เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

Moderator: มิตร

เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 09 พ.ย. 2011, 22:44

เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ในวันนี้ คือจุดเริ่มต้นของโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓.....

รูปภาพ

กระผมนำรถจักรยานคันที่แม่ของเสือเด็กมั้ง เมืองพิษณุโลกมอบให้มาในโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๒ นำมาตกแต่งใหม่ ซื้อยางใน ยางนอก พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เพื่อประกอบให้ได้เป็นคัน ให้ขี่ได้ ปั่นได้ ....

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 09 พ.ย. 2011, 22:50

เมื่อประกอบเป็นคันเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำใส่ท้ายรถกระบะติดสอยห้อยตามไปพบเด็กน้อยคนหนึ่ง ...

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 09 พ.ย. 2011, 23:00

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ถึงเวลาในการเดินทาง โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓ แล้วครับ

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 12 พ.ย. 2011, 06:01

พลังแห่งการทำความดี...
...
เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่า ความดีคือมวลพลังที่เป็นแรงดึงดูดในสิ่งที่ดีมาคืนกลับสู่ชีวิตตนเอง ความดี คือพลังที่ถูกเชื่อมโยงมาจากจักรวาล ในระบบจักรวาล มีพลังงานที่เรามองไม่เห็นอยู่อย่างมากมายมหาศาล ไร้ขีดจำกัด โลกหมุนเวียนอยู่ มีกลางวันกลางคืน มีน้ำขึ้นน้ำลง ด้วยแรงดึงดูดจากมวลพลังงานของจักรวาล ...
...
ท่านเคยสังเกตไหม เมื่อชีวิตเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันใด ก็จะถูกกลืนด้วยสิ่งแวดล้อมเช่นนั้น เราอยู่ในสังคมไหน รูปแบบของเราก็เป็นสังคมนั้น ความดีก็คือมวลพลังงานที่ส่งสะท้อนในสิ่งที่ดีให้กับเจ้าของ เมื่อเราประกอบด้วยจิตแห่งความเข้าใจ จิตแห่งความรัก ความศรัทธา ความดีคือจิตแห่งศาสตร์เช่นนั้น

เมื่อเรามุ่งมั่นที่จะทำความดีด้วยความดี ด้วยการไม่มีหลักของสิ่งตอบแทน ไม่มีหลักของผลประโยชน์ พลังดึงดูดของความดี ย่อมดึงดูดความดีให้เราท่านได้พบกับเรื่องความดี ชีวิตท่านจะพบแต่เรื่องดี ๆ มีความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต เจริญด้วยความดี ดั่งพลังของความดีที่ช่วยดึงดูดเรื่องที่ดี ๆ ให้กับชีวิตเรา
....
ด้วยชีวิตที่ประสพ ข้าพเจ้าพบแต่เรื่งที่เป็นความดี มีเพื่อนและกัลยาณมิตรที่ดี มีคนคอยช่วยเหลือค้ำจุนในเรื่องที่ดี มีโอกาสดี ๆ มาช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง และพลังของความดีที่เราได้ร่วมกันลงมือปฎิบัติ คือกลุ่มก้อนพลังงานที่เป็นแรงดึงดูดให้เรามาหลอมรวมกัน มวลพลังนี้ เป็นดั่งแรงดึงดูดของสุริยะจักรวาล จะคอยดึงดูดให้ชีวิตของเราเดินทางข้ามมิติไปสู่วิถีของความดี.....

นี้ไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นหลักของความจริงของความดี..

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 12 พ.ย. 2011, 13:10

โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓

ภายใต้ปณิธาน ''วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับแผ่นดิน''


หลักการและเหตุผล

หลักการ ___หาจักรยานทั้งเก่าและใหม่ให้กับเด็ก ที่มีความจำเป็นในการใช้จักรยาน ทั้งไปโรงเรียนและดำรงชีวิตประจำวัน
เหตุผล____ บนฝากฝั่นนั้น คือ พลังความดีที่เรามีร่วมกัน

__________________________________________________________________________

โครงการจักรยานให้ลูกรัก เป็การรวมพลังกันทำความดี ภายใต้ปณิธานเดียวกัน วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับแผ่นดิน แผ่นดินที่ให้เราดำรงชีวิต แผ่นดินที่ให้ความรัก แผ่นดินที่ให้เราได้ทำความดี

ความดีเป็นพลังดึงดูด เป็นพลังของจักรวาล เมื่อเราทำความดี พลังของความดีจะนำทางชีวิตไปพบกับเรื่องที่ดี ชีวิตจะพบกับโอกาสอันดี ชีวิตของเรานั้น คือชีวิตที่มีความดีคอยเกื้อหนุน เป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข มีมิตรที่เป็นเพื่อนแท้ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในยามที่เพื่อนมนุษย์ได้ยาก ในยามเพื่อนมนุษย์ขาดแคลน พลังแห่งความดี ได้ดึงดูดให้เราท่านประกอบกิจกรรมด้วยความรัก ความเมตตา ความกรุณา ความศรัทธา ชีวิตจะพบกับแสงสว่างที่วาบไหวรุ่งเรืองจากความดี

ความดีมิใช่เรื่องเพ้อฝัน มิใช่เรื่องเพ้อเจ้อ มิใช่เรื่องงมงาย เรื่องเพ้อฝัน เพ้อเจ้อ งมงาย คือขั้วตรงข้ามกับความดี ชีวิตของเราท่านได้ก้าวเดินทางร่วมกัน มิใช่เหตุบังเอิญที่เรามาพบกัน มิใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านเข้ามาศึกษาหาข้อมูลของโครงการ เป็นเพราะความดีที่เป็นพลังดึงดูดของจักรวาล ทำให้เรามาพบกัน มาช่วยเหลือกัน มาร่วมทางกัน ช่วยกันเคลื่อนไหวเป็นพลังเป็นเครือข่ายทำความดีให้กับแผ่นดิน

การให้กับแผ่นดิน คือสิ่งที่เราผ่องถ่ายผลความดีคืนกลับ การให้กับแผ่นดิน มิใช่การหาแผ่นดินมาเพิ่มให้กับแผ่นดิน แต่เป็นการให้กับทุก ๆ ชีวิต ทุก ๆ สรรพสสิ่งบนผืนแผ่นดิน ให้ได้ประจักษ์แจ้งประสบพบร่วมกันกับความดีที่เกิดจากพลังดึงดูดของจักรวาล

จักรวาล คือความกว้างใหญ่ไพศาล จักรวาลที่โลกของเราถูกตรึงไว้ในระบบสุริยะ โลกของเราถูกยึดโยงด้วยแรงดึงดูด โลกของเรามีข้างขึ้น มีข้างแรม มีน้ำขึ้นน้ำลง สรรพชีวิตได้รับผลมาจากแรงดึงดูดของจักรวาล เราคือส่วนหนึ่งของจักรวาล เช่นเดียวกับโลก เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง เราต่างมีความหมายซึ่งกันและกัน

จักรวาลมีพลังดึงดูด และพลังดึงดูดของความดี ได้นำพาให้เรามาพบกัน มิใช่เรื่องบังเอิญ เพราะเรื่องบังเิอิญไม่มีจริง ความดีจึงเป็นพลัง และสิ่งสำคัญที่นำทางของเรา คือ เส้นทางของความดี เส้นทางสายนี้ จะมีสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นความเจริญ สิ่งที่มีความการุณย์ สิ่งที่ทำให้เราประสบพบนิรัญดรยภาพ

บนฝากฝั่งนั้น คือพลังของความดีที่เรามีร่วมกัน

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย sc » 14 พ.ย. 2011, 14:38

สงสัยกำลังทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดกันอยู่
เอาใจช่วยครับ อย่าพึ่งท้อนะครับ

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 14 พ.ย. 2011, 16:04

sc เขียน:สงสัยกำลังทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดกันอยู่
เอาใจช่วยครับ อย่าพึ่งท้อนะครับ

ขอบพระคุณมากครับเฮียจิ้ง...
..
ผมค้นพบว่าเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้หรือทำงาน งานที่เราทำนั้นเป็นงานที่ทรงพลังมาก พลังของความดี พวกเรากำลังเดินทางรวมกลุ่มกันทำความดี และกระผมค้นพบว่า เรื่องความดีจะย้อนคืนกลับสู่เจ้าของบ้านทุก ๆ คน เราจะพบแต่เรื่องที่ดี เรื่องอันเป็นมงคล เพราะเราได้ทำความดี
...
กระผมกำลังเดินทางไปเชิญชวนใครต่อใครหลาย ๆ คนในประเทศนี้ ตอนนี้เราต่างก็มาร่วมกันช่วยสร้างพลังแห่งความดีด้วยกัน
...
บ้านจักรยานเมืองพิษณุโลก พี่น้องเมืองพิษณุโลก คือจุดเริ่มต้นของการทำความดีครับ
...
ไม่รีบไม่ร้อนครับ ทำแบบไปเรื่อย ๆ พร้อมเมื่อไหร่ก็ไปกัน ไปทำความดี


Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 14 พ.ย. 2011, 18:48

จ่าเยิ้ม เขียน:ผมประเดิมเลยละกัน 1 คันครับพี่เนิ่ม :D

ขอบคุณมากครับน้องจ่าเยิ้ม พี่นำไปบอกเล่าเรื่องให้ทราบโดยทั่วกันแล้วครับผม...

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 14 พ.ย. 2011, 18:55

แจ้งข่าวความคืบหน้าของโครงการ น้องจ่าเยิ้ม ไซเคิ้ลมาเนีย จังหวัดพิษณุโลก มอบจักรยานให้กับโครงการหนึ่งคันครับ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการต่อไป ครับ

http://www.facebook.com/groups/152445634804578/
....
(หมายเหตุ และยังมีของพี่เสือใหญ่ เฮียจิ้ง ลุงอ๊อด พี่เสือโรจน์ บ้านคลอง พี่ฮง พี่ณุ อบต.อรัญญิก ซึ่งกระผมยังมิได้ลงรายละเอียดครับ)

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 14 พ.ย. 2011, 19:07

กระผมไม่รู้ว่าจะต้องหาจักรยานไปบริจาคเด็กทำไม..หรือเป็นเพราะสมัยก่อนในวัยเด็กผมไม่มีจักรยาน ผมต้องไปหาเก็บซากจักรยานมาจากโรงเหล็ก มาประกอบทีละชิ้น ทีละชิ้น ....กว่าจะเป็นคันได้ เป็นแรมปี
....
โครงการจักรยานให้ลูกรักนี้ก็เช่นกัน ต้องตามหากันนับแรมปี กว่าจะถึงปลายทางแห่งฝั่งฝัน แต่เส้นขอบฟ้าที่เรามองเห็น คือความศรัทธาที่สูงส่ง
...
ขุนเขายังช่วยยกศรัทธาให้สูงส่ง

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย porforest » 15 พ.ย. 2011, 09:52

ผมอยากได้ตัวโครงการ ครั้งก่อนกะได้ ผมจะเอามาทำขอ จักรยานเก่าซัก 5 - 10 คัน (ถ้าได้)5555
ตามที่ผมดู แค่นำไปเปลี่ยนยาง ปรับแต่งหล่อลื่นนิดหน่อยกะวิ่ง ปรื้อ แล้ว
จะได้ลองทำขอ ให้ ครับ ถ้ามีไฟล์ และรูป ส่งมาที่ watchara_02@hotmail.com
รอบนี้ ผมตั้งเป้าขอไว้ 5 คันก่อน เพราะที่อาคาร มีจักรยานถูกทอดทิ้งมากเหลือเกิน :lol: :lol:


Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 15 พ.ย. 2011, 14:48

porforest เขียน:ผมอยากได้ตัวโครงการ ครั้งก่อนกะได้ ผมจะเอามาทำขอ จักรยานเก่าซัก 5 - 10 คัน (ถ้าได้)5555
ตามที่ผมดู แค่นำไปเปลี่ยนยาง ปรับแต่งหล่อลื่นนิดหน่อยกะวิ่ง ปรื้อ แล้ว
จะได้ลองทำขอ ให้ ครับ ถ้ามีไฟล์ และรูป ส่งมาที่ watchara_02@hotmail.com
รอบนี้ ผมตั้งเป้าขอไว้ 5 คันก่อน เพราะที่อาคาร มีจักรยานถูกทอดทิ้งมากเหลือเกิน :lol: :lol:

ผมพิมพ์หนังสือเรื่องของโครงการไว้เป็นเล่มเลยครับ รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ มีโอกาสพบกันจะส่งมอบหนังสือของโครงการให้ไปต่อยอดนะครับ ขอบพระคุณพี่มากครับผม

Re: เรื่องราวของคนเล็ก ๆ ... จุดเริ่มต้นโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 17 พ.ย. 2011, 11:51

ก่อนจะเริ่มต้นเดินทางในโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติติดตามเรื่องราวการบริจาค ทั้งอุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน และจำนวนเงินทั้งหมดของโครงการในครั้งที่ ๒ ที่ผ่านมาแล้วครับ
___________________________________________________________________________________

สรุปยอดเงินบริจาค '' โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ 2 ''...

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดยครูหยุย ครูวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ ประธานคณะทำงานด้านเด็กสร้างสรรค์เด็ก มอบเงินเข้าร่วมโครงการจำนวน 5000 บาท

น.อ. มงคล ตั้งสุณาวรรณ ประธานโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2 มอบเงินบริจาคจำนวน 10000 บาท

มิตรภาพเมืองชลบุรี บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 10000 บาท และจัดตั้งเงินกองทุนให้กับนักเรียนที่ยากจน กองทุนละ 1000 บาท จำนวน 10 กองทุน รวมเงินบริจาค จำนวน 20000 บาท(ไม่นำไปรวมกับยอดเงินซื้อจักรยานบริจาค)


1) เงินกองทุน ...........จำนวน 1127 บาท
2) น้องบอล เท้าไฟ AIRPORT GROUP PHITSANULOK บริจาค 1000 บาท

3) คุณ sc กลุ่ม AIRPORT GROUP PHITSANULOK ประมูลเสื้อ 1000 บาท

4) คุณ KAEW K&N...................................จำนวน 2000 บาท

5) คุณโสภณ ขนอนเวช........................ช่วยซื้อเสื้อร่วมช่วยเหลือ 1000 บาท

6) คุณ Shava_V7 ...........ขายอะไหล่จักรยานมอบให้ 350 บาท
7) ทนายสุเทพ สิทธิเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง พิษณุโลก จำนวน 1555 บาท
8) ด.ญ.ณัฐวัลย์ ทับทองหลาง AIRPORTGROUP PHITSANULOK 1000 บาท
9) คูณกษิติ เกษมสวัสดิ์ ประมูลของ จำนวน 809 บาท
10) คุณสำราญ ทองมี ประมูลหมวกของคุณขิน THAI MTB จำนวน 1000 บาท
11) มิตรภาพจากเมืองชลบุรี ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค 10000 บาท
12) คุณะธวัชชัย แพงไทย ประมูลชุดจักรยาน สมบัติของ คุณกำแพง เสรรักษ์ ที่ส่งมาให้ ประมูลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1399 บาท
13) คุณพจนันท์ สุริรักษ์ ประมูลเสื้อจักรยานสมบัติของ คุณบอล เท้าไฟ จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวนเงิน 1111 บาท
14) คุณตู่ สัมมากร โอนเงินร่วมบริจาค จำนวน 1000.39 บาท
15) น.ส. ภัคนินันท์ ตั้งศรีวงศ์..../ ด.ช. พีรณัฐ แก้ววิเชียร (บุตรชายโกฮง กลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK ) พร้อมลูกหลานเตี่ยว่า แซ่ตั้ง จำนวน 3000 บาท
16) ด.ช. จิรพัฒน์ ใบบริบาลกุล (บุตรชายโกฮง กลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK ) บริจาคจำนวน 1000 บาท
17) ทนายสุเทพ สิทธิเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง พิษณุโลก ประมูลหมวกสมบัติของคุณ เล็ก โยโกฮาม่า จากประเทศญี่ปุ่น ที่บริจาคมาให้เข้าร่วมประมูลในครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.53 จำนวนเงิน 1777 บาท
18) คุณชลัข สุภาพรรณ ซื้อเสื้อสมบัติของ คุณวิทยุ กังวาฬ จำนวนเงิน 200 บาท
19) คุณ สตยศ วาดเขียน ซื้อเสื้อสมบัติของ คุณวิทยุ กังวาฬ จำนวนเงิน 200 บาท
20) คุณ Twilight ประมูลเสื้อสมบัติของ นายแพทย์สานิตย์ แซ่ลิ้ม ประธานชมรมจักรยานจังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน 400 บาท
21) ทนายสุเทพ สิทธิเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง ประมูลเสื้อสมบัติของนายแพทย์สานิตย์ แซ่ลิ้ม จำนวนเงิน 450 บาท
22) คุณนพรัตน์ บุญเรือง ประมูลเสื้อศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน 46 จำนวน 600 บาท
23) คณอาจิณ ป้อมสัมฤทธิ์ จากกลุ่ม AIRPORT GROUP PHITSANULOK บริจาคเงินจำนวน 1100 บาท
24) คุณ Gemini ประมูลเสื้อร่วมโครงการ 400 บาท
25) คุณ Fule 1997 และผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 5001.00 บาท
26) คุณอ้วน 2552 บริจาคเงินร่วมโครงการ 3000.00 บาท
27)คุณรัชนี เหมมาสัตย์ จากจังหวัดชลบุรี บริจาคเงินร่วมโครงการ 1200 บาท
27) คุณทรงกลด ทรัพย์กำเนิด ประมูลเสื้อสมบัติของคุณ ภควัต กันตังกุล จำนวน 888 บาท
28) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จากสะพานสาม พิษณุโลก จำนวนเงิน 1000 บาท
29 ตุณทอแสง บุญใหญ่ (ลุงอ๊อด) AIRPORT GROUP บริจาคเงินจำนวน 1200 บาท
30) คุณจิ๊บ ไบค์ชอพ เปิดประมูลของบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 บาท
31) คุณชัยณรงค์ พจนานุวัฒน์ ร้านคลังเครื่องเขียน บริจาคเงินจำนวน 1000 บาท
32) กลุ่มจักรยานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมถ่ายภาพรายการ แอ๊คนี้เพื่อน้อง จำนวน 3610 บาท
33) พี่เสือผมยาว พี่โรจน์ บ้านคลอง จำนวน 1200 บาท
34) พี่เสือโต้ง บ้านคลอง (คุณชาญยุทธ เกิดศิริ) จำนวน 1200 บาท
35) ร.ต.ประดิษฐ์ ท้าวดี และกลุ่มเพื่อน บชร. จำนวน 1200 บาท
36) พี่อู๋ คาราบาว airport group จำนวน 1200 บาท
37) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม airport group จำนวน 1200 บาท
38) ร.อ.ผดล คุณอี๊ด /คุณสมพงษ์ อาจารย์น้อง จำนวน 1200 บาท

39) ลุงเล็ค ไบซิลิส กลุ่มเพื่ออินโดจีน จำนวน 1200 บาท
40) พี่ใหญ่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวน 1200 บาท
41) ร้านโรงฮัก ริมน้ำ (เพื่อนน้องบอล เท้าไฟ) จำนวน 1200 บาท
42) คุณชัยณรงค์ อุตรดิตถ์ จำนวน 1000 บาท
43) คุณชัยยา คงประจักษ์ เครือข่ายทำความดีเพื่อแผ่นดินจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 12000 บาท

44) อ.สุเทพ ประทุมมาศ บริจาค 1000 บาท
45) อ.เบิ้ม AIRPORT GROUP บริจาค 1200 บาท
46) อ.ติ๊บ AIRPORT GROUP บริจาค 1200 บาท
47) อ.อัคนี สุขโรจน์ AIRPORT GROUP บริจาค 1200 บาท
48) พี่เสือเทพ ทนายสุเทพ สิทธิเวช ชุมเสือบ้านคลอง 1200 บาท
49) พี่สมศักดิ์ พรหมสูงเนิน ชุมเสือบ้านคลอง บริจาค 1200 บาท

50) น้องจ่าเยิ้ม อาจารย์ไมตรี พี่ตู่ จากกลุ่มเด็กโรงกลึง บริจาค 1200 บาท

รวมเงินกองทุนในวันที่ 9 ธ.ค. 2553 มีเงินทั้งสิ้น 95877.39 บาท
(เก้าหมื่นห้าพันเเปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์ )


และขอขอบพระคุณ คุณ JEEPBIKESHOP ที่นำสิ่งของมาร่วมประมูลให้กับผู้ที่ได้รับการประมูลทุกครั้ง

ท่านที่ประสงค์มอบอุปกรณ์กีฬา และเงินกองทุนนักเรียนยากจน

มิตรภาพจากเมืองชลบุรี
1) เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา 10000 บาท
2) เพื่อจัดตั้งเงินกองทุน 10000 บาท
จำนวนเงิน 20000 บาท


หมายเหตุ รายละเอียดนี้คือข้อมูลของโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ครับ และได้นำมอบจักรยาน จัดซื้อจักรยาน และยังมีเงินเป็นเงินกองทุนที่ยังคงค้างมาจากครั้งที่ ๒

และขอนำเงินกองทุนที่คงเหลืออยู่จากครั้งที่ ๒ มาเริ่มต้นในการจัดทำโครงการบริจาคจักรยานครั้งที่ ๓ ครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน