Tour de France

Moderator: เสือจง(ขอนแก่น), PANTHONG, เสือจง(ขอนแก่น), PANTHONG

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 20 ก.ค. 2018, 15:33

Tour de France 2018 – Stage 12
แนบไฟล์
st12.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 20 ก.ค. 2018, 15:34

Tour de France 2018 – Stage 12
แนบไฟล์
st12_1.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 20 ก.ค. 2018, 20:37

Tour de France 2018 – Stage 13

วันนี้ เส้นทางแข่งขันเป็นทางราบ นะครับ
สภาพอากาศ ค่อนข้างแย่ นักแข่งลำบาก ครับ
32.0°C | Rain
Windspeed is 20.0km/h
Tailwind
แนบไฟล์
st13.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 20 ก.ค. 2018, 21:23

Tour de France 2018 – Stage 13

กลุ่มนำ ปั่นนำห่างกลุ่ม เปโลตอง หนึ่งนาที ระยะทางเหลือ 58 km
ดู สภาพบ้านเมืองเขา ที่ จักรยาน ปั่นผ่าน ครับ
แนบไฟล์
st13_1.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 20 ก.ค. 2018, 22:43

Tour de France 2018 – Stage 13

เปโลตอง ตามรวบแล้ว วันนี้ เข้าเส้นก็เป็น ซากาน อีกแล้วครับ
แนบไฟล์
st13_3.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 20 ก.ค. 2018, 22:45

Tour de France 2018 – Stage 13
แนบไฟล์
st13_4.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 20 ก.ค. 2018, 22:47

Tour de France 2018 – Stage 13
แนบไฟล์
st13_5.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 21 ก.ค. 2018, 22:25

Tour de France 2018 – Stage 14

วันนี้ เส้นทางแข่งขันเป็นทางภูเขา นะครับ
สภาพอากาศ ค่อนข้างเย็น นักแข่งลำบากมีลมพัดสวน ครับ
22.0°C | Sunny with some clouds
Windspeed: 10.0 km/h
Headwind
แนบไฟล์
st14_1.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 21 ก.ค. 2018, 22:27

Tour de France 2018 – Stage 14

มาลุ้นตอนเข้าเส้น นะครับ แบบว่า วันนี้ มีเนินให้ปั่น ไต่เข้าเส้น
22.0°C | Sunny with some clouds
Windspeed: 10.0 km/h
Headwind
แนบไฟล์
st14.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 21 ก.ค. 2018, 22:52

Tour de France 2018 – Stage 14

ปั่นนำ มาคันเดียว แต่จะได้เข้าเส้น ไหม ? ลุ้น ครับ
แบบว่า ห่างจากกลุ่มตาม มากว่า นาที ทิ่งห่าง เปโลตอน มากกว่า 20 นาที ครับ
เลยเอาภาพ ความชัน ก่อนเข้าเส้นมาให้ชม
แนบไฟล์
st14_2.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Elka เมื่อ 21 ก.ค. 2018, 23:08, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 21 ก.ค. 2018, 23:04

Tour de France 2018 – Stage 14

ทีมไล่ก็แข็งแกร่งมาก
ปั่นไล่มาทัน ได้เห็นหลัง ปั่นเข้าเส้นได้
แนบไฟล์
st14_4.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 21 ก.ค. 2018, 23:04

Tour de France 2018 – Stage 14

ทีมไล่ก็แข็งแกร่งมาก
ปั่นไล่มาทัน ได้เห็นหลัง ปั่นเข้าเส้นได้
แนบไฟล์
st14_5.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 21 ก.ค. 2018, 23:12

Tour de France 2018 – Stage 14
แนบไฟล์
st14_6.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 21 ก.ค. 2018, 23:35

Tour de France 2018 – Stage 14
แนบไฟล์
st14_7.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"

Re: Tour de France

โพสต์ โดย Elka » 22 ก.ค. 2018, 22:15

Tour de France 2018 – Stage 14

วันนี้ เส้นทางแข่งขันเป็นทางภูเขา ครับ
สภาพอากาศ ค่อนข้างเย็น นักแข่งลำบากมีลมพัดสวน ครับ
18.0°C | Sunny
Windspeed is 20.0km/h
Headwind
แนบไฟล์
st15.jpg
: เสือ 5 ภาค “Friendly, No Boundaries” : << การปั่นเที่ยวไปในอุษาคเนย์ เป็นความสุขอย่างยิ่ง >>
คิดดี พูดดี ทำดีและแบ่งปันดี สังคมน่าอยู่ เป็นสุข : "นิพพานัง ปัจจโย โหตุ"


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน