กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

Moderator: เสือจง(ขอนแก่น), PANTHONG, เสือจง(ขอนแก่น), PANTHONG

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes>ล่าสุด>สำรวจเส้นทางเที่ยวเขาใหญ่ หน้า 33

โพสต์ โดย weangsan » 31 ก.ค. 2014, 13:54

Neo-cot เสร็จเมื่อไหร่ ขออนุญาติปั่นร่วมทริปด้วยนะครับ บอกก่อนนะครับขาใหม่หัดถีบครับ

รูปภาพ รูปภาพ


Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes>ล่าสุด>สำรวจเส้นทางเที่ยวเขาใหญ่ หน้า 33

โพสต์ โดย ธีรพันธ์ » 09 ก.พ. 2015, 15:20

เวีนงจันทร์ - หลวงพระบาง
เวียงจันทน์----71 กม.----โพนโฮง----24 กม.----หินเหิบ----62 กม.---วังเวียง---58 กม.---กาสี---42 กม. ---พูคูน---55 กม.---กิ่วกะจำ---49 กม.---เชียงเงิน---24 กม.---หลวงพระบาง
วันแรก เวียงจันทน์----71 กม.----โพนโฮง----24 กม.----หินเหิบ----62 กม.---วังเวียง. 157 ก.ม.หนัก
วันสอง วังเวียง---58 กม.---กาสี---42 กม. ---พูคูน. 100 ก.ม.ขี้นพูหนัก
วันสาม พูคูน---55 กม.---กิ่วกะจำ---49 กม.---เชียงเงิน---24 กม.---หลวงพระบาง.128 ก.ม.หนัก 100 แรก
1.1 เวียงจันทน์-------โพนโฮง (กม. 0-71)ระยะทางประมาณ 71 กม. เป็นทางราดยางสภาพดี ช่วง กม. 0-48 เป็นทางราบ หลังจากนั้นมีเนินสลับเป็นระยะๆห่างๆแต่ไม่สูงชัน มีหมู่บ้านสองข้างทางหนาแน่น สามารถแวะซื้ออาหารและน้ำได้ตลอดทาง ที่บ้านหลัก 52 และที่โพนโฮงมีที่พักหลายแห่ง ราคาห้องพักประมาณ 150-250 บาท จากสามแยกโพนโฮงถ้าเลี้ยวขวาไปประมาณ 20 กม. จะถึงเขื่อนน้ำงึม
1.2 โพนโฮง--------หินเหิบ ( กม. 71-95 ) ระยะทางประมาณ 24 กม. เป็นทางราดยางสภาพดี ช่วง กม. 71-82 เป็นทางราบจนถึงภูพระ จากนั้นเป็นทางขึ้นเขาค่อนข้างชันประมาณ 1.5 กม. แล้วดิ่งลงด้วยระยะทางพอๆกัน จากนั้นเป็นทางขึ้นลงบนเขาปกติไม่สูงชันไปจนถึงหินเหิบ ที่นี่มีร้านอาหารและบ้านพักแต่ห้องพักสภาพไม่ค่อยสะอาดนัก ชุมชนตามรายทางมีอยู่ห่างๆ บางแห่งมีร้านขายน้ำและอาหาร
1.3 หินเหิบ-------วังเวียง (กม. 95-157 ) ระยะทางประมาณ 62 กม. เป็นทางราดยางสภาพดี มีขึ้นเขาสลับลงเขาเป็นระยะๆ บางแห่งเป็นทางราบช่วงสั้นๆ เมื่อถึงบ้านท่าเรือ ประมาณ กม. 133 ตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่มีบ้านพักและร้านอาหารหลายแห่ง ค่าห้องพักประมาณ 200 กว่าบาท ทางช่วงนี้ยังคงมีการขึ้นลงเนินเป็นระยะๆ ไปจนถึงประมาณ กม. 144 จึงเริ่มลงสู่ที่ราบเมืองวังเวียง จากจุดนี้ไปประมาณ 13 กม.เป็นทางราบจนถึงตัวเมืองวังเวียง ชุมชนตามรายทางมีเป็นระยะ สามารถหาซื้อน้ำและอาหารกินได้ เมืองวังเวียงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีบ้านพัก โรงแรม และร้านอาหารหลายแห่ง ค่าที่พักมีตั้งแต่ 100 กว่าบาทไปจนถึง 1,000 กว่าบาท
1.4 วังเวียง-------กาสี ( กม. 157-215 ) ระยะทางประมาณ 58 กม. เป็นทางราดยางสภาพดี ทางราบสลับเนินเขาไม่สูงชัน ประมาณ กม. 182 เมื่อออกจากบ้านผาห้อม เริ่มไต่ขึ้นเขา บางช่วงสูงชันแต่เป็นระยะทางสั้นๆ เมื่อถึง กม. 193 จึ่งเริ่มเป็นทางค่อนข้างราบจนถึงเมืองกาสี ชุมชนตามรายทางมีเป็นระยะห่างๆ บางแห่งมีร้านขายอาหาร ที่เมืองกาสีมีบ้านพักและร้านอาหารหลายแห่ง ห้องพักราคาประมาณ 200 กว่าบาทถึง 300 กว่าบาท
1.5 กาสี--------ภูคูน ( กม. 215-257 ) ระยะทางประมาณ 42 กม. เป็นทางราดยางสภาพดี กม. 215-221 เป็นทางราบ ต่อจากนั้นจะเริ่มไต่ขึ้นเขา จากจุดนี้ไปทางจะเริ่มสูงชันกว่าที่ผ่านๆมา ประมาณ กม. 235 เขตบ้านน้ำแก่น เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำอุ่นรีสอร์ท มีร้านอาหารและบ้านพัก ตรงนี้มีลำธารน้ำอุ่นที่ไหลออกมาจากใต้ภูเขา จากบ่อน้ำอุ่นเป็นทางลงเขาจนถึงสะพานข้ามลำห้วย หลังจากนั้นเป็นทางขึ้นเขายาวประมาณ 22 กม. บางช่วงสูงชัน เป็นทางขึ้นอย่างเดียว ยกเว้นช่วง 5 กม.สุดท้ายก่อนถึงสามแยกภูคูนที่มีลงบ้างช่วงสั้นๆ ชุมชนตามรายทางมีเป็นระยะห่างๆส่วนใหญ่เป็นชาวม้ง บางแห่งมีร้านขายน้ำ ที่สามแยกภูคูนมีบ้านพักและร้านอาหาร 3-4 แห่ง ราคาห้องพักประมาณ 200-400 บาท
1.6 ภูคูน-------กิ่วกะจำ (กม.257-312) ระยะทางประมาณ 55 กม. เป็นทางราดยางสภาพดี ออกจากภูคูนเป็นทางขึ้นเขาสั้นๆแล้วลงเขายาวเกือบ 4 กม.ต่อด้วยขึ้นเขายาว 4.5 กม. ประมาณ กม.287-292 แล้วเริ่มมีทางลงสลับไปจนถึงประมาณ กม. 303 จะเริ่มขึ้นเขายาวไปจนถึง กม. 110 แล้วจึงค่อยลงไต่ลงช่วงสั้นๆถึงกิ่วกะจำ ชุมชนรายทางมีอยู่เป็นระยะห่างๆ บางแห่งมีร้านขายน้ำ ที่กิ่วกะจำเป็นที่ที่รถโดยสารมักจอดแวะ มีร้านอาหารและบ้านพักหลายแห่ง ราคาห้องพักประมาณ 200-300 บาท
1.7 กิ่วกะจำ-------เชียงเงิน (กม.312-363) ระยะทางประมาณ 51 กม. เป็นทางราดยางสภาพดี จากกิ่วกะจำเป็นทางขึ้นเขาช่วงสั้นๆต่อจากนั้นเป็นทางลงเขายาวประมาณ 20 กม.ไปจนถึงบ้านน้ำมิ่ง ประมาณ กม. 332 ต่อจากนั้นขึ้นเขายาว 18 กม.ไปจนถึงบ้านกิ่วหย้าประมาณ กม. 350 จึงเริ่มลงเขายาวประมาณ 13 กม. ถึงเชียงเงิน ที่บ้านน้ำมิ่งมีร้านอาหารแต่ยังไม่มีที่พัก ส่วนเชียงเงินเป็นชุมชนใหญ่มีร้านอาหารและบ้านพักหลายแห่ง
1.8 เชียงเงิน-------หลวงพระบาง ( กม.363-385) ระยะทางประมาณ 22 กม. เป็นทางราดยางสภาพดี เป็นทางราบสลับเนิน มีขึ้นเขาค่อนข้างชันช่วงประมาณ กม. 373-376 ต่อจากนั้นส่วนใหญ่เป็นทางราบไปจนถึงหลวงพระบาง
HS 3 NN

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes>ล่าสุด>สำรวจเส้นทางเที่ยวเขาใหญ่ หน้า 33

โพสต์ โดย jorapan » 26 มี.ค. 2015, 05:09

นานมากแล้วนะที่ไม่ได้ลงกิจกรรมของกลุ่ม ด้วยเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญในการอัพบอร์ดติดภารกิจว่าความ แต่กลุ่มก็มีการออกทริปอยู่เรื่อยๆนะ :roll: :lol: :mrgreen:

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes>ล่าสุด>สำรวจเส้นทางเที่ยวเขาใหญ่ หน้า 33

โพสต์ โดย jorapan » 26 มี.ค. 2015, 22:31

เสาร์ 28 มีนาคม 2558 ชวนปั่นเส้นทาง ขอนแก่น ผาหำหด(ร้อยเอ็ด) ระยะทาง130 กม.

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 11:06

ผมกลับมาแล้วครับ
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:38

ประมวลภาพทริปค้างแรมที่ภูเวียง
29-30 ส.ค. 58
แนบไฟล์
1441024306470.jpg
1441024295892.jpg
1441024290412.jpg
1441024282258.jpg
1441024266778.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:41

ต่อ ๆ
แนบไฟล์
1441024242953.jpg
1441024222648.jpg
1441024212307.jpg
1441024207310.jpg
1441024201327.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:43

ที่แท้ก็บินมานี่เอง
แนบไฟล์
1441024188391.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:44

หล่อแล้วล่ะ
แนบไฟล์
1441024197888.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:45

ไสว่าบ่แข็ง
แนบไฟล์
1441024194245.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:46

เมื่อยหลาย นวดจักหน่อย
แนบไฟล์
1441024183474.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:47

เบิ่งเอาเด้อ ไผเป็นไผ
แนบไฟล์
1441024179562.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:49

นอกจากร้านก้อยบ้านสะอาดแล้ว ที่นี่ก็มีน้ำตกนะครับ
แนบไฟล์
1441024168078.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)

Re: กลุ่มจักรยานท่องเที่ยวทางไกล KK Touring Bikes

โพสต์ โดย หนุ่ม สีหราชเดโชไชย » 31 ส.ค. 2015, 19:49

คิดฮอดเด๊
แนบไฟล์
1441024113831.jpg
...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์.
(สัลลสูตรที่ ๘ ว่าด้วยความธรรมดาของสัตว์โลก)


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน