่ 5 จรัญ รัตนศรี ทีม เสือสันป่าตองเชียงใหม่ 12 คะแนน
ที่ 6 ประสิทธิ์ สุขนุช ทีม ไม่สังกัด 10 คะแนน
ที่ 7 บุญทวี เกตุสุจา ทีม คุ้มเสือเชียงใหม่ 9 คะแนน
ที่ 8 Mr. Klaus Chopavd ทีม ไม่สังกัด 8 คะแนน
ที่ 9 มังกร โชติกองภา ทีม เอสโซ่แม่วิน 7 คะแนน
ที่ 10 อินสอน ชื่นใจดี ทีม ไม่สังกัดทีม 6 คะแนน
ที่ 11 Mr. Rockat Pierre ทีม ไม่สังกัด 5 คะแนน
ที่ 12 วิรัตน์ จารุวสุพันธ์ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 5 คะแนน
ที่ 13 ประวิช เจริญวัย ทีม ศรีสัชนาลัย 5 คะแนน
ที่ 14 สุเทพ กรุณามิตร ทีม ศรีสัชนาลัย 5 คะแนน

รุ่น A 1 ชายน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ ไม่เกิน 35 ปี.

ที่ 1 จักรี ทะสี ทีม สตรีทไฟเตอร์ เชียงใหม่ 20 คะแนน
ที่ 2 สงกรานต์ ปรจันตา ทีม AREA 51 คะแนน 18 คะแนน
ที่ 3 สิบเอก ธนพล สินสวัสดิ์ ทีม ลุ่มน้ำฝาง 16 คะแนน
ที่ 4 กิติพันธ์ สุนทรวรเชษฐ์ ทีม สตรีทไฟเตอร์ เชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 พีรพล ขันจะนะ ทีม Doctor Bike 12 คะแนน
ที่ 6 วรุฒ สิทธิน้อย ทีม ลุ่นน้ำฝาง-บ่อน้ำมันฝาง 10 คะแนน
ที่ 7 ปิยะพงษ์ บุญอินทร์ ทีม เสือเมืองปาย 9 คะแนน
ที่ 8 ภูมิณาณ พฤไพยภา ทีม เดอ คอนเซพท์เชียงราย 8 คะแนน
ที่ 9 สราวุธ หลุ่ยบุญเป็ง ทีม ไลฟ์แอนด์ ลิฟวิ่งไบค์ เนท 7 คะแนน
ที่ 10 อภิชาติ หินสด ทีม งุ งิ ไบค์ เชียงใหม่ 6 คะแนน
ที่ 11 ทวีศาสตร์ ศรีแก้วขัน ทีม งุ งิ ไบค์เชียงใหม่ 5 คะแนน

รุ่น A 2 ชายน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 35 ปี ขึ้นไป
.
ที่ 1 มงคล หงษ์ร่อน ทีม เพชรบูรณ์ ทีม 20 คะแนน
ที่ 2 เกรียงศักดิ์ ขอดแก้ว ทีม ซอยตันหรรษา 18 คะแนน
ที่ 3 ฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ ทีม เสือเมืองปาย 16 คะแนน
ที่ 4 สันต์ศิริ เรือนทวี ทีม เสือสันป่าตองเชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 พยุงศักดิ์ ขัดริ ทีม ทรายคำ ลำพูน 12 คะแนน
ที่ 6 วันระวี สื่อกระแสร์ ทีม ซอยตันหรรษา 10 คะแนน
ที่ 7 อดิพล การินทร์ ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ 9 คะแนน
ที่ 8 ครรชิต สดุลรัตน์ ทีม เชียงใหม่ไบค์ 8 คะแนน
ที่ 9 ศิลป์ชัย สำเนาเย็น ทีม เชียงใหม่ไบค์ 5 คะแนน

รุ่น B 1 หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี.

ที่ 1 ด.ญ. ขวัญเนตร นิติวณิชชา ทีม จังหวัดชัยนาท 20 คะแนน


รุ่น B 2 หญิงทั่วไป.

ที่ 1 น.ส. วิรังรอง นวลเพชร ทีม ไลฟ์ แอนด์ลีฟวิ่ง ไบค์เน็ต-บ่อน้ำมันฝาง 20 คะแนน
ที่ 2 น.ส. พนิตพร จันต๊ะวงค์ ทีม จังหวัดลำปาง 18 คะแนน
ที่ 3 น.ส. นภาวรรณ แก้วพินิจ ทีม เสือเพชรบูรณ์ 16 คะแนน
ที่ 4 น.ส. สโรชา อุดมพงษ์ ทีม ลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 น.ส. กาวิณี มารมย์ ทีม เดอ คอนเซพท์ เชียงราย 12 คะแนน
ที่ 6 นางธัญญา แสนเฉลียว ทีม เสือเมืองปาย 10 คะแนน
ที่ 7 นางสมพิศ วังจิระพันธ์ ทีม วี เซอร์วีส ลำปาง 9 คะแนน

รุ่น B 3 หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป.

ที่ 1 นงนุช ไกลถิ่น ทีม เสือดอยสะเก็ด 20 คะแนน
ที่ 2 มาลัย กลิ่นหอม ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 18 คะแนน
ที่ 3 น.ส. รุ่งรวิน อินสำราญ ทีม AREA 51 คะแนน 16 คะแนน
ที่ 4 ฐปนัท แจ่มจันทร์ ทีม เสือไชยปราการ 14 คะแนน
ที่ 5 ศิรฺวรรณ เศรษฐ์ชัยยันต์ ทีม เสือไชยปราการ 12 คะแนน
ที่ 6 บุญนิศา นิวันติ ทีม ดอกคำใต้ ไซคลิ่งทีม 10 คะแนน
ที่ 7 มาสษยภัทร์ กัปปะหะ ทีม เสือสุขภาพแม่จัน 9 คะแนน

Re: คะแนนชิงแช้มป์ภาคเหนือ 6 สนาม ปี 2556

โพสต์ โดย มิตร » 28 มี.ค. 2013, 10:52

ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามที่ 3 วังนกแอ่นเสือภูเขา อ.วังทอง จว.พ.ล. เมื่อ 10 มี.ค.56

รุ่น 12 ชายอายุไม่เกิน 12 ปี.

ที่ 1 ด.ช.ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง ทีม สระบุรีเจริญหินอ่อน 20 คะแนน
ที่ 2 ด.ช.รังสิมันต์ อังการ์ด ทีม สุโขทัย 18 คะแนน
ที่ 3 ด.ช.วนศักดิ์ ปิงวัง ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 16 คะแนน
ที่ 4 ด.ช.ทรัพย์ประเสริฐ์ พิมพ์แสง ทีม สระบุรี เจริญหินอ่อน 14 คะแนน
ที่ 5 ด.ช.ธวัชชัย วังจิระพันธ์ ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 12 คะแนน

รุ่น 15 ชายอายุไม่เกิน 15 ปี.

ที่ 1 จิรายุส การะเกษ ทีม กำแพงเพชร 20 คะแนน
ที่ 2 ธนวัฒน์ สถานทุง ทีม ไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก 18 คะแนน
ที่ 3 สิริพันธ์ ทรงทอง ทีม พิจิตร ไบค์ 16 คะแนน
ที่ 4 พลาธิป รินมุกดา ทีม แม่สอด ไบค์ 14 คะแนน
ที่ 5 ภูธเนศ สุวรรณ ทีม จังหวัดตาก 12 คะแนน
ที่ 6 ธนรัตน์ พฤกษานุศักดิ์ ทีม แม่สอด ไบค์ 10 คะแนน
ที่ 7 ณัฐสาร นำบุญจิตร ทีม เสือซอย 4 เชียงใหม่ 9 คะแนน
ที่ 8 อนุตร ไชยวงค์ ทีม ลำปาง 8 คะแนน
ที่ 9 ธนพล ประเศรษฐสุต ทีม เพชรบูรณ์ทีม 7 คะแนน
ที่ 10 ก้องภพ น้อยหล่อง ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 6 คะแนน
ที่ 11 เหมวัตร ก้านอินทร์ ทีม พะเยา ไบค์คลับ 5 คะแนน
ที่ 12 ปฎิพัทธ์ วีระวัฒนยุทธ ทีม พะเยา ไบค์คลับ 5 คะแนน
ที่ 13 พชรพล คลิกคลาย ทีม เพชรบูรณ์ 5 คะแนน
ที่ 14 ปริทัศน์ ถิ่นสูงเนิน ทีม เลยไซคลิ่งทีม 5 คะแนน
ที่ 15 อนันตศักดิ์ จรเสถียร ทีม เสือสันป่าตอง 5 คะแนน

รุ่น 18 ชายอายุไม่เกิน 18 ปี.

ที่ 1 อาเธอร์ เบนเน็ตต์ ทีมมิสเตอร์ไบค์ซิเคิล แพร่ 20 คะแนน
ที่ 2 ปัญญากร นพพรพิทักษ์ ทีม ที อาร์ บี 18 คะแนน
ที่ 3 จักริน หอมอาจ ทีม เสือซอย 4 เชียงใหม่ 16 คะแนน
ที่ 4 ศุภณัฐ มั่นใจ ทีม เสือซอย 4 เชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 ณัฐวุฒิ บุญมี ทีม เสือสันป่าตอง 12 คะแนน
ที่ 6 พัชรพล เดชชุษณะนาถ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 10 คะแนน
ที่ 7 พีรพัฒน์ สุริยวรรณ ทีม ไพรินเฟรมแอนด์ไบค์ แพร่ 9 คะแนน
ที่ 8 ชัยวัฒน์ จานุพันธ์ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 8 คะแนน
ที่ 9 เมธัส จารุพันธ์ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 7 คะแนน

รุ่น O ชายทั่วไป

ที่ 1 ภูษิต สุวรรณ ทีม ไม่สังกัดทีม 20 คะแนน
ที่ 2 พีรวัฒน์ ศรีเมือง ทีม เสือเพชรบูรณ์ 18 คะแนน
ที่ 3 ธีระพงษ์ แกล้วกล้า ทีม สตรีทไฟเตอร์ 16 คะแนน
ที่ 4 สุรชัย สุลี ทีม เสือหลิ่งกอก เชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 เชิดชัย ใจวงษ์ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ 12 คะแนน
ที่ 6 นราทร ฉิมพาลี ทีม คุ้มเสือเชียงใหม่ 10 คะแนน
ที่ 7 ณัฐวุฒิ เนตรสุวรรณ ทีม สตรีทไฟเตอร์ 9 คะแนน
ที่ 8 ณัฐฐเดชน์ สีโน ทีม นครน่าน 8 คะแนน
ที่ 9 พงศกร ทองโอฬาร ทีมสตรีทไฟเตอร์ 7 คะแนน
ที่ 10 สังวาล แก้ววรรณะ ทีม เสือสันกำแพง 6 คะแนน
ที่ 11 กิติศักดิ์ บัวฝั้น ทีม เสือเพชรบูรณ์ 5 คะแนน
ที่ 12 ธีรัช สว่างปัญญางกรู ทีม สตรีทไฟเตอร์ 5 คะแนน
ที่ 13 สุรศักดิ์ บุญมาคำ ทีม เสือเพชรบูรณ์ 5 คะแนน
ที่ 14 รวีโรจน์ เจียมวิจิตรกร ทีม Bike Doctor 5 คะแนน
ที่ 15 อภิสิทธิ์ ดีธรรมะ ทีม วังทอง พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 16 นิติกรณ์ เดียวสมคิด ทีม Bike Doctor 5 คะแนน
ที่ 17 ศรศักดิ์ เรืองคำ ทีม จักรยานสุโขทัยลูกพ่อขุน 5 คะแนน
ที่ 18 ปรุง เลิกนอก ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก 5 คะแนน

รุ่น 30 ชายอายุ 30-34 ปี.

ที่ 1 ขุนแผน ตุ้มทองคำ ทีม เพชรบูรณ์ ทีม 20 คะแนน
ที่ 2 ศรัณย์ ไชยยัง TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ 18 คะแนน
ที่ 3 วิษณุ จันทร์หอม ทีม จักรยานเฉลิพระเกียรติ สระบุรี 16 คะแนน
ที่ 4 เกียรติศักดิ์ ดาวนันท์ ทีม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล & สนง.ปภ.แพร่ 14 คะแนน
ที่ 5 จิระโรจน์ ลิ้มรส ทีม ขุนพลนเรศวร พิษณุโลก 12 คะแนน
ที่ 6 พัฒนะเกียรติ ใจดี ทีม รบพิเศษปุ้ม MTB ลพบุรี 10 คะแนน
ที่ 7 พิสิษฐ์ พรฟัก ทีม จักรยานสุโขทัย 9 คะแนน
ที่ 8 ชูศักดิ์ อินต๊ะอินทร์ ทีม เสือปากน้ำโพ 8 คะแนน
ที่ 9 สุขสวัสดิ์ บัวนวล ทีม โปรพินธ์ พิษณุโลก 7 คะแนน
ที่ 10 ธีรภัทร์ ยอดแก้ว ทีม เสือสุขภาพเมืองด่านซ้าย จ.เลย 6 คะแนน
ที่ 11 ศุภณัฐ์ สุบินมิตร ทีม เสือหลิ่งกอกเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 12 พีรพงศ์ กุลเทพ ทีม ไบค์ ด็อกเตอร์ พะเยา 5 คะแนน
ที่ 13 อนุสิทธิ์ ขันตี ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 14 สุทิน แย้มเมล์ ทีม สุโขทัยลูกพ่อขุน 5 คะแนน
ที่ 15 รัชเดช ชุติปัญญาภรณ์ ทีม ปตท. กำแพงเพชร 5 คะแนน

รุ่น 35 ชายอายุ 35-39 ปี.

ที่ 1 มนตรี บุษยา ทีม เฉลิพระเกียรติ สระบุรีไบค์ 20 คะแนน
ที่ 2 พันจ่าอากาศเอก มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ ทีม ไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก 18 คะแนน
ที่ 3 วิทยา นันฟู ทีม Area 51 เชียงใหม่ 16 คะแนน
ที่ 4 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต ทีม พิริยะอินเตอร์ทีม 14 คะแนน
ที่ 5 สมชาย สันโดษวนาไพร ทีม แม่สอดไบค์ 12 คะแนน
ทีี่ 6 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ทีม เสือสุโขทัย 10 คะแนน
ที่ 7 นพพร ศรเพชร ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก 9 คะแนน
ที่ 8 ปราโมทย์ เมืองเป้ ทีม เสือเพชรบูรณื 8 คะแนน
ที่ 9 พงษ์ศักดิ์ พุ่มประดับ ทีม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิลแพร่ 7 คะแนน
ที่ 10 จอมพล คำประดิษฐ์ ทีมคุ้มเสือ เชียงใหม่ 6 คะแนน
ที่ 11 มานพ หน่อแก้ว ทีม เสือสันกำแพง 5 คะแนน
ที่ 12 กนกศักดิ์ จารุเพ็ง ทีม ชิล ชิล พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 13 วุฒิพงษ์ สอนศรียา ทีม เมืองด่านซ้าย เลย 5 คะแนน
ที่ 14 อดิศร พุทธวงษ์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 15 กฤษณะ ชัยเจริญ ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย เลย 5 คะแนน
ที่ 16 ปิติ เสนามนตรี ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย เลย 5 คะแนน
ที่ 17 พชร แสวงผล ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย เลย 5 คะแนน
ที่ 18 นพดล พลูทวี ทีม Phitsanulok Cycling 5 คะแนน
ที่ 19 เทวัญ ตันกายา ทีม เชียงของไบค์ 5 คะแนน

รุ่น 40 ชายอายุ 40-44 ปี.

ที่ 1 พ.ต.ท.จิราศักดิ์ นนทะแก้ว ทีม เฉลิมพระเกียรติไบค์ เคทีเอ็ม 20 คะแนน
ที่ 2 ด.ต.วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีม อบจ.ชัยนาท 18 คะแนน
ที่ 3 ชาญชาย โชติอภิสิทธิ์กุล ทีม อักษะ 2000 ก.ท.ม. 16 คะแนน
ที่ 4 ธงชาติ ตันติอำไพ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ 14 คะแนน
ที่ 5 วีระพันธ์ หงษ์หนึ่ง ทีม เพชรบูรณ์ 12 คะแนน
ที่ 6 ชัยพร ฉิมชูใจ ทีม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิลแพร่ 10 คะแนน
ที่ 7 ดุสิต กันแก้ว ทีม จักรยานสุโขทัย 9 คะแนน
ที่ 8 ทาชล อินใจมา ทีม TCI การไฟฟ้า เชียงใหม่ 8 คะแนน
ที่ 9 วรมัน นวลเพชร ทีม ไลท์แอนด์ลีฟวิ่งไบค์เน็ท-บ่อน้ำมันฝาง 7 คะแนน
ที่ 10 ด.ต.สัณท์ คำภีระ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ 6 คะแนน
ที่ 11 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ ทีม กำแพงเพชรเอนกไบค์ 5 คะแนน
ที่ 12 เฉลียว คชพงษ์ ทีม ไซเคิลมาเนีย พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 13 บัญจะ ปานจิตร ทีม พิจิตร 5 คะแนน
ที่ 14 อนุชิต บุญศิริ ทีม เสือสันกำแพง 5 คะแนน
ที่ 15 ไชโย คงวุธ ทีม ชุมเสือบ้านคลองพิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 16 ธนภัทร อุ่ยเจริญ ทีม เถินไบค์ 5 คะแนน
ที่ 17 สมชาย ศรีสุวรรณ ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 18 ปริญญา สามงามมา ทีม PBC พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 19 สามรถ เยาว์ธานี ทีม เสือสุขภาพแม่จัน 5 คะแนน

รุ่น 45 ชายอายุ 45-49 ปี.

ที่ 1 สมภพ สวาสุ ทีม เสือเพชรบูรณ์ 20 คะแนน
ที่ 2 เจริญ ไพศาลธรรม ทีม ไวตามิลด์ บ้านบางกอก 18 คะแนน
ที่ 3 สมชาย ถุงอนันติกานนท์ ทีม Forz Airport Phitsanulok 16 คะแนน
ที่ 4 สุทิน ทองประเสริฐ ทีม TCI การไฟฟ้าเชียงใหม่ 14 คะแนน
ที่ 5 ปาน สถานทุง ทีม ไซค์เคิลมาเนียร์พิษณุโลก 12 คะแนน
ที่ 6 สุจินต์ ซ้องวรากุล ทีม หมอรถถีบ เชียงใหม่ 10 คะแนน
ที่ 7 สมศักดิ์ กระเสาร์ ทีม ไบค์ 99 ได้ 9 คะแนน
ที่ 8 เวคินทร์ กาญจนธนานนท์ ทีม Forz Airport Phitsanulok 8 คะแนน
ที่ 9 นิคม ฟูญาติ ทีม Area 51 เชียงใหม่ 7 คะแนน
ที่ 10 บัณฑิตย์ พันธวิทย์ ทีม ด่านซ้าย จ.เลย 6 คะแนน
ที่ 11 ราเมศ ยะเสน ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพด่านซ้าย 5 คะแนน
ที่ 12 ภานุวัฒน์ ตันติยวรงค์ ทีม ชมรมจักรยานสุโขทัย 5 คะแนน
ที่ 13 อัฐวรรณ น้ำใจเย็น ทีม ทภ. 3 คะแนน 5 คะแนน
ที่ 14 วิษณุ พีระพันธ์ เสือพันทาง พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 15 ด.ต.สมศักดิ์ ทรงทอง ทีม พิจิตรไบค์ 5 คะแนน
ที่ 16 อนุสรณ์ สุวรรณศิลป์ ทีม เสือปากน้ำโพ 5 คะแนน
ที่ 17 วันชัย รินมุกดา ทีม แม่สอดไบค์ 5 คะแนน
ที่ 18 บุญศรี หม่อมป๊ะ ทีม TCIการไฟฟ้าเชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 19 พิษณุ ยิ้มเสน่ห์ ทีม ไม่สังกัดทีม 5 คะแนน

รุ่น 50 ชายอายุ 50-54 ปี

ที่ 1 ธีรวัฒน์ สิทธิวงค์ ทีม เด็กโรงกลึงพิษณุโลก 20 คะแนน
ที่ 2 Mr.Friedvich Pelz ทีม Asia Bike 18 คะแนน
ที่ 3 จ.ส.อ.วีรยุทธ พามา ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก 16 คะแนน
ที่ 4 ชัยบรรชา มาลัย ทีม Forz Airport Phitsanulok 14 คะแนน
ที่ 5 ไกรนพ มหาวรรณ ทีม ไวตามิลด์ เชียงใหม่ 12 คะแนน
ที่ 6 ปัญญา เทียนนาวา ทีม เสือเพชรบูรณ์ 10 คะแนน
ที่ 7 จรัญ ทับประดิษฐ์ ทีม จักรยานตาก 9 คะแนน
ที่ 8 จ.ส.อ.วสันต์ หนุนทรัพย์ ทีม PT.เซอร์วิสอยุธยา 8 คะแนน
ที่ 9 สมชัย อนุรักษ์แดนไทย ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 7 คะแนน
ที่ 10 พยุงเกียรติ หมายมั่น ทีม อันดามันไซเคิล 6 คะแนน
ที่ 11 ร.ต.ต.ธนวัฒน์ วันชนะเสน ทีม พะเยาไบค์คลับ 5 คะแนน
ที่ 12 เจริญ ปัญญาพรหม ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 13 ศิลป์ คำหน่อแก้ว ทีม Area 51 เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 14 นิตย์ นามวงค์ ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ 5 คะแนน
ที่ 15 ปฐวี ขัติยะวรา ทีม จังหวัดแพร่ 5 คะแนน
ที่ 16 ปรีชา ภู่ไพโรจน์ ทีม แสนชัยแก๊สรถยนต์พิษณุโลก 5 คะแนน
ที่ 17 พงษ์ศักดิ์ ทัฬหสิริพงษ์ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 5 คะแนน
ที่ 18 ศุภชัย ประสิทธิไทย ทีม ด่านซ้าย จ.เลย 5 คะแนน
ที่ 19 แสนชัย พุ่มไสว ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ 5 คะแนน
ที่ 20 ทินกร สุขสุวรรณ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ 5 คะแนน

รุ่น 55 ชายอายุ 55-59 ปี.

ที่ 1 บุญลือ ชุมศรี ทีม Forz Airport Phitsanulok 20 คะแนน
ที่ 2 ไมตรี รักผกาวงศ์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 18 คะแนน
ที่ 3 Mr.Thorleie Andresen ทีม Norway 16 คะแนน
ที่ 4 ผ.จ.ก.จรัญ ทองบุญ ทีม แม่ฮ่องสอน 14 คะแนน
ที่ 5 สมบัติ พวงเพ็ชร ทีม PEA.LOEI 12 คะแนน
ที่ 6 เดชทะนง ศิริวรรณ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ 10 คะแนน
ที่ 7 สุเทพ ภู่ฤทธิ์ ทีม พิจิตรไบค์ 9 คะแนน
ที่ 8 เรืออากาศตรี ศักดิ์ชัย ท้าวดี ทีม ทีม Forz Airport Phitsanulok 8 คะแนน
ที่ 9 ร.ต.ต. ฉัตรวัฒน์ เป็นแผ่น ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ 7 คะแนน
ที่ 10 จำเนียร คำใส ทีม แม่ฮ่องสอน 6 คะแนน
ที่ 11 ร.ต.ต.เฉลิมเกียรติ ชำนาญณรงค์ ทีม ศรีสัชนาลัย 5 คะแนน
ที่ 12 ไพศาล เผ่าเสรีพงษ์ ทีม ศรีสัชนาลัย 5 คะแนน
ที่ 13 จำลอง ม่วงเนียม ทีม Forz Airport Phitsanulok 5 คะแนน
ที่ 14 สุทัศน์ บุญกำเนิด ทีม คีรีมาศ 5 คะแนน
ที่ 15 สุพรรณ ถิ่นสูงเนิน ทีม ด่านซ้าย จ.เลย 5 คะแนน
ที่ 16 สมชาย ภักดีโต ทีม ซากังราว กำแพงเพชร 5 คะแนน
ที่ 17 ประทีป มณีแสง ทีม ก.ท.ม. 5 คะแนน
ที่ 18 Mr.Robert Stephephens ทีม P.Hetch abun 5 คะแนน

รุ่น 60 ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป.

ที่ 1 ทวี สืบกันทอง ทีม ไวตามิลด์เชียงใหม่ 20 คะแนน
ที่ 2 สมศักดิ์ พยัคฆ์ ทีม เอสโซ่อุตรดิตถ์ 18 คะแนน
ที่ 3 สุชาติ สุบินมิตร์ ทีม เสือหลิ่งกอก เชียงใหม่ 16 คะแนน
ที่ 4 ร.ต.ต.บุญสืบ ไกรประยูร ทีม เสือพันทาง พิษณุโลก 14 คะแนน
ที่ 5 สนอง เพิ่มพิพัฒน์ ทีม เสือปากน้ำโพ 12 คะแนน
ที่ 6 วิสุทธิ์ สุวรรณศรี ทีมชุมเสือบ้านคลอง พิษณุโลก 10 คะแนน
ที่ 7 บุญทวี เกตุสุจา ทีม คุ้มเสือ เชียงใหม่ 9 คะแนน
ที่ 8 ณรงค์ ทิพย์พิทักษ์ ทีม เสือปากน้ำโพ 8 คะแนน
ที่ 9 จรัญ รัตนศรี ทีม เสือสันป่าตอง 7 คะแนน
ที่ 10 วิรัช จารุวสุพันธ์ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 6 คะแนน
ที่ 11 มังกร โชติกอาภา ทีม เอสโซ่ แม่จัน 5 คะแนน
ที่ 12 สุรกิต ลาภาเดโช ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพพรานำรพต่าย 5 คะแนน
ที่ 13 สุเมธ ปรีชาญาณ ทีม เทศบาลปลักแรด 5 คะแนน
ที่ 14 สมเกียรติ การสมพรต ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 5 คะแนน

รุ่น A -1 ชายน้ำหนัก 85 ก.ก. อายุไม่เกิน 34 ปี

ที่ 1 กิตติพันธ์ สุนทรวรเชษฐ ทีม สตรีทไฟเตอร์ เชียงใหม่ 20 คะแนน
ที่ 2 จักรี ทะสี ทีม สตรีทไฟเตอร์ เชียงใหม่ 18 คะแนน
ที่ 3 เสน่ห์ สอนสืบ ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 16 คะแนน
ที่ 4 ยอดชาย เพ็งเพชร ทีม เพชรบูรณ์ 14 คะแนน
ที่ 5 สุรศักดิ์ ชูส่งแสง ทีม S.N. Bike 12 คะแนน
ที่ 6 สุทธิ์พงศ์ จิราพงศ์ ทีม เสือ ลัลลา นครไทย 10 คะแนน
ที่ 7 พีรพัฒน์ สีสายทิ ทีม เสือเพชรบูรณ์ 9 คะแนน
ที่ 8 ศรายุทธ โฆษิตานนท์ ทีม เสือเพชรบูรณ์ 8 คะแนน
ที่ 9 ฐิติ โพร์พนา ทีม พิจิตร 7 คะแนน
ที่ 10 อนันต์ นันทาคำ ทีม ชุมเสือบ้านคลอง 6 คะแนน
ที่ 11 เฉลิมชัย วชิตนาด ทีม เพชรบูรณ์ 5 คะแนน
ที่ 12 ภูมิณาณ พฤไพยภา ทีม เดอ คอนเซ็นท์ เชียงราย 5 คะแนน

รุ่น A-2 ชายน้ำหนัก 85 ก.ก. อายุ 35 ปี.ขึ้นไป

ที่ 1 กันตินันท์ ประเสริฐกุลชัย ทีม อักษะ 2000 คะแนน 20 คะแนน
ที่ 2 พชร อมราภรณ์กุล ทีม ทองมือสองศาลาลัย 18 คะแนน
ที่ 3 นิรันดร์ เพชรกลึง ทีม เพชรบูรณ์ 16 คะแนน
ที่ 4 อาทิตย์ ศรีสว่าง ทีม เสือพิมาย-นิพาพืชผล 14 คะแนน
ที่ 5 ศุภกิจ ศรีสดใส ทีม เสี่ยโรงกลึง สุโขทัย 12 คะแนน
ที่ 6 มงคล หงส์ร่อน ทีม เพชรบูรณ์ 10 คะแนน
ที่ 7 วันระวี สือกระแส ทีม ซอยตันหรรษา 9 คะแนน
ที่ 8 สคูล รวบรัด ทีม ลูกพ่อขุน 8 คะแนน
ที่ 9 ยุทธพงษ์ ทองหล้า ทีม ด่านซ้าย 7 คะแนน
ที่ 10 ไกรธวัช แก้วหมุด ทีม ชุมเสือบ้านคลอง 6 คะแนน
ที่ 11 สกล แสงฮอด ทีม ไม่สังกัดชมรม 5 คะแนน

รุ่น C-1 หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี.

ที่ 1 .ด.ญ. ภาสิรี เจริญทรัพย์นนท์ ทีม จ.นครสวรรค์ 20 คะแนน
ที่ 2 ด.ญ. อิสริยา ชั้นฝั้น ทีม ลุ่มน้ำฝาง เชียงใหม่ 18 คะแนน
ที่ 3 ด.ญ. ศุรดา จันสา ทีม พะเยาไบค์คลับ 16 คะแนน
ที่ 4 ด.ญ. ชวิศา น้องหล่อง ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 14 คะแนน

รุ่น B 1 หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี.

ที่ 1 น.ส. สุพิชญา เนตรเชย ทีม อบจ.ชัยนาท 20 คะแนน

รุ่น B 2 หญิงทั่วไป

ที่ 1 วิรังรอง นวลเพชร ทีม ไลฟ์แอนด์ลีฟวิ่ง ไบค์เน็ต-บ่อน้ำมันฝาง 20 คะแนน
ที่ 2 จิราภรณ์ เพิ่มพิพัฒน์ ทีม เสือปากน้ำโพ 18 คะแนน
ที่ 3 สินี พงษ์พิสุทธินันท์ ทีม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 16 คะแนน
ที่ 4 นภาวรรณ แก้วพินิจ ทีม เสือเพชรบูรณ์ 14 คะแนน
ที่ 5 จารุวรรณ แซ่ตั้ง ทีม เสือเพชรบูรณ์ 12 คะแนน
ที่ 6 จุฬาวรรณ ทุตบ่อ ทีม เสือสุขภาพด่านซ้าย 10 คะแนน
ที่ 7 ภาวิณี มารมย์ ทีม เดอ คอนเซพท์ เชียงราย 9 คะแนน
ที่ 8 วรรณา พุ่มแก้ว ทีม บ้านสวน สุโขทัย 8 คะแนน
ที่ 9 สมพิศ วังจิระพันธ์ ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 7 คะแนน

รุ่น B 3 หญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป

ที่ 1 ประภัสสร ดีรักษา ทีม จักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย 20 คะแนน
ที่ 2 ฎาภรณ์ นิตย์โรจน์ ทีม ด่านซ้าย จ.เลย 18 คะแนน
ที่ 3 มาลัย กลิ่นหอม ทีม วี เซอร์วิส ลำปาง 16 คะแนน
ที่ 4 นฤมล บุญใหญ่ ทีม เสือเพชรบูรณ์ 14 คะแนน
ที่ 5 อาภาพร ม่วงเนียม ทีม แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก 12 คะแนน
ที่ 6 สุคนธ์ เหมะ ทีม พิษณุโลก 10 คะแนน
ที่ 7 บุญนิสา นิวันติ ทีม ดอกคำใต้ ไซคลิ่งทีม 9 คะแนน
ที่ 8 รัชนี อ่องรัก ทีม เพื่อสุขภาพบ้านสวน 8 คะแนน
ที่ 9 ฐิรญาดา มหาวงค์ ทีม ไบค์ ด็อกเตอร์ พะเยา 7 คะแนน

Re: คะแนนชิงแช้มป์ภาคเหนือ 6 สนาม ปี 2556

โพสต์ โดย สมชาย » 28 มี.ค. 2013, 11:23

ขอบคุณครับ
...
ขี่จักรยานไปทุกที่พร้อมกับปิ่นโตหนึ่งเถา


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน